• BỐ CỤC BÀI GIẢNG CỦA CÁC MỤC SƯ

  MÙA TẠ ƠN - THANKSGIVING 2012

  11/11/12 
  TÔI TẠ ƠN CHÚA (Thi Thiên 146) - MSQN Lê Hoàng Thái An
  1. _______________ CỦA TÔI ___________ CHÚA (c.1-2)
  2. _______________ CỦA TÔI ___________ CHÚA (c.3-5)
  3. _______________ CỦA TÔI ___________ CHÚA (c.6-10)

  11/18/12 
  BÍ QUYẾT CỦA ĐỜI SỐNG PHƯỚC HẠNH (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18) - MSQN
  1. LUÔN C________________ (c.16) 
  2. LUÔN C________________ (c.17)
  3. LUÔN C________________ (c.18)

  11/22/12 
  LỜI CẢM TẠ (I Cô-rinh-tô 1:4-9) - MS Lê Thế Đinh
  1. ƠN T____________ (c.4-7)
  2. ƠN T____________ (c.8a)
  3. ƠN T____________ (c.8b)
  4. ƠN T____________ (c.9)

  11/25/12
  NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI (Lu-ca 17:11-19) - MSQN
  10 _______________  * 10 __________________ (c.11-14)
   9 _______________   *  1 __________________ (c.15-16) 
   3 _______________   *  1 __________________ (c.17-19)
  ----------------------------------------------------------------------------

  MÙA VỌNG - ADVENT 2012

  12/02/12
  #1. GIA PHẢ NHÀ VUA (Ma-thi-ơ 1:1-17) - MSQN
  (Loạt bài theo Phúc Âm Ma-thi-ơ - "Vua Của Lời Hứa)
  1. ĐẶC _____ CHO 1 __________ -> Sự Th_________ của Chúa
  2. ĐẶC _____ CHO 2 __________ -> Sự Th_________ của Chúa 
  3. ĐẶC _____ CỦA 3 __________ -> Sự Th_________ của Chúa
  4. ĐẶC _____ CỦA 4 __________ -> Sự Th_________ của Chúa
  12/09/12
  #2. DANH VỊ NHÀ VUA (Ma-thi-ơ 1:18-25) - MSQN
  1.     JESUS      – ĐỨC CHÚA TRỜI C____________ CHÚNG TA (c.21)
  2. EMMANUEL – ĐỨC CHÚA TRỜI C____________ CHÚNG TA (c.23)
  12/16/12
  #3. DIỆN KIẾN NHÀ VUA (Ma-thi-ơ 2:1-12) - MSQN
  1. T__________ (c.1-2)
  2. T__________ (c.3-10)
  3. T__________ (c.11a)
  4. T__________ (c.11b)
  5. T__________ (c.12)
  12/23/12
  #4. CUỘC DI TẢN BAN ĐÊM (Ma-thi-ơ 2:13-23) - MS Nguyễn Thiện Trung
  1. Nguyên Nhân Di Tản
  2. Con Người Di Tản
  3. Quyền Cao Cả của Chúa
  12/24/12
  PHƯỚC CHO NHÂN LOẠI (Lu-ca 2:10-11) - MS Lê Thế Đinh
  ----------------------------------------------------------------------------

  NĂM MỚI - NEW YEAR


  12/30/12
  TÍNH SỔ CUỐI NĂM (Ma-thi-ơ 25:14-30) - MSQN
  1. MỌI _________ ĐỀU _____________ VỀ CHÚA (c.14-15)
  2. MỌI _________ ĐỀU _____________ TRƯỚC CHÚA (c.16-18)
  3. MỌI _________ ĐỀU _____________ TRONG CHÚA (c.19-30)

  01/06/13 & 01/13/13
  NĂM MỚI VỚI LỜI CHÚA (Nê-hê-mi 8:1-18) - MSQN
  I. Đ _______________ LỜI CHÚA (c.1-2)
         1. T____________
         2. T____________
  II. Đ _______________ LỜI CHÚA (c.3-8)
         1. T____________ (c.3)
         2. T____________ (c.4-5)
         3. T____________ (c.6)
         4. T____________ (c.7-8)
  III. Đ _______________ LỜI CHÚA (c.9-18)
         1. T____________ (c.9)
         2. T____________ (c.10-12)
         3. T____________ (c.13-18)

  01/20/13
  HỘI THÁNH ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH (Xa-cha-ri 4:1-14) - MS Đinh
  1. Khải tượng và Ý nghĩa
  2. Sứ điệp của Khải tượng

  01/27/13 - HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2013
  CÔNG NHÂN VƯỜN NHO (Ma-thi-ơ 21:28) - MSQN
  "Con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho."
  1. Đối tượng (who) "con"
  2. Thời điểm (when) "bữa nay"
  3. Công tác (what) "ra làm"
  4. Địa điểm (where) "vườn nho"
  ----------------------------------------------------------------------------
  02/03/13
  #5. SỨ GIẢ NHÀ VUA (Ma-thi-ơ 3:1-12) - MSQN
  (Loạt bài theo Phúc Âm Ma-thi-ơ - "Vua Của Lời Hứa")
  1. SỨ _________
  2. SỨ _________
  3. SỨ _________

  02/10/13 - MỪNG XUÂN QUÝ TỴ 2013
  PHƯỚC - LỘC - THỌ (Châm Ngôn 3:1-12) - MS Lê Thế Đinh
  1. PHƯỚC (c.5-6)
  2. LỘC (c.9-10)
  3. THỌ (c.1-4, 7-8)

  02/17/13
  #6. LỄ ĐĂNG QUANG CỦA NHÀ VUA (Ma-thi-ơ 3:13-17) - MSQN
  1. SỰ __________ CỦA ĐỨC CHÚA CON (c.13-15) 
      * Đức Chúa Trời Ở _____ Chúng Ta
  2. SỰ __________ CỦA ĐỨC THÁNH LINH (c.16) 
      * Đức Chúa Trời Ở _____ Chúng Ta
  3. SỰ __________ CỦA ĐỨC CHÚA CHA (c.17) 
      * Đức Chúa Trời Ở _____ Chúng Ta

  02/24/13
  #7. ĐẮC THẮNG CÁM DỖ - CUỘC THỬ NGHIỆM CỦA NHÀ VUA (Ma-thi-ơ 4:1-11) - MSQN
  1. T_____________ VẬT CHẤT hay T_____________ CHÚA (c.1-4)
  2. T_____________ BẢN NGàhay T_____________ CHÚA (c.5-7)
  3. T_____________ MA QUỶ hay T_____________ CHÚA (c.8-11)

  03/03/13
  #8. ĐẨY LUI BÓNG TỐI - SỨ VỤ CỦA NHÀ VUA (Ma-thi-ơ 4:12-17, 23-25) - MSQN
  1. TH___________ ÁNH SÁNG (c.12-17)
        * Đúng ________ điểm (c.12a)
        * Đúng ________ điểm (c.12b-16)
        * Đúng ________ điểm (c.17)
  2. TH___________ NĂNG QUYỀN (c.23-25)
        * Trên mọi __________ (c.23-24)
        * Trên mọi __________ (c.24-25)

  03/10/13
  #9. HÃY THEO TA - LỜI MỜI CỦA NHÀ VUA (Ma-thi-ơ 4:18-22) - MSQN
  1. Đ_____________ CỦA LỜI MỜI GỌI (c.18, 21)
        * S___________
        * S___________
  2. Đ_____________ CỦA LỜI MỜI GỌI (c.19)
        * Đ___________
        * Đ___________
  3. Đ_____________ VỚI LỜI MỜI GỌI (c.20, 22)
        * D___________
        * D___________

  03/17/13
  NHÀ MÌNH, NHÀ CHÚA (A-ghê 1:1-15) - MS Nguyễn Minh Hải
  1. LỜI _________________ (c.1-11)
        * Đời sống ________________ (c.6, 9-11)
        * Hãy xây dựng lại ______________ (c.8)
  2. LỜI _________________ (c.12-15)
        * Ta _________________ các ngươi (c.13)
        * Ta _________________ các ngươi (2:18,19)

  03/24/13 - Palm Sunday
  NHỮNG BÀI CA TRONG LỄ LÁ (Mác 11:1-10) - MSQN Lê Hoàng Thái An1.  Bài Ca T________: TIN CẬY VÂNG LỜI  (c.1-6)
  2.  Bài Ca T________: HIẾN CẢ THẢY CHO NGÀI  (c.7-8)
  3.  Bài Ca T________: HÔ-SA-NA  (c.9-10)

  03/29/13 - Good Friday Service
  LỜI CHÚA TRÊN THẬP TỰ GIÁ (Lu-ca 23:32-46) - MS Lê Thế Đinh
  Ba trong 7 kỳ ngôn của Chúa Jesus trên thập giá.
  1. LỜI T___________ (c.34)
  2. LỜI C___________ (c.43)
  3. LỜI P___________ (c.46)


  03/31/13 - Easter Celebration
  CHÚA SỐNG - SỐNG CHO CHÚA (Giăng 21:15-19) - MSQN1.  TẬN TÂM ___________  CHÚA  (c.15-17)
  2.  TẬN TỤY ____________ CHÚA  (c.15-17)
  3.  TẬN TRUNG _________ CHÚA  (c.18-19)

  04/07/13
  #10. NGƯỜI ĐƯỢC PHƯỚC: Khó Nghèo & Khóc Than (Ma-thi-ơ 5:1-4) - MSQNBẢN CHẤT CỦA CÔNG DÂN NƯỚC TRỜI - Loạt bài "Vua Của Lời Hứa"
  1.  KHÓ NGHÈO   (c.3)

         * Tôi b_____________________ gì cả     (c.3a)
         * Chúa b___________________ cao cả   (c.3b)
  2.  KHÓC THAN   (c.4)
         * Tôi b_____________ sự thống hối   (c.4a)
         * Chúa b____________ sự thỏa vui   (c.4b)
  04/14/13
  #11. NGƯỜI ĐƯỢC PHƯỚC: Khiêm Nhu & Khát Khao (Ma-thi-ơ 5:5-6) - MSQN
  3.  KHIÊM NHU   (c.5)

         * Tôi c___________ thứ yếu      (c.5a)
         * Chúa c__________ trọng yếu  (c.5b)
  4.  KHÁT KHAO   (c.6)
         * Tôi c____________________ trước nhất  (c.6a)
         * Chúa c___________________ tốt nhất     (c.6b)

  04/21/13 - Chúa Nhật Truyền Giáo - Great Commission Sunday
  HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO (Công vụ 11:19-30) - MS Lê Thế Đinh
    I.   HỘI THÁNH CÓ _______________ TRUYỀN GIÁO (c.19-20)

        1.  Hội Thánh sốt sắng _____________ (c.19; 1:8)
        2.  Hội Thánh sốt sắng _____________ (c.20; 13:1-3)
        3.  Hội Thánh sốt sắng __________, gây dựng (c.23,26)
   II.   HỘI THÁNH CÓ ______________ ĐỨC THÁNH LINH (c.21)
        1.  Hội Thánh có tín hữu thật lòng _____________ (2:38)
        2.  Hội Thánh hết lòng cầu nguyện ____________ (13:1-3)
        3.  Hội Thánh thực hiện _____________ dạy (Ma. 5:16; 28:19-20)  
   III.  HỘI THÁNH CÓ ___________________ ĐỒN XA (c.22-30)
        1.  Một Hội Thánh ____________, đầy ơn (c.1-3, 26-30)
        2.  Một Trung tâm ________________ thành lập (13:1-3)
        3.  Một Ban Mục vụ ______________ (c.24; 13:1-3)

  04/28/13 
  #12 NGƯỜI ĐƯỢC PHƯỚC: Thương Xót & Trong Sạch (Ma-thi-ơ 5:7-8) - MSQN
  5.  THƯƠNG XÓT   (c.7)

         * Tôi thương xót ________   (c.7a)
         * ________ xót thương tôi   (c.7b) 
  6.  TRONG SẠCH   (c.8)
         * T______________ thánh  (c.8a)
         * T______________ thánh  (c.8b)
  05/05/13 
  #13. NGƯỜI ĐƯỢC PHƯỚC: Thuận Hòa & Thống Khổ (Ma-thi-ơ 5:9-12) - MSQN
  7.  THUẬN HÒA    (c.9)

         * Con của _______________   (c.9a)
         * Con của _______________   (c.9b)
  8.  THỐNG KHỔ   (c.10-12)
         * _______ Nước Trời   (c.10a)
         * _______ Nước Trời   (c.10b)


  05/12/13 -  Lễ Mẫu Thân & Ngày Phụ Nữ Tin Lành
  VẺ ĐẸP BÊN TRONG (I Phi-e-rơ 3:1-6) - MSQN1. T______________
  2. T______________
  3. T______________
  4. T______________

  05/19/13 - Pentecost
  KINH NGHIỆM LỄ NGŨ TUẦN (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-21) - MS Lê Thế Đinh
     I.  KINH NGHIỆM TRONG _______________ (Công 11:19-20) 
         1.  ______ Thánh Linh
         2.  ______ Thánh Linh
    II.  KINH NGHIỆM TRONG _______________ (Công 2:4-12) 
        1.  Nói ____________
        2.  Nói ____________
  III. KINH NGHIỆM TRONG _______________ (Công 2:17-21; Giô 2:28-29) 
        1.  _______ Người Hư Mất
        2.  ____________ Hội Thánh


  05/26/13 
  #14. MUỐI & ÁNH SÁNG (Ma-thi-ơ 5:13-16) - MSQN
  1.  ________ THỨC được T__________________
       * T__________: Muối & Ánh sáng
       * T__________: Hư hoại & Tăm tối
  2.  ________ THỨC được T__________________
       * Muối: Gi_______________ & Gi_______________
       * Sự Sáng: C_____________ & C_____________
  3.  ________ THỨC trước T__________________
       * Vô _______
       * Vô _______
       * Vô _______

  06/02/13 
  #15. ĐẤNG CHRIST VỚI KINH THÁNH (Ma-thi-ơ 5:17-20) - MSQN

  1.  TÍNH T________________ CỦA KINH THÁNH   (c.17)     * T___________ bởi Đức Chúa Trời
       * T___________ bởi Đức Chúa Jesus Christ
  2.  TÍNH T________________ CỦA KINH THÁNH   (c.18)     * T___________ sẽ qua đi
       * T___________ hằng còn
  3.  TÍNH T________________ CỦA KINH THÁNH   (c.19)        * T___________
       * T___________ 
  4.  TÍNH T________________ CỦA KINH THÁNH   (c.20)     * T___________ hay nghi thức
       * T___________ hay từ khước

  06/09/13
  #16. GIẾT NHAU BẰNG CÁI U SẦU (Ma-thi-ơ 5:21-26) - MSQN
  "Giết nhau chẳng cái lưu cầu
  Giết nhau bằng cái u sầu độc chưa!"
  (Nguyễn Gia Thiều, trong "Cung Oán Ngâm")

  ĐIỀU RĂN THỨ SÁU
  1. ẢNH HƯỞNG T__________ ĐỐI VỚI CHÍNH MÌNH (c.21-22)
  2. ẢNH HƯỞNG SỰ T_____________ ĐỐI VỚI CHÚA (c.23-24)
  3. ẢNH HƯỞNG MỐI T_____________ ĐỐI VỚI NHAU (c.25-26)
  "Chúng ta phải yêu thương lẫn nhau… Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người." (IGiăng 3:11,15)


  06/16/13 - Lễ Phụ Thân & Ngày Nam Giới Tin Lành
  NÉT TRƯỢNG PHU (I Phi-e-rơ 3:7) - MSQN1. TƯƠNG _________  (c.7a)
  2. TƯƠNG _________  (c.7b)
  3. TƯƠNG _________  (c.7c)


  06/23/13
  #17. ĐỘNG TÌNH THAM MUỐN (Ma-thi-ơ 5:27-30) - MSQN
  1.  H_____________  là  H_____________   (c.27-28)
  2.  GIẢI __________  là  GIẢI __________   (c.29-30)
  Bí quyết THẮNG hơn cám dỗ này:
          T --
          H --
          Ắ --
          N --
          G --

  07/07/13
  BÍ QUYẾT ĐỔI MỚI TRONG CHÚA (Ê-phê-sô 1:3-14) - MSQN1. BIẾT CHÚNG TA ĐƯỢC CHỌN    BỞI ĐỨC CHÚA CHA (c.3-6)
  2. BIẾT CHÚNG TA ĐƯỢC CHUỘC BỞI ĐỨC CHÚA JESUS (c.7-12)
  3. BIẾT CHÚNG TA ĐƯỢC CHỨNG BỞI ĐỨC THÁNH LINH (c.13-14)

  07/14/13
  #18. BẢO VỆ HÔN NHÂN (Ma-thi-ơ 5:27-32) - MS Đinh

    I.  TR_____ KHI KẾT HÔN (Ma. 5:27-30; Hê. 13:4; Sáng. 2:20-23)       1.  Tôn ______ hôn nhân (Hê. 13:4; Sáng. 2:20-22)
         2.  Nhận _____ người phối ngẫu (Sáng. 2:23; Châm. 18:22; 19:14)
   II.  TR_____ KHI KẾT HÔN (Ma. 5:27-30; Gi. 2:1,11)      1.  Hình ______ Hôn Lễ (Mal. 2:14-15; Sáng. 2:24; 24:67)
        2.  Nội _______ Hôn Lễ (Ma.19:3-6; Êph. 5:31-33; Hê. 13:4)
  III.   S______ KHI KẾT HÔN (Ma. 5:31-33; Êph. 5:21)       1.  Đối với Ch____ (Êph. 5:21; Rô 12:1-2; Xuất 20:14)
        2.  Đối với nh____ (Êph. 5:22-31; 1Phi. 3:1-7; 1Tim. 6:6-7)


  07/21/13
  #19. CHỮ TÍN TRONG CƠ ĐỐC GIÁO (Ma-thi-ơ 5:33-37) - MSQN
  1.  
  TH___ TH____  (c.33-36)
       
  a.  Nguyên tắc
       b.  Nguyên do
  2.  TH______ TH____  (c.37)     a.  Nguyên tắc
       b.  Nguyên do


  07/28/13
  CHÚA DẠY VỀ TRUNG THÀNH TRONG HÔN NHÂN (Tít 2:1-10) - MS Quách Văn Trường

  08/04/13
  NGƯỜI ĐƯỢC TRỒNG TRONG NHÀ CHÚA (Thi Thiên 92:12-14) - MS Lê Văn Thái1. MỌC LÊN _________________________ (c.12a)
              (Thi Thiên 92:7)
  2. LỚN LÊN __________________________ (c.12b)
              (Thi Thiên 1:1-3)
  3. TRỔ BÔNG _________________________ (c.13)
               (II Cô-rinh-tô 2:15)
  4. KẾT TRÁI __________________________ (c.14)
               (Ga-la-ti 5:22; Giăng 15:16a)
  Kết luận:    Hãy chọn một trong hai hình ảnh của cuộc đời:
                   THẠCH THẢO TRONG SA MẠC (Giê-rê-mi 17:5-6)
                                   hay
                   CÂY TRỒNG TRONG NHÀ CHÚA (Thi Thiên 92:12-14)


  08/11/13
  #20. ĐI THÊM MỘT DẶM (Ma-thi-ơ 5:38-42) - MSQN

  08/18/13
  #21. YÊU KẺ THÙ NGHỊCH (Ma-thi-ơ 5:43-48) - MSQN08/25/13
  #22. CHO AI THẤY (Ma-thi-ơ 6:1-6, 16-18) - MSQN
  08/31-09/02/13  - TRẠI GIA ĐÌNH
  HIỆP LÀM MỘT
  “để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong Chúng Ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến.” (Giăng 17:21)

     08/31/13 HIỆP THÔNG TRONG CHÚA (Cô-lô-se 3:12-14) - MSQN
     09/01/13 HIỆP LÀM MỘT (Giăng 17:20-23) - MS Lê Thế Đinh
     09/02/13 SỐNG HIỆP MỘT (Ê-phê-sô 4:1-6) - MSQN

 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels