ABOUT US

Our development agency is committed to providing you the best service.

OUR TEAM

The awesome people behind our brand ... and their life motto.

 • Neila Jovan

  Head Hunter

  I long for the raised voice, the howl of rage or love.

 • Mathew McNalis

  Marketing CEO

  Contented with little, yet wishing for much more.

 • Michael Duo

  Developer

  If anything is worth doing, it's worth overdoing.

OUR SKILLS

We pride ourselves with strong, flexible and top notch skills.

Marketing

Development 90%
Design 80%
Marketing 70%

Websites

Development 90%
Design 80%
Marketing 70%

PR

Development 90%
Design 80%
Marketing 70%

ACHIEVEMENTS

We help our clients integrate, analyze, and use their data to improve their business.

150

GREAT PROJECTS

300

HAPPY CLIENTS

650

COFFEES DRUNK

1568

FACEBOOK LIKES

STRATEGY & CREATIVITY

Phasellus iaculis dolor nec urna nullam. Vivamus mattis blandit porttitor nullam.

PORTFOLIO

We pride ourselves on bringing a fresh perspective and effective marketing to each project.

 • Môn Thần Học

  Môn Thần Học

  Bài 1: Thần Học Là Gì?
  Thần học là môn học đứng đầu trong ngành khoa học, có nhiều người không công nhận vì đã bác bỏ Đấng Tạo Hóa. Hoặc không công nhận sự hiện hữu của Đấng Tạo Hóa hoặc bác bỏ Thánh Kinh là nền tảng của môn thần học, là mặc khải để con người có thể biết được về Ngài.
  Thần học vẫn là bộ môn quan trọng nhất và cần thiết nhất. Lý do là Thần học giúp ta biết rõ Đức Chúa Trời hơn, biết rõ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, biết cách sống phù hợp với nếp sống mới trong Chúa Giê-xu.
  Không một người con nào lại không muốn biết rõ về Đức Chúa Trời để sống theo ý muốn Ngài.  Hơn nữa môn thần học giúp chúng ta biết rõ chính chúng ta hơn, đối với Chúa, đối với Hội Thánh, với xã hội, với tha nhân.
  Định Nghĩa Thần Học Là Gì?
  ·        Thần là chữ hán có nghĩa là: “Trời” là “ Đức Chúa Trời”  là “ Đấng Tạo Hóa”.
  ·        Học là một khoa học hay một môn học.
  Vậy trong nghĩa hẹp: Thần học có thể định nghĩa là: Giáo lý về Đức Chúa Trời.
  Nhưng trong nghĩa rộng hơn: thì thần học là môn học có hệ thống về giáo lý được trình bày trong Thánh Kinh, chẳng những giáo lý về Đức Chúa Trời mà còn cả những giáo lý về mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời.
  Nói cách khác chúng ta có thể định nghĩa thần học: là môn học về Đức Chúa Trời và những mối quan hệ của Ngài đối với loài người và vũ trụ.
  Để có một cái nhìn rõ hơn về Thần học chúng ta tìm hiểu những khác biệt giữa thần học và đạo đức học , giữa thần học và tôn giáo, giữa thần học và triết học.
  I/. Khác biệt giữa thần học và đạo đức học:
  Đạo đức là môn học liên hệ đến tư cách sống của con người. dựa vào một số tiêu chuẩn đặt ra mà người ta xét tư cách của một người để đánh giá xem người đó đúng hay sai.
  Tuy nhiên đạo đức học  phát triển từ cơ sở hoàn toàn con người mà thôi, chứ đạo đức học không bàn đến tội lỗi, và bản tính tội lỗi tự nhiên của tất cả mọi người và cũng không đưa ra một giải pháp nào để giải quyết tận gốc rễ tội lỗi.
  Thần học khác đạo đức: Thần học không chỉ tìm hiểu giữa người với người mà cả mối quan hệ giữa người với Đức Chúa Trời. Thần học giữa vào tiêu chuẩn của Đấng Tạo Hóa để chỉ cho chúng ta biết đâu là đúng, đâu là sai.
  Thần học giải thích cho chúng ta biết lý do tại sao khi chúng ta sinh ra đã có bản chất của tội lỗi, hay nói cách khác thần học chỉ cho chúng ta biết rằng: Vì con người đầu tiên là ông A-đam và Ê-va trái lệnh Đấng Tạo Hóa mở đường cho tội lỗi xâm nhập vào bản tính của loài người nên kể từ đó: mọi người sinh ra đều thừa hưởng bản tính tội lỗi của tổ tiên.
  Thần học cũng giới thiệu cho chúng ta biết phương cách duy nhất để giải quyết vấn đề tội lỗi để sống trong sự thánh thiện và đạo đức đó là bằng cách trở lại xin ơn tha thứ của Đức Chúa Trời nhờ  công đức chuộc tội mà Chúa Giê-xu đã thi hành cho loài người.
  II/. Khác Biệt Giữa Thần Học Và Tôn Giáo
  Tôn giáo là một từ ngữ có nghĩa rất rộng rãi, bao gồm tất cả mọi khía cạnh của niềm tin, từ những tôn giáo có tổ chức quy mô, giáo lý chặt chẽ cho đến những hình thức mê tín dị đoan. Từ những tôn giáo đượm màu triết học cao siêu cho đến những hình thức bái vật như thờ cây cối, lửa nước, sông núi, mặt trời, mặt trăng. v.v…
  Thần học khác hẳn tôn giáo ở chỗ thần học đưa loài người trở về với Đấng Tạo Hóa, và chỉ cho loài người tội lỗi biết cách nào để có thể đến với Đấng tạo Hóa Thánh khiết, mà không bị tiêu diệt. vì đức thánh khiết của Đấng Tạo Hóa không thể nào dung dưỡng hay chấp nhận tội lỗi.
  Có người nói rằng: tất cả mọi hình thức tôn giáo đều là những cố gắng của loài người để gặp Đức Chúa Trời. Trong khi thần học đặt cơ sở trên bộ Thánh kinh chỉ cho loài người biết rằng: Chúng ta phải nắm lấy giải pháp cứu rỗi mà Đấng Tạo Hóa đưa đến cho loài người qua Cứu Chúa Giê-xu.
  Nói cách khác, trong tôn giáo loài người dơ tay lên để tìm kiếm Đức Chúa Trời và đó là một cố gắng tuyệt vọng không bao giờ thành đạt.
  Còn trong Thần học Đức Chúa Trời dơ tay ra cho loài người nắm lấy để đến gần Ngài, đó là sự khác biệt giữa thần học và tôn giáo.
  Thần học là Đức Chúa Trời tìm kiếm loài người còn tôn giáo loài người tìm kiếm Đức Chúa Trời và đó là sự cố gắng tuyệt vọng, không bao giờ loài người có thể thành đạt.
  III/. Thần Học Khác Triết Học
  Có thể nói thần học và triết học cùng nhắm một mục đích chung đó là: đều muốn tìm chân lý. Nhưng phương pháp đạt đến chân lý giữa thần học và triết học thì hoàn toàn khác nhau.
  Trong khi Thần học bắt đầu với niềm tin vào sự thực hữu của Đấng Tạo Hóa, và quan niệm rằng: Đấng Tạo Hóa hay Đức Chúa Trời là nguồn gốc tất cả của mọi sự chỉ trừ ra tội lỗi.
  Thì triết học bắt đầu với những gì mà triết học biết được về một số sự vật nào đó để dựa vào đó để giải thích về sự hiện hữu tất cả mọi sự khác.
  Như vậy chúng ta thấy rằng giữa thần học và triết học có một điểm giống nhau đó là: cùng nhắm một mục đích đi tìm chân lý. Nhưng phương pháp đạt đến chân lý thì hoàn toàn khác nhau giữa thần học và triết học.
  Triết học dựa vào sự hiểu biết của một số sự vật để rồi dựa vào đó mà giải thích sự hiện hữu của tất cả mọi  vật khác. Trong khi Thần học thì dựa vào niềm tin vào sự thực hữu của Đấng Tạo Hóa, và quan niệm rằng: Đấng Tạo Hóa là nguồn gốc của tất cả mọi sự ngoại trừ tội lỗi mà thôi.
  Trong khi triết học dựa vào sự hiểu biết của loài người để đi tìm chân lý, thì trong Thần học dựa vào mặc khải của chính Đấng Tạo Hóa để đi tìm chân lý.

  Đối diện với sự mặc khải của Đấng Tạo Hóa, con người trong khuynh hướng thần học đều đạt được kinh nghiệm bản thân về cách đối xử của Đấng Tạo Hóa đối với mình. Trong khi con người trong khuynh hướng triết học thì chỉ áp dụng hoàn toàn lý thuyết để mong đạt được chân lý mà thôi.


 • CÁC LOẠI CỰC HÌNH TRA TẤN THỜI TRUNG CỔ

  CÁC LOẠI CỰC HÌNH TRA TẤN THỜI TRUNG CỔ

  0007 - SANTA INQUISIÇÃO
  CÁC LOẠI CỦA tra tấn
  0008 - SANTA INQUISIÇÃO
  THỜI TRUNG CỔ...
  Procissão de Flagelantes 000
  Rước Flagellants
  (Nạn nhân của Toà án dị giáo)
  Procissão de Flagelantes 001
  Rước Flagellants
  (Nạn nhân của Toà án dị giáo)
  Tại Tây Ban Nha
  The Inquisition Tây Ban Nha đã được thành lập bởi vua Ferdinand xứ Aragon và Nữ hoàng Isabella của Castile năm 1478 với sự chấp thuận của Đức Giáo hoàng Sixtus IV. Được thực hiện ở các thuộc địa Tây Ban Nha như Peru và Mexico, và đã không được bãi bỏ cho đến năm 1834. Bảo tàng của Tòa án Dị giáo nằm ở trung tâm thành phố Lima ở Peru, trong việc xây dựng ban đầu, nơi các nghi phạm đã được thử dị giáo và bị tra tấn. Từ khi khánh thành vào năm 1968, đã trở thành một trong những bảo tàng truy cập nhiều nhất trong Peru.
  Đây là tình hình di truyền của quốc vương mới được kết hôn với vua Ferdinand of Aragon và Nữ hoàng Isabella của Castile. Năm 1478, các vị vua yêu cầu một sắc lệnh của Giáo hoàng thành lập một thẩm tra ai ở Tây Ban Nha. Như tên cho thấy, mục đích ban đầu của Toà án dị giáo là để xác định tính xác thực của việc chuyển đổi của người Do Thái và người Hồi giáo. Dưới sự chỉ huy nổi tiếng Grand Inquisitor Tomas de Torquemada, mục tiêu của Inquisition nhanh chóng mở rộng để bao gồm tố cáo của phù thủy, đa thê, và cho vay nặng lãi (tính phí quan tâm quá nhiều vào các khoản vay tài chính). Torquemada, một thầy dòng Ða Minh và cố vấn tôn giáo của Nữ hoàng Elizabeth, là người đầu tiên và nổi tiếng nhất Grand Hotel Inquisitor. Trong thập kỷ đầu tiên và một nửa của Tòa án Dị giáo Tây Ban Nha, ông đã giúp tạo ra danh tiếng của ông nghiêm trọng và đẫm máu. Trong nhiệm kỳ của ông, khoảng 2.000 người bị thiêu trên cọc. Có lẽ, thái độ thù địch của mình đối với người Do Thái và ảnh hưởng mạnh mẽ của họ trên Queen Elizabeth góp phần thúc đẩy các nghị định của năm 1492, phục vụ trục xuất người Do Thái từ Tây Ban Nha.
  Sau khi bị khởi xướng bạo lực tàn bạo của Toà án dị giáo Tây Ban Nha đã được thu nhỏ lại. " Khoảng từ thế kỷ XVI. Joseph Bonaparte vào năm 1808, là người đầu tiên đặt dấu chấm hết cho Inquisition tiếng Tây Ban Nha, nhưng nó đã được kích hoạt lại và xóa nhiều thời gian trước khi nó là "chắc chắn" tận diệt vào năm 1834.
  0001b - SANTA INQUISIÇÃO
  GIỮA CÁC ... chết và bị thương
  0003 - INQUISIÇÃO
  Đói, lạnh và điều kiện vệ sinh nghèo có nghĩa rằng fraquejassem lên mạnh mẽ, nhưng với những người vẫn kiên định trong đức tin của họ và các nguyên tắc Giáo Hội La Mã không chấp nhận, chúng đã có cơ hội đi qua bị tra tấn, nhiều người trong số họ đã được tạo ra hoặc sao chép trong các hoạt động quân sự. Sự tra tấn đã được áp dụng trước khi một quan chức nhà thờ cao, bị cáo được đưa ra trước đao của mình những người không có lòng thương xót nhỏ để thấy rằng các nạn nhân đã không từ bỏ đức tin của họ, và chấp nhận đức tin của giáo hội La Mã, ông đã áp dụng sự trừng phạt.
  Tortura Instrumento 000 Pontiagudo
  Tra tấn với đối tượng sắc nét
  0010aa - SANTA INQUISIÇÃO
  Galileo Galilei phải đối mặt với tòa án La Mã Inquisition (bức tranh của Cristiano Banti).
  Tribunal Eclesiástico da Inquisição 011b Galileu
  Galileo Galilei phải đối mặt với các Inquisition tòa án La Mã.
  0019 - SANTA INQUISIÇÃO
  Các linh mục bị đe dọa người đền tội trong tòa giải tội, trừ khi họ có quan hệ tình dục với họ, sẽ được bàn giao cho Tòa án Dị giáo! Vì vậy, hiệu quả là mối đe dọa này là một linh mục chết tiết lộ năm 1710 rằng "bởi những thuyết phục ma quỷ, họ đã được lệnh của chúng tôi, mà không sợ lộ bí mật."
  0020 - SANTA INQUISIÇÃO
  ...
  Tribunal Eclesiástico da Inquisição 009
  ...
  ALGEMAS
  Còng tay
  0004 - INQUISIÇÃO
  BODY - Với đôi chân thẳng và mắt cá chân bị ràng buộc, bị cáo bị chuột rút khủng khiếp ngày. Dụng cụ này tồn tại trong thị trường, hội chợ, ở lối vào của thành phố. Xem xét bắt buộc sử dụng trong thời Trung Cổ trong gần như tất cả các vùng của châu Âu, và các công cụ khác, giống như mặt nạ của ô nhục, là một phần của một loạt sử dụng nhục hình, trong đó, bên cạnh là một hình phạt đối với nạn nhân, cũng là một ví dụ cho những người khác Đã được sử dụng để bảo vệ cộng đồng người phạm tội.
  TORTURA da BERLINDA 000
  Tra tấn tâm điểm chú ý - một sự trừng phạt được coi là nhẹ, nhưng hầu như luôn luôn tắt khi nạn nhân bị tra tấn và tra tấn (cổ và cánh tay cố định trên chùm tia) thường dẫn tapas và / hoặc xúc phạm.
  0005 - INQUISIÇÃO
  Tra tấn hoặc trọng lượng con lắc - Bị đơn đã được gắn với hai bàn tay phía sau và treo đến 4 chân lên khỏi mặt đất và phát hành dữ dội từ phía trên, giữ nó trước khi đến mặt đất. Trong một số trường hợp, được đặt trên trọng lượng mắt cá chân để làm tăng cơn đau. Bị đơn đã được gắn với bàn tay phía sau và treo khoảng 4 bàn chân khỏi mặt đất và dữ dội từ phía trên, giữ nó trước khi xuống đất. Hành động này gây ra đau cơ khủng khiếp.
  0016 - SANTA INQUISIÇÃO
  Tra tấn hoặc trọng lượng con lắc - Hành động này gây ra đau cơ khủng khiếp.
  0027 - SANTA INQUISIÇÃO
  Tra tấn hoặc trọng lượng con lắc
  0028 - SANTA INQUISIÇÃO
  Tra tấn hoặc trọng lượng con lắc
  Tortura de Multilação com Alicates e Pinças 000
  Tra tấn chấn thương chủ yếu là dùng kìm và Collet
  Alicates e Pinças de Multilação 000
  Kìm kẹp và tổn thương chủ yếu
  0007 - INQUISIÇÃO
  TABLE của STRETCH, OR mổ bụng trại binh - thử thách kéo dài hoặc kéo dài kéo theo chiều dọc. Kể từ thời Trung cổ cho đến cuối thế kỷ 18, và các công cụ khác để giải quyết sự cố cơ bản được thành lập trong mỗi phòng tra tấn của các Toà án dị giáo. Nạn nhân được đặt nằm trên một cái ghế dài và có chân trong hai vòng. Các cánh tay được kéo trở lại và gắn với một sợi dây thừng được ném ra bởi một đòn bẩy. Sau đó, bắt đầu căng ra, mà ngay lập tức di chuyển vai và các khớp của người phạm tội, theo sau bởi sự chia cắt của cột sống và sau đó vỡ của cơ bắp, khớp, bụng và ngực. Trước những ảnh hưởng chết người này, tuy nhiên, cơ thể bị kết án kéo dài đến 30 cm. Trong khi đao chạy tra tấn một linh mục mời bị đơn ly khai và chấp nhận đức tin của giáo hội La Mã.
  0020 - SANTA INQUISIÇÃO
  Nó cũng lên án sống ruột bởi đao. Hành quyết sẽ mở dạ dày của cô với một con dao, gắn với các móc nhỏ và nội tạng, với bánh xe, từ từ kéo móc. Các cơ quan đã rời khỏi cơ thể của nạn nhân cho giờ, cho đến khi anh ra đi trong thanh thản. Một số tù nhân vẫn còn sống trong nhiều ngày sau khi rút ra, là đao có khả năng trích xuất các nạn nhân từ các cơ quan không quan trọng. Thử thách này đã được sử dụng ở Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, từ 1300 đến 1800.
  0019a - SANTA INQUISIÇÃO
  BẢNG STRETCH, HOẶC mổ bụng trại binh
  0021 - SANTA INQUISIÇÃO
  Roi tra tấn tù nhân đứng đầu và tay bị trói, trong khi kẻ thù của mình áp dụng nó ít nhất 50 roi và tối đa là 200.
  0022 - SANTA INQUISIÇÃO
  Roi
  0036 - SANTA INQUISIÇÃO
  NƯỚC tra tấn bao gồm các nạn nhân nằm trên cáng, hoàn toàn bị ràng buộc, treo cổ buộc phải mở miệng của mình, và đặt một cái phễu vào cổ, đã được lấp đầy với nước gây ra cảm giác đuối nước, lượng nước thay đổi từ 1 lên đến 4 lít. Hình phạt tử hình được áp dụng cho phụ nữ
  0037 - SANTA INQUISIÇÃO
  NƯỚC tra tấn
  0038 - SANTA INQUISIÇÃO
  NƯỚC tra tấn
  Tortura da Água 002
  NƯỚC tra tấn
  0040 - SANTA INQUISIÇÃO
  GHẾ Inquisition - Một chiếc ghế gỗ với chỗ ngồi được với gai. Bị cáo ngồi trần truồng, và với phong trào tối thiểu, lưng, cánh tay, chân và bàn chân của nạn nhân đã bị đâm bởi gai gây ra hiệu ứng tồi tệ như vậy. Trong các phiên bản khác, chiếc ghế có chỗ ngồi sắt, có thể được đun nóng cho đến khi màu đỏ nóng. Mảnh này được sử dụng ở Đức cho đến thế kỷ thứ sáu. Thế kỷ, ở Ý và Tây Ban Nha cho đến cuối 1700 và ở Pháp và các nước châu Âu khác, theo nghiên cứu thực hiện vào cuối năm 1800.
  0040a - SANTA INQUISIÇÃO
  GHẾ tìm kiếm
  0041 - SANTA INQUISIÇÃO
  CHI TIẾT của SEAT - 1606 23 lời khuyên cho gỗ và sắt về.
  0042 - SANTA INQUISIÇÃO
  GHẾ tìm kiếm NHỎ ghế tra tấn được sử dụng ở Trung Âu, đặc biệt là ở Nuremberg và Fegensburg cho đến 1846, trong quá trình tố tụng của tòa án. Bị đơn nghỉ ngơi trọng lượng toàn bộ của mình trên ghế, được đặt ở một vị trí nghiêng về phía trước. Với mỗi giờ trôi qua, vị trí không thoải mái trở nên rất đau đớn, tác dụng của kim tiêm trong vòng tay và quay trở lại. Trong các biến thể khác, ghế, thường sắt có thể được đun nóng - có lời khuyên phải ngồi sợi đốt bị kết án.
  Caixinha para as Mãos 001
  Box TAY - ​​Hộp cho bàn tay xuất hiện trong các bức ảnh được chụp gần đây trong một lâu đài ở Provence, Italy. Nó đã được sử dụng như là hình phạt cho hành vi trộm cắp cam kết bởi ánh sáng trong nước. Nó cũng được sử dụng như một phương tiện của hình phạt do tòa án của thế kỷ thứ mười tám để xử phạt vì ăn cắp. Thông thường nắm tay phải của ông, đây là vết thương bằng móng tay. Bên cạnh nỗi đau của thời điểm này, đã bị kết án bởi mặc tay.
  0018 - INQUISIÇÃO
  GHẾ của phù thủy - Một phụ kiện như một chiếc ghế khổng lồ với độ nghiêng chỗ ngồi và hai lỗ để giữ mắt cá chân của người bị hại. Bị kết án đã bị bắt với đôi chân của mình và đi xuống. Vị trí này gây ra đau dã man ở phía sau, tù nhân bị mất phương hướng và sợ hãi. Ngoài ra, cho phép áp dụng dễ dàng của một số tiền to lớn của sự đau khổ. Sự tra tấn đã được cung cấp chủ yếu là phụ nữ bị buộc tội là phù thủy. Được sử dụng giữa 1500 và 1800 ở hầu hết các nước châu Âu. Sau khi xưng tội, phù thủy bị đốt cháy ở xe ô tô công cộng-da-fe, và tro của họ bị ném ra sông, biển
  0047 - SANTA INQUISIÇÃO
  Chiều ngược lại từ trên xuống
  0048 - SANTA INQUISIÇÃO
  Saw - Được sử dụng chủ yếu để trừng phạt người đồng tính, cưa là một trong các hình thức ác độc nhất của thực hiện. Hai người biểu diễn, và kết thúc mỗi một của cưa, nghĩa đen vỡ làm đôi. Lên án, người bị mắc kẹt bởi bàn chân của mình với chân cô hơi mở và lộn ngược, không có khả năng phản ứng. Do vị trí ngược để đảm bảo sự oxy hóa của não và có chảy máu, nó đã được phổ biến cho các nạn nhân mất ý thức khi lưỡi dao đạt tới đỉnh cao của rốn.
  Serrote 002
  CHI TIẾT của hindquarter
  0020 - INQUISIÇÃO
  Saw
  0021 - INQUISIÇÃO
  Vai - có tên của nó từ Tây Ban Nha, bởi vì nó đã được sử dụng nhiều ở Tây Ban Nha như một công cụ trừng phạt, được sử dụng cho đến năm 1975 khi một người đàn ông trẻ tuổi, sau một thời gian, đã được tha bổng. Thiết bị được sử dụng để bị nghẹt thở và bị kết tội "de đảo chính ân sủng" cho những người bị kết án để cổ phần. Người Công giáo hỏi để chết theo đức tin của Giáo hội La Mã, đến các đặc quyền bị bóp cổ đầu tiên. Những người tuyên bố muốn chết cho Do Thái giáo hay tôn giáo khác đã được thực hiện sống vào lửa. Các mảnh bao gồm một cổ áo sắt gắn liền với một cột trụ. Vòng cổ xâm nhập cột sống cổ tử cung của nạn nhân và cái chết là do ngạt và phá vỡ cột.
  Viola das Comadres 000
  Vợ của Viola - gắn chặt vào bàn tay và cổ của mình như là ứng dụng hoặc tra tấn và nhục nhã.
  0022 - INQUISIÇÃO
  ĐÌNH CHỈ CAGE - Phụ kiện hình lồng, nơi lên án là chỉ có một vị trí, không có thức ăn, treo trong một thời gian hoặc hoàn toàn bị bỏ rơi đến chết tùy thuộc vào câu của họ.
  0023 - INQUISIÇÃO
  Than nóng hình ảnh này, chúng ta thấy một trong các hình thức phổ biến nhất của tra tấn. Người đàn ông nghèo này đã được gắn với một sợi dây thừng quanh cổ và thắt lưng, đang bị mắc kẹt trên một bảng có hình dạng giống như một cánh cửa. Các bàn chân của người đàn ông đã được đặt trong thân cây, và trên lòng bàn chân là một lưu vực với than nóng. Người đàn ông bị kết án bị tra tấn với bàn chân chữa cháy trong khi cổ mình đang ngày càng thắt chặt bởi dây đeo được gắn liền với hội đồng quản trị.
  0024 - INQUISIÇÃO
  Feet on Fire - Một thực tế rất phổ biến trong quá trình thẩm vấn thẩm tra ai. Immobilizing các nạn nhân đã được để lại bàn chân tiếp xúc và dầu. Ông vẫn tiếp tục cháy cho đến khi bạn nhận được xưng tội.
  0025 - INQUISIÇÃO
  Feet trên lửa
  Fogo nos Pés 002
  Feet trên lửa
  0026 - INQUISIÇÃO
  ĐỨNG WHEEL hoặc chia cắt - Bị đơn đã được gắn với sự trở lại của mình chống lại bên ngoài của bánh xe. Theo bánh xe, đốt than hồng. Treo cổ, từ từ chuyển bánh xe gây ra, bị cáo gần như đã chết "nướng". Trong trường hợp khác, thay vì than, đặt lên sauries cơ thể bằng gỗ, quay từ từ và liên tục, được trầy xước khủng khiếp. Hình phạt này là thịnh hành ở Anh, Hà Lan và Đức, từ 1100 đến 1700 và được dự định để trừng phạt "kẻ dị giáo."
  0060a - SANTA INQUISIÇÃOb
  ĐỨNG WHEEL
  0059 - SANTA INQUISIÇÃO
  NGANG WHEEL
  0028 - INQUISIÇÃO
  Tây Ban Nha HORSE sẽ đưa nạn nhân đang ngồi trên mảnh này với trọng lượng nặng gắn với chân và cánh tay bị đình chỉ để duy trì sự cân bằng.
  0042 - SANTA INQUISIÇÃO
  Đầu gối đập vỡ - Nó giống như tại điểm cao hơn, các ngón tay cái vít, hai quầy bar được thiết kế để nén nhau, điểm gãy xương, đầu gối của người nạn nhân. Kết thúc bên trong của thiết bị có thể chứa. Nói chung, thiết bị này đã được áp dụng, sau đó nạn nhân được phép ban đêm hoặc vài giờ nghỉ ngơi, ngày hôm sau, được chân không may nghiền nát và đun nóng, nếu không đã bị phá vỡ nó, được lặp đi lặp lại tra tấn, vậy, đến nay nhiều đau đớn và gần như không thể chống lại.
  0043 - SANTA INQUISIÇÃO
  PEAR - tên được cho bởi hình dạng của một phần. Nó là một phần dần dần mở rộng các lỗ nơi mà nó đã được giới thiệu. Dụng cụ này đã buộc miệng, hậu môn hoặc âm đạo của nạn nhân, thường là phụ nữ. Được sử dụng để trừng phạt những người bị kết tội loạn luân, tội ngoại tình hoặc công đoàn tình dục với Satan, và cũng cho báng bổ hoặc "lạc giáo."
  0044 - SANTA INQUISIÇÃO
  THUMBS-lòng - nhạc cụ này được sử dụng như là một thay thế cho sự tra tấn, hoặc một loại đe dọa trước khi chúng bắt đầu của riêng mình. Các bị cáo bị cắt xén của ngón tay cái chỉ đơn giản bằng cách thắt chặt các ốc vít. Được sử dụng ở Đức và miền Bắc nước Ý giữa 1300 và 1700, phương pháp này phục vụ rất đau đớn cho vigilantism thông tin hoặc một lời thú tội của tội phạm, thường không được thực hiện.
  0065 - SANTA INQUISIÇÃO
  Đói kém - người phạm tội bằng cách nào đó trái bị bỏ rơi và không có thức ăn.
  0066 - SANTA INQUISIÇÃO
  Lòng ngực - Trong thế kỷ thứ mười lăm, phù thủy và phép thuật trong bằng chứng. Niềm tin phổ biến trong lĩnh vực này là cố hữu rằng đó là hoạt động thương mại "dầu thánh", tro, máy chủ thánh hiến, các cơ quan mỡ, máu dơi và các loại tương tự. Vì vậy, phù thủy và pháp sư được coi là "kẻ dị giáo." Vì vậy, chống dị giáo đã được đưa đến vùng đất của ma thuật đen. Nó đã được phổ biến, cũng do một người thành công hay kinh doanh với các món quà của sự thành công bất ngờ về phép thuật. Nó cũng được áp dụng cho họ để trừng phạt phụ nữ vì tội ngoại tình, "hiệp tình dục với Satan," và cũng là hậu quả của tội phạm thượng. Và, trong số những dụng cụ tra tấn nhiều, thường được ưa thích sử dụng bàn ủi nóng, ngọn lửa luôn luôn "hiệu quả" trong cuộc chiến chống lại ma quỷ. Các ngực nghiền nát, nóng đỏ nóng, là một phần của các công cụ được sử dụng chống lại phù thủy. Tại Pháp và Đức, công cụ này được gọi là một giống nhện, nhện hoặc tiếng Tây Ban Nha. Khi ông xé vú của bà mẹ cô gái phạm tội phá thai tự nguyện.
  Esmaga-Seios 004
  Lòng-ngực
  0050 - SANTA INQUISIÇÃO
  COLT - đơn vị này rất khéo léo, được sáng tác của một hội đồng quản trị mà trên đó các nạn nhân đang nằm. Ban này có lỗ thông qua những sợi dây gai dầu thông qua cánh tay arrochavam, cánh tay, đùi, bắp chân, trong ngắn hạn, phần thịt của các thành viên của nạn nhân. Trong quá trình tra tấn, dây đã dần dần thắt chặt bằng các phương tiện các cranks trên các mặt của bộ máy. Hiệu quả của ga rô. Pháp luật Tây Ban Nha phối tra tấn cung cấp tối đa năm vòng trong các cranks cordelas mà lắc cho cơ thể. Điều này nhằm mục đích để đảm bảo rằng nếu nó đã được chứng minh vô tội của bị cáo, điều này không đi ra với di chứng không thể phục hồi bị tra tấn. Nhưng nói chung, đao, khuyến khích bằng cách thẩm vấn, đã đưa ra mười vòng trong xoắn, làm cho các dây nghiền nát thịt xương.
  0073 - SANTA INQUISIÇÃO
  Lòng-TRỤ - Dụng cụ này đã được sử dụng, có vẻ như, ở miền Bắc nước Đức, và được hưởng một ưu đãi nhất định. Hoạt động của nó là đơn giản như tàn nhẫn. Đặt đầu của người vi phạm bằng cằm của mình ở phía dưới, và đầu khai thác đã bị nghiền nát. Đầu tiên, làm tiêu tan những ổ cắm răng, hàm, và sau đó bộ não quan trọng thông qua hộp sọ. Nhưng qua thời gian này cụ đã mất chức năng của nó vụ giết hại và tra tấn đã vào vai trò của án đạo. Nó vẫn được sử dụng ở các nước nơi mà cảnh sát sử dụng tra tấn để nhận tội, với sự khác biệt mà vật liệu mềm được sử dụng, không để lại dấu vết.
  0039 - INQUISIÇÃO
  AXE SWORD, và khối - Các đập gãy đầu dưới hình thức phổ biến nhất của thực thời Trung cổ. Chặt đầu thanh kiếm, bởi vì nó đòi hỏi một kỹ thuật tinh tế của người biểu diễn và được nhẹ nhàng hơn so với các phương pháp khác, thường được dành cho quý tộc. Người thực hiện, những người căng thẳng kỹ thuật của mình trong con vật và Scarecrows, ceifava nhân nạn nhân đầu trong một ngang đột quỵ duy nhất đạt cổ của lên án. Rìu chỉ được sử dụng kết hợp với khối. Nạn nhân đã được đặt trên đầu gối của cô có cột sống của bạn bị bẻ cong về phía trước và đầu của mình nghỉ ngơi trên gốc. Người thực hiện, trong một cú đánh duy nhất của rìu, tấn công cổ của nạn nhân cắt đứt nó.
  Cremação ou Fogueira 008
  Hỏa táng hoặc lửa trại - Đây là một trong những phương pháp thực hiện nổi tiếng nhất và được sử dụng trong quá trình thẩm tra ai. Những bị kết tội là phù thủy hay "sỉ nhục" với nhà thờ La Mã đã được gắn vào một khúc gỗ và bị thiêu sống. Để đảm bảo rằng đám cháy đã chết vì hít phải khói và không phải là nạn nhân đã được mặc một chiếc áo ngâm trong lưu huỳnh.
  Joana D'Arc na Prisão - Óleo do pintor francês Paul Delaroche.
  Joan of Arc bị thẩm vấn Đức Hồng Y của Winchester ở trong tù (1824). Vẽ tranh bằng Paul Delaroche (1797-1856). Bảo tàng Mỹ thuật ở Rouen (Pháp).
  Joana D'arc, conhecida vítima da Inquisição.
  Hỏa táng hoặc lửa trại - Joan of Arc - nạn nhân của các Toà án dị giáo.
  Cremação ou Fogueira 015 Templários
  Hỏa táng hoặc lửa trại - Templar - nạn nhân của Tòa án Dị giáo.
  Cremação ou Fogueira 016 Templários
  Hỏa táng hoặc lửa trại - Templar
  0054 - SANTA INQUISIÇÃO
  Hỏa táng hoặc lửa trại
  0080 - SANTA INQUISIÇÃO
  Hỏa táng hoặc lửa trại
  0081 - SANTA INQUISIÇÃO
  Hỏa táng hoặc lửa trại
  Joan_chromolithograph
  Hỏa táng hoặc lửa trại
  Cremação ou Fogueira 006
  Hỏa táng hoặc lửa trại
  Dama de Ferro ou Virgem de Nuremberg 000
  Đức Trinh Nữ Nuremberg hoặc LADY sắt - ý tưởng về cơ giới hóa các tra tấn đã được sinh ra tại Đức, và có phát sinh các trinh nữ của Nuremberg. Nó được gọi như vậy bởi vì nguyên mẫu của nó được xây dựng ngầm trong tòa án của thành phố đó. Một quan tài bằng gỗ với các gai lưỡi dao sắc nét, và có thể tháo rời dài, được đặt trong một cách mà không đạt được bất kỳ điểm quan trọng của các nạn nhân để kéo dài thời gian đau khổ của họ. Nó bao gồm hai cửa ra vào, mở lên phía trước và phía sau một. Vì vậy, khi cánh cửa đã được mở, tiếp cận các cơ quan nhất định mà trước đây không bị ảnh hưởng. Người đàn ông bị kết án đã bị thương nặng và chết từ từ như một kết quả của chảy máu.
  Despertador, Candelabro ou Berço de Judas 000
  CLOCK, hoặc Cradle Judas đèn chùm được thiết kế bởi Ý Ippolito Marsili, và nên đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử của tra tấn. Một hệ thống có thể trích xuất các lời thú tội mà không gây độc ác đối với cơ thể con người. Không phá vỡ bất cứ đốt sống, khớp cổ chân hoặc nạn nhân. Đơn vị được lệnh phải rời khỏi thời gian lớn nhất đồng ý có thể. Đó là, trên thực tế, sự tra tấn của giấc ngủ. Đau khổ của báo động, thiết lập vào đầu và bị tra tấn tàn nhẫn không, trước khi Toà án dị giáo đã có nhiều biến thể cho đến khi bạn đạt đến các thủ tục vô lý của các dây buộc để bảo đảm cho các nạn nhân, đình chỉ và để nó rơi xuống với tất cả trọng lượng của mình chống lại hậu môn và bộ phận sinh dục nhạy cảm hơn về đỉnh của kim tự tháp, nghiền nát những tinh hoàn, xương cụt và trong trường hợp của một âm đạo ra lệnh, gây ra đau đớn vô cùng. Thường thì nạn nhân ngất xỉu vì đau đớn. Sau đó, nó đã được hồi sinh để lặp lại các hoạt động. Các báo động sau đó bắt đầu được gọi là "Cái nôi của Giuđa."
  CEGONHA 000
  STORK mảnh này được sử dụng cho bất động. Cổ được đặt ở hàm trên, bàn tay vào mắt cá chân và những mái vòm thấp ở phía dưới, các nạn nhân ở một vị trí thai nhi với hai bàn tay và đầu gối của mình đến cằm nâng lên làm cho bất kỳ chuyển động không thể.
  Garfo ou Forquilha 000
  Hoặc từ FORK dị giáo FORK - ngã ba với hai lời khuyên kim loại được gắn vào một cổ áo da và được đặt trên cổ của nạn nhân. Cái sừng của nó sắc nét và thâm nhập vào da mà không cần nhấn bất kỳ cơ quan quan trọng. Chức năng chính của đoạn này là giết người bằng cách nghẹt thở, nhưng trước khi người đó chết, cô vẫn còn đau đớn cho một vài giờ.
  0088 - SANTA INQUISIÇÃO
  Plough - Rất hữu ích ở Pháp trong thời gian Toà án dị giáo và Đức, chém (tên là bởi vì phát minh ra nó, Ignace Guillotine) là một máy tính trừng phạt nào. Nó chủ yếu được sử dụng để trừng phạt tội phạm và phù thủy, do đó hiển thị cho mọi người những gì đã xảy ra với những người không hoàn thành những gì họ đã được áp đặt. Lưỡi, kèm theo một sợi dây thừng giữa hai thân cây và hỗ trợ dọc xuống dữ dội decapitating việc kết tội.
  0089 - SANTA INQUISIÇÃO
  Sắc thái của ô danh - Trong giai đoạn 1500-1600, các mặt nạ sắt đã được trình bày hàng loạt các hình dạng và rất giàu trí tưởng tượng. Họ đã được sử dụng để trừng phạt những người làm nhục những người không được chấp thuận của chính phủ, phụ nữ "nổi loạn" và cái gọi là "kẻ dị giáo", người inssistiam tuân theo Kinh Thánh như là quy tắc duy nhất của đức tin. Người bị kết án được trưng bày ở nơi công cộng, rõ ràng. Ngoài việc tra tấn tinh thần, mặt nạ thường bị chèn ép mũi hoặc mắt của các nạn nhân để kéo dài sự đau khổ.
  0090 - SANTA INQUISIÇÃO
  Màu of Shame
  0049 - INQUISIÇÃO
  CAT Claw - Yêu cầu sắt được thực hiện trong hình dạng của một móng vuốt của một con mèo. Đã được sử dụng để tách mặt sau của damned trong khi chúng được treo lên bằng cánh tay. Từ kích thước của móng vuốt, xương và cơ bắp không phải là trở ngại đối với vũ khí.
  0065 - SANTA INQUISIÇÃO
  Sửa chửa vật gì - Một trong các hình phạt ghê tởm nhất từng được nghĩ ra bởi con người, là một hình thức đặc biệt tàn bạo của thực hiện, vì nạn nhân đã chết vài ngày trước khi ông qua đời, quá lâu để bất tỉnh. Đối với điều này, ông đặt nạn nhân trên bụng của mình và bị mắc kẹt trong hậu môn, rốn của mình, hoặc âm đạo của người phụ nữ bị kết án tử vì đạo như vậy, một cực đủ dài để đâm qua bằng thương cơ thể của mình theo chiều dọc. Đối với việc giới thiệu mảnh gỗ trong cơ thể của người bị kết án, đã lên búa tạ thổi, và sau đó cổ phần của đã được trồng trên sàn nhà, từ có lực hấp dẫn đã chăm sóc phần còn lại, đơn giản chỉ vì cơ thể được đẩy bởi cô trong xuống mặt đất, trong khi các hình vuông từ từ xé ruột của những kẻ bất hạnh, một quá trình có thể kéo dài vài giờ hoặc thậm chí cả ngày, tùy theo độ dày của cọc và khả năng phục hồi của tra tấn.
  0095 - SANTA INQUISIÇÃO
  Đun sôi dầu - Thực hành được sử dụng để trừng phạt "kẻ dị giáo." Nạn nhân đã được đặt cố định trong một nồi đun sôi dầu gây ra cái chết tương đối chậm.
  0096 - SANTA INQUISIÇÃO
  Roman Coliseum
  0097 - SANTA INQUISIÇÃO
  Roman Coliseum
  0110 - SANTA INQUISIÇÃO
  Roman Coliseum
  0111 - SANTA INQUISIÇÃO
  Roman Coliseum
 • PAGEVIEWS

  Labels

  WHAT WE DO

  We've been developing corporate tailored services for clients for 30 years.

  CONTACT US

  For enquiries you can contact us in several different ways. Contact details are below.

  GIA ĐÌNH GIEO GIỐNG

  • Street :Road Street 00
  • Person :Person
  • Phone :+045 123 755 755
  • Country :POLAND
  • Email :contact@heaven.com

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.