ABOUT US

Our development agency is committed to providing you the best service.

OUR TEAM

The awesome people behind our brand ... and their life motto.

 • Neila Jovan

  Head Hunter

  I long for the raised voice, the howl of rage or love.

 • Mathew McNalis

  Marketing CEO

  Contented with little, yet wishing for much more.

 • Michael Duo

  Developer

  If anything is worth doing, it's worth overdoing.

OUR SKILLS

We pride ourselves with strong, flexible and top notch skills.

Marketing

Development 90%
Design 80%
Marketing 70%

Websites

Development 90%
Design 80%
Marketing 70%

PR

Development 90%
Design 80%
Marketing 70%

ACHIEVEMENTS

We help our clients integrate, analyze, and use their data to improve their business.

150

GREAT PROJECTS

300

HAPPY CLIENTS

650

COFFEES DRUNK

1568

FACEBOOK LIKES

STRATEGY & CREATIVITY

Phasellus iaculis dolor nec urna nullam. Vivamus mattis blandit porttitor nullam.

PORTFOLIO

We pride ourselves on bringing a fresh perspective and effective marketing to each project.

 • Mục sư Đinh Thiên Tứ

  Mục sư Đinh Thiên Tứ

  Mục sư Đinh Thiên Tứ
  Kinh Thánh:
  Đề tài:
  Bạn đi đường nào? Con đường hầu việc Chúa của bạn ra sao?
  Nhiều người nghĩ rằng: đường nào cũng hầu việc Chúa, đường nào cũng đến La-mã.
  Đường nào cũng là hầu việc Chúa, nhưng bây giờ Chúa dắt cho chúng tôi vào một đường mới.
  Những người coi như mình đang ở trong sự vô phước và đến với chỗ có phước.
  Có nhiều người nói rằng: chỗ nào cũng là hầu việc Chúa.
  Ghế thì ít đít thì nhiều.
  Sao quá trình hầu việc Chúa, thăng có trầm có nhưng chưa bao giờ được cơ hội tốt hơn lúc này.
  Có nhiều tiền: thì báo cáo dối, thi dối, đau đầu nhức óc.
  Hầu việc Chúa không có tiền lại có cái hay – không sợ vấn vương, không sợ mất lòng, không có tiền thì như bánh mì nhúng nước.
  Con đường mà chúng ta đang đi không phải là con đường đọa đày, đày đọa, đi qua trong trũng bóng chết ( Thi-thiên 84)
  Gióp 23:
  Chúa biết con đường tôi đi –
  Cánh của Gióp trong lúc này là thê thảm lắm, ung độc, nhưng ông nói trong lúc này là đi trên con đường vàng chứ không phải là đọa đày.
  Chúa làm cho hết thảy cáu cặn. chân tôi bén theo bước Chúa. Đừng theo Chúa xa xa.
  Vừa theo Chúa vừa theo đô la, theo Chúa xa xa theo đô la gần gần.
  Chân tôi bén theo bước CHúa, cách nói của người nhà quê, đi sát đi sát, có nhiều cám dỗ, dễ sai lệch, bước đi mà không có ngay thẳng, dân y sơ ra ên đi giẹo hai bên.
  Phần của Chúa là chúng ta noi dấu chân Ngài, bước chân dướm máu để chúng ta bước theo.
  Chúng ta không được tiếng gọi của tiền, của chính trị, của ý riêng, vâng theo lời của miệng Ngài hơn là ý muốn của lòng tôi.
  Mình muốn nhưng muốn sau ý muốn Chúa.,
  Điều gì mà nguyên chỉ của Chúa bất biến thì không bao giờ thay đổi. tiếng nói đức tin, Ngài có một chương trình nhất định cho tôi. Tư tưởng Ngài hướng về tôi nhiều hơn cát.
  Chúa hướng về mình nhiều hơn cát còn chúng ta hướng về Chúa thì ít quá, tác giả tin và xác quyết.
  Đừng nửa đường bỏ cuộc, bán đồ nhi phế nửa đường bỏ chạy, quăng chai bỏ chạy. trong lòng Ngài có lắm mưu hay.
  Trong lòng Ngài có lắm điều khác, điều mới tốt đẹp dành cho ông, lúc này ông có tốt đẹp gì đâu? Nhưng Ngài vẫn dành tốt nhất cho tôi.
  Ngài đồng hành với chúng ta, bên cạnh chúng ta, dọc đường có lắm điều tốt lành.
  Nếu chúng ta không sống bằng đức tin thì chúng ta ngu hơn đồ điên, Chúa quan tâm đến từng giây.
  Bài hát bất hủ, không củ hóa, bài hát mới có ý nhưng không  có tứ, có tứ mà không có ý.
  Bài hát nền tảng trên lời của Đức CHúa Trời, chiều sâu của thánh kinh, chiều sâu của Thánh ca thì phải hiểu.
  Con đường mà chúng ta đi được bảo hiểm, Chúa không bảo chúng ta đi trong chiều thu với nước mát trong veo, nhưng Ngài bảo đảm với chúng ta đến bến bờ bình yên.
  Càng đọc những sách kim cổ thì càng sống lý trí nhưng càng đọc lời Chúa thì càng mạnh mẽ, đức tin.

  Đừng sống tiêu cực, hãy sống tích cực, đang ở trong khổ nạn như Gióp nói lên cái đức tin của ông, ông tin Chúa chứ không phải tin con người. chọn con đường đi hầu việc Chúa để đi trên con đường đức tin là rất quýbáu, đừng đi đâu để đi tìm suối kim cương nhưng nó nằm ngay sau nhà chúng ta.
  Giê-rê-mi 45: 2-5
  Hãy ước mơ những điều vĩ đại nhưng đừng mang cái tâm trạng
  Ba rúc phụ tá cho Giê-rê-mi bị chúng ghét, bị chúng thù, bị vạ lây thì Chúa nói với Ba rúc: còn ngươi ngươi cứ tìm việc lớn cho ngươi sao.
  Trong lịch sử Ê sai Giê rê mi là đại tiên tri và mình là phó đại tiên tri than thân trách phạt, nếu làm phụ tá cho ông Giê rê mi.
  Một phút ở gần người khôn còn hơn cả đời ở với kẻ ngu.
  Ba rúc coi bên cạnh ở Giê rê mi là nhỏ nhoi mệt mỏi, Ba rúc nói: mình đâu có bất tài, mình đang làm việc lớn nhưng ước mơ việc lớn.
  Cho nên, đau khổ, cái sai là tìm việc lớn cho mình, tìm việc lớn không xấu nhưng xấu là tìm cho mình.
  Chức vụ mà Chúa dẫn dắt phải bình tĩnh, mình bị tác động bị mặc cảm, mình đâu phải là người bất tài, tại sao lại thế nào. Chúng ta đang đi trên con đường thật tự giá của Chúa là con đường phước hạnh, chúng ta vác thập tự giá theo Chúa.
  Vác theo thập tự giá theo Ta, đừng vác chà chôm gai góc rồi đổ thừa cho Chúa, phải chấp nhận, lao tù, chết.
  Người ta thường hứa hẹn rất nhiều điều tốt nhưng đi theo ông thầy không có chỗ gối đầu thì đầy cùng cực.
  Đi mà không có lừa cưỡi, đi bộ, đi lên ngôi vua đâu, nhưng vác thập tự giá lên đồi để bị đóng đinh.
  ở nơi Ngài có cái gì hết sức vĩ đại, con đường thập tự giá, gô gô tha mà con đường chúng ta đi.
  Đừng nhìn con người, chờ con người nhưng chờ Đấng kêu gọi chúng ta.
  Vẽ khải tượng chứ không phải vẽ tưởng tượng.
  Khải tượng thành tưởng tượng, đời không như là mơ.
  Sự hiền từ của Chúa làm cho chúng tôi trở nên sang trọng.
  Đi trên con đường của Chúa thì nay thế này, mai thế khác, nay mang tiếng tốt mai mang tiếng xấu, tưởng như xa mà lại gần, tưởng như nghèo mà lại đầy dẫy mọi sự.
  Đừng so sánh với người khác.


 • Bài chia sẻ của Mục sư Đinh Thiên Tứ - Thông Công Liên Hạt Miền Bắc

  Bài chia sẻ của Mục sư Đinh Thiên Tứ - Thông Công Liên Hạt Miền Bắc

  Thông Công Liên Hạt Miền Bắc
  Ngày 2/1/2014
  Bài chia sẻ của Mục sư Đinh Thiên Tứ
  Đề tài: Những Hình Ảnh Trong Kinh Thánh Về Hội Thánh
  Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:18 & Ê-phê-sô 5: 22- & I Cô-rinh-tô 12:12-
  Chủ đề của đại hội năm nay là: Hội Thánh Vinh Hiển
  I/. Hình Ảnh Sống Động Nhất đó là: Thân Thể
  Hội Thánh là than thể của Đấng Christ, thật cái này quá quen, quen về lý thuyết chứ chưa thực sự ứng dụng đúng cách, hệ thống thần học: thần học tinh tuyển rất thực tiễn.
  Nói về than thể là nói về mối tương quan: đấng chỉ đạo chúng ta là Chúa Giê xu Christ. Trong mẫu tự tiếng Hibalai là R, Z vừa nói đến đầu vừa là đứng đầu và làm đầu.
  Đầu chứa sự khôn ngoan: đầu là bộ phận chỉ huy, mất tay chân thì còn sống, còn nếu HT mà mất Đấng Christ thì là chết, là câu lạc bộ, HT vẫn sinh hoạt nhưng không có Đấng Christ.
  Có một Hội Thánh trong khải huyền thì có một Hội Thánh là Lao-đi-xê thì Chúa đứng ngoài cửa, Ta đứng ngoài cửa mà gõ, ăn bữa tối.
  Nói đến giáo Hội thì không có nghĩa là có Chúa làm chủ, hầu việc Chúa không có Chúa là chết, Chúa có đồng công hay không.
  Bài ca: lửa hừng ơi, cháy lên đi….
  Chúa ở cuối con đường, Chúa đang đợi ta ở cuối con đường, câu này vừa đúng vừa không đúng.
  Ta không phải chỉ đi một mình, nhưng mà là Chúa cùng đi, Chúa đúng đợi ta ở cuối con đường nhưng Ngài ở trong chúng ta nữa.
  Chúa đang lãnh đạo chúng ta, Chúa Thánh linh là Đấng lãnh đạo Ht, kiện toàn HT, và Ngài không đứng ở đằng kia.
  Chúa vẫn ở bên chúng ta còn phần thưởng thì ở cuối con đường.
  Khi làm công việc của Chúa thì chúng ta đừng quên cái đầu của chúng ta.
  Hãy xét điều chi vừa long Chúa mà là
  Nếu Đấng làm đầu muốn chúng ta cắt điều gì thì chúng ta phải cắt.
  Chúng ta phải có mối tương quan ngọt ngào với Ngài.
  Câu chuyện: hễ đầy dẫy trong long thì miệng nói ra: đầy dẫy Chúa Giê-xu thì nói về Chúa Giê xu. Cái chủ đạo của chúng ta là nói về mối quan hệ của chúng ta.
  Khi tôi nằm trên giường thì bèn nhớ đến Chúa trọn các canh đêm
  Chúa có phải là quê hương của mọi ý tưởng chúng ta không? Chúa đang chỉ huy chúng ta và thực sự Ngài đang chỉ huy chúng ta. Một người lính thực sự phải đi trong sự chỉ huy của Chúa.g:
  Chúa là quê hương của mọi ý tưởng: Chúa quan hệ với Cha rất tự nhiên, Chúa ưu tiên với Cha vào sang sớm, Ngài là quê hương của mọi ý tưởng. đừng dành cho Chúa những cái lẻ tẻ, việc lẻ.
  Than thể phải tương quan với đầu rất mật thiết.
  Mác 2:8-9
  Ngài làm nhiều phép lạ
  Mat 9:35 Chúa chữa lành tất cả
  Mác 4:34 Ngài có quyền ở trên cõi thiên nhiên
  Ngay cả cái hoàn cảnh tồi tệ là bão tố thì Ngài vẫn có quyền, cả nước cùng cầu nguyện với bão Hyran
  Chúa có quyền dẹp bão biển và khi chúng ta thoát khỏi cơn bão kinh hoàng, Ngày xưa các môn đồ cũng thấy các lượn song, họ kinh khủng và Chúa đã phán: im đi.
  Họ theo Ngài không phải để có một chức quyền trong đời này mà là Ngài là Đấng quyền phép.
  Chúng ta thường hay tự hào về lãnh đạo: Chúng ta nhớ cái đầu của chúng ta phải là Chúa Giê-xu.
  Phao lô nói: kẻ trồng người tưới chẳng ra chi nhưng Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Phao lô nhìn thấy người lãnh đạo tài ba là: Chúa Giê xu.
  Ngài được mọi đầu gối ở trên trời, đều phải quỳ xuống, Ngài không ngang hang, thậm chí các thiên sứ phải quỳ lạy, ngay cả Chúa đời này bị truất bỏ mọi quyền lực. Sa tan nó rất sợ Chúa Giê-xu.
  Chúng ta không sợ gì vì có Chúa ở cùng, Ngài lớn hơn tất cả, Đấng ở cùng chúng ta lớn hơn Đấng ở trong chúng nó.
  Đừng bi quan, giờ đây sao Ngài bỏ con một mình, nhưng thực ra Ngài có bỏ đâu, khi dân Ngài bị khốn khổ thì chính Ngài bị khốn khổ.’nhưng Ngài đẩy chúng ta vào hoàn cảnh để học bài học gì đó. Bây giờ chưa hiểu về sau sẽ hiểu.

  Giảng thì dễ mà giảm thì khó. Khi ở trong tù
  Chúa đã ra lệnh giải cứu tôi chứ không phải nhà nước này ra lệnh.
  Cuối cùng Chúa dùng ông tổng thổng Pháp can thiệp, Chúa ra lệnh cho ông ấy, Chúa có quyền, Chúa là đầu, Chúa là đầu của HT, Chúa là đầu của chức vụ.
  Sao còn lo sợ, khi Giê-xu vẫn y nguyên, chúng ta hay lo, chúng ta quên là: Ngài ở cùng chúng ta luôn cho đến chung kết đời.
  Đến ngày của Chúa là: Ta ban cho con là môn đồ hóa, ti mô thê hóa, sẽ làm môn đồ Ta, nếu ta chỉ trình diễn cho Chúa mấy linh hôn, nhưng Ngài hỏi: Ta ban cho con là môn đồ hóa, huấn luyện mấy người, dạy dỗ mấy người.
  Đừng ngồi dự bị mà phải xuống sân tấn công, đừng dừng lại ở ghế nhà thờ, chúng ta phải là cầu thủ, Chúa bảo là: môn đồ Hóa, trình diện với Chúa là trình diện môn đồ chứ không phải trình diện tín đồ.
  Chiếu chỉ vĩ đại, trọng đại từ Đấng vĩ đại đừng siêng năng theo cách của chúng ta mà hãy siêng năng môn đồ hóa, đừng bất trung với Chúa.
  Đấng chỉ huy, đấng lãnh đạo, đấng ban đại mạng lệnh ở cùng chúng ta.
  Ngài ở cùng tôi tôi sẽ chẳng sợ chi, đừng làm con bò làm biếng nhưng là con bò đạp lúa, nếu chúng ta thất tín nhưng Ngài vẫn thành tín.
  Hãy cùng ta như người lính giỏi của Chúa, Phao lô tự ví ông là lính còn chúng ta tự cho mình là tướng.
  Ai cũng đòi làm tướng, cuộc trơi không vui tại vì ai cũng đòi làm tướng. hãy sẵn sang làm lính.
  Chúng ta có Đấng chỉ huy, mà hãy coi mình lính giỏi, lính chấp hành nghiêm chỉnh mạng lệnh của vị nguyên soái.
  VD: Sông bạch đằng, hung đạo vương, trần quốc tuấn.
  Đại đạo hung binh, con vua chỉ huy nhưng qua việt nam bị thất trận, chúng ta là lính của hung đạo vương, trần quốc tuấn, là danh nhân thế giới, thắng mông cổ. Nhưng so với Chúa Giê xu thì không là gì cả, chẳng là gì cả.
  Chúng ta phải tận tụy hơn, tự hào hơn, cang cường, đạo đức xứng đáng ở trước mặt Ngài.
  Phao lô nói: tôi cầu cho anh em có thần trí của Chúa, để biết Ngài, biết quyền vô hạn, ông nào cũng có giới hạn còn Chúa là Đấng vô hạn.
  Biết sự giàu có cho các thánh Ngài là dường nào, Ngài toàn năng, toàn quyền, hãy có thần trí để biết.
  Chúng ta cần biết Chúa
  II/. Hội Thánh Gồm Những Chi Thể Tương Quan Với Nhau
  Rô 12:4-5 trong than có nhiều chi thể nhưng tất cả hiệp nhau, các chi thể phải lo tưởng đến nhau.
  Có 3 điểm
  1/. Khác nhau
  2/. Hiệu nhau
  3/.Lo tưởng đến nhau
  Có một người đã từng nói rằng: Đức CHúa Trời yêu sự đa dạng, dầu khác tổ chức thì cũng cùng trong than thể của Chúa.
  Chúng ta đừng để cho tinh thần giáo phái như người dưng nước lã, thái độ cởi mở, ở trong phạm vi của giáo hạt, miền của HT thì phải chấp nhận những sự khác nhau.
  HT đủ 3 miền: ban lãnh đạo cũng ba bốn miền, khác nhau nhưng phải hiệp nhau, lo tưởng đến nhau, đừng để cho dân tộc này dân tộc đó: làm ngăn cách.
  Chúng ta phải hiệp với những người Chúa chọn.
  Đừng kì thị nhau, phân biệt nhau.
  Đừng quan liêu.
  Chúng ta cùng chung một dòng huyết, huyết của Chúa Giê xu, huyết đó luân chuyển nhau trong mỗi chúng ta. Cái uy quyền thuộc linh đến từ Chúa.
  Một người phải có linh ân của Chúa, đẹp như thiên thần mỹ miều nhưng vô tích sự thì không ích chi hết.
  Ê-xê-chiên
  Tư gia đừng nghĩ về ác cảm của CMA, có người còn nói: cái linh CMA.
  Đừng cực đoan, những người tái sanh là có chung một dòng huyết.
  Giáo Hội nào cũng thiếu xót, người nào cũng thiếu xót, Gia cơ cầu nguyện có đầu gối như lạc đà nhưng Gia cơ nói: vấp phạm bằng nhiều cách lắm.
  Chúng ta là chi thể, bàn tay được nắm lấy thì cũng không phải sỡ hữu, mắt phải nhìn, chân phải bước tới, bàn tay không không làm gì được. bàn tay cần gắn bó với đầu.
  Nếu không có sức sống của Chúa thì chẳng là gì cả, nhà này mà không có tao thì chẳng có gì cả, nhà này là một tay tao làm lên.
  Bàn tay tự nó không làm được, phải hòa hợp với toàn thân.
  Khi đóng đinh, bị chật thì nó đập vào bàn tay, thì chúng ta choáng váng cả thân thể đều tổn thương.
  Thời chiến người ta đâm nhau bằng gươm, thời bình người ta đâm nhau bằng lời nói.
  Augustin: trong gia đình lộn xộn, trong Hội Thánh lộn xộn thì: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi.
  Nếu có một người cẩn thận, mau nghe chậm nói, chậm giận thì chắc không to chuyện rồi, chưa nghe đủ đã phán xét rồi.
  Nói chưa nói đã cướp lời, đừng làm điều đó, đôi khi chỉ một lời nói làm tổn thương cả con đường.
  Chúa ban cho mình trái Thánh linh trong đó có chín trái.
  Tui thương tui quá, chứ không phải thương vợ thương chồng.
  Tại có chuyện xảy ra vì tui thương tui quá.
  Nhịn thì nhục mà không nhịn thì đục.
  Đẩy cây thì không thể đẩy vào các vầng đá của muôn thời đại được.
  Chúng ta nhớ: không có ai bị ghét nhiều như Phao lô, HT phải đi trong sự sang, cần phải vững vàng, đừng để lời ong tiếng ve, đừng phân vua.
  Đừng giây vào hủi, cùi phung, nhịn nhục vẫn hơn, đừng vây vào hủi, yên lặng là được sức mạnh. Hãy yên lặng mà phải giáng, yên lặng là khó, phải giáng yên lặng làm công việc của riêng mình.
  Cái người mạnh không phải là người to tiếng, mà là sức mạnh nhịn nhục mọi bề,cái người nhịn nhục là người có sức mạnh.
  Ai nhịn giỏi là đánh giá cao, đừng nhiều lời, đừng lớn tiếng, đừng cữ cãi.
  Nếu hai người không nhịn nhục được nhau thì đứt tanh luôn.
  Phải thường hay nhịn nhục, cái danh nhịn nhục là quý lắm.
  Chúng ta được tôn trọng là vì nhịn nhục.
  Nhịn điều mà tưởng chừng như không thể nhịn được.
  Nhịn dỡ là mình bị lỗ.
  Chúng ta là thân thể lại càng phải nhịn nhục nhau, nhịn cách vui vẻ, nhịn nhục bằng cái lưỡi.
  Đâm cái là ngủ không được. chúng ta phải nói như Augustin là: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi.
  Nếu mình chịu chết thì tắc thở rồi, còn mình sống thì hoắc miệng ra cãi.
  Già thì sanh tật, đâm người ta hoài, đâm tới, càng trưởng thành càng phải cẩn thận, sai là xin lỗi.
  Chúng ta có cùng một giọt máu đào, không phải máu A, máu B mà là máu của Chúa Giê-xu Christ.
  Lắm kẻ trong an hem ăn ở như kẻ thù của thập tự giá của Đấng Christ.
  Cái người cầm đá đập đá vào mình, thì đó là quỷ ám,
  Lũ người quỷ ám, chẳng ai muốn hội của mình là có lũ người quỷ. Đừng đánh đạp vào thân thể của mình.
  Mọi sự cãi cọ phải chốn đi, cậy ơn của Chúa mà nhịn nhục nhau.
  Đừng trở nên kẻ thâu thuế.
  Nặng về yêu thương hơn là nặng về kỷ cương
  Mạng lệnh trọng đại là: môn đồ hóa


 • PAGEVIEWS

  Labels

  WHAT WE DO

  We've been developing corporate tailored services for clients for 30 years.

  CONTACT US

  For enquiries you can contact us in several different ways. Contact details are below.

  GIA ĐÌNH GIEO GIỐNG

  • Street :Road Street 00
  • Person :Person
  • Phone :+045 123 755 755
  • Country :POLAND
  • Email :contact@heaven.com

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.