ABOUT US

Our development agency is committed to providing you the best service.

OUR TEAM

The awesome people behind our brand ... and their life motto.

 • Neila Jovan

  Head Hunter

  I long for the raised voice, the howl of rage or love.

 • Mathew McNalis

  Marketing CEO

  Contented with little, yet wishing for much more.

 • Michael Duo

  Developer

  If anything is worth doing, it's worth overdoing.

OUR SKILLS

We pride ourselves with strong, flexible and top notch skills.

Marketing

Development 90%
Design 80%
Marketing 70%

Websites

Development 90%
Design 80%
Marketing 70%

PR

Development 90%
Design 80%
Marketing 70%

ACHIEVEMENTS

We help our clients integrate, analyze, and use their data to improve their business.

150

GREAT PROJECTS

300

HAPPY CLIENTS

650

COFFEES DRUNK

1568

FACEBOOK LIKES

STRATEGY & CREATIVITY

Phasellus iaculis dolor nec urna nullam. Vivamus mattis blandit porttitor nullam.

PORTFOLIO

We pride ourselves on bringing a fresh perspective and effective marketing to each project.

 • BẺ GÃY SỰ RÚA SẢ

  BẺ GÃY SỰ RÚA SẢ


  BÀI HỌC: BẺ GÃY SỰ RÚA SẢ 
  NHẬP ĐỀ:
  Những nan đề đến với gia đình thường bị từ sự rủa sả, nhưng Đức Chúa Trời có cách để bẻ gãy sự rủa sả trong gia đình.
  Tôi có một tin tức tốt lành cho quý vị hôm nay, gia đình của quý vị không cần phải ở trong sự rủa sả từ đời này qua đời kia. Vì Chúa Giê xu phá vỡ lời rủa sả và Ngài đến để ban cho chiên được sự sống và sự sống dư dật.

  Trong sách Xuất-ê-díp-tô-ký 20:5 Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, 6 và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.”

  Sự rủa sả tái diễn trên đời con cháu, lời rủa sả còn tiếp tục tái diễn đến thế hệ thứ ba hoặc thứ tư. Nhưng câu Kinh Thánh Xuất-ê-díp-tô-ký 20: 5 cho chúng ta biết sự rủa sả đến vì lòng ghen ghét. Những người này ghét Chúa, quý vị đang ngồi đây không ai ghét Chúa.
  Chúng ta là những người yêu Chúa và Ngài phán rằng: “ Những người yêu mến ta, ta sẽ ban phước đến ngàn đời.

  Lời nguyền rủa thậm tệ cũng chỉ đến ba hay bốn đời mà thôi, nhưng sự chúc phước nó hết sức mạnh mẽ nó ảnh hưởng đến ngàn đời.

  I/. LÀM SAO ĐỂ LỜI RỦA SẢ CÓ THỂ BỊ BẺ GÃY
  Khi chấm rứt bài học hôm nay, bạn có thể bẻ gãy bất cứ lời rủa sả nào, nhưng chúng ta còn biết thế nào để chúc phước, vì nếu lúc Chúa Giê xu còn chưa trở lại thì phước hạnh còn tiếp nối đến ngàn đời.

  Bài học này rất quan trọng cho mỗi chúng ta, vì đây nó là chiếc chìa khóa cho gia đình của mỗi chúng ta.

  Minh họa: Mời bốn người lên đây với tôi, và họ sẽ cho thấy cách nào Lời nguyền rủa sẽ bị bẻ gãy.
  * Đứng xếp hàng quay mặt về một hướng.

  Làm thế nào lời rủa sả bắt đầu? Lời rủa sả bắt đầu vì tội lỗi. Tội lỗi là gì? Là sự không vâng lời. Làm sao để phước hạnh bắt đầu? Từ sự vâng lời. Khi chúng ta vâng lời Chúa phước hạnh bắt đầu.

  Sự nguyền rủa tiếp tục đến đời thứ tư, nhưng phước hạnh bắt nguồn từ sự vâng lời có thể tiếp tục đến ngàn đời.

  Diễn tả minh họa:  Đi về phía sau người thứ tư và giả sử người này là người nghiện rượu, chị này cứ cố và cứ cố uống rượu, chị ấy đã sử dụng sai lầm thân thể của mình, có sự không vâng lời ở đây.
  Và rồi chị ấy có một người con gái, chị đặt tay lên vai của cô này, và người con gái bắt đầu uống rượu, cô thấy mẹ mình uống rượu, và cô có một chiếc xe, và cô này lái xe trong lúc say rượu và đụng phải một đứa trẻ và làm đứa trẻ này nó chết. Chúng ta thấy lời nguyện rủa đã bắt đầu truyền ra.
  Cô này lại có một người con gái, và người con gái này tiếp tục uống rượu, người này luông tuồng, làm gương xấu cho người kia, có một sự di truyền trong máu, có một lời nguyền rủa ở đây và rồi đến thế hệ thứ ba, rồi cuối cùng có một đứa con trai, nó thấy bà ngoại của nó uống rượu, mẹ nó uống rượu, chị của nó uống rượu và rồi nó cũng uống, nó trở lên một gương mẫu khủng khiếp, đang ở dưới sự rủa sả của rượu chè trải dài suốt bốn thế hệ.

  Nhưng rồi một ngày kia, có người gõ cửa nhà và nói với nó anh có biết Chúa Giê xu không, Ngài là Con của Đức Chúa Trời. Ngài đã đến để bẻ gãy lời nguyền rủa, và cứu chuộc chúng ta ra khỏi những lời rủa sả.

  Ngài giải phóng chúng ta được tự do, Ngài đến để mở trói cho những người bị cầm tù, anh mời Chúa Giê xu vào lòng anh không còn ở dưới sự rủa sả nữa. Vì lời nguyền rủa trên tội lỗi đã bị bẻ gãy, và anh sẽ được ở trong phước hạnh.

  Anh ta đã ăn năn, anh cầu nguyện! Lời cầu nguyện quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn là lời cầu nguyện mời Chúa bước vào lòng mình. Và lời cầu nguyện này có hiệu quả cho cả cuộc đời của bạn trên đất. Ngài ban cho bạn sự sống đời đời.

  Khi anh cầu nguyện tin nhận Chúa Giê xu thì tất cả mọi lời rủa sả từ đời này qua đời kia đã bị tan vỡ, anh được tự do, vì huyết của Đức Chúa Giê xu đã bẻ gãy lời nguyền rủa.

  Anh không còn ở dưới sự nguyện rủa nữa, nếu bạn tin nhận Chúa Giê xu, bạn đã cầu nguyện lời cầu nguyện quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn, thì Chúa Giê xu đã mang hết tất cả những lời nguyền rủa, và ban cho bạn lời chúc phước mới mẻ đầy quyền năng.

  Cách nào lời rủa sả đã bắt đầu? Và cách nào sự nguyền rủa đã bị bẻ gãy? Nếu chúng ta xem trong cả Kinh Thánh thì chữ Phước Hạnh được dùng trong Kinh Thánh đến 410 lần, Đức Chúa Trời muốn cho dân sự của Ngài được phước.
  Trong khi chữ rủa sả được dùng 230 lần, phần nhiều sự rủa sả đến từ trong thể chất ( huyết)

  Minh họa: Nếu chúng ta đến với bác sĩ Y khoa, thì ông ấy sẽ nói cho chúng ta rằng: Cha của anh bao nhiêu tuổi thì mất, có bệnh tiểu đường trong gia đình của anh không?gia đình của anh có bị bệnh tim không? Vì họ biết rằng trong gia đình thế hệ này truyền qua thế hệ khác. Bệnh tật qua máu.

  Và tội lỗi và sự bất công cũng được di truyền, một người cha phạm tội tình dục, phóng đãng thì con trai hay con gái của người đó, cháu của ông ta, chắt của ông ta cũng có những sự yếu đuối như ông ta.

  Minh họa: Mẹ là gái làm tiền thì con cũng là gái làm tiền siêu hơn.

  Vì sự rủa sả truyền qua dòng máu, và khởi đầu từ sự bất vâng lời.
  Kinh Thánh cho chúng ta biết rất rõ trong Châm ngôn 26: 2 “Như chim sẻ bay đi đây đó, như con én liệng đi, Lời rủa sả vô cớ cũng vậy, nó chẳng hề xảy đến.”

  Phải có lý do thì sự rủa sả mới xảy đến, vì trong cái gia phổ của gia đình đó có một sự không vâng lời, nhưng Chúa Giê xu đã đến để cất lấy sự nguyền rủa, Ngài đến để đem chúng ta được tự do khỏi sự nguyền rủa.

  Trong sách Ga-la-ti 3:13 “ Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, - vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ,”

  Chúng ta thấy Chúa Giê xu, Chúa Giê xu là Đấng diệu kỳ đã bẻ gãy sự rủa sả trên gia đình. Và tôi cũng muốn nói một ít về phước hạnh cho quý vị hôm nay.

  II/. QUYỀN NĂNG CỦA PHƯỚC HẠNH
  Phước hạnh thật sự đến từ sự vâng lời, phước hạnh của Đức Chúa Trời sẽ đến với con cái, chắt, chít và ngàn đời cho chúng ta.
  Minh họa: quý vị yêu thích sự cầu nguyện, có sự tương giao khắng khít với Cha Thiên Thượng, thì bạn đang ở trong chỗ vâng lời, tôi thấy các tín hữu Trung Hoa cầu nguyện rất khẩn thiết, những con cái Chúa ở Ấn Độ cầu nguyện thật khẩn thiết, những người tín hữu ở Phi-châu cầu nguyện thật khẩn thiết.
  Để phước hạnh của Chúa giáng trên chúng ta và trên con cái của chúng ta nữa.
  Minh họa:  Câu chuyện một bà mẹ rất đam mê và yêu thích sự cầu nguyện.
  Mẹ khuyên con rằng: Con phải có đời sống cầu nguyện và người mẹ đã cầu nguyện cho con gái của mình và con gái của bà đã trở thành người đàn bà cầu nguyện và con gái của bà cũng yêu mến cầu nguyên.
  Phước hạnh từ đời này chuyển sang đời kia. Phước hạnh đến bởi sự vâng lời.

  Minh họa: Đọc Lời Chúa!
  Chúng ta đọc Lời Chúa, nghiên cứu Lời Chúa, đây là sự sống cho chúng ta.
  Bà ngoại Ti-mô-thê, mẹ Ti-mô-thê đã truyền thụ đức tin cho cháu mình, cho con của mình và Kinh Thánh đã làm cho Ti-mô-thê lớn lên.
  Bắt đầu từ sự vâng lời, nó chấm dứt ở đâu? Nó còn đến ngàn đời.

  Chúng ta hãy nhớ rằng: Phước hạnh và sự rủa sả đến từ môi miệng.

  Trong sách Châm ngôn 18:21 “ Sống chết ở nơi quyền của lưỡi;
  Kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó.”

  Chúng ta phải hết sức cẩn thận với những gì chúng ta nói ra, vì chúng ta có thể nói một điều gì đó mà nó có thể truyền từ đời này đến đời kia. Hoặc chúng ta sẽ nói một điều gì đó sự sống từ đời này qua đời kia.

  Giô-suê đã có lời rất mạnh mẽ và quả quyết trước mặt toàn dân rằng: “ nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.” (Gios 24:15 )
  Hãy liên tục tuyên bố những lời đầy quyền năng và rất mạnh mẽ như ông.


  III/. CÁCH ĐỂ NHẬN RA SỰ RỦA SẢ
  Nhiều khi có những lời rủa sả ở trong gia đình của Cơ Đốc nhân, mà chúng ta không có nhận biết được, thì chúng ta đã chập một điều gì đó từ Ma quỷ.
  Điều đó đáng lý ra không phải là phần của gia đình chúng ta, vì chúng ta không biết Lẽ Thật. Khi quý vị và tôi biết Lẽ Thật và tiếp tục ở trong Lẽ Thật thì Lẽ Thật sẽ cho chúng ta được tự do.
  Quý vị và tôi cần tiếp nhận Lẽ Thật cho gia đình của mình, nuôi dưỡng đời sống và gia đình ở trong Lẽ Thật, điều đó sẽ khiến gia đình chúng ta hoàn toàn được tự do.

  Minh họa: Lúc đầu tôi chỉ tin rằng: Ngài đã gánh lấy mọi tội lỗi của tôi nhưng tôi không hề biết rằng: Ngài cũng mang lấy cả bệnh tật của tôi nữa, khi tôi càng đọc Kinh Thánh tôi thấy được Lẽ Thật đó, và tôi bắt đầu cầu xin tiếp nhận và sống trong Lẽ Thật ấy. Giê xu là Đấng Cứu Chuộc tôi, Ngài cũng là Đấng chữa lành cho tôi.

  Nhiều lần chúng ta đã nuôi dưỡng và sống với những điều không cần thiết vì chúng ta không biết Lẽ Thật, Chúa Giê xu đã hủy phá tất cả những lời rủa sả đó rồi.

  Có 8 điều mà chúng ta suy gẫm ngày hôm nay để giúp quý vị có thể nhận ra sự rủa sả đang hoạt động, và chúng ta sẽ biết rõ ràng cách nào để bẻ gãy nó. Và cách nào chúng ta nhận được phước hạnh.

  1/. TÂM BỆNH
  Khi chúng ta thấy bệnh tâm thần mà nó cứ truyền từ đời này đến đời kia đó chính là những tà linh, chúng nó đã gieo từ chính cái gia đình đó từ sự không vâng lời, rồi đem đến tội lỗi. Ma quỷ nó ẩn núp trong gia đình đó dưới dạng bệnh tâm thần.

  Minh họa: Cha bị bệnh tâm thần, ông nội cũng bị bệnh tâm thần, ông cố cũng bị tâm thần và rồi đến các con cũng vậy.
  Ma quỷ nó nói với cô ấy rằng: Mày giống cha của mày thôi, mày bị bệnh tâm thần, sao mày không kết liễu đời mày đi, rồi có một giọng nói của Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là Cha của con, con giống cha, con phải biết rằng: Cha không bị bệnh tâm thần và con cũng sẽ không bao giờ bị.

  Cô ấy đã biết Lẽ Thật và Lẽ Thật khiến cô ấy được tự do, cô ấy không ở dưới sự rủa sả của bệnh tâm thần.

  2/. BỆNH TẬT HAY TÁI DIỄN
  Khi bạn thấy có một bệnh tật mà đã ở trên nhiều thế hệ trong gia đình.
  Minh họa: Bệnh tiểu đường, tim mạch, hen suyễn và mỗi thế hệ đều mắc phải cái bệnh đó. Chúng ta không cần phải chịu những bệnh tật nối tiếp ấy nữa vì quý vị và tôi đã được Chúa Giê xu chuộc ra khỏi sự rủa sả rồi, chúng ta có huyết Chúa Giê xu bảo vệ, bao phủ chúng ta, Ngài đã chặt đứt sự rửa sả ấy trong chúng ta rồi.
  Minh họa: Nếu cha chết năm bốn mươi tuổi thì không có nghĩa quý vị cũng chết năm bốn mươi tuổi, không, không bao giờ. Bạn có một người cha mới, Ngài hứa với bạn một cuộc sống lâu dài.

  3/. BỆNH HIẾM MUỘN
  Khi chúng ta thấy trong gia đình có một người nào đó bị hiếm hoi, từ thế hệ này qua thế hệ khác.
  Minh họa: Bà dĩ không bao giờ có con, và một người khác trong gia đình cũng nói rằng sẽ không bao giờ có con. Nhưng Kinh Thánh hứa rằng: Chúng ta sẽ có con cái, lập gia đình 13 năm mới có con.

  4/. HÔN NHÂN GÃY ĐỔ LY DỊ
  Khi chúng ta thấy những đứa con, đứa cháu của mình đang bị tan vỡ thì chúng ta biết rằng đó là sự rủa sả và chúng ta cần phải ăn năn những điều xảy ra và không để cho Ma quỷ  đem sự đổ vỡ trên chúng ta.

  5/. SỰ NGHÈO NÀN
  Có nhiều nghĩ rằng nghèo là một sự thánh thiện, nhưng trong Kinh Thánh không có điều đó, tôi tìm thấy rằng Chúa Giê xu đem chúng ta ra khỏi sự rủa sả, sự rủa sả trong sự nghèo nàn là một điều khủng khiếp hết sức.
  Minh họa: Bạn có thể nói rằng, ông nội của tôi nghèo, cha của tôi nghèo, tôi sống trong một quốc gia nghèo, nhưng Ngài bạn có một Đức Chúa Trời vĩ đại Ngài là Đấng đến để bẻ gãy sự rủa sả đó trên đời sống của bạn và đừng để điều này nó tiếp diễn trên đời sống của bạn.

  6/. GẶP PHẢI TAI NẠN
  Có người luôn luôn bị tai nạn, sứt đầu mẻ chán, gãy chân, vỡ hàm. Có khi một mình cũng chượt ngã, bị đâm vào đâu đó, hoặc cái gì đâm vào làm tổn thương.
  Họ nói rằng: Tôi vụng về lắm cho nên tôi luôn luôn bị tai nạn, con cái cũng thường bị tai nạn nữa đó cũng là một sự rủa sả phải bị bẻ gãy, và nó bị bẻ gãy bởi huyết của Đức Chúa Giê xu.

  7/. TỰ TỬ VÀ BỊ CHẾT NON
  Khi mà Ma quỷ nó nắm giữ được sự tự tử, nó sẽ cố gắng duy trì trong cái gia đình đó, trong gia đình, dòng họ thường có nhiều người chết non, hoặc tự tử.
  Nhiều người nghĩ và nói rằng: Cha hoặc mẹ thường chết năm 40 tuổi cho nên nghĩ rằng chắc tôi không có sống lâu.
  Khoan khoan đã, Chúa hứa với ta sự trường thọ, Ngài không hề nói rằng: vì cha ngươi không sống lâu cho nên ngươi cũng không sống lâu.
  Chúng ta không còn ở dưới sự rủa sả nữa mà, chúng ta đang ở dưới sự phước hạnh.

  8/. TÌNH DỤC
  Khi đọc Phục truyền 27-28 trong Cựu Ước, bạn sẽ thấy sự nguyền rủa được liệt kê ra, và bạn cũng thấy sự chúc phước được kể ra.
  Khi chúng ta đọc hai chương Kinh Thánh này thì sẽ thấy cái sự rủa sả về tình dục nhiều hơn tất cả những lời rủa sả khác.
  Nghiện tình dục, đam mê tình dục là nguy hiểm vô cùng, nhưng Chúa Giê xu đến để ban cho chúng ta được tự do, có thể một thê hệ nào đó trong gia đình đã liên hệ đến từ tình dục nhưng Chúa Giê xu đã đến để bẻ gãy sự tình dục.

  IV/. SỰ CHỮA TRỊ
  Quý vị đã nhận ra sự rủa sả trong gia đình của mình và làm thế nào tôi bẻ gãy được nó? Sự rủa sả đến từ sự không vâng lời, nó đến khi tội lỗi đến, làm thế nào chúng ta có thể thoát khỏi tội lỗi?
  Thánh Kinh bảo rằng: Chúng ta phải ăn năn đó là điều đầu tiên bạn phải làm.
  Hãy ăn năn những gì mà bạn đã vi phạm, ăn năn là chìa khóa.
  Ngài phán rằng: nếu chúng ta xưng tội thì Ngài là thành tín và công bình để tha tội và làm sạch chúng ta khỏi mọi điều gian ác.
  Điều gì phải làm nữa? Vì bạn là tín đồ, vì bạn mang danh Chúa, vì bạn có huyết Chúa Giê xu.
  Trong Khải 12: 11 “ chúng ta thắng ma quỷ bởi huyết của chiên con và bởi lời của Chúa”
  Chúa Giê xu đã thắng Ma quỷ bằng Lời Chúa, hãy quở trách và nói với ma quỷ rằng: Trong danhChuas Gie xu lời rủa sả này bị bẻ gãy, ngươi không được áp đặt bệnh tật, nghèo đói, và son sẻ trên gia đình bạn.
  Hãy tuyên bố lời nói chúng ta là: Nói lời của Chúa, Lời Chúa đem đến sự chúc phước, đem đến bạn sự tự do.
  -         Ăn năn
  -         Quở trách
  -         Thay thế những gì Ma quỷ đã gây ra bằng lời công bố Lời Chúa.
  Hãy công bố Lời Đức Chúa Trời trên đời sống bạn, hãy thay thế sự nguyền rủa thay thế bằng Lời của Chúa. Phải chúc phước vì quyền sống chết là ở môi miệng bạn vậy bạn hãy chúc phước.

  Hãy nói: Tôi làm được mọi sự nhờ
  Tôi đắc thắng ở trong Chúa Cứu Thế.
  Tôi là người mạnh mẽ
  Tôi là người công bình
  Tôi là người giàu có
  Tôi là người thánh khiết.

  Minh họa: Phi-e-rơ chối Chúa ba lần và chính Chúa đã nói rằng ngươi sẽ chối ta ba lần trước khi gà gáy.
  Giăng 21
  Chúa Giê xu sống lại và hiện ra và hỏi ông: ba lần ngươi yêu ta chăng.
  Ông đã chối Chúa ba lần, những lời đó như là lời rủa sả và ông đã thay thế lời chúc phước qua môi miệng của ông: Con yêu Chúa, con yêu Chúa, con yêu Ngài.

  Minh họa: Sáng 21:13
  Rê-bê-ca muốn con của mình được chúc phước, cho đến nổi rặn Gia cốp giả làm Ê-sau. Gia cốp nói có thể con bị rủa sả và mẹ nói: Sự rủa sả đó đổ trên mẹ, mẹ sẽ gánh.
  Vì lời nói của mẹ ông không mang ông đến phước hạnh mãi cho đến khi ông vật lộn với Chúa và ông đòi Chúa chúc phước cho ông trước khi Chúa đi.
  Nếu bạn thấy sự rủa sả trong gia đình của mình, hãy gìn giữ môi miệng của mình.
  Ra-chên nói với Gia cốp này: nếu không cho tôi con, thì tôi sẽ chết và đây là lời nói rất buồn thì đang sinh đứa con và cô đã chết trong lúc sinh.
  Nếu chúng ta nói ra lời sự chết thì nó đeo đuổi cuộc đời chúng ta. Ngài đã ban Chúa Giê xu đến để đem chúng ta ra khỏi sự rủa sả, uy quyền trong danh Chúa Giê xu giải thoát chúng ta, sự thay thế lwofi Chúa đem lại phước hạnh, chúng ta không cần phải ở dưới sự rủa sả, vì Chúa muốn con cháu chúng ta phải là dấu kỳ phép lạ trên đất.
  Minh họa: • Bài 1: ĐỨC THÁNH LINH

  Bài 1: ĐỨC THÁNH LINH


  Bài 1: ĐỨC THÁNH LINH

   

  Chào mừng quý vị đến với loạt bài nếp sống siêu nhiên và chữa bệnh nhờ ân tứ Thánh Linh.
  Các ân tứ Thánh Linh không chỉ để giúp chúng ta thờ phượng Chúa khi đi nhà thờ mà thôi mà các ân tứ Thánh Linh là một nếp sống.

  Trong thư tín II Cô rinh tô 13:13 “ Nguyền xin ơn của Đức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy!”

  Câu Kinh Thánh này nói về sự thông công với Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời có Ba ngôi,  nhiều khi chúng ta nghĩ Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con là Đức Chúa Giê xu, nhưng chúng ta khi nghĩ về Đức Thánh Linh thì chỉ coi Ngài như là một cái quyền năng nào đó mà thôi chứ không phải là một Đấng. Và người Công giáo xem Chúa Thánh Linh chỉ là một ….

  Nhưng không phải vậy đâu, Đức Thánh Linh là một Đấng. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải học biết để có một mối tương giao với Đức Thánh tương tự giống như chúng ta có một mối tương giao mật thiết như Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con vậy.
  Thánh Kinh bảo rằng: Chúng ta cần tương giao với Đức Thánh Linh và cũng hãy bước đi với Đức Thánh Linh, sống với Đức Thánh và trở nên một người bạn với Đức Chúa Thánh Linh. Ha-lê-lu-gia!

  Trong sách I Sa-mu-ên 10:6 thì Sa-mu-ên nói với Sau-lơ rằng:
  “ Thần của Đức Giê-hô-va sẽ cảm động ngươi trong quyền năng rồi ngươi sẽ nói tiên tri cùng chúng, rồi ngươi sẽ được thay đổi thành một người khác” (theo bản NIV).

  Khi Thánh Linh giáng trên chúng ta với quyền năng của Ngài, chúng ta sẽ được biến hóa, chúng ta không còn là một người tự nhiên như trước nữa nhưng chúng ta là một người có nếp sống siêu nhiên. Chúng ta là một người hoàn toàn trở nên mới.

  Khi Chúa Thánh Linh đến trên chúng ta với quyền năng của Ngài thì khi đó như Sa-mu-ên đã nói rằng: “ ngươi sẽ nói tiên tri” và nói tiên tri là một trong những ân tứ của Đức Thánh Linh.

  Và ân tứ Đức Thánh Linh sẽ tác động trong đời sống chúng ta bất cứ nơi nào chúng ta đi. Khi Thánh Linh giáng trên chúng ta với quyền năng của Ngài, chúng ta sẽ biến thành một người khác, chúng ta sẽ bước đi trên mặt nước thuộc linh y như là Phi-e-rơ bước ra khỏi chiếc thuyền.

  Trong thư Ê-phê-sô 1:19-20 và biết quyền vô hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào”

  Ở đây, nói về quyền năng vô hạn của Ngài đối với những người tin là lớn dường nào, và với quyền năng đó Chúa đã tạo dựng nên muôn vật và vũ trụ này.

  Và chính quyền năng đó Chúa đã bày tỏ với chúng ta, đối với những người có lòng tin Chúa thì sẽ kinh nghiệm được quyền năng vô hạn đó của Đức Chúa Trời.

  Câu Kinh Thánh này nói tiếp: “ y theo phép tối thượng của năng lực mình, 20 mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời,”

  Đây chính là quyền năng đã khiến Chúa Giê xu từ kẻ chết sống lại, và Ngài đã bày tỏ quyền năng đó đối với chúng ta tất cả những kẻ có lòng tin vào Lời Đức Chúa Trời. Quyền năng làm cho Chúa Giê xu sống lại cũng được thể hiện trong đời sống của chúng ta. Ha-lê-lu-gia!

  Trong Phúc Âm Luca 4:18 “ Thần của Chúa ngự trên ta; Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo;”

  Chúng ta biết khi Chúa Giê xu bắt đầu chức vụ của Ngài, khi Chúa Giê xu đến trần gian để làm người, và Ngài tạm gác bỏ tất cả quyền năng của Ngài sang một bên, Ngài đến trần gian với hình dạng, thể xác của một con người.

  Trong 30 năm đầu của Chúa Giê xu trên trần gian Kinh Thánh không ghi lại một phép lạ nào, nhưng đến một ngày Chúa Giê xu được Báp têm trên một dòng sông Giô-đanh và thần của Đức Chúa Trời tức là Đức Thánh Linh đã đến trên Ngài một cách quyền năng, bắt đầu từ đó có nhiều phép lạ xảy ra.

  Trong Phúc Âm Luca 4:18-19 là lúc Chúa Giê xu bắt đầu chức vụ của Ngài Thánh Kinh ghi lại rằng: “18 Thần của Chúa ngự trên ta;
  Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo;  Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà hiếp được tự do;
  Và để đồn ra năm lành của Chúa.”

  Thần của Đức Giê Hô Va sẽ ngự trên chúng ta ngày hôm nay, quyền năng  của Đức Giê hô va cũng sẽ ngự trên chúng ta hôm nay.

  Khi thần của Đức Giê hô va ngự trên chúng ta thì chúng ta sẽ được biến đổi thành một người mới, chúng ta sẽ nói tiên tri và chúng ta sẽ kinh nghiệm được quyền năng của Chúa tuôn tràn qua đời sống chúng ta.

  Trong thư Rô-ma 8:11 “Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống.”

  Thần của Đức Chúa Trời tức là Đức Thánh Linh mà Phao lô đang nói với chúng ta, Đấng đó đang sống trong mỗi chúng ta, chúng ta có Chúa Thánh Linh sống ở trong lòng của mình.

  Phúc Âm Luca 24:29 Chúa Giê xu phán rằng: “ Các ngươi sẽ mặc lấy quyền năng từ trên cao”

  Minh họa: Khi chúng ta tiếp nhận Đức Thánh Linh giống như chúng ta mặc lấy một bộ quần áo mới, tức là chúng ta đang mặc lấy quyền năng từ trên cao, khi chúng ta bước đi thì quần áo cũng đi theo tôi, khi tôi đi đâu thì quần áo cũng đi theo đó, khi tôi mặc lấy quyền năng của Chúa từ trên trời thì khi tôi đi đến đâu thì quyền năng cũng đi theo đó, khi tôi vươn tay ra và đặt tay trên những người bệnh thì quyền năng của Chúa cũng sẽ đi theo với bàn tay của tôi.

  Tôi sống động trong quyền năng của Chúa Thánh Linh.
  Tiên tri Giô-ên 2: 28-29 “Sau đó, ta sẽ đổ Thần ta trên cả loài xác thịt; con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri; những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. 29 Trong những ngày đó, dầu những đầy tớ trai và đầy tớ gái, ta cũng đổ Thần ta lên.”

  Khi Đức Thánh Linh bắt đầu được đổ xuống trong đời sống chúng ta thì bắt đầu chúng ta sẽ sống một đời sống siêu nhiên, chúng ta sẽ sống với quyền năng của Ngài và các ân tứ Đức Thánh Linh sẽ tuôn tràn trong đời sống chúng ta.

  Đức Chúa Trời đang đổ thần của Ngài trên khắp mọi nơi trên thế gian này trong đó có mỗi đời sống của chúng ta.

  Chúng ta sẽ mặc quyền năng từ trên cao, và chúng ta được làm điều đó qua việc Báp têm trong Đức Thánh Linh.
  Trong Phúc Âm Luca 3:16 Giăng nói- “Phần ta làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước; song có một Đấng quyền phép hơn ta sẽ đến, ta không đáng mở dây giày Ngài. Chính Ngài làm báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa” (LuLc 3:16b).

  Chúa Giê xu Ngài chính là Đấng làm Báp têm cho chúng ta, và Chúa Giê xu hiện đang có mặt ở đây để làm Báp têm cho chúng ta bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa.

  Trong Công vụ 1:5 Chúa Jêsus phán, “Trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh”
  Đây là giai đoạn cuối cùng của Chúa Giê xu khi Ngài còn ở trần gian, trước khi Ngài trở về với Đức Chúa Cha.

  Xuống đến câu 8 “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các nguơi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất”.

  Tôi thưa với quý vị trong buổi tối hôm nay, quý vị và tôi sẽ nhận lấy quyền phép khi Chúa Thánh Linh giáng trên quý vị. Khi Chúa Thánh Linh giáng trên chúng ta, chúng ta sẽ tiếp nhận quyền phép của Ngài, và quý vị sẽ được biến đổi thành một người mới.
  Đây chính là điều Chúa Giê xu đã phán: Chúa Thánh Linh giáng trên chúng ta để chúng ta có thể làm chứng về Chúa Giê xu cho thế giới, đây là quyền năng giúp chúng ta làm công việc của Chúa Giê xu.

  Công vụ 2: 1-4  Chúa Giê xu đã trở về với Đức Chúa Cha, lúc đó các môn đệ đang nhóm nhau lại, Thánh Linh giáng xuống đầy dẫy trên họ và họ bắt đầu nói một thứ tiếng khác mà họ chưa bao giờ học cả.

  Một phép lạ đã xảy ra trong miệng của họ, họ nói một thứ ngôn ngữ mà Chúa Thánh Linh cho họ nói.

  Và Phi-e-rơ đã giải thích trong bài giảng của ông trong Công vụ 2: 38b  anh em sẽ lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh”

  Đây là một món quà, mà chúng ta không cần phải làm gì hết, chúng ta cũng không cần phải năn nỉ mà xin, chúng ta cũng không cần phải chờ đợi, chúng ta chỉ cần mở lòng ra để tiếp nhận sự ban cho Đức Thánh Linh. Chúng ta chỉ cần vươn tay ra để tiếp nhận quyền năng của Chúa, tiếp nhận sự ban cho Đức Thánh Linh bởi đức tin, tiếp nhận một cách nhưng không mà thôi.

  Và chính Chúa Giê xu có mặt ở đây để làm Báp têm cho chúng ta trong Đức Thánh Linh. Ha-lê-lu-gia!  II. HÃY CẦU XIN SỰ BAN CHO CỦA ĐỨC THÁNH LINH.
  LuLc 11:11-13 “Trong các ngươi có ai làm cha, khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? hay xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Thánh Linh cho những ai xin Ngài sao!”.
  Cha chúng ta ở trên trời luôn sẵn sàng ban ân tứ của Ngài cho chúng ta.
  A. Sự nói tiếng lạ .
  Dấu hiệu nói tiếng lạ luôn đi cùng với việc nhận lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh.
  Chúa Jêsus phán rằng: “Này là dấu chỉ cho những ai có lòng tin... họ sẽ dùng tiếng mới mà nói” (Mac Mc 16:17b)
  Phao-lô chép rằng: Ông nói được các thứ tiếng trên trời và thiên sứ (ICo1Cr 13:1a).
  Phao-lô đã giải thích rằng điều này đến bởi Đức Thánh Linh, qua tâm thần chứ không qua trí khôn của ông.
  Thiên sứ không bao giờ chấm dứt trong việc ngợi khen Chúa.
  ICo1Cr 14:14 “Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm thần tôi cầu nguyện, nhưng trí khôn tôi lơ lửng.”
  RoRm 8:26-27 “Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy.”
  Chúng ta phải nhận lấy Lời Chúa và cầu nguyện trong Thánh Linh.
  Eph Ep 6:17-18 “Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.”

  Hết thảy tín đồ đầy dẫy Đức Thánh Linh đều nói tiếng lạ là bằng chứng cho việc nhận báp têm Thánh Linh, hằng ngày họ vẫn tiếp tục tôn vinh và ngợi khen Đức Chúa Trời bằng ngôn ngữ siêu nhiên mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Vì thế, họ nói lời mầu nhiệm trong tâm thần mình.
  ICo1Cr 14:2 "Vì người nào nói tiếng lạ, thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu, ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm."
  Chúng ta được gây dựng bởi việc nói tiếng lạ. Phao-lô nói rằng: "Kẻ nói tiếng lạ tự gây dựng lấy mình" (ICo1Cr 14:4a)
  C. Phao-lô đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nói tiếng lạ .
  Phao-lô chép rằng "Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời, vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em" (ICo1Cr 14:18).
  Phao-lô cũng đã chép rằng: "Tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả..." (ICo1Cr 14:5a). Ở câu 39 Phao-lô lại nói "....đừng ngăn cấm về việc nói tiếng lạ."

  B. Chúng ta phải khởi sự nói .
  1. Khi chúng ta nhận lãnh sự đổ đầy Thánh Linh chúng ta phải khởi sự nói, không phải tiếng của xứ mình mà là “các thứ tiếng khác ”
  a. Cong Cv 2:4 “Hết thảy đều được đổ đầy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói.”
  b. Ở đây có hai phần: phần Đức Chúa Trời và phần Con Người.
  2. Tất cả ngôn ngữ là những lời nói được tạo thành bởi sự nối kết của những âm khác nhau. Nếu Đức Thánh Linh cho chúng ta khả năng, hay cảm hứng nói như trong ngày Lễ Ngũ Tuần, chúng ta phải khởi sự nói, nhưng không phải bằng ngôn ngữ chúng ta biết. Cũng như các tín đồ đầu tiên, chúng ta phải khởi sự nói những âm thanh lớn tiếng.
  3. Khi chúng ta bắt đầu hướng đôi mắt chúng ta nơi Chúa Jêsus, bởi đức tin chúng ta cầu xin và tiếp nhận báp-têm trong Đức Thánh Linh, chúng ta phải khởi sự nói. Chúng ta sẽ nói như họ đã làm trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Rồi Đức Thánh Linh sẽ bắt đầu ban cho chúng ta khả năng. Phần của chúng ta là khởi sự nói, Chúa sẽ luôn làm phần của Ngài và ban cho chúng ta khả năng. Trong giây phút của đức tin đó, phép lạ sẽ xảy ra trên môi miệng chúng ta.
  Hãy cầu nguyện như thế này
  Lạy Cha Thiên Thượng,
  Con cám ơn Cha vì món quà cứu rỗi của Ngài!
  Nhưng Cha ôi, con muốn có được mọi ân tứ mà Ngài dành cho con!
  Con muốn nhận ân tứ của Đức Thánh Linh! Con cần quyền năng của Thánh Linh trong đời sống con!
  Lạy Chúa Jêsus, con nài xin Ngài ban báp-têm Thánh Linh trên con! Con nhận lãnh ân tứ này trong đức tin!
  Ngay bây giờ, Cha ôi, con giơ cánh tay con lên trong sự ngợi khen Ngài.
  Con bắt đầu mở ra và lớn tiếng ngợi khen Ngài, nhưng không phải bằng ngôn ngữ mà con biết.
  Giống như trong ngày Lễ Ngũ Tuần, con sẽ khởi sự nói.
  Và khi con khởi sự nói, con tạ ơn Cha, Đức Thánh Linh sẽ ban cho con khả năng để làm điều này!

  Ngay bây giờ với cánh tay giơ lên trong sự ngợi khen Chúa, bạn hãy ngợi khen Ngài. Khởi sự nói bằng những lời thì thầm. Những dòng sông nước sự sống sẽ bắt đầu tuôn chảy ra từ bạn, khi Đức Thánh Linh bắt đầu đem đến cho bạn một sự hà hơi để nói ra lớn.
 • ĐỀ TÀI: CON ĐƯỜNG PHỤC VỤ

  ĐỀ TÀI: CON ĐƯỜNG PHỤC VỤ


  Kinh Thánh: Mac 10:45  & Giăng 13:5
  Câu gốc: “  Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.”
  Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu, và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn mà lau chân cho.”

  Lời chào mừng:
  Trân trọng kính chào quý vị! Trong Danh Chúa Cứu Thế Giê xu.
  Tạ ơn Chúa vì chúng ta có một A-ba là Cha và một người anh cả vĩ đại là Chúa Giê-xu Christ.

  Anh chị em thân mến!
  Anh chị em đã rất nỗ lực để vượt qua mọi trở ngại trong đời sống để sáng hôm nay anh chị em có mặt trong nhà của Chúa. Và được cùng nhau thờ phượng Chúa và bây giờ chúng ta lại gặp nhau trong Lời của Chúa.
  Tôi cầu xin ơn của Đức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy!” ( IICo 13:13  )
  Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi với một môn đệ của Chúa Giê xu dẫn chúng ta bươn theo gót của Chúa Giê xu để nhìn thấy một chân dung rất đặc biệt, một sứ vụ rất quan trọng trong đời sống của Ngài, Chúa Giê xu Ngài là một Đức Chúa Trời vĩ đại nhưng Ngài đã mang thân phận của Con người để phục vụ cho nhân loại này.
  Bây giờ, mời quý vị mở ra Kinh Thánh sách Phúc âm Mac 10:45 qua phân đoạn Kinh Thánh vừa đọc tôi trân trọng mời quý vị học cùng với đề tài: CON ĐƯỜNG PHỤC VỤ.
  Nhập đề:
  Chúa Giê xu lúc còn thi hành chức vụ trên trần thế này, Ngài đã đi xuyên suốt mọi làng mạc, ngõ ngách để gặp những con người tội lỗi nhất, bất hạnh nhất, bệnh tật và mù lòa nhất để đem họ ra ánh sáng, giải cứu họ ra khỏi sự giam cầm của tù ngục tội lỗi. Ban cho họ một đời sống mới phước hạnh, vui mừng và họ được sống trong tình yêu thương của một mối quan hệ mới với Đức Chúa Trời.
  Ngài có thể truyền cho những đạo binh thiên sứ đến để làm theo từng mạng lịnh của Ngài. Thay vì thế, Ngài đã bước đi hàng bao dặm đường đầy bụi đất để phục vụ cho những kẻ ở xung quanh Ngài. Ngài có thể đến với thế gian nầy như một vị Vua và ra đời trong cung cấm với nhiều tôi tớ và sự giàu có cả thể. Thay vì thế, Ngài ra đời trong chuồng chiên máng cỏ, trong sự nghèo khó.
  Chúng ta biết rằng: Chúa Giê xu là Đấng duy nhất trong lịch sử loài người mang trong mình hai bản tánh: Bản tánh trời và bản tánh người, tức là 100% Ngài là Đức Chúa Trời và 100% Ngài cũng là Con người.

  Và Phúc Âm Mác mô tả Cứu Chúa Giê xu là một Con người.
  Một con người rất đặc biệt, một con người vô tội phục vụ những con người tội lỗi, một Con người thánh khiết tuyệt đối phục vụ những con người bất khiết và Ngài không đến để được phục vụ, mà Ngài đã đến để phục vụ.

  Trong bốn sách Phúc Âm hay còn gọi là bốn sách Tin mừng, mỗi phúc âm đã ký thuật và có cái nhìn khác nhau về Chúa Giê xu Christ.

  Có người đã dựa vào sách Khải-huyền 4 để mô tả bốn con vật biểu tượng cho bốn khía cạnh và sứ mạng khác nhau của Chúa Giê xu.

  Ma-thi-ơ mô tả Chúa Giê xu giống như con sư tử, mô tả sứ mạng của Ngài đến để cai trị làm vua. Vua tâm linh.
  Mác mô tả chân dung của Chúa Ngài là một người đầy tớ tượng trưng còn bò, đầy tớ siêng năng.
  Luca mô tả Chúa Giê xu là một con người.
  Giăng mô tả Chúa Giê xu tượng trưng như con chim ưng. Sự cứu rỗi được bay cao bay xa, dành cho cả nhân loại này.

  Và ở đây chúng ta nhận thấy: Chúa Giê xu vừa là một Con người như trong sách Phúc âm Luca và Ngài vừa là một người đầy tớ siêng năng, chăm chỉ tượng trưng con bò trong sách Phúc Âm Mác.

  Đây thật đúng như lời Chúa Giê xu đã tuyên bố:
   Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.”

  Nếu Đức Chúa Trời đã trở thành một người đầy tớ, một người nô lệ, siêng năng phục vụ con người tội lỗi như chúng ta, thì chúng ta lại càng phải noi theo dấu chân của thầy mình để phục vụ Ngài và phục vụ lẫn nhau.

  Minh họa: Người dân tộc VN rất quý chuộng khách, mến khách, hiếu khách, khi ăn cơm xong thì thường đưa tăm cho khách, hoặc quý nữa là đưa khăn mặt để khách rửa.
  Tôi đi truyền giáo tại dân tộc Thái, trước khi ăn theo phong tục của họ là: bưng chậu nước ấm và khăn tay để cho khách rửa tay trước khi ăn. Đó là một cử chỉ rất trân trọng khách, khách rất vui mừng và sung sướng.

  Nhưng Cứu Chúa Giê xu thì khác trong Phúc Âm Giăng 13 thuật lại chi tiết về Chúa Giê xu Ngài đã rời khỏi bàn ăn, cởi áo ngoài ra, lấy khăn thắt lưng rồi đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. ( Giăng 13:5)
  Khi rời khỏi bàn ăn, thắt khăn ngang lưng, đổ nước vào chậu rồi rửa chân cho từng môn đệ một lúc Ngài làm như vậy: là Ngài đang làm công việc của một người đầy tớ, một người nô lệ.

  Minh họa: Theo phong tục của người Do thái thì khi khách đến nhà thì chủ nhà phải sai đầy tớ bưng nước rửa chân cho khách để tỏ lòng hiếu khách.
  Nhưng hôm đó, Chúa Giê xu đã rời khỏi bàn ăn để rửa chân cho từng đệ tử của mình, Chúa Giê xu và mười hai môn đệ không có đầy tớ nào cả, tối hôm đó chính Chúa Giê xu đã tự nguyện để trở nên người đầy tớ và làm cái công việc của người đầy tớ của họ.

  Ngày đó, người nghèo thì không có giầy, có dép và phải đi chân không, còn người khác thì đi dép mà phong tục người Do thái có truyền thống nuôi chiên, nuôi dê. Chiên và dê tự do phóng uế bừa bãi trên đường, đôi chân và giầy dép của họ rất bẩn và hôi thối. Nhưng Chúa Giê xu đã rửa những đôi chân bẩn, hôi hám ấy.
  Chúa Giê xu đã trở nên một người đầy tớ nô lệ và Ngài đã làm cái công việc được cho thấp hèn nhất để dạy cho chúng ta bài học rằng: Chúng ta cần phải khiêm nhường và hãy phục vụ lẫn nhau.
  Trong Phúc Âm Giăng 13:4 Chúa Giê xu đứng dậy khỏi bàn ăn và cởi áo ra. Chú ý cách sứ đồ Giăng quan sát thầy mình rất kỹ và sâu sắc, ông nhìn thấy Chúa Giê xu đã cởi áo ngoài ra, đây là chiếc áo địa vị của một người thầy, đây là chiếc áo vinh quang nhưng Ngài đã cởi nó ra. Ngài đã cởi bỏ chiếc áo vinh quang của Ngài ra để vận lấy tấm áo nô lệ của chúng ta.
  So sánh Phúc Âm Giăng 13 và Phi-líp 2: 6-7
  Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; 7 chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; 8 Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.
  nhưng đã hoàn toàn
  trút bỏ vinh quang
  mặc lấy thân nô lệ, ( cúi xuống rửa chân)
  trở nên giống phàm nhân
  sống như người trần thế.
  8 Người lại còn hạ mình,
  vâng lời cho đến nỗi
  bằng lòng chịu chết,
  chết trên cây thập tự.
  Quý vị anh chị em thân mến!
  Chúa Giê xu, vị Chúa tể muôn loài lại cúi mình xuống trước tất cả các thụ tạo cũng như mỗi một thụ tạo bé nhỏ của mình, Thầy Chí Thánh lại cúi mình xuống trước đám học trò bất xứng và tội lỗi. Đức Giêsu đã cúi xuống và không phải để rửa mặt hay đôi tay, nhưng là những bàn chân dơ bẩn, vấy đầy bùn lầy của họ và rửa cho sạch sẽ, để cho họ xứng đáng ngồi đồng bàn với Ngài và với anh em mình.
  Anh chị em và tôi có sẵn sàng bước đi theo Con Đường Phục Vụ của Chúa Giê xu Christ không, anh chị em có sẵn sàng cởi bỏ đi cái sự vinh dự, lòng hãnh diện, sự tự tôn của mình để khiêm nhường, hạ mình phục vụ anh chị em mình không?
  Minh họa: Một tối mất điện, ngọn nến được đem ra đặt giữa phòng, người ta châm lửa cho ngọn nến và ngọn nến lung linh cháy sáng. Nến hân hoan nhận ra rằng ngọn lửa nhỏ nhoi của nó đã mang lại ánh sáng cho căn phòng. Mọi người đều trầm trồ: “Ồ! Nến sáng quá, thật may nếu không chúng ta sẽ chẳng thấy gì cả”. Nghe thấy vậy, nến vui sướng dùng hết sức mình đẩy lui bóng tối xung quanh. Thế nhưng, những dòng sáp nóng bắt đầu chảy ra trải dài theo thân nến, nến thấy mình càng lúc càng ngắn lại đến khi chỉ còn một nửa nến mới giật mình: “Chết mất, ta mà cứ cháy mãi như thế này thì chẳng bao lâu sẽ tàn mất thôi. Tại sao ta lại phải chịu thiệt thòi như vậy”. Nghĩ rồi, nến nương theo một cơn gió thoảng để tắt vụt đi chỉ còn sợi khói mỏng manh bay lên. Mọi người trong phòng nhốn nháo bảo nhau: “Ồ! Nến tắt mất rồi, tối quá, làm sao bây giờ?” Ngọn nến mỉm cười tự mãn và hãnh diện về tầm quan trọng của mình. Nhưng bỗng một người đề nghị: “Nến dễ bị gió thổi tắt lắm, để tôi đi tìm cái đèn dầu”. Đèn dầu được thắp lên còn ngọn nến cháy dở thì bị bỏ vào ngăn kéo tủ. Ngọn nến buồn thiu. Thế là từ nay nó sẽ mãi mãi nằm trong ngăn kéo, khó có dịp cháy sáng nữa. Nến chợt hiểu rằng hạnh phúc của nó là được cháy sáng, được tiêu hao và tan chảy vì mọi người, bởi vì nó là ngọn nến.

  Mỗi người chúng ta là một ngọn nến nhỏ trong vũ trụ bao la, được tác tạo trong yêu thương, Đức Chúa Trời đã đặt chúng ta trong gia đình, Hội thánh, hàng xóm, bạn bè, xã hội để chúng ta phục vụ lẫn nhau. Thế nhưng như ngọn nến nhỏ trong câu truyện trên, đã có lúc chúng không chịu cháy sáng, không sống với hết bản chất riêng của mình. Ngọn nến đã vụt tắt, ích kỷ giữ lại cho riêng mình mãi cho đến lúc bị vất đi, bị lãng quên như một vật bị phế thải, nó mới hiểu được ý nghĩa của sự tiêu hao, hiểu được niềm vui của hành động phục vụ

  Một con én không làm thành mùa xuân, nhưng nó biết làm cho đời ấm lại. Một ngọn nến nhỏ chẳng đáng là gì, nhưng nó cũng đủ xua tan bóng tối. Xin cho chúng con biết góp chung những ngọn nến nhỏ lại để tạo nên một vầng sáng lớn. Xin cho chúng con biết tiêu hao đi vì tha nhân, được tan chảy trong tình yêu để đời chúng con không lụi tàn mà cháy mãi sáng mãi trong tình yêu của Chúa.

  Được tạo dựng để phục vụ
  Được cứu để phục vụ
  Được kêu gọi để phục vụ
  Đụợc ban ơn để phục vụ

  Minh họa: Kẻ nào tiếp tôi tớ của ta chỉ một cốc nước lạnh cũng không mất phần thưởng bao giờ.
  Gi 12:26   Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người.”
  Ai cũng mong muốn được người khác tôn trọng, yêu quý nhưng cái giá phải trả cho sự tôn trọng và yêu mến phải đến bằng con đường phục vụ.
  Hầu việc Chúa rồi Cha trên trời sẽ tôn quý.
  Mình cứ muốn Chúa phải coi trọng mình, xem mình như là số một và phải trân trọng, yêu quý mình nhưng đây là câu Kinh Thánh nói đến sự tôn quý có điều kiện, điều kiện ở đây là phải: Hầu việc.

  Trong chỉ có một câu Kinh Thánh thôi nhưng Chúa Giê xu đã phải dùng tới ba động từ liên tiếp là: Hầu việc.
  Minh họa: Ro 1:1   1 Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm sứ đồ, để riêng ra đặng giảng Tin lành Đức Chúa Trời, -

  Nhưng trong sách Phúc Âm Giăng không chỉ dừng lại ở điểm là Chúa Giê xu làm những công việc đạo đức, hay dạy cho các môn đệ bài học đạo đức mà thôi. Nhưng bên trong đó hàm chứa những bài học sâu xa, lớn lao hơn nhiều.
  Trong Phúc Âm Giăng 13: 6-8 “ Vậy, Ngài đến cùng Si-môn Phi-e-rơ, thì người thưa rằng: Chúa ôi, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao? 7 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm; nhưng về sau sẽ biết. 8 Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa sẽ chẳng rửa chân tôi bao giờ! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết.”

  Chúa muốn nói cho chúng ta công cuộc cứu rỗi của Ngài, Ngài đã phải hạ mình, và Ngài đã trở nên phàm nhân và chịu chết để lấy huyết mình rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta.
  Nếu chỉ rửa chân thôi thì chắc chắn Chúa Giê xu không nói ngươi không có phần chi với ta hết. Nhưng Chúa muốn chúng ta hiểu rằng: nước làm rửa sạch những bàn chân bẩn và hôi hám thì cũng là nước tức là huyết của Chúa mới rửa sạch được mọi bẩn thỉu, hôi hám của tội lỗi chúng ta. • Học Thánh Kinh 05

  Học Thánh Kinh 05


  ( Sáng-thế-ký 20-25)
  Giải Đáp Thắc Mắc
  Khi giải thích thắc mắc phải dựa trên nền tảng Thánh Kinh, Vì nếu giải thích dựa trên nền tảng Thánh Kinh thì chúng ta sẽ không giải thích thắc mắc trên tính chất vụn vặt. Nhưng có một tầm nhìn tổng quát và lớn hơn.
  Đức Chúa Trời là Đấng vô hình không ai nhìn thấy cả, thế bây giờ Chúa muốn nói chuyện với con người, Chúa muốn ngỏ lời với con người thì Chúa nói làm sao?
  Minh họa: Khi chúng ta gặp một người nước ngoài nói tiếng anh thì mình nói chuyện với họ, muốn họ hiểu mình phải nói tiếng anh là ngôn ngữ của họ. Mình phải dùng ngôn ngữ của người ta.
  Vậy thì khi Đức Chúa Trời muốn nói với chúng ta, Ngài cũng phải dung ngôn ngữ của con người, mà trên thế giới này có bao nhiêu ngôn ngữ, biết bao nhiêu dân tộc. Vậy thì Ngài phải dùng ngôn ngữ của một dân tộc nào đó và khi ta đọc Kinh Thánh thì Chúa dùng ngôn ngữ của dân tộc Do Thái.
  Minh họa: Trong Thánh Kinh VN thì có phải CHúa trực tiếp Chúa nói bằng tiếng việt không? Mình phải dịch rất vất vả rồi mới ra. Mình dịch từ tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy Lạp sang tiếng việt để cho người VN.
  Cho nên, khi Chúa muốn nói chuyện với mình thì Chúa phải dùng ngôn ngữ của con người. Cái ngôn ngữ đó bao giờ nó cũng gắn liền với một nền văn hóa.
  Ngôn ngữ VN gắn với văn hóa VN. Và ngôn ngữ của dân tộc khác  gắn với văn hóa của họ.
  Minh họa: Ở VN mình ăn cơm bằng đũa, bây giờ mình đi du lịch sang nước ngoài thì ăn cơm bằng gì dĩa, có người ví von con người tiến bộ từng bước một. Ban đầu là người ta ăn bằng năm ngón, bước thêm một bước nữa thì người ta ăn bằng bốn ngón cái dĩa, bước thêm bước nữa thì ăn bằng hai ngón. Mình trình độ cao.
  Văn hóa khác nhau: Ở VN nhà có đám tang thì chúng ta mặc áo màu gì, chit khăn màu trắng, nhưng ở bên Âu châu thì người ta mặc bằng đồ đen.
  Để hiểu Thánh Kinh thì chúng ta cần phải tìm hiểu ngôn ngữ, văn hóa và lịch sử của Thánh Kinh. Thì mình mới có thể có tầm nhìn rộng lớn hơn và chính xác.
  2.     Đường lối sư phạm của Đức Chúa Trời
  Đường lối sư phạm hay đường lối giáo dục của Đức Chúa Trời, Chúa tạo dựng con người nguyên thủy theo hình ảnh của Chúa, và cho họ được sống trong vườn địa đàng nghĩa là trong hạnh phúc nguyên thủy.
  Nhưng tổ phụ loài người đã không trân trọng cái hạnh phúc ấy, đã phạm tội và đánh mất cái hạnh phúc ấy. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương để cứu rỗi con người thế thì Chúa lại phải giáo dục lại từ đầu. Và Chúa giáo dục bằng những bước tiện tiếm, từng chút, từng chút một.
  Minh họa: Liên hệ đến chính cuộc sống của mình, khi người làm mẹ sinh con ra thì phải cho bú trước, sang một giai đoạn khác thì tập cho những chất lỏng mềm, rồi sang chất cứng. Vào lớp một thì phải đánh vần A, B, C. Không B. C thì cũng bờ cờ.
  Vậy thì đường lối giáo dục của Chúa tiệm tiến, từ từ, từng bước từng bước một.
  Khi đọc Kinh Thánh mình cũng thấy Chúa giáo dục nhân loại bằng con đường tiệm tiến.
  Minh họa: Luật ly dị, có phải ngay từ đầu của sách Sáng thế mình đã thấy Chúa nói là người đàn ông rằng: sẽ lìa cha mẹ mình mà luyến ái cùng vợ mình và cả hai sẽ trở nên một thịt.
  Vậy thì đến thời Môi-se thì Môi se lại cho phép ly dị, và khi chúng ta đọc đến sách Lê-vi-ký khi một người đàn ông thấy vợ mình có một điều gì đáng bị ruồng bỏ thì viết cho người vợ đó một giấy ly thư.
  Luật Môi se thì vậy, còn có những trường phái vợ mà hỗn náo với bố mẹ chồng thì bỏ, Nấu cơm khê cũng bỏ, ngáy cũng bỏ.
  Sau này đến thời Chúa Giê xu nói rằng: Vì cớ các ngươi cứng lòng cho nên Môi se ch phép các ngươi ly dị, chứ còn từ thuở ban đầu thì không phải như vậy.
  Chúa giáo dục con người trong lịch sử bằng những bước đi tiệm tiến, cho nên chúng ta lên quan tâm đến đường lối sư phạm của Đức Chúa Trời.
  Khi đọc Thánh Kinh, chúng ta không nên tách một câu ra khỏi mạch văn của nó, mà phải đặt câu ấy vào trong toàn bộ mạch văn, và hơn nữa là đặt câu ấy trong toàn bộ Thánh Kinh thì lúc đấy chúng ta mới hiểu một cách đúng đắn.
  Mình là người Tin Lành, mình lấy Tân Ước để soi sang cho Cựu Ước, lấy mới soi sáng cho cũ, lấy gần giải nghĩa cho xa.
  SÁNG THẾ 
  (chương 25-36)
  I. ESAU, GIACOP VÀ MẦU NHIỆM TUYỂN CHỌN (25,19-26)
  Sách sáng thế có hai phần chính: từ 1-11, 11 chương đầu rất quan trọng nói đến những vấn đề vượt thời gian, vượt trên lịch sử của loài người, nói đến tội lỗi xâm nhập trần gian, nguồn gốc và hậu quả của tội lỗi.
  Từ 12-50 chúng ta nói đến các tổ phụ: Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp.
  Sáng-thế-ký 25:19-26 nói đến việc sinh hạ Ê-sau với Gia-cốp.
  Ai sinh? Đó là Rê-bê-ca, chồng là Y-sác.
  Tên Gia-cốp có nghĩa là: Xin Đức Chúa Trời che trở.
  Chương 25 kể lại một câu chuyện: Ông Ê-sau không biết ông tham ăn, tham uống thế nào? Mà bán luôn quyền trưởng nam cho ông em chỉ với một bát canh đậu đỏ.
  Ông em ông lại được hưởng quyền trưởng nam, ông Ê-sau được có mỗi bát cháo thôi mà mất cả quyền trưởng nam.
  Minh họa: ngồi ngẫm nghĩ lại có những lúc chúng ta cũng chỉ vì một cái lợi nhỏ mà không chừng đánh mất linh hồn. Trong khi Chúa bảo nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn thì có ích chi đâu.
  Nhiều khi mình chỉ vì một món lợi rất nhỏ thôi, mà mất cả linh hồn.
  Giu-đa-ích-ca-ri-ốt cũng chỉ được mỗi ba mươi đồng thôi, cuối cùng cũng có được sài đâu, ông đã quăng trả cho người ta rồi đi tự tử.
  Cho nên, không phải chỉ có Ê-sau ngớ ngẩn đâu mà chính chúng ta cũng ngớ ngẩn bán luôn cái quyền làm con Đức Chúa Trời cho Ma-quỷ.
  Sang chương 26 thì có những mẩu chuyện về Gia-cốp.
  Sang chương 27 thì lại một câu chuyện khác về ông Gia cốp cho thấy cái ông Gia cốp náu cá.
  Cướp cả lời chúc phước từ người cha già để lại cho người anh lớn thì bây giờ ông Gia cốp được hết.
  Thời các tổ phụ ngày xưa, việc chúc phúc lành là quan trọng lắm, và khi lời chúc lành đã được ban ra thì không thể rút lại, cho nên lời chúc lành của tổ phụ Y-sác trước khi qua đời cho người con mà ông nhắm là Ê-sau.
  Ông Gia-cốp được bà mẹ sắp đặt, cuối đến chương 27 đầu chương 28 nói đến việc ông Gia-cốp đi tìm vợ, và ở trong chương 28 có một sự kiện quan trọng đó là giấc mơ của Gia cốp tại bê-tên.
  Trong giấc mơ đó, Gia-cốp thấy điều gì? Thấy một cái thang nối trời và đất, và đồng thời nghe những lời Đức Chúa Trời lập lại những lời hứa mà Ngài đã hứa với tổ phụ Áp-ra-ham và Y-sác.
  Trước khi, chúng ta đi đến điểm nhấn của những sự kiện nổi bật thì tôi muốn anh chị em nhớ dùm tôi một từ là: Bê-tên.
  Mai đây mình học sách Sử ký thì mình sẽ thấy khi đất nước Y-sơ-ra-ên bị chia cắt làm đôi hai miền nam bắc. Ở miền bắc thì ông vua ông sợ dân chúng cứ đi lên Giê-ru-sa-lem mà Giê-ru-sa-lem lại ở miền nam. Ông sợ là nếu dân chúng cứ đi như vậy thì dần dần dân chúng sẽ thuộc về ông vua miền nam.
  Thế lên ông quyết định lập một đền thờ ở tại Bê-tên để khuyến khích người ta không cần phải đi Giê-ru-sa-lem nữa, mà chỉ cần đến Bê-tên thôi thờ phượng Chúa là được rồi.
  Khi chúng ta đọc trong Thánh Kinh mà thấy cái từ Bê-tên thì nhớ lại cái từ ngã này được bắt rễ, bắt nguồn từ tổ phụ Gia-cốp.
  Sang đến chương 29 thì kể chuyện ông Gia cốp đến nhà của ông cậu là La-ban, và cũng trong chương này nói đến cuộc hôn nhân của ông Gia cốp một lúc ông lấy được hai bà vợ.
  Ông yêu cô em, vì cô em đó mà ông chấp nhận làm công bảy năm, đến lúc làm đám cưới thì hóa ra cô chị, vì quá yêu cô em cho lên ông sẵn sàng ở thêm bẩy năm nữa.
  Nhã ca nói rằng: tình yêu mãnh liệt hơn sự chết, mười bốn năm Gia cốp lấy được hai chị em con của La ban.
  Sang chương 29-30 nói tiếp ông Gia cốp lấy thêm hai nữ tỳ nữa, ông lấy được hai bà vợ là Ra-chên và Lê-a. Bà Lê-a sinh sản rất tốt còn bà Ra-chên thì hiếm muộn, chính vì vậy mà bà ấy đề nghị là bà ấy dâng nữ tỳ cho chồng. Nhưng cuối cùng Chúa lại cho bà Ra-chên sinh được một người con, một người con rất đặc biệt là: Giô-sép. Và đây là nhân vật rất quan trọng trong Thánh Kinh.
  Và trước khi chết bà ấy sinh thêm một đứa nữa là: Bê-gia-min.
  Thế bây giờ, chúng ta đi đến những sự kiện nổi bật trong những chương này.
  1.     Gia-cốp được Đức Chúa Trời tuyển chọn

  Trong gia đình có hai người con là Ê-sau và Gia-cốp, Ê-sau là anh và là người có quyền trưởng nam, vậy là ông em là Gia-cốp lại chiếm quyền trưởng nam của ông anh.
  Mặc dầu chúng ta có thể kết án ông Ê-sau vì đói quá lên không coi trọng quyền trưởng nam của mình nữa, nhưng về phía Gia cốp thì cho thấy ông là một người rất là mưu mô, lợi dụng cái lúc như vậy để lừa gạt, bắt bí người ta.
  Nói về mặt nhân cách thì Gia cốp không tốt lắm, rồi lại một chỗ khác thì Gia cốp lại âm mưu chiếm lời chúc phước của cha, mở ra chương 27 thì rõ ràng đây là một âm mưu không thể chạy tội hay chối tội được.
  Trong chương 27 kể rất chi tiết là ông Y-sác đã già, mắt lòa không trông thấy rồi, ông Ê-sau là con lớn và nói với con như thế này: cha già rồi không biết chết ngày nào, bây giờ con hãy lấy khí giới của con, và cây cung của con lên đồng săn thú và làm cho cha một món ăn ngon đem đến cho cha rồi cha đích thân chúc phúc cho con trước khi chết.
  Khi ông Y-sác nói với con trưởng là Ê-sau như thế thì bà Rê-bê-ca nghe được, và bà ấy nói với người con út là Gia-cốp đến bầy súc vật bắt hai con dê đực ngon và mập, mẹ sẽ làm cho cha một món ăn  ngon theo sở thích của cha con rồi con đem đến cho cha rồi người chúc phúc cho con.
  Hai mẹ con âm mưu với nhau mà khổ thân, tội nghiệp tổ phụ Y-sác, Ê-sau thì lông lá còn Gia-cốp thì nhẵn nhụi, biết đâu cha giờ vào sẽ biết con lừa gạt cha và chuốc lấy lời rủa sả rồi mẹ bảo, con ơi nếu con bị rủa sả thì mẹ sẽ gánh thay cho con, cứ nghe lời mẹ, bà hóa trang cho ông con, dù ông Y-sác cẩn thẩn đến độ là nói với con đến gần để giờ xem có phải Ê-sau không: thế ông giờ thì bảo tiếng thì tiếng Gia cốp còn tay thì tay Ê-sau.
  Minh họa: Có nhiều lúc chúng ta cũng vậy, mang trên mình hai bộ mặt, hai con người, một con người thật và một con người giả.
  Tội nghiệp Y-sác bị hai mẹ con đánh lừa, không biết chúng ta già như ông Y-sác rồi có bị con nó đánh lừa không?
  Minh họa: Có một cha đạo kia cũng có một linh mục và là giáo sư ở chủng viện, mùa hè thì về quê thăm gia đình thì hằng tuần ra nhà thờ dâng lễ giúp cho giáo dân. Hôm đó, vị cha đạo này ngồi ngay chỗ tòa giải tội và bà cố đi xưng tội, và khi gần ngửi mùi đã biết là con rồi. Và bà cố mới hỏi: Mày ở trong đó hả mày, người con đứng trong bực quá, má không có đức tin gì hết. Bà cố nói: không có đức tin mà để ra linh mục, bà cố này đã ngửi được mùi của con mình. Không lừa được.
  Tội nghiệp cho Y-sác tiếng thì tiếng của Gia cốp mà tay thì lại là tay Ê-sau.
  Minh họa: Khi chúng ta bị mù, chúng ta hay chọn lựa sai lầm, mù tâm linh sẽ chẳng nhận định được điều gì là sáng suốt. Giống như thầy bói xem voi.
  Câu chuyện của Gia-cốp chúng ta đọc thấy ông là con người gian lận, mưu mẹo, mánh khóe, lừa gạt. Và câu hỏi đặt ra là thế này:
  Tại sao Chúa lại đi chọn một người mà về mặt nhân bản xem ra không được tốt lắm, xem ra không được ngay thẳng, chính trực cho lắm.
  Tại sao Chúa lại chọn người đó? Để hưởng mọi phúc lành? Câu trả lời là một sự mầu nhiệm, thực sự chúng ta không biết, chúng ta không hiểu được ý định và chương trình của Đức Chúa Trời.
  Và chỗ này làm nổi bật lên ý nghĩa như thế này: Đức Chúa Trời hoàn toàn tự do trong sự chọn lựa của Ngài.
  Ngài chọn lựa chúng ta không tùy thuộc vào nhân đức, và tài năng của mình mà là một sự chọn lựa hoàn toàn cho không.
  Trong từ ngữ chuyên môn của Kinh Thánh là: Nhưng không.
  Từ ngữ này người ngoại đạo không hiểu được, sao nhưng rồi mà lại còn không nữa. Nghĩa chính của nó là: cho không, giống như lời của bài hát: Tình cho không bán không?
  Làm nổi bật lên tình yêu cho không của Đức Chúa Trời dành cho loài người chúng ta.
  Trong cuốn sách có tựa đề: Ơn ban và huyền nhiệm, trong đó có một câu mà tác giả đã viết rằng: Ở cội nguồn sâu xa nhất của mọi ơn gọi là một huyền nhiệm.
  Mình không hiểu được bằng những lý luận tự nhiên con người.
  Minh họa: Nhiều người tài giỏi, thông minh, đạo đức thì Chúa lại không chọn, mà có thể Chúa chọn một người không có thông minh lắm, không đạo đức lắm để làm Mục sư.
  Sự chọn lựa của Chúa không tùy thuộc vào những tính toán tự nhiên của chúng ta.
  Minh họa: Khi Chúa muốn chọn cho dân Chúa một người cha, thì Chúa lại đi chọn một ông già là Áp-ra-ham, khi Chúa chọn một người đi giảng Tin Lành cho dân ngoại thì Chúa lại chọn một người đã từng bắt bớ, bách hại Hội Thánh Chúa đó là thánh Phao lô, Chúa muốn chọn một người đi làm chứng cho tình yêu của Chúa thì Chúa lại chọn một cô gái điếm.
  Toàn chuyện ngược đời thôi, ở đấy cho thấy sự chọn lựa của Đức Chúa Trời là một sự chọn lựa hoàn toàn tự do, một sự chọn lựa phát xuất từ tình yêu nhưng không.
  Cho nên, nếu chúng ta được Chúa chọn lựa để trở thành con cái của Chúa hoặc Chúa có chọn lựa chúng ta để chúng ta trở thành người hầu việc Chúa thì cũng đừng có quên rằng: chẳng phải là vì công lao của mình mà là bởi tình yêu cho không của Ngài mà thôi.
  Và đồng thời cũng ý thức thêm rằng: Là Đức Chúa Trời can thiệp vào đời sống của mỗi một người trong chúng ta, cũng như trong lịch sử nhân loại.
  Nhìn vào lịch sử thế giới ta sẽ thấy, nó có những biến cố xảy ra và thực sự nó vượt lên trên mọi sức tưởng tượng của con người, không ai nghĩ là nó xảy ra như vậy. rồi trong cuộc đời của mỗi chúng ta cũng như vậy.
  Minh họa: Có nhiều lúc cần phải bình tâm, suy nghĩ về tình yêu thương của Chúa trong cuộc đời mình, Chúa đã can thiệp vào và Ngài luôn có mặt trong những biến cố đau thương nhất của chúng ta.
  Chúng ta nhớ lại trong đời mình có một biến cố nào đó mà qua đó mình cảm nhận rất rõ ràng về sự hiện diện yêu thương của Chúa.
  Minh họa: Lúc còn nhỏ, ông này sống ở một vùng quê, bà mẹ đang ở trong bếp thấy con tìm giáo giết hỏi con tìm gì vậy? thì con nói mẹ có thấy con dao to nhất nhà mình ở đâu không? Và mẹ không biết là con tìm dao để làm gì? Cứ hỏi mà nó không trả lời và khi nó tìm được thì chạy vội ra đồng bà mẹ lo sợ chạy theo, thì thấy hóa ra nó tìm dao để bổ một trái cứng lắm. Trái gì vậy? Lựu đạn, cái con dao ấy mà bổ vào trái lựu đạn ấy thì bổ ra thì cả đám chết hết.
  Ông kể lại và thường xuyên nhớ lại câu chuyện đó và tôi ý thức rằng Chúa yêu thương tôi, Chúa muốn cho tôi sống để tôi phục vụ làm việc cho Chúa.
  Đấy là cách hồi tưởng lại những biến cố rất đặc biệt ở trong cuộc đời của mình, qua đó mình cảm nhận được sự hiện diện yêu thương của Chúa. Không nói lý thuyết suông mà là cảm nhận, kinh nghiệm bằng trái tim bằng cuộc sống cái sự hiện diện của Chúa. Và khi mình xác tín mình ở trong sự hiện diện yêu thương của Chúa thì mình bình an lắm.
  Đối với nhân loại thì khó chấp nhận con người của Gia-cốp một người mưu mô, tính toán, lừa gạt mà lại được Chúa biến đổi chọn lựa, qua đó chúng ta có thể suy nghĩ về đời sống của mình, về sự chọn lựa được làm con của Ngài.
  2. HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN CỦA GIA CỐP ( Sáng 28)
  Khi nhìn vào hành trình đức tin của Gia cốp thì cũng là dịp nhìn lại hành trình chính đức tin của chính chúng ta.
  Gia-cốp vật lộn cùng thiên sứ tại núi Phê-ni-ên. - Đổi tên ra Y-sơ-ra-ên. ( Sáng 32: 24-32)
  Khi ta nhìn vào hành trình đức tin của tổ phụ Gia-cốp, ta sẽ thấy cái hành trình đó bắt đầu từ Bê-tên. Trong một giấc chiêm bao thì Gia cốp thấy một cái thang nối trời và đất. Trong Phúc âm  Giăng 1: 51 Chúa Giê xu nhắc đến hình ảnh cái thang nối trời và đất.
  Chúa Giê xu chính là cái thang nối trời và đất, trong khải tượng ông thấy cái thang đó thì đồng thời ông nghe thấy nhắc lại những lời hứa mà đã được ban cho tổ phụ Áp-ra-ham.
  Hành trình đức tin của tổ phụ Áp-ra-ham bắt đầu từ đó Bê-tên. Và sau đó ông bước vào một hành trình với rất nhiều thử thách mà một trong những khúc Kinh Thánh nổi bật là: ông vật lộn với Đức Chúa Trời.
  Và sau cái biến cố này thì Gia-cốp trở thành một con người khác, ông mang một cái tên mới là: y-sơ-ra-ên.
  Khi Chúa ban cho ai một tên mới thì đồng thời họ là một con người mới và là một sứ mạng mới.
  Tổ phụ Áp-ra-ham cũng được đổi tên. Tên hồi trước là: Áp-ram về sau này thành Áp-ra-ham.
  Phi-e-rơ cũng được đổi tên: từ Si-môn trở thành Sê-phê hoặc Phi-e-rơ.
  Gia-cốp được đổi tên thành Y-sơ-ra-ên và sau cái biến cố vật lộn với Đức Chúa Trời đời sống của ông thay đổi.
  Ông cư xử với anh ông ấy là Ê-sau không phải là bằng mưu mô, lươn lẹo, lừa gạt như ngày xưa nữa, mà là cư xử rất chính trực, và cuối cùng là trở về Bê-tên để hoàn tất cái lời hứa là: dựng một bàn thờ tại Bê-tên để thờ phượng Ngài, chúng ta thấy Gia cốp nói như thế này: “Nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn, áo mặc, 21 và nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời tôi. 22 Hòn đá đã dựng làm trụ đây sẽ là đền Đức Chúa Trời, và tôi sẽ nộp lại cho Ngài một phần mười mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi.” ( Sáng 28: 20)
  Bây giờ, ông mới thực sự cảm nhận và kinh nghiệm được Thiên Chúa có mặt ở trong đời của ông ấy. trước đó, Đức Chúa Trời vẫn ở đó mà tôi không biết, còn bây giờ sau một cuộc đời với bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu đau khổ mới cảm nhận và kinh nghiệm được Chúa ở với mình.
  Trong Sáng 32:30 “ Gia-cốp đặt tên chỗ đó là Phê-ni-ên [†] Phê-ni-ên, nghĩa là mặt của Đức Chúa Trời
  Đó chính là hành trình đức tin của Gia-cốp và chúng ta thử xem xem hành trình của tổ phụ đức tin Gia cốp có giống hành trình đức tin của mình không?
  Từ chỗ chúng ta không cảm nghiệm và kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa một cách mật thiết và rõ nét và trải qua biết bao những biến cố đau thương mình mới khám phá ra được sự hiện diện tình thương của Chúa trong đời sống của mình.
  * Đức tin là một hành trình
  Nghĩa là một con đường mà tôi phải đi, một chuyển động chứ không phải là nó đứng yên, đức tin là phải chuyển động, là phải có việc làm, có hành động. Gia cơ bảo rằng: Đức tin phải có việc làm, đức tin mà không có việc làm là đức tin chết.
  Đức tin không phải là một đồ vật, mà đức tin là một sự sống, là một chuyến đi là một hành trình. Nhiều khi ta quên cái điều này, nhiều khi mình cứ tưởng tin Chúa thế là xong, làm Lễ Báp Têm xong là đủ rồi, làm sao đủ được, sống đức tin là đi suốt cuộc đời, một hành trình dài.
  Minh họa: Sinh ra ai cũng làm người nhưng không phải ai cũng làm người cho ra người, trong gia đình và trong xóm thì thấy ai ăn ở không ra gì thì người ta bảo rằng: thằng này nó không còn tính người nữa.
  Làm người là một hành trình, mỗi một ngày là trở thành người hơn.
  Có nhiều khi tôi cảm nghiệm thế này!
  Học để làm Mục sư thì khó, nhưng cũng không khó lắm, sống cho ra Mục sư mới khó.
  Làm Mục sư cũng là một hành trình, mỗi một ngày là một Mục sư của Chúa đúng nghĩa. Thế thì đời sống đức tin tương tự như vậy, không phải một lần là xong.
  Mà là một hành trình dài, mỗi một ngày trở nên môn đệ của Chúa Giê xu đúng nghĩa hơn.
  * Đức tin là một cuộc vật lộn
  Gia-cốp vật lộn với Chúa, thực sự ta muốn sống đức tin của người Tin Lành cho đến nơi đến chốn thì đó là một cuộc vật lộn với Đức Chúa Trời.
  Minh họa: Chúa Giê xu ở trong vườn Ghết-a-ma-nê Ngài đã vật lộn với thánh ý của Đức Chúa Cha.
  Vật lộn đến nỗi là vã mồ hôi, nặng như những hạt máu.
  Khi chúng ta đối diện với một cơn cám dỗ, một đằng thì sức hấp dẫn kinh khủng của cơn cám dỗ, và một đằng khác là tiếng lương tâm là lời mời gọi của phúc âm, chúng ta có cảm nhận chúng ta đang vật lộn với thánh ý của Chúa không? Thường xuyên như vậy, nếu mình không cố gắng để chống trả cơn cám dỗ thì mình không cảm nhận được sự vất vả khi phải vật lộn.
  Phao lô đã cảm nhận sự vất vả trong sự vật lộn trong tâm linh của ông:
  Khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi.
  Minh họa: Khi tôi lấy chiếc xe đạp đạp xuôi theo chiều gió thì thấy mát lắm, nhưng khi gió thổi mạnh tôi đạp ngược chiều gió thì rất vất vả.
  Tương tự như vậy, khi ta đối diện với một cơn cám dỗ mà mình chiều theo cơn cám dỗ ấy thì rất là thoải mái, chẳng vất vả chút nào. Mình cố gắng mình đi ngược lại cơn cám dỗ thì sẽ cảm nhận vất vả vô cùng.
  Có người đã tranh đấu với con cám dỗ thì đã ngồi trên một bão tuyết.
  Nếu chúng ta muốn sống đức tin Cơ Đốc Giáo đến tận cùng thì giống như Gia cốp, ta phải chấp nhận vật lộn với Chúa. Nhưng có điều là sau cuộc vật lộn thì Gia cốp trở thành một con người mới.
  Tương tự như vậy, người môn đệ Chúa Giê xu mà thực sự vật lộn với những giá trị phúc âm, vất vả thật kết quả là sẽ trở thành con người mới.
  Đòi hỏi chính yếu và căn bản của một Cơ Đốc nhân là đổi mới.
  Ăn năn, hoán cải không chỉ nhớ về quá khứ để ăn năn tội lỗi của quá khứ nhưng còn hướng về tương lai để sống một đời sống mới đó là ý nghĩa sâu xa của sự hoán cải trong Thánh Kinh. • PAGEVIEWS

  Labels

  WHAT WE DO

  We've been developing corporate tailored services for clients for 30 years.

  CONTACT US

  For enquiries you can contact us in several different ways. Contact details are below.

  GIA ĐÌNH GIEO GIỐNG

  • Street :Road Street 00
  • Person :Person
  • Phone :+045 123 755 755
  • Country :POLAND
  • Email :contact@heaven.com

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.