ABOUT US

Our development agency is committed to providing you the best service.

OUR TEAM

The awesome people behind our brand ... and their life motto.

 • Neila Jovan

  Head Hunter

  I long for the raised voice, the howl of rage or love.

 • Mathew McNalis

  Marketing CEO

  Contented with little, yet wishing for much more.

 • Michael Duo

  Developer

  If anything is worth doing, it's worth overdoing.

OUR SKILLS

We pride ourselves with strong, flexible and top notch skills.

Marketing

Development 90%
Design 80%
Marketing 70%

Websites

Development 90%
Design 80%
Marketing 70%

PR

Development 90%
Design 80%
Marketing 70%

ACHIEVEMENTS

We help our clients integrate, analyze, and use their data to improve their business.

150

GREAT PROJECTS

300

HAPPY CLIENTS

650

COFFEES DRUNK

1568

FACEBOOK LIKES

STRATEGY & CREATIVITY

Phasellus iaculis dolor nec urna nullam. Vivamus mattis blandit porttitor nullam.

PORTFOLIO

We pride ourselves on bringing a fresh perspective and effective marketing to each project.

 • Mừng Chúa JêSus Giáng Sinh 2012

  Mừng Chúa JêSus Giáng Sinh 2012

  Mừng Chúa JêSus Giáng Sinh 2012 Ân Điển Cho Nhân Loại “ Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!” ( Luca2:14) Thánh Ca: Tôn Vinh Chúa Bài 1: Bình An Cho Loài Người 1. Hòa bình dưới đất hỉ hân cho người, Vì hôm nay Jêsus đến. Ngài là Cứu Chúa của muôn muôn người, Hạ sanh đem theo ân điển. Ðưa dắt tội nhân ra khỏi bến mê, Giữa nơi trần gian ô tối. Ð.K: Từ trời cao các thiên binh đem tin vui nầy. Ô! Tin mừng vui. Ngày nay Jêsus giáng thế, Ðem an vui cho người. 2. Nào cùng đến Bết -lê-hem đêm nay, Tìm xem Jêsus Con Thánh. Ngài nằm chổ máng chiên kia êm đềm, Ngàn muôn hào quang lấp lánh. Nơi chổ hèn khinh Con Chúa giáng trần. Bởi nơi đồng trinh Ma-ri. 3. Một đoàn sứ thánh đem tin vui này, Từ Cha Thượng thiên thân ái. Truyền cùng những kẽ thức đêm chăn bầy. Rằng mau mau đi chiêm bái. Con trẻ vừa sanh nơi Bết-lê-hem, Chính Con từ nơi Cha Thánh. Bài 3. Ân Điển Lạ Lùng: Tác giả: John Newton 1.Ngợi ca Chúa từ ái ban ơn lạ lùng. Đời tôi vốn tràn những lệ đắng. Tôi đã hư mất bao ngày, Lầm than trong nơi tội đầy. Mà ơn Chúa thương xót khoan nhân. 2.Đời tôi rất nhiều nỗi gian lao u sầu, Buồn lo đã làm vắng niềm tin. Nhưng Chúa đã cứu tôi về. Nghỉ yên trong tay nhiệm mầu. Thật ơn Chúa rộng lớn vô biên. 3. Rồi đây Chúa lại đến đem tôi về trời, Làm sao nói được hết niềm vui? Khi đứng bên các thánh đồ, Ngợi ca tôn vinh danh Ngài, Về ơn Chúa chuộc cứu chính tôi. Ngài Đến Tìm Tôi 1. Ngài đến tìm tôi, Ngài đem tôi về từ nơi tối tăm, nơi đọa đày đớn đau. Giêxu chuộc tôi, Ngài đã cứu tôi, Chúa đã vì tôi sinh nơi thôn nghèo Bê-lem. Tình yêu Giêxu rộng hơn biển khơi, lòng tôi khắc ghi ơn Giêxu đến trọn đời. Nguyện luôn hát khen ngợi Danh Giêxu là Vua Chí Cao, Đấng nhân từ luôn chăm sóc tôi. 2. Giờ đến thờ tôn thành tâm dâng Ngài ngàn muôn khúc ca hát khen ngợi Giêxu. Giêxu quyền năng là Vua chí cao Đấng mua chuộc tôi, cho tôi nay được tự do. Ngợi khen Giêxu là Cứu Chúa tôi, tình yêu Chúa ban cho tôi sao quá tuyệt vời. Trọn đời giảng rao về danh Giêxu để cho thế nhân biết danh Ngài là Vua Chúa tôi. 3. Ngài đến gọi anh, Ngài mong anh về. Nầy anh hãy mau mau trở về với Cha, quỳ xuống cầu xin Giêxu thứ tha, xóa bao tội xưa cho tâm linh được đổi mới. Tình yêu Giêxu hằng chăm sóc anh, Ngài luôn xót thương những ai đang bước lạc lầm. Về bên Giêxu nhận được cứu ân hồn linh thỏa vui khi anh tìm về bên Giêxu./. Đêm Yên Lặng 1. Đêm xuống êm đềm, chuông thánh vang rền. Lướt lướt êm qua bao miền. Năm xưa ấy khắp nơi thanh vắng im lìm. Nhưng chuông thánh vẫn ngân nga khúc mơ huyền. Hoan nghênh Chúa Con Trời giáng đến, Chuông thanh bình lắng buông êm đềm. 2. Đêm Chúa ra đời, sao sáng trên trời. Có mấy người chăn quanh đồi. Nghe trong gió tiếng Thiên binh hát vang trời, Nghe trong gió tiếng thiên binh hát vang lời: Giêxu đến đem tình yêu tới, Đem thanh bình đến cho muôn người. 3. Năm tháng qua dần, ai có hay rằng. Đã có lần Chúa xuống trần. Thương ta Chúa đến xóa bao vết thương lòng, cho ta sống trong vui tươi với hy vọng. Ôi ơn Chúa ru lòng êm ấm, giữa khi cuộc thế đang xoay vần./. Phước Cho Nhân Loại 1. Phước cho nhân loại! Chúa ta ra đời: Trần gian nghênh vua vô đối; Kíp mở cửa lòng tiếp rước Con Trời, Bầu trời vạn vật hòa thinh, Bầu trời vạn vật hòa thinh,Trời đất xướng ca kính khen Vua mình. 2. Phước cho nhân loại! Chúa nay cai trị: Muôn dân âu ca hoan hỉ, Hải đảo sơn hà trổi bản ca thi, Đồng hòa vận điệu mừng vui, Đồng hòa vận điệu mừng vui, Hòa khúc thánh ca hỉ hân muôn đời. 3. Chúa đến tiêu diệt ác khiên bệnh tật, Tật lê không sinh trên đất; Chúa đến đem lại suối phước chân thật, Tràn ngập mọi vùng họa ương, Tràn ngập mọi vùng họa ương, Nguyền rủa biến ra phước ân thiên thượng. 4. Lẽ chánh ơn lành Chúa đem cai trị, Làm cho muôn dân khai trí, Thấy rõ vinh quang chính nghĩa trị vì, Lòng đại từ Ngài lạ thay! Lòng đại từ Ngài lạ thay! Từ ái Chúa ta cổ kim ai tày.
 • A.W. Tozer

  A.W. Tozer

  A.W. Tozer nói : “Khi thói quen của sự chăm xem Đức Chúa Trời bằng nội tâm trở nên ổn định bên trong chúng ta, chúng ta sẽ được mở ra một mức độ mới cao hơn về đời sống thuộc linh trong sự thích ứng với những lời hứa của Đức Chúa Trời và nhịp sống của Giao Ước Mới. Đức Chúa Trời Ba Ngôi sẽ là nơi ở của chúng ta ngay cả khi bàn chân của chúng ta còn bước trên đất này giữa loài người. Có một nguồn suối bao gồm tất cả sự vui mừng mà chúng ta có thể tìm được ở trong Ngài, chẳng những không có điều chi tốt hơn mà con người hay các thiên sứ có thể nghĩ ra được, mà cũng không có điều chi tồn tại trong bất cứ loài tạo vật nào có thể sánh bằng. Bởi vì sự tuyệt đối của mỗi niềm ao ước không thể có được mà nó ngày càng cao hơn trong lòng của con người”. // Martin Luther hiểu rõ tầm quan trọng của việc dành thời gian ở với Đức Chúa Trời. Càng có nhiều việc phải làm, ông càng dành nhiều thời gian cầu nguyện. Ông nói : “Tôi có nhiều việc phải làm nên tôi phải dành ba giờ đầu tiên của một ngày để cầu nguyện”. // Có một câu chuyện khác về một giáo sĩ đến Ấn độ. Vì một vài lý do, có lẽ vì anh là một người lớn tuổi hoặc vì anh chậm hiểu, anh không nói được ngôn ngữ bản xứ. Vì thế ban truyền giáo gởi một lá thư đến bày tỏ rằng vị giáo sĩ này nên trở về nhà. Nhưng những người làm việc cùng với anh, những giáo sĩ đồng công gởi một lá thư trở lại, trong thư trả lời rằng : “Xin đừng yêu cầu anh bạn của chúng tôi trở về nhà, bởi đời sống của anh ấy tạo nên tất cả những bài giảng của chúng tôi”. /// A.W.Tozer nói : “Người nào muốn nhận biết Đức Chúa Trời phải để thời gian ở với Ngài” //
 • HỘI THÁNH MUỐI CỦA ĐẤT

  HỘI THÁNH MUỐI CỦA ĐẤT

  MỪNG KỈ NIỆM CHÚA JÊSUS GIÁNG SINH 2012 1. LỜI CHÀO: VỢ - TÌM LỜI DẪN ( CHO VỢ ĐỌC) 2. NGƯỜI NAM CHỒNG - Lời dẫn 3. NGỢI KHEN & THỜ PHƯỢNG VỢ - ( ĐỌC THI THIÊN 47) 4. CHỒNG BẮT ĐẦU CHO HÁT CHỒNG - BÀI: ÂN ĐIỂN LẠ LÙNG - BÀI PHƯỚC CHO NHÂN LOẠI 5. BƯỚC VÀO THỜ PHƯỢNG VỢ - THI THIÊN 47 6. CHỒNG BẮT ĐẦU CHO HÁT CHỒNG - BÀI: - BÀI: 7. CẦU NGUYỆN VỢ - CẦU NGUYỆN RIÊNG ĐỘ 2 PHÚT - MỜI MỤC SƯ: NGUYỄN TRỌNG LÂM 8. BAN HÁT CỦA HT CHỒNG - BÀI:____________________ 9. BAN THIẾU NIÊN: VỢ - BÀI: ___________________ 10. ĐỌC KINH THÁNH CHỒNG - LUCA 2:1-20 - NGƯỜI ĐỌC: CHỊ HOA 11. SỨ ĐIỆP: MỤC SƯ NGUYỄN TRỌNG LÂM - KÊU GỌI: MS 12. ĐƠN CA: VỢ 13. CHƯƠNG TRÌNH THI KT: CHỒNG 14. CẦU NGUYỆN TẤT LỄ: MS ***** HÁT MỪNG GIÁNG SINH*******
 • Ý Nghĩa Lễ Giáng Sinh

  Ý Nghĩa Lễ Giáng Sinh

  Chúng ta đã bước vào tháng 12 với những nhộn nhịp của Mùa Giáng Sinh. Người ta chen chúc nhau mua sắm và nhìn vào mức độ mua sắm để đo lường sự phát triển hay suy thoái của nền kinh tế. Riêng quý vị nhìn thấy gì trong Mùa Giáng Sinh? Giáng Sinh là ngày kỷ niệm Con Trời giáng thế và sự giáng thế đó mang ba ý nghĩa dựa vào lời Kinh Thánh: 1. Giáng Sinh là ngày nhân loại được Thiên Chúa soi sáng bằng ánh sáng của Ngài 700 năm trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh, nhà tiên tri Ê-sai được Thiên Chúa mạc khải, báo truớc về việc Thiên Chúa giáng trần như sau: "Dân đi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn và ánh sáng đã chiếu vào nơi bóng tử thần ngự trị" (Ê-sai 9:1). Lúc Chúa Giê-xu giáng sinh, con dân Chúa thật sự đang sống trong bóng tối: bóng tối của nô lệ, nghèo khổ, bất công, áp bức... Trong khung cảnh đó, câu: Dân đi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn thật đúng và thích hợp. Hơn hai ngàn năm đã trôi qua, con người đã tiến bộ vượt bực và ngày nay ta không thể nói là mình đang sống trong bóng tối. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế, một bóng tối khác cũng đang bao trùm trên nhân loại. Bóng tối của tội lỗi, gian ác, xấu xa, của những hình thức tội ác người ta không bao giờ ngờ đến. Mở một tờ báo, theo dõi một bản tin, cũng đủ thấy cái bóng tối đang bao trùm trên nhân loại. Cái bóng tối của thế kỷ chúng ta không nằm trong khoa học kỹ thuật, cũng không nằm trong hiểu biết của con người, nhưng trong tình trạng xuống dốc của đạo đức. Lương tâm con người đã trở thành chai lì, làm điều sai quấy mà không còn một mảy may khó chịu. Chính trong bóng tối đó của nhân loại mà Giáng Sinh vẫn còn ý nghĩa. Trong Mùa Giáng Sinh nầy, điều chúng ta cần làm là nhìn lên ánh sáng của Thiên Chúa. Ánh sáng đã ban cho nhân loại qua việc Chúa Giê-xu giáng sinh. Khi đến trần gian, Chúa Giê-xu đã tuyên bố: Ta là ánh sáng của thế giới, người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối nhưng có ánh sáng sống (Phúc Âm Giăng 8:12) Ánh sáng đã đến nhưng con người khước từ ánh sáng nên vẫn tiếp tục sống trong bóng tối. Lời Chúa dạy: Ánh sáng đã đến trần gian nhưng người ta yêu bóng tối hơn ánh sáng vì việc làm của họ là xấu xa (Phúc Âm Giăng 3:19) Giáng Sinh là ngày ánh sáng của Thiên Chúa đến với con người. Ánh sáng đó đã đến và soi sáng khi người ta chịu đi trong ánh sáng. Nhưng ánh sáng cũng trở thành bóng tối nếu người ta quay lưng lại với ánh sáng. Quý vị đang hướng về ánh sáng của Thiên Chúa hay đang quay lưng lại với Ngài? 2. Giáng Sinh là ngày Thiên Chúa ban cho nhân loại món quà đặc biệt Lời tiên tri về việc Chúa Giê-xu giáng sinh được mô tả bằng những lời như sau: Có một con trẻ sinh cho chúng ta, một con trai ban cho chúng ta (Ê-sai 9:5a) Chữ "chúng ta" được nhắc đến hai lần cho thấy đối tượng của giáng sinh không ai khác hơn là con người chúng ta. Thiên Chúa giáng trần là để giải thoát con người khỏi gông cùm của tội lỗi. Bóng tối và tội lỗi đi chung với nhau, trói buộc con người, làm cho con người không sống đúng với vai trò và chỗ đứng của mình. Khổ đau và bất hạnh vì vậy cứ tiếp diễn. Ngày nào con người quay lại với ánh sáng, để cho Thiên Chúa giải thoát, ngày ấy chúng ta mới hiểu được thế nào là thật sự giải thoát. Giáng Sinh là mùa người ta tặng quà cho nhau và món quà lớn nhất là Chúa Giê-xu đã được Ðức Chúa Trời ban cho nhân loại hơn 2000 năm trước. Ðây không phải chỉ là món quà của Mùa Giáng Sinh mà là của cả cuộc đời vì qua Chúa Giê-xu, chúng ta được giải thoát, được tha thứ, được làm con Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã được ban cho chúng ta nhưng chúng ta có tiếp nhận Chúa như món quà cho đời sống hay vẫn tiếp tục hững hờ trước tình yêu cao quý Chúa dành cho chúng ta? Giáng Sinh là ngày ánh sáng chiếu rọi vào trần gian. Giáng Sinh là ngày Thiên Chúa ban món quà vô giá cho con người và: 3. Giáng Sinh cũng là ngày con người phải tiếp nhận món quà vô giá đó để tận hưởng ân phúc Thiên Chúa dành cho chúng ta Khi Chúa Giê-xu giáng sinh, Ngài được gọi bằng những danh hiệu: Cố Vấn Kỳ Diệu, Thiên Chúa Quyền Năng, Thân Phụ Vĩnh Hằng và Vương Tử Hòa Bình. Cố vấn là người hướng dẫn, khuyên bảo, khích lệ. Cố vấn cũng mang ý nghĩa người mưu sĩ hay vị quân sư, quyết định đường đi, nước bước của chúng ta. Chúa chẳng những là vị cố vấn nhưng Ngài cũng chính là Ðức Chúa Trời trong thân xác con người. Chúa chẳng những hướng dẫn nhưng cũng ban cho chúng ta sức mạnh để đương đầu với nghịch cảnh và những khó khăn trên đời vì vậy Chúa được gọi là Thiên Chúa quyền năng. Ngài cũng là người Cha nhân từ, đời đời không bao giờ thay đổi do đó Ngài mang danh hiệu Thân Phụ Vĩnh Hằng. Sau hết, Chúa Giê-xu được gọi là Vương Tử Hòa Bình vì chính Chúa đem đến cho con người an bình thật sự: an bình nội tâm, an bình giữa người với người và trên hết an bình giữa con người với Đức Chúa Trời. Ðối với một số người thì Giáng Sinh là dịp để ăn uống, giải trí, nghỉ ngơi và nhận quà. Nhưng chúng ta cần có cái nhìn đúng hơn về Giáng Sinh. Giáng Sinh là ngày Đức Chúa Trời đem ánh sáng đến cho nhân loại, ban cho nhân loại món quà vô giá, là ngày Thiên Chúa đến với con người như một người cha yêu thương, người cố vấn dẫn đường và là người giải hòa, nối kết chúng ta trở lại với Thiên Chúa chí cao. Chúng ta cần dừng lại trong cái bận rộn của Mùa Giáng Sinh, suy nghĩ đến ý nghĩa đích thực của ngày lễ và sống với ý nghĩa đó. Ánh sáng đã đến trần gian, nhưng quý vị đã tiếp nhận ánh sáng đó chưa? Quý vị đang quay mặt hay đang quay lưng lại với ánh sáng của Thiên Chúa? Thiên Chúa ban cho quý vị món quà vô giá nhưng quý vị đã tiếp nhận món quà đó chưa? Thiên Chúa muốn ở bên cạnh quý vị, làm người cố vấn toàn hảo, là người cha nhân từ, người giải hòa chúng ta với Thiên Chúa và ban cho chúng ta an bình thật sự. Kính mời quý vị lấy đức tin, mở rộng tâm hồn tiếp đón Chúa, quý vị sẽ kinh nghiệm tất cả những điều nầy và sẽ kinh nghiệm ý nghĩa đích thực của Mùa Giáng Sinh. A-men!
 • Chương Trình Giáng Sinh

  Chương Trình Giáng Sinh

  Chi hội: Muối Của Đất 1. Lời chào mừng: Hân hoan chào mừng quý vị! Đã đến tham dự chương trình mừng Chúa Jêsus giáng sinh 2012. Thưa quý vị! Cùng hòa thanh với nhân loại, với muôn vàn thiên sứ trên trời. Chúng ta cùng nhau cất tiếng hát: Sáng Danh Chúa Trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Vâng để Đức Chúa Trời được sáng danh: Chúng ta hãy dành một chàng vỗ tay thật lớn, thật dài và thật nồng nhiệt để cảm tạ Thiên Chúa vì yêu chúng ta mà Ngài đã giáng sinh. Để cho không khí thân thiện, ấm áp hơn... tôi xin mời quý vị đồng đứng nên. Chúng ta hãy quay sang người bên trái, người bên phải của mình để gửi đến nhau những nụ cười, những lời chúc giáng sinh bình an, chúc cho nhau Em-ma-nu-ên ở cùng trên mỗi đời sống chúng ta. 2. Ngợi khen & thờ phượng: Thi 105:2 2 Hãy hát, hãy hát cho Ngài những bài ca! Es 49:13 13 Hỡi trời, hãy hát! Hỡi đất, hãy vui mừng! Hỡi các núi, hãy lên tiếng hát xướng! Vì Đức Giê-hô-va đã yên ủi dân Ngài, cũng thương xót kẻ khốn khó. Đây là lời mời gọi của Đức Chúa Trời, đây là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, chúng ta tiếp nhận lời mời gọi này để ca hát cho Chúa. Lu 19:40 Đức Chúa Jêsus phán rằng: nếu các ngươi nín lặng thì đá sẽ kêu lên. Bài hát: Bình An Cho Loài Người Bài hát: Ân Điển Lạ Lùng 3. Cầu nguyện khai lễ: Ne 1:11 11 Ôi! Lạy Chúa! Cầu xin Ngài lắng tai nghe lời cầu nguyện của con là tôi tớ Ngài, và lời cầu nguyện của các tôi tớ khác của Ngài, là những người vui lòng kính sợ danh Ngài. Cầu xin Chúa cho con là tôi tớ Ngài được toại nguyện hôm nay. 4. Ban hát của Hội Thánh: Tổng Thống Bush phát biểu tại Nghĩa Trang Quốc Gia nói về Thái Bình Dương, Joe Morgan đã dâng lên lời cầu nguyện. Có việc gì là bình an ở dưới đất không? Câu trả lời là Có. Nhưng sự bình an mà Chúa Jêsus ngự đến để mang lại không phải đạt được trên bàn hội nghị hay trên mũi dao găm. Sự bình an của Ngài đi từ lòng đến lòng. Sứ điệp của thiên sứ là thật đấy. Có một việc là bình an và ân trạch cho loài người đấy. Nó đến khi Đức Chúa Jêsus Christ ngự vào một đời sống. - Ngay cả Giáo phụ Athanasiô cũng xác tín rằng: “Vì Người đã làm con người để con người chúng ta được trở nên con Chúa.”[ _____________________________ _____________________________ Bài hát: Phước Cho Nhân Loại: 5. Đơn Ca: Cô Mây _______________________ Ða-vít nói "Tôi bị lún trong bùn sâu, nơi không đụng cẳng, bị chìm trong nước sâu, dòng nước ngập tôi" (Thi thiên 69: 2). Ða-vít như người bị rơi vào chỗ đất lầy, bị lún xuống mãi mà không có chỗ nào vững chắc để đặt chân, nên càng vẫy vùng càng bị lún xuống mau hơn. Ông bị dòng nước lôi cuốn và nhận chìm trong hoàn cảnh đó, người tội lỗi phải tuyệt vọng, chỉ chờ chết mà thôi. Ða-vít đã kêu cầu Chúa và được Ngài giải cứu "Ngài cũng đem tôi lên khỏi hầm gớm ghê, khỏi vũng bùn lấm, Ngài đặt chân tôi trên hòn đá và làm cho bước tôi vững bền" (Thi thiên 40: 2). - Hạnh phúc cộng thêm và nhân lên khi ta đem chia nó cho người khác. A. Nielson Pascal tin rằng con người ta chỉ có thể tìm được sự bình an cho mình trong Thượng Đế mà thôi. “Nếu con người đã không được tạo dựng cho Thượng Đế, thế tại sao nó chẳng bao giờ được hạnh phúc, ngoại trừ được ở trong Thượng Đế? 5. Đọc Kinh Thánh: Luca 2:1-20 ( Chị Hoa) Trong lễ giáng sinh đầu tiên, mà thật ra không phải là lễ mà là đêm Chúa Giáng Sinh, Không có cây thông, không có người ăn mặc sang trọng, Nhưng Ma-ri và Giô sép thấy gì trong đêm Giáng Sinh. Họ là người đầu tiên thấy Chúa bằng xương, bằng thịt, các kẻ chăn chiên cũng lần đầu tiên thấy Chúa là một em bé bằng xương, bằng thịt. Họ là người ngoài gia đình Chúa. Bài học là: người trong gia đình Chúa hay người ngoài ra đình Chúa phải thấy Chúa Giê-xu thực sự/ Trong đêm Chúa Jêsus Giáng Sinh, không có cây thông, không có người mặc quần áo đẹp để đón Chúa, thậm chí khi các kẻ chăn chiên đang chăn bầy chiên ngoài đồng thiên sứ đã báo cho họ về Chúa Cứu Thế, ngay lúc đó họ nên đường đi đến Bết lê hem tìm tôn thờ cứu Chúa. Họ không trở về thay bộ đồ đẹp. Vì tấm lòng nóng nảy muốn được gặp và nhìn Cứu Chúa. Còn chúng ta hôm nay, mặc quần áo rất đẹp rất chỉnh chu chứng tỏ ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: IICo 8:9 9 Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu. 6. Sứ Điệp Giáng Sinh: Mục sư Nguyễn Trọng Lâm - Gương để soi mặt, trí để soi tâm. Gương sáng thì bụi không dính, tâm sáng thì tà ác không sinh. (Ngạn ngữ Trung Hoa) - Muốn thân mình không lệch, trước hết phải giữ cho tâm hồn không lệch. (Tuân Sinh Tiên) - Chúa Jesus đang chờ đợi quý vị quay lại với Ngài. Ngài đã trả món nợ ta không thể trả được, đó là món nợ tội lỗi. Ngài đã chuộc tội chúng bằng chính sinh mạng của Ngài. Thánh Kinh chép: "Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết" (Rô-ma 5:6-8) - Chúa yêu quý vị, Ngài giáng trần vì quý vị. Ngài là Đấng Diệu Kỳ, là Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An. Chúa đang mong quý vị đến với Ngài là Nguồn Trông Cậy Muôn Đời ngay giờ nầy. - Nhận biết thực trạng đời sống bất an do tội lỗi - “Huyết của Ðức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. 8 . Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. 9. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. 10 Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta." (IGiăng 1:7-10) - Giáng Sinh mà không có Đấng Christ sống là con đường gạch vàng dẫn đến bóng tối. - Sự thật là, dù nếu Đấng Christ được sanh ở thành Bết-lê-hem một ngàn lần và không sinh ra ở trong bạn, thì bạn sẽ bị hư mất đời đời. Đấng Christ được sinh ra trong trần gian và phải được sinh ra vào trong lòng bạn. - - B) Tiếp nhận Chúa Bình an làm Cứu Chúa riêng mình. - Giăng 1;12 “Nhưng hễ ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền năng trỡ nên Con Ðức Chúa Trời” - Đơn ca: 7. Thi Kinh Thánh: Trong thời Martin Luther, đang khi ông in quyển Thánh Kinh, người con gái của nhà in nhặt được tờ giấy vừa mới in rơi xuống đất. Thấy hàng chữ “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời" (Giăng 3:16). Cô ta vui mừng khôn tả vì cứ vẫn tưởng rằng Đức Chúa Trời là Đấng nghiêm khắc, lúc nào cũng đoán phạt con người là những tội nhân. Nay cô nhận ra rằng Đức Chúa Trời là tình yêu. Ngài ban Chúa Cứu Thế Jesus cho nhân loại, bất cứ người nào tin nhận Chúa, không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh cửu. 8. Trao quà & lời cảm ơn: Phao-lô khuyên "Hãy cậy ân điển trong Ðức Chúa Giê-xu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ" (II Ti-mô-thê 2: 1). Ân điển cao thâm, dư dật của Chúa làm cho người yếu đuối trở nên mạnh, người nghèo trở nên giàu, người hèn hạ trở nên cao trọng. - Lời nói hay làm người ấm hơn vải luạ, lời dở hại người hơn gươm đao [Meilhan] 9. Cầu nguyện tất lễ: Đó là sự đáp lời của thầy tế lễ già Si-môn trong Đền thánh. Ông đã bồng ẵm Hài Nhi Christ trong tay và nói, "Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu rỗi của Ngài." Sự thật là, dù nếu Đấng Christ được sanh ở thành Bết-lê-hem một ngàn lần và không sinh ra ở trong bạn, thì bạn sẽ bị hư mất đời đời. Đấng Christ được sinh ra trong trần gian và phải được sinh ra vào trong lòng bạn. ( Thi hào Joseph Folliet ) Tháp ba bên năm xưa người ta đã làm nổi danh mình. Nhưng Chúa đã bước đến một cái đồi khác, cái tháp khác đó là: gô gô tha. Tại cái tháp gô gô tha ấy, Ngài đã kéo con người được hòa thuận với Đức Chúa Trời Lời dẫn khi cầu nguyện xong: Có câu chuyện vui kể về một người đi bán thuốc mọc tóc trong khi đó đầu mình lại phải đội một đầu tóc giả, vì không có tóc, cho nên anh không thể nào thuyết phục được người khác mua thuốc mọc tóc của mình được. Cũng một thể ấy, nếu đời sống của người rao báo tin mừng mà không được thay đổi một cách tốt đẹp và đầy niềm vui, thì không thể nào rao báo tin mừng cho người khác hiệu quả được. Augustine “Nếu bạn chưa biết, hãy tin là bạn có thể biết. Đức tin phải đi trước, thì trí tuệ sẽ theo sau” (Sermons 98,1). Augustine tin rằng muốn học hỏi một điều gì thì chúng ta phải mở cửa cho (tâm trí của mình ra cho) chân lý, và mở tâm trí mình ra cho chân lý như đã hiện hữu trong sự sáng tạo của Thượng Đế tức là mở ra cho Ngài vậy. 1. Có lần vợ tôi đi dự đám cưới, trong khi tôi chờ vợ tôi kẻ mi, bôi môi, uốn tóc. Khi xong trông xinh hơn ngày thường. Nhưng trên đường đi dự, tôi trở vợ tôi bằng xe chiếc xe đạp của Pháp. Tôi đã dặn vợ tôi một câu và tôi đã nói rằng: tôi mong vợ tôi hãy dạy con tôi câu nói này. Câu nói này không phải tôi nhặt ở sách vở nào cả. Mà chắc có lẽ Chúa đã dạy tôi, tuy rất tầm thường, nhưng lại ẩn chứa sự dạy dỗ: tôi nói với vợ tôi rằng: Hãy nhớ: bông lúa được sinh ra từ đòng lúa. Nó không sinh ra từ ngọn, từ lá, mà sinh hoa kết trái từ thân, từ đòng. Người ta đã phải nghiên cứu và cho ra một loại thuốc để trị loại bệnh “ nấm từ thân” Con người, xã hội ngày nay đang ngồi trên bàn trang điểm. Họ cố gắng làm và tạo ra sự bình an cho riêng mình, họ tham gia các hoạt động tôn giáo, nhưng cuối cùng những màu phấn tôn giáo ấ sẽ về với bụi đời, sự bình an nhanh chóng vụt tắt khi chúng ta bước chân vào nhà. Nó không hiện diện trên bàn ăn, trong giấc ngủ, mà thay vào đó là những tính toán, những cái vắt tay, vắt óc trầm tư, lo lắng. Nhưng sự bình an của Ngài chẳng như sự bình an của thế gian đâu? Ngài không phải chỉ là sự bình an đâu, nhưng Ngài là Chúa Bình An. Chúa là Đấng Vô hạn và vĩnh hằng thì sự bình an của Ngài cũng là đời đời vô cùng. Tôi và quý vị có phải đang cố gắng ngồi trên bàn trang điểm bằng việc thực hành nghi lễ tôn giáo không, tôn giáo đang kéo chúng ta ra khỏi Chúa Bình An. Tôn giáo đang dãy chết. Mọi gương soi của các bậc thánh nhân đã bị bể nát bởi sự chết đời đời trong lửa chẳng hề tắt. Tại sao chúng ta cố gắng nhặt những mảnh vỡ vụn tàn tích rồi lắp ghép chúng. �Khi vui, non nước cũng vui, Khi buồn s�o thổi, k�n đ�i cũng buồn.� Thánh Augustinô đã mô tả nỗi khát vọng tối hậu này một cách hiện thực và sâu sắc trong cuốn Tự Thú: “Tâm hồn con không hề an nghỉ và băn khoăn xao xuyến cho đến khi được nghỉ an trong Chúa.” Nói như triết gia S. Kierkegaard “biết Thiên Chúa hiện hữu chưa phải là điều biết quan trọng, mà biết Ngài là Tình Yêu mới là quan trọng”. Thi Sĩ Thái Trịnh “Tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chuá Giê-su Christ, là Chuá chúng ta”. (Rô-ma 2:21) Từ khi rời khỏi Ê-đen Người đi biết mấy mùa trăng lu mờ Chim bay về đảo hoang sơ Người đi lạc lối mịt mờ tương lai. Sa-tan xui khiến lạc loài Sống trong tội lỗi miệt mài khổ đau Cạnh tranh, lừa đảo, hại nhau “Những điều trông thấy mà đau đớn lòng” (Nguyễn Du) Một con sông đã xuôi dòng Chảy từ đền Thánh xanh trong ngọt ngào Người muôn thế hệ ước ao Tắm mình sông ấy xoá bao tội tình. Là Giê-su đã giáng sinh Ban ơn cứu rỗi, an bình nhân gian
 • GIANG SINH HOI THANH DONG BUN 2012

  GIANG SINH HOI THANH DONG BUN 2012

 • Danh ngôn

  Danh ngôn

   

  Danh ngôn

  Bạn hãy yêu tự do hơn tất cả và làm điều thiện ở bất cứ nơi nào có thể .
  Nhà ngoại giao là người đàn ông luôn nhớ ngày sinh nhật của phụ nữ nhưng chẳng bao giờ nhớ tuổi của nàng
  Đạo làm quân tử có 3 điều đúng: +Mạnh dạn khi làm điều nghĩa +Nhũn nhặn khi nghe lời can gián +Và cẩn thận đối với việc sửa mình Đời có ba cái lo ; -Lo đức ít mà được sùng ái nhiều. -Lo công lập được ít mà được hưởng nhiều bổng lộc .... -Lo nghĩ kh
  Đạo làm quân tử có 3 điều đúng: +Mạnh dạn khi làm điều nghĩa +Nhũn nhặn khi nghe lời can gián +Và cẩn thận đối với việc sửa mình Đời có ba cái lo ; -Lo đức ít mà được sùng ái nhiều. -Lo công lập được ít mà được hưởng nhiều bổng lộc .... -Lo nghĩ kh
  Đừng để một ai chẳng nhận được gì khi rời chỗ bạn cho dù bạn biết rằng không bao giờ gặp lại .
  Danh dự là sự hòa hợp tự nhiên giữa việc tôn trọng mọi người và tự tôn trọng chính mình .
  Lý trí có thể mách bảo ta điều phải tránh, còn con tim sẽ chỉ cho ta biết điều phải làm .
  Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim
  Không có ngày mai nào lại không kết thúc, không có sự đau khổ nào lại không có lối ra .
  Nếu như trí tuệ là cái vốn quí nhất và hữu ích nhất thì sự hài hước là tính dễ chịu nhất của con người
  Hãy làm tròn mỗi công việc của đời mình như thể đó là công việc cuối cùng
  Tôi thường hối tiếc vì mình đã mở mồm chứ không bao giờ…vì mình đã im lặng
  Cách khéo nhất để làm vừa lòng ai đó là xin họ lời khuyên
  Nếu có hai người cùng sống với nhau hòa thuận nên tin trong đó ít nhất một người tốt.
  Cuộc đời là bọt nước. Chỉ có hai điều như đá tảng: tử tế khi người khác lâm hoạn nạn và can đảm trong hoạn nạn của chính mình
  Đừng mua thứ hữu ích mà hãy mua thứ cần thiết
  Người đáng nói mà mình không nói là mất người, Người không đáng nói mà mình nói là mất lời.
  Người xin bố thí đỏ mặt một lần, kẻ từ chối không bố thí đỏ mặt hai lần
  Hoài nghi chính mình là điều phải làm đầu tiên của người quân tử.
  Khi đã biết tha thứ, bạn sẽ mỉm cười nhiều hơn, biết cảm nhận sâu sắc và dễ thông cảm với người khác
  Đừng ném lời cho gió, nếu không hay biết gió thổi về đâu
  Nếu sự khiêm nhường của bạn khiến mọi người để ý thì hẳn có chút đó chẳng bình thường.
  Người không biết tươi cười sẽ không biết cách mở ra những cánh cửa.
  Đừng để đến ngày mai những việc gì anh có thể làm hôm nay
  Một người chưa biết nói những lời nói dối đẹp đẽ thi người đó không bao giờ biết đến thế giới chân thực.
  Cho quí hơn nhận song cái giếng sâu nhất cũng cạn nếu không được uống nước đó sao?
  Tôi chưa bao giờ gặp một người nào mà tôi không tìm thấy nơi họ một cái gì đáng cho tôi học hỏi
  Người có một tinh thần sâu sắc cần phải tự đào tạo một cái học để khám phá những tế nhị của lòng người
  Bạn nên ghi nằm lòng rằng tất cả trẻ con dù ở độ tuổi nào cũng vậy, đều bịt tai trước những lời ta khuyên răn dạy bảo, chúng sẽ mở mắt thật to nếu người ta làm gương cho chúng thấy
  Cử chỉ đẹp là đức hạnh được dịch ra một thứ ngôn ngữ dễ hiểu
  Khi con trai bạn còn nhỏ, bạn hãy làm ông chủ của nó. Nhưng khi nó lớn lên rồi, bạn hãy làm người anh của nó
  Thiếu thận trọng gây nhiều tai hại hơn thiếu hiểu biết
  Hãy suy nghĩ tất cả những gì bạn nói nhưng đừng nói tất cả những gì bạn nghĩ
  Hãy kiên nhẫn làm bổn phận của mình và giữ thinh lặng, đó là câu trả lời tốt nhất cho sự vu khống
  Con ong được ca tụng vì nó làm việc không phải cho chính mình nhưng cho tất cả
  Đừng bao giờ khiêm tốn với kẻ kiêu căng, cũng đừng bao giờ kiêu căng với người khiêm tốn
  Sự ngắn gọn là linh hồn của trí khốn sắc sảo
  Không nên đánh giá một người dựa vào những cái anh ta không biết mà nên dựa vào những cái anh ta hiểu biết
  Đầu hàng cám rỗ là hành động của thú tính, chiến thắng nó mới là con người
  Hãy hiền dịu khoan dung với hết mọi người trừ bản thân mình
  Nếu ai nói xấu bạn mà nói đúng thì hãy sửa mình đi. Nếu họ nói bậy thì bạn hãy cười thôi
  Khi ta tự trách mình thì dường như không ai có quyền trách ta Kẻ bắt chước cái xấu luôn vượt xa cái gương xấu ấy. Trái lại, kẻ bắt chước cái tốt luôn thua kém cái gương ấy
  Ai không biết nghe, tất không biết nói chuyện
  Anh có thể lừa vài người trong mọi lúc, anh cũng có thể lừa mọi người trong vài lúc, nhưng anh không thể lừa mọi người trong mọi lúc
  Phải biết mở cửa lòng mình trước mới hy vọng mở được lòng người khác
  Điều gì anh muốn người ta làm cho anh, anh hãy làm cho người ta
  Đôi khi phải nhượng bộ mà thừa nhận rằng củ cải là củ lê
  Muốn uốn cây cong cho thẳng lại, ta uốn cong nó theo chiều ngược lại
  Không có gì nguy hiểm bằng lời khuyên tốt đi kèm với gương xấu
  Khuyên răn thay cho giận dữ, mỉm cười thay cho khinh bỉ
  Bao giờ cũng nên có nhiều trí tuệ hơn lòng tự ái
  Không bao giờ làm phiền người khác về những việc mình có thể làm được
  Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai
  Những người mạnh không dùng lời lẽ lăng mạ. Họ mỉm cười.
  Ngoại giao là khoa học của sự nhượng bộ
  Một trong những ưu điểm lớn nhất của diễn giả là chẳng những nói những điều cần nói mà còn biết không nói những gì không cần thiết
  Nghệ thuật sống với nhau chính là nghệ thuật giữ khoảng cách
  Phép lịch sự là quy tắc chi phối các mối quan hệ, đó là nghệ thuật của lòng vị tha
  Bạn bè tốt thanh toán tiền của họ một cách nhanh chóng
  Đi vòng mà đến đích còn hơn đi thẳng mà ngã đau
  Đừng bao giờ bắt buộc người khác làm những gì mà họ không muốn
  Đừng bao giờ ném bùn vào người khác. Bạn có thể ném trật và tay bạn chắc chắn bị bẩn
  Đôi tai là lối vào của trái tim
  Hãy vội nghe và chậm trả lời
  Hãy nói nếu bạn có những lời lẽ mạnh hơn, nếu không, hãy im lặng
  Làm chuyện gì mà có điều chưa thỏa mãn thì hãy tự xét lại thân mình xem làm như thế đã phải chưa
  Làm người nên tự lập lấy thân, tự trọng, không nên giẫm lên gót người khác, nói theo miệng người
  Ở nhiều người, lời nói đi trước tư tưởng. Họ chỉ biết những gì họ suy nghĩ sau khi đã nghe những gì mình nói
  Phải biết chăm chú lắng nghe và khuyến khích người khác nói về họ
  Phải kính trọng con người! Đừng thương hại nó
  Tôi không biết chìa khóa của thành công là gì, nhưng tôi biết chìa khóa của thất bại là cố gắng làm vừa lòng mọi người
  Điều oái oăm là, nếu bạn không muốn liều mất cái gì thì bạn còn mất nhiều hơn
  Không một người nào đã từng cười hết mình và cười xả láng lại đồng thời là người xấu xa.
  Nếu bạn tức giận thì hãy đếm 10 trước khi nói, còn nếu bạn nổi cơn thịnh nộ thì hãy đếm đến 100
  Thói quen làm những gì tốt đẹp nhất trần thế trở nên tầm thường.
  Không ai tán thưởng một cây đang trổ hoa
  Hãy tin một nửa những gì anh thấy tận mắt và đừng tin những gì anh nghe được
  Để hiểu nhau, tôi thích anh hoài nghi tôi để rồi có ngày tin cho chắc chắn. Tôi không thích anh vội tin tôi để đi đến hoài nghi
  Không nên nói tất cả những gì bạn biết, nhưng bao giờ cũng phải biết những gì mà bạn nói
  Kẻ nào gian dối trong việc nhỏ thì sẽ gian dối trong việc lớn
  Đừng đọc gì anh không muốn nhớ và đừng nhớ gì anh không định dùng
  Lời nói nào bạn kiềm chế được là nô lệ của bạn, lời nói nào buột miệng thốt ra là kẻ sai khiến bạn
  Có 3 điều khó khăn nhất, đó là giữ được một điều bí mật, quên đi một sự xúc phạm và biết dùng thời gian rỗi một cách có ích
  Kẻ nào không biết giữ cái nhỏ sẽ mất cái lớn
  Tướng giỏi sau khi thắng trận không cần ai khen và cũng không cần ai biết đến công lao
  Dùng người như dùng gỗ, đừng vì một vài chỗ mục mà bỏ cả cây lớn
  Đừng hoãn lại một việc gì về sau, bởi vì về sau bạn cũng không gặp dễ dàng hơn
  Nếu một người lừa tôi lần đầu, thì sự xấu hổ thuộc về anh ta, nếu lần thứ hai thì cái ô nhục thuộc về tôi
  Anh cho những gì anh có là cho rất ít, nhưng khi anh phải hi sinh anh mới cho một cách thực sự
  Hỏi một câu, chỉ dốt nát trong chốc lát. Không dám hỏi sẽ dốt nát suốt đời
  Nên tập thói quen tìm sự thật trong các việc nhỏ nếu không sẽ bị lừa trong các việc lớn
 • Chương trình Lễ Thành Hôn

  Chương trình Lễ Thành Hôn


  Ngọc Sáng và Hồng Linh
  Ngày tháng 12 năm 2012, lúc 2 giờ chiều
  Tại Hội Thánh: Số 125 Hàng Kênh
  Chủ Lễ: Mục Sư Nguyễn Trọng Lâm
  Hướng Dẫn: Quân Nguyễn Soạn
  ***
  Phần Khai Lễ
  Nhạc mở đầu
  Mời hai họ vào Thánh Đường
  Mời Cô Dâu Chú Rể Tiến Vào Thánh Đường Để Chúng Ta Cử Hành Hôn Lễ Cho Đôi Bạn Trẻ: Ngọc Sáng Và Hồng Linh.
  Khi họ tiến vào thánh đường, hội chúng hướng về Cô Dâu và Chú Rể để cùng vỗ tay chào mừng Cô Dâu Chú Rể cùng hai họ.
  Tiếp theo, Chủ Lễ đối diện hội chúng và hai họ, cô dâu đứng bên phải, chú rể bên trái, và nói lời sau đây.
  Phần Hành Lễ
  1.                 Lời chào mừng và tuyên bố lý do:
  Kính thưa quý vị!  chúng ta họp nhau trong ngôi thánh đường nầy hôm nay, trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời thánh khiết để chứng kiến và chúc phước cho lời giao kết long trọng của hai con cái Chúa, Anh ĐỖ NGỌC SÁNG. và Cô...PHẠM HỒNG LINH.
  Đức Chúa Trời đã thiết lập  giao ước hôn nhân  từ buổi sáng thế, và  Chúa Cứu Thế Giê-su đã từng hiện diện và làm phép lạ tại tiệc cưới thành Ca-na, xứ Ga-li-lê. Ngài được mời và làm thượng khách tại đám cưới Ca-na-an năm xưa.
  Và một lần nữa chúng ta cùng nức lòng lớn tiếng để cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đang hiện diện và Làm Chủ VÀ THƯỢNG KHÁCH TRONG đám cưới tại nơi đây.
  Kính thưa quý vị! Dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời Ba Ngôi, được sự cho phép của các cấp chính quyền, được sự chấp thuận của Hội Thánh cùng hai bên gia đình nhà gái, nhà trai. Nay tôi long trọng tuyên bố: LỄ THÀNH HÔN CỦA: NGỌC SÁNG VÀ HỒNG LINH ĐƯỢC PHÉP BẮT ĐẦU.
  Xin chúng ta cùng cho một chàng vỗ tay thật lớn.
  2.                 Hát tôn vinh Chúa: Hội Chúng: Tình Yêu Trong Chúa
  Lời dẫn:   Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là cái khiên của tôi;
  Lòng tôi đã nhờ cậy nơi Ngài, và tôi được cứu tiếp;
  Vì vậy, lòng tôi rất mừng rỡ,
  Tôi sẽ lấy bài ca mà ngợi khen Ngài,”
  ( Thi 28:7)
  Trước khi cử hành hôn lễ. Trân trọng kính mời Hội Thánh và quý vị quan khách hướng lên màn hình để chúng ta cùng tôn vinh Chúa bài thánh ca:
  3.     Cầu nguyện Khai Lễ: Mục Sư:
  ·        Lời dẫn: Một thánh nhân của Chúa đã thốt lên rằng:
  Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi;
  Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác.”
    ( Thi 16:2  )
  Lời của Đức Chúa Trời tuyên bố rằng:   Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình.” (  Giê-rê-mi 17:7)
  Xin mời quý vị hướng lòng, nhắm mắt cúi đầu để chúng ta cầu nguyện cho Hôn Lễ được đẹp lòng Chúa, xin Chúa ban ơn trên Họ Nhà Trai cũng như họ Nhà Gái, xin Chúa ban phước trên đôi bạn trẻ, xin Chúa ban ơn trên tôi tớ Chúa để thực hiện nghi lễ Thánh này.
  4.                 Ban hát thanh niên:
  Bài 1: Chúc Mừng Hôn Lễ
  ·        Lời dẫn: Thơ Nói Về Sự Khắng Khít giữa người Nam Nữ:
  Tay bưng dĩa muối chấm gừng
  Gừng cay, muối mặn xin đừng bỏ nhau
  Muối mặn ba năm muối vẫn còn mặn
  Gừng cay chín tháng gừng vẫn còn cay
  Đạo nghĩa can thường chớ đổi chớ thay
  Dẫu có lập nên danh vọng
  Dẫu có ăn mày cũng theo nhau.
  ·        Lời bài thánh ca: Trời cao bao nhiêu ân ái khắng khít bấy nhiêu, đến khi tóc trắng mồi da gái trai chẳng nên sai lời.
  ·        Trời cao bao nhiêu ân ái khắng khít bấy nhiêu, trăm năm quyết chí tình thương tử sanh thủy chung song toàn.
  Vâng đó là lời chúc chân tình, thật đẹp và trọn vẹn – cho đôi bạn trẻ. Sau đây ban thanh niên của Hội Thánh Chúa gởi đến hai bạn lời chúc này qua bài thánh ca: Chúc Mừng Hôn Lễ

  Bài 2: Lời Chúc Lứa Đôi
  ·        Lời dẫn: Lời của bài thánh ca có câu:
  Dẫu khó khăn đớn đau vẫn không xa nhau bao giờ!
  Tôi nhớ đến những câu thơ rằng:
  Lên non cho thiếp lên theo
  Tay vịm chân trèo, hái trái nuôi nhau
  Theo nhau cho trọn đạo đời
  Dẫu có chải chiếu chải tơi mà nằm
  Thương chồng mang gói thẳng sông
  Má kêu mặc má thương chồng con theo
  Hay câu:
  “Yêu nhau mặc kệ người cười
  Vợ cao chồng thấp cũng người mình thương
  Yêu nhau chẳng quản chiếu giường
  Dẫu rằng tàu lá che sương cũng tình.”

  5.                 Đọc Kinh Thánh: ( Cô Mây)
  ·        Lời dẫn: Hôn nhân là tuyệt đỉnh của tình yêu, là sự kết hợp thiêng liêng của Chúa dành cho loài người. Chữ “Hôn Nhân” trong  nguyên bản tiếng Do Thái là do hai chữ  “CHÚA” và “LỬA” .  Nếu lấy chữ CHÚA ra khỏi thì chỉ còn chữ LỬA. Nếu loại Chúa ra khỏi tình yêu hai người, thì hôn nhân chỉ là Địa Ngục (lửa) mà thôi. Một hôn nhân vững bền và hạnh phúc, không chỉ “hai trở nên một” mà là “ba trở nên một”. Chúa phải luôn luôn hiện diện trong mối liên hệ vợ chồng thì hôn nhân mới tồn tại cách tốt đẹp.
  -         Sáng thế ký 2: 18-24
  Lời dẫn: A-đam đã yêu thương Eva như chính bản thân mình khi long trọng tuyên hứa “hai người trở thành một thân. Cái tâm tình ấy, ca dao Việt Nam cũng có câu “ta với mình, tuy hai mà một”.
  ·        Cảm ơn Chúa Lời Chúa không dạy uống nước lạnh để giữ hạnh phúc.
  6.                 Chia sẻ Lời Chúa ( Mục Sư Nguyễn Trọng Lâm)
  -         Lời dẫn: Câu chuyện một em bé gái cùng mẹ đi dự đám cưới.
  “ Một bé gái thắc mắc hỏi mẹ: Mẹ ơi! Tại sao các cô dâu trong ngày cưới lại mặc áo trắng?
  Vì ngày cười là ngày tươi sáng nhất của đời người con gái ạ! Thế tại sao các chú rể lại mặc đồ đen? Có phải đó là ngày đen tối nhất của họ không?
  -         Một gia đình mới có biết bao hương vị của tình yêu, hạnh phúc. Nhưng cũng còn đối diện với biết bao sóng gió của cuộc đời, chính vì vậy chúng ta cần một bến đậu và cái neo, cái nền vững chắc điều đó chỉ có thể có được khi chúng ta biết ý Chúa và vâng giữ Lời Ngài. Rồi đây mọi lời chúc của con người sẽ qua đi – nhưng Lời Chúa còn lại đời đời. Làm dây chuẩn mực, là nền tảng cho hạnh phúc gia đình.

  7.                 Cử Hành Lễ Hôn Phối  (Mục sư Nguyễn Trọng Lâm
  -          Trao kỉ vật
  -         Cầu nguyện cho gia đình mới
  Tiến Sĩ Tâm lý Cơ Đốc Henry Cloud trong quyển sách (Những ranh giới trong hôn nhân) khẳng định rằng:  “Chúa tạo hôn nhân là một nơi không chỉ của tình yêu mà còn của sự lớn lên”
  -          “Thiên đàng đối với tôi chẳng là thiên đàng nếu tôi không gặp vợ tôi trên đó”.  Đó là lời phát biểu chân thật của nhà văn Anrew Jackson.
  8.                 Ban Thanh niên hát thánh ca:
  Lời dẫn: Có người đã nói: “Hạnh phúc của người không có Đức Chúa Trời là hạnh phúc nhất thời, càng uống càng khát.  Vì thế chúng ta phải chiếm hữu Chúa Cứu Thế Giê-xu, là nguồn cội của hạnh phúc”:  Đám cưới Cana.
  9.                 Giới thiệu vợ chồng mới:
  • Lời dẫn: Dây trầu quấn lấy thân cau, từ nay ta là của nhau suốt đời.
  Có người đã nói: “Hạnh phúc của người không có Đức Chúa Trời là hạnh phúc nhất thời, càng uống càng khát.  Vì thế chúng ta phải chiếm hữu Chúa Cứu Thế Giê-xu, là nguồn cội của hạnh phúc”.
  Nước lũ không thể dập tắt tình yêu,
  Sông sâu cũng không thể nhận chìm.
  (Nhã ca 8 : 6b ;7 )
  • Xin Mời Cô Dâu và Chú Rể cùng quay mặt hướng phía dưới để cho Hội Thánh cùng hai họ chúc mừng. ( Vỗ tay)
  Bài hát  đã trở thành nổi danh trên khắp thế giới chính  vì tựa đề của nó. Ai cần ai? chúng ta cần nhau:
  Anh không thể sống thiếu em: vì em là người giúp đở anh trong mọi việc.  Với đôi tay và khối óc Chúa ban, anh có thể tạo dựng mái nhà nhưng chính em biến nó thành tổ ấm. 
  nguồn phước:“Ai tìm được một người vợ, tức tìm được một điều phước và hưởng được được ân điển của Đức Giêhôva”
  Phần Tất Lễ
  10.             Lời cảm ơn ( của họ nhà trai hoặc nhà gái)
  “Lên non mới biết non cao
  Nuôi con mới biết công lao mẫu từ”.

  11.             Cầu nguyện tất lễ - Cầu nguyện chung.
  *** Thông báo dự tiệc ngọt chung vui ****


  Nếu cần chỗ nào thì lấy ở đây:
  “Lên non mới biết non cao
  Nuôi con mới biết công lao mẫu từ”.
  Tác giả Thánh ca số 211 đã nói lên niềm hạnh phúc thật của mình rằng: “Nhà xiêu vách nát, kèo cột lung lay, Giê-xu ngự cùng, hoá thiên cung ngay!”
  1. Tiến Sĩ Tâm lý Cơ Đốc Henry Cloud trong quyển sách  “Boundaries in Marriage” (Những ranh giới trong hôn nhân) khẳng định rằng:“God designed marriage to be a place not only of love, but of growth”(page 40) tạm dịch:“Chúa tạo hôn nhân là một nơi không chỉ của tình yêu mà còn của sự lớn lên”
  2. Hôn nhân là tuyệt đỉnh của tình yêu, là sự kết hợp thiêng liêng của Chúa dành cho loài người. Chữ “Hôn Nhân” trong  nguyên bản tiếng Do Thái là do hai chữ  “CHÚA” và “LỬA” .  Nếu lấy chữ CHÚA ra khỏi thì chỉ còn chữ LỬA. Nếu loại Chúa ra khỏi tình yêu hai người, thì hôn nhân chỉ là Địa Ngục (lửa) mà thôi. Một hôn nhân vững bền và hạnh phúc, không chỉ “hai trở nên một” mà là “ba trở nên một”. Chúa phải luôn luôn hiện diện trong mối liên hệ vợ chồng thì hôn nhân mới tồn tại cách tốt đẹp.
  3. “Tình yêu trong hôn nhân như tấm kiếng. Nhiều vết trầy nhỏ lâu ngày sẽ làm mất vẻ đẹp và giá trị của tấm kiếng” Abbé Pierre
  Như lời Kinh Thánh dạy: “Lời lành giống như tàng ong, ngon ngọt cho tâm hồn, và khoẻ mạnh cho xương cốt” (Châm Ngôn 16: 24) 
  Chồng giận thì vợ bớt lời
  Cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê !
  Lý do quý bà bị trách là nói nhiều và thường lặp đi lặp lại là vì  chúng ta cảm thấy lời nói mình không được lắng nghe:
  Lòng anh như chiếc lá khoai
  Đổ bao nhiêu nước, ra ngoài bấy nhiêu!


  Nhà thơ: Giọng Nói (Xuân Diệu)
  Em ngồi ríu rít ở sau xe
  Em nói lòng anh mãi lắng nghe
  Thỉnh thoảng tiếng cười em lại điểm
  Đời vui khi được có em kề!
  Ôi, giọng sao mà rất mến thương
  Em như giếng mát đến soi gưông
  Dầu ai tốt tiếng như ca hát
  Cũng chẳng bằng em giọng nói thường
  Gió thổi nhiều khi giọng nói bay
  Không cần nghĩa chữ vẫn nghe hay
  Sau xe, những tiếng em phơ phất
  Cởi hết ưu phiền gửi gió bay
  Ước được ngàn năm nghe giọng ấy
  Đèo em đi mãi cuối không gian
  -Và khi không nói, em im lặng
  Anh vẫn nghe hay tựa tiếng đàn....
                               Giọng Nói (Xuân Diệu)
  Thanh xuân hay già lão, mọi người đều giống nhau vì không ai biết chắc về ngày mai, và hôm nay, biết đâu, chẳng là cơ hội cuối cùng để ôm chặt người mình yêu thương.
  Dwight Small, tác giả quyển: “After you said I do”, nói rằng: “Trái tim của hôn nhân là đối thoại...
  “Thiên đàng đối với tôi chẳng là thiên đàng nếu tôi không gặp vợ tôi trên đó”.  Đó là lời phát biểu chân thật của nhà văn Anrew Jackson.

  Là một người phụ nữ Cơ Đốc, chúng ta ao ước được vâng theo lời Chúa, chúng ta thật sự muốn làm tròn phận sự Chúa giao khi Ngài đem chúng ta trao tặng cho một người đàn ông mà tiếng Việt của chúng ta có một chữ đầy ý nghĩa: ”bạn đời” để rồi hai cuộc đời trở nên một trong từng khía cạnh, từng phút giây của cuộc sống.
  Bài hát “I can’t live without you” đã trở thành nổi danh trên khắp thế giới chính  vì tựa đề của nó. Ai cần ai? chúng ta cần nhau:
  Anh không thể sống thiếu em: vì em là người giúp đở anh trong mọi việc.  Với đôi tay và khối óc Chúa ban, anh có thể tạo dựng mái nhà nhưng chính em biến nó thành tổ ấm. 
  nguồn phước:“Ai tìm được một người vợ, tức tìm được một điều phước và hưởng được được ân điển của Đức Giêhôva”
                                                                          (Châm ngôn18:22)
     * triều thiên: “Người đàn bà nhơn đức là mão triều thiên cho chồng nàng”(Châm Ngôn12:4a)
     *châu ngọc :“Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trổi hơn châu ngọc” (Châm ngôn 31:10)


 • PAGEVIEWS

  Labels

  WHAT WE DO

  We've been developing corporate tailored services for clients for 30 years.

  CONTACT US

  For enquiries you can contact us in several different ways. Contact details are below.

  GIA ĐÌNH GIEO GIỐNG

  • Street :Road Street 00
  • Person :Person
  • Phone :+045 123 755 755
  • Country :POLAND
  • Email :contact@heaven.com

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.