ABOUT US

Our development agency is committed to providing you the best service.

OUR TEAM

The awesome people behind our brand ... and their life motto.

 • Neila Jovan

  Head Hunter

  I long for the raised voice, the howl of rage or love.

 • Mathew McNalis

  Marketing CEO

  Contented with little, yet wishing for much more.

 • Michael Duo

  Developer

  If anything is worth doing, it's worth overdoing.

OUR SKILLS

We pride ourselves with strong, flexible and top notch skills.

Marketing

Development 90%
Design 80%
Marketing 70%

Websites

Development 90%
Design 80%
Marketing 70%

PR

Development 90%
Design 80%
Marketing 70%

ACHIEVEMENTS

We help our clients integrate, analyze, and use their data to improve their business.

150

GREAT PROJECTS

300

HAPPY CLIENTS

650

COFFEES DRUNK

1568

FACEBOOK LIKES

STRATEGY & CREATIVITY

Phasellus iaculis dolor nec urna nullam. Vivamus mattis blandit porttitor nullam.

PORTFOLIO

We pride ourselves on bringing a fresh perspective and effective marketing to each project.

 • BÍ QUYẾT ĐỂ CÓ SỰ TĂNG TRƯỞNG

  BÍ QUYẾT ĐỂ CÓ SỰ TĂNG TRƯỞNG


  ĐỀ TÀI: BÍ QUYẾT ĐỂ CÓ SỰ TĂNG TRƯỞNG
  KINH THÁNH:
  Lời chào:
  Nhập đề:
  Thưa anh chị em yêu dấu!
  Tuần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và học hỏi qua Lời của Chúa với đề tài: TĂNG TRƯỞNG TRONG CHÚA GIÊ XU, và chúng ta đã tìm hiểu với nhau phần thứ nhất đó là: DẤU HIỆU CỦA MỘT ĐỜI SỐNG TĂNG TRƯỞNG.
  Qua Lời Chúa chúng ta biết định nghĩa của sự tăng trưởng là: Lớn lên, trưởng thành, thêm lên, tấn bộ, tiến về phía trước.
  Và chúng ta cũng đã tìm hiểu về một nhân vật, một minh họa rất nổi bật là: Y Sác đã lớn lên, thôi bú thì Áp-ra-ham mới mở tiệc ăn mừng.

  Hãy nói đi: Tôi là Y sác, Tôi tấn bộ trong đạo Tin Lành của Chúa Giê xu.

  Theo Lời của Chúa cho chúng ta biết có rất nhiều dấu hiệu để nhận biết được một đời sống có đang tăng trưởng hay không? Kể ra…
  Minh họa: Một người tăng trưởng là một người:
  Có đời sống cầu nguyện thâm sâu, sâu lắng trong nhiều giờ với Chúa.
  Có sự trung tín với Chúa trong sự nhóm lại.
  Có sự trung tín với Chúa trong sự dâng hiến.
  Có sự yêu thương.
  Đắc thắng tội lỗi.
  Đứng vững đức tin và chiến thắng trong những nan đề, nghịch cảnh và khó khăn.
  Luôn luôn đắc thắng những tội lỗi trong đời sống.
  Luôn luôn làm chứng về Chúa cho người hư mất.
  Đặc điểm nổi bật của sự tăng trưởng là: Cảm biết cách sâu sắc về sự cứu rỗi, hy sinh của Chúa Giê xu trên thập tự giá. Vì đặc điểm này phải là đầu tiên và quan trọng nhất thì mới có sự tăng trưởng trong nhiều lĩnh vực khác của đời sống theo Chúa.
  Minh họa: Khi một người không được tái sanh, không kinh nghiệm được sự tha thứ tội lỗi của Chúa cho đời sống mình thì người ấy có muốn đi nhóm không? Có muốn dâng hiến không? Có nói về Chúa cho người khác không? Chắc chắn là không?
  Bây giờ mời quý ông bà anh chị em, cùng học phần thứ hai với tôi qua đề tài: BÍ QUYẾT ĐỂ CÓ SỰ TĂNG TRƯỞNG.
  Theo anh chị em thì làm thế nào để có sự tăng trưởng trong đời sống theo Chúa của mình?

  I. NUÔI DƯỠNG BẰNG LỜI CHÚA ( I Phi-e-rơ 2: 2)
  “ Vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian giảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành, 2 thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của Đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn”

  Từ ngữ “ ham thích” ở đây có nghĩa là: “ khát khao, đói khát, nài xin, khẩn cầu, mong muốn”
  Ham thích là một trạng từ diễn tả hành động thèm thuồng, mong muốn, tìm kiếm.
  Tức là sự tăng trưởng là một sự chủ động một người chủ động tìm kiếm, chủ động tăng trưởng, và có chủ đích để tăng trưởng. Nếu một người muốn tăng trưởng thì phải đòi ăn, đòi uống, tìm kiếm nhu cầu. Sự tăng trưởng không đến một cách ngẫu nhiên, sự tăng trưởng đến cách có chủ đích.
  Minh họaCác ngươi sẽ tìm ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng”  (Gie 29:13  )
  Thế điều kiện để gặp được Chúa là gi? Tìm, kiếm, hết lòng.
  Nếu một người mong muốn tăng trưởng mà không có đọc Kinh Thánh thì sự mong muốn ấy cũng chỉ là ảo tưởng, nếu chúng ta mong muốn được tăng trưởng mà tự tách mình ra khỏi thân thể của Chúa thì chẳng bao giờ có thể tăng trưởng được.
  Nếu một người muốn tăng trưởng mà không tháp vào Chúa, lệ thuộc Chúa, sống với Chúa, nương cậy Chúa thì chẳng bao giờ tăng trưởng được vì Chúa Giê xu đã phán: “ Ngoài ta ra các ngươi chẳng làm chi được”

  Trở lại với lời của sứ đồ Phi-e-rơ cho chúng ta biết một người tăng trưởng thì đòi hỏi người ấy phải ăn nuốt Lời Chúa như ăn sữa. Khi viết thư cho các tín hữu mới tin ông đã so sánh họ giống như trẻ con mới sinh ra vậy, trẻ con cần uống sữa để lớn lên thế nào thì người tin Chúa cũng giống như vậy.
  Lời Chúa như là sữa thiêng liêng, nhờ Lời Chúa thì tâm linh và đức tin của chúng ta mới tăng trưởng, lớn lên, và phát triển được.

  Phi-e-rơ khuyên rằng: "Hãy ham thích sữa thiêng liêng của Đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được linh hồn" (I Phi-e-rơ 2:2). Chúng ta biết chắc không có một đứa trẻ nào có thể lớn lên mà chẳng cần đến sữa. Cũng vậy, không có một người Cơ Đốc nào có thể trưởng thành mà chẳng cần đến Lời Chúa.

  Tại sao đời sống thuộc linh của bạn không được tăng trưởng? Chỉ có một câu trả lời: Bạn không được nuôi dưỡng bằng sửa thiêng liêng của Đạo, tức là Lời Đức Chúa Trời. Một trẻ em khỏe mạnh mỗi ngày phải cần ăn sữa đến bốn năm lần hoặc nhiều hơn nữa. Bạn ăn sữa thiêng liêng mỗi ngày bao nhiêu lần? Có người ăn hai lần, người ăn một lần, nhưng hầu hết thì không ăn chi cả. Đó là lý do khiến ta cứ ở mãi trong địa vị con trẻ thuộc linh.

  Minh họa: Có thể nói bốn tháng đầu khi anh chị em tin Chúa, chúng ta đã có những ngày và thì giờ học rất khẩn thiết, một tuần chúng ta học ba buổi, thậm chí chúng ta thức đêm để học Lời của Chúa. Điều đó mang lại kết quả anh chị em tăng trưởng, tấn bộ, và chúng ta khôn ngoan như Giô sép tích trữ lương thực để dành trong ngày đói kém.
  Khi nan đề đến cách rất khủng khiếp, chúng ta đã đắc thắng được.
  Em điền nói: Nếu không được học Lời của Chúa thì chắc chắn sẽ khó mà thắng được.
  Anh chị em ơi! Anh chị em không chỉ đang đắc thắng hoàn cảnh, bắt bớ của anh chị em thôi đâu, mà Chúa cho anh chị em đắc thắng chính mọi dục vọng, xác thịt, ham muốn và tội lỗi trong chính anh chị em nữa.
  Điều đó, không ai có thể thay đổi làm được cho chúng ta chỉ có Chúa và Lời của Ngài mà thôi.
  Thật như Lời của Chúa Giê xu đã phán rằng: Các ngươi đã được trong sạch, vì lời ta đã bảo cho.” ( Gi 15:3 )
  Tiên tri Giêrêmi cũng đã cảm nghiệm được tầm quan trọng của Lời Chúa, nên đã thốt lên: Tôi vừa nghe những lời Ngài, thì đã ăn lấy rồi; lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài!” ” (Gr 15,16).  
  Con tìm gặp và ăn nuốt lời Ngài. Lời Ngài mang đến cho lòng con niềm vui mừng rộn rã, vì con mang danh Ngài, Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời Vạn Quân![BDM]
  vừa nghe những lời Ngài, thì đã ăn lấy rồi: Tôi lĩnh hội, tiêu hoá, và khiến những lời đó thành một phần của tôi
  lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi: Xem Thi Tv 1:2.

  Ăn là nghiền ngẫm, là nhai, là cảm nhận thức ăn, chúng ta có bao giờ nuốt đâu, nghiền cho kỹ, cho nhỏ mới ăn, tốt cho dạ dày.
  Lời Chúa cũng được suy gẫm, nghĩ suy, nghiền ngẫm mình sẽ thấy Lời Chúa là lương thực làm bổ linh hồn lại.

  Minh họa: Dân Y-sơ-ra-ên đi trong bốn mươi năm trong đồng vắng, và Chúa đã ban cho họ Ma-na để nuôi dưỡng họ, nhưng Ngài bảo rằng: Mỗi buổi sáng họ phải đi ra lượm lấy Ma-na, ngày nào đủ ăn cho ngày ấy.
  Nếu lượm nhiều quá để đến mai sẽ bị thối rữa và dòi bọ không ăn được.
  Lời Chúa như Ma-na cho chúng ta, vậy chúng ta có tìm kiếm, học hỏi, suy gẫm để nuôi dưỡng tâm linh mình không?


  Chúa Giê xu cũng phán rằng: “Ai yêu mến Ta, thì phải vâng giữ Lời Ta” (Ga 14,23); Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. (Ga 6, 63).
  Vậy sức mạnh và quyền năng chứa đựng trong Lời Chúa lớn lao đến độ trở thành điểm tựa đầy năng lực cho Hội Thánh và là sức mạnh của đức tin, lương thực nuôi linh hồn, nguồn sống thiêng liêng, tinh tuyền và trường cửu cho con cái của Hội Thánh” .
  Thật vậy, ai muốn sống đời tận hiến của mình cách tốt đẹp, thì điều trước tiên, họ phải là người của Chúa, thấm nhuần Lời Chúa. Khi đã là người thuộc về Chúa và bén rễ sâu trong Lời của Ngài, đời sống tâm linh của họ được mở ra để gặp gỡ Đấng Siêu Việt thông quan Chúa Giêsu nơi Lời của Ngài.

  Sứ đồ Giăng cũng giống như tiên tri Giê-rê-mi, ông cũng ăn sách, nuốt sách.

  "Tôi lấy quyển sách nhỏ khỏi tay vị thiên sứ và nuốt đi; trong miệng tôi nó ngọt như mật, nhưng khi tôi nuốt rồi thì đắng ở trong bụng" (Khải-huyền 10:10)
  Đọc Khải-huyền 10:2,8-11, ta nhận ngay là quyển sách ấy tượng trưng cho Kinh Thánh.
  Báo Christian Times số tháng 3/98 có đăng tin nói rằng theo Hiệp Hội Kinh Thánh (Un1Thd Bible Societies) thì đến cuối năm 1997 số ngôn ngữ đã có ít nhất một phần của Kinh Thánh đã lên đến 2,197.

  Sứ đồ Giăng đến xin thiên sứ cho ông quyển sách nhỏ ấy. Ta có khao khát Lời Chúa không? Mới đây tôi gặp một tín hữu có nhận Sống Với Thánh Kinh/Lịch Cầu Nguyện, nhưng vị này không dùng đến, cũng thấy có tín hữu khác nhận và không dùng như ông nên ông cho rằng in loại văn phẩm Cơ Đốc này uổng tiền quá, để tiền dâng vào công việc Chúa khác hữu ích hơn. Nhiều tín hữu, Kinh Thánh còn không đọc làm sao đọc đến loại văn phẩm bồi linh và hướng dẫn đọc Kinh Thánh cùng cầu nguyện mỗi ngày này được! Những tín hữu này không thấy khao khát Lời Chúa và ham thích học Lời Ngài trong khi ở nhiều nơi khác người ta tìm Kinh Thánh cùng các văn phẩm Cơ Đốc mà tìm không ra!

  Tiên tri A-mốt đã nói rằng: Chúa Giê-hô-va phán: "Này, những ngày đến, là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phÁi là đói vì bánh, cũng chẳng phải khát vì nước, bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va. Bấy giờ, chúng nó sẽ đi dông dài từ biển này đến biển khác, từ phương bắc đến phương đông, chạy đi đây đi đó đặng tìm lời Đức Giê-hô-va mà không tìm được."

  Có lẽ một số tín hữu không thích đọc Lời Chúa vì họ chỉ ưa những lời ngọt như mật trong miệng và không chịu nỗi những lời cảnh cáo, lên án, ngăm đe quở phạt đắng như thuốc đắng trong bụng.

  Sứ mạng của nhà tiên tri Giê-rê-mi là nhổ, hủy, phá rồi mới đến trồng, xây.
  Tích cực là: Xây, trồng ( xây dựng trồng những tích cực tốt đẹp)
  Tiiêu cực: Nhổ, phá, hủy
  Hủy đi những cái ham muốn, nhổ đi tội lỗi
  Giê-rê-mi “Nhổ, lật, hủy,  trồng ”
  Mình thì chỉ thích trồng thôi còn không thích nhổ.
  Nếu mình chỉ thích lúc nào cũng phê phán thì rất khó.
  Và nếu chúng ta chủ chương rằng: Suốt đời chỉ có xây thôi mà không phá hủy, không nhổ thì cũng không tăng trưởng được.
  Nhổ, phá, hủy rồi mới trồng mới xây.
  Mình cứ xây trên cái cũ.
  Minh họa: Bầu da cũ và rượu mới.

  PHẢI CHỊU NGƯỜI CHỦ CẮT TỈA
  Cắt tỉa đau lắm, nhưng khi chịu được rồi thì sẽ sai trái hơn.

  Gi 15:2   2 Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn.

  Tác giả của thư Hê-bơ-rơ 5:12 đã nói rằng: “ Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em;anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc. 13 Vả, kẻ nào chỉ ăn sữa thôi, thì không hiểu đạo công bình;vì còn là thơ ấu. 14 Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ.”

  Minh họa:
  Sứ đồ Phi-e-rơ đã khẳng định rằng: “ anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. 24 Vì, Mọi xác thịt ví như cỏ, Mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ.
  Cỏ khô, hoa rụng, 25 Nhưng lời Chúa còn lại đời đời. [†] EsIs 40:6-8 Và lời đó là đạo Tin lành đã giảng ra cho anh em.”
  II. HẠT GIỐNG PHẢI CHẾT ĐI RỒI MỚI TĂNG TRƯỞNG ĐƯỢC
  Đức Chúa Giê-xu đã phán cách quả quyết rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều.” ( Gi 12:24)
  ĐỜI SỐNG TĂNG TRƯỞNG LÀ ĐỜI SỐNG BẢN NGÃ CHẾT ĐI MỖI NGÀY.
  Một hạt giống muốn kết quả được ba chục, sáu chục và một trăm như điều Chúa Giê xu phán thì đòi hỏi hạt giống đó phải chết đi trước đã.
  Minh họa: Một hạt lúa không thể trở thành một bông lúa nếu hạt giống ấy không chết đi trước đã, một bông lúa không thể tạo nên một cánh đồng nếu những hạt lúa trong bông lúa không chết đi trước.
  Không bao giờ có một mùa gặt nếu không gieo, nhưng không bao giờ có một mùa gặt bội thu nếu không chuẩn bị, lựa chọn những hạt giống tốt.
  Sứ đồ Phao lô nói cho các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô rằng: Hỡi kẻ dại kia, vật gì ngươi gieo, nếu không chết đi trước đã, thì không sống lại được.” ( ICo 15:36)
  Cũng vậy đời sống của chúng ta không thể ra những trái, trái Thánh Linh chính là kết quả của một đời sống tăng trưởng. Trái là những người mới tin Chúa là kết quả của đời sống cầu nguyện, chịu khó, chịu khổ làm chứng.
  Minh họa: Một Ms mới đây đến nhà chúng tôi đi thì đi giầy tây, mặc quần tây, đeo vòng bạc như cái chão v.v…
  Nhưng có lấy nỗi một tín đồ.
  Gia đình sắm sữa đàn ghi ta cũng đắt tiền, đàn óc cũng đắt tiền, kèn hiện đại, nhà rất sạch, sắp đặt cách cẩn thận, hẳn hoi nhưng không có một bóng tín đồ nào.
  Tại sao lại không có bóng tín đồ nào? Vì không có sự hy sinh trả giá, chết đi cái ham hố đời này để tập chung cứu người.
  Môi se là nhà lãnh đạo từ chối ăn những đồ ăn ngon, đành chịu khổ với dân.
  Chịu khổ với dân, ăn với dân, sống với dân thì mới hiểu dân, mới lãnh đạo dân được chứ.
  Đa-ni-ên và ba người bạn của ông cũng như vậy cũng sẵn sàng thà chịu chết vì Chúa chứ không thèm ăn của cúng và thờ thần tượng Ba anh.
  Đó là những con người chết đi mỗi ngày.
  Chết đi những sự ham muốn, dục vọng của xác thịt thì mới sống cho Chúa được.
  Nếu trái xác thịt không chết đi trước thì không bao giờ nhận được trái của Thánh Linh.
  Minh họa: Chúng ta nhớ câu chuyện trong Giăng 12:3 “ Bấy giờ, Ma-ri lấy một cân dầu cam tùng hương thật, rất quí giá, xức chân Đức Chúa Jêsus, và lấy tóc mình mà lau; cả nhà thơm nức mùi dầu đó.”
  Cái bình phải đập vỡ ra rồi người ta mới ngửi thấy mùi dầu thơm, phải đập vỡ bình ra thì mùi dầu mới lan tỏa ra xung quanh được, khi nào còn giữ lấy đời sống riêng, nắm chắc, không buông bỏ thì không thể nào dám sống cho Chúa được.
  Sứ đồ Phao lô nói ở trong IICo 2:15  Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu, và ở giữa kẻ bị hư mất”
  Anh chị em và tôi có phải là mùi thơm của Đấng Christ ở giữa những kẻ được cứu và ở giữa kẻ bị hư mất hay không?
  Trở thành mùi thơm là phải đập vỡ chiếc bình đó.
  Ai đập vỡ chiếc bình? Chính cái người đàn bà tội lỗi đó đã đập.
  Đập là một hành động rất mạnh mẽ nói lên sự quyết tâm từ bỏ, phá vỡ, không còn nắm giữ nữa.
  Đập là dứt khoát từ khi gặp Chúa rồi thì quyết tâm lìa khỏi tội lỗi, cái ham hố của bản ngã của mình.
  Đập là đập đi cái ích kỷ không nắm giữ, không ích kỷ, không tính toán cho lợi ích cho bản thân nhưng vì lợi ích của mọi người.
  Khi anh chị em mà đập vỡ đi cái bản ngã của mình thì nhiều người sẽ ngửi được mùi thơm. Cả nhà ngửi thấy được mùi thơm tỏa ra.
  Hạt giống phải chết cho tội lỗi là quyết tâm lánh xa những con người. Những đồ vật, những nơi chốn lôi kéo ta phạm tội. Những con người ấy, những đồ vật ấy, những nơi chốn ấy như gắn chặt vào ta, như là một phần đời sống của ta. Dứt bỏ những con người ấy, những đồ vật ấy, những nơi chốn ấy khiến ta đau đớn như chết đi một phần đời mình. Đó là những mất mát to lớn. Nhưng nếu ta chấp nhận những “cái mất” hiện tại, ta sẽ có những “cái được” trong tương lại. Nếu ta dám chấp nhận những “cái mất” chóng qua, ta sẽ có những “cái được” vĩnh cửu.

  Minh họa:
  Hôm ấy, có người nông dân mang thóc giống gieo trên thửa ruộng của mình. Đang khi gieo thì trời nổi gió lớn. Có nhiều hạt rơi xuống ruộng bùn nhưng cũng có nhiều hạt bị gió thổi bạt lên vệ đường kề bên.
  Bấy giờ những hạt giống nằm trên vệ đường khô ráo cảm thấy phận mình thật là diễm phúc, so với bao nhiêu hạt thóc bạn đang phải ngoi ngóp, ngụp lặn dưới bùn. Chúng tỏ lòng thương hại các hạt thóc bạn dưới sình bằng những lời ngạo mạn: "Thật đáng thương thay thân phận khốn khổ của các anh. Đang khi chúng tôi được ở nơi khô ráo, thì các anh lại phải ngụp lặn trong sình. Đang khi chúng tôi được ngước mắt nhìn ánh dương rực rỡ, được tắm mình dưới nắng, thì các anh lại phải ngụp lặn trong chốn tối tăm. Đang khi chúng tôi được nhìn ngắm bầu trời xanh, nhìn ngắm những bông hoa tươi đẹp bên vệ đường, được ngắm nhìn người qua kẻ lại nói cười vui vẻ, thì chung quanh các anh chỉ là tăm tối và tanh hôi. Cuộc đời chúng tôi đang lên hương, còn cuộc sống các anh đang lụi tàn! Thật bất hạnh thay cho các anh!"
  Hạt lúa ấy vừa dứt lời thì bỗng đâu có một bàn chân người dẫm đạp lên mình nó, khiến nó bị gãy thành ba. Sau đó, mấy chiếc xe ào đến, lạnh lùng chà nát nó và những hạt lúa khác thành bụi tro. Những hạt lúa may mắn còn sót lại thì hoá thành mồi ngon cho chim chóc và các loại côn trùng!
  Trong khi đó, những hạt lúa tưởng là bất hạnh đang ngụp lặn trong bùn, thì qua vài ngày sau đã ngoi lên thành những chồi non đầy sức sống, rồi thành những cây lúa xanh tươi cứng cáp. Cây lúa lớn dần, nở bụi sum suê. Không đầy ba tháng sau, nó trổ thành những bông lúa, kết thành hàng trăm hạt vàng khoe mình dưới nắng, đem lại sức sống cho bao người.
  Từ một hạt lúa đơn độc, nó đã được chuyển hoá thành trăm! Thật nhiệm mầu!
  Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy cùng với Ngài chuyển hoá đời mình như thế.
  "Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác."
  Rồi Ngài nói rõ hơn: "Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời."
  Khi bước chân vào đời, mang lấy thân phận con người giữa cuộc đời ô trọc, Chúa Giêsu đã chấp nhận mang thân phận hạt lúa bị vùi dập trong bùn đất. Ngài chấp nhận khổ hình, chấp nhận vác thập giá, chấp nhận chết treo trên thập giá như một tên tử tội khốn nạn nhất. Người đời tưởng rằng đã tiêu diệt Đức Giêsu, xoá sổ Đức Giêsu... nhưng họ đã lầm. Thay vì huỷ diệt, họ đã giúp Ngài chiến thắng. Qua thập giá, Chúa Giêsu đạt đến vinh quang, được phục sinh vinh hiển và được hiển trị đời đời! Giờ tử nạn cũng chính là giờ Ngài được tôn vinh.
  Chúa Giêsu không muốn chúng ta sống như hạt lúa đơn độc trên vệ đường, chỉ biết sống cho mình rồi rốt cuộc phải tiêu vong. Ngài muốn chúng ta bước theo Ngài để chuyển hoá gấp trăm.
  Để được như thế, chúng ta hãy nên như hạt lúa bị chôn vùi, nghĩa là hãy chấp nhận hy sinh quên mình vì hạnh phúc người khác; hãy cùng chịu đau khổ với Chúa Giêsu, cùng vác thập giá hằng ngày với Chúa Giêsu, chấp nhận cống hiến tài sức để phụng sự Chúa và phục vụ muôn người.


  Bản ngã phải chết đi Hạt giống phải chết đi trước rồi mới có thể sống và kết quả
  ICo 15:36   36 Hỡi kẻ dại kia, vật gì ngươi gieo, nếu không chết đi trước đã, thì không sống lại được.
  Phao lô nói: Tôi đã bị đóng đinh với…
  Minh họa: Cây vả bị Chúa rủa vì nó chỉ có lá mà không có trái.

  Lời Chúa trong thư I Cô-rinh-tô 3:1-8 có chép: “ Hỡi anh em, về phần tôi, tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy. 2 Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi; đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt. 3 Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em há chẳng phải là tánh xác thịt ăn ở như người thế gian sao? 4 Có người thì nói: Ta là môn đồ của Phao-lô; kẻ thì rằng: Ta là của A-bô-lô, vậy anh em há chẳng phải là người cũng như kẻ khác sao? 5 Thế thì, A-bô-lô là ai, và Phao-lô là ai? Ấy là kẻ tôi tớ, mà bởi kẻ đó anh em đã tin cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người. 6 Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. 7 Vậy, người trồng, kẻ tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên. 8 Người trồng, kẻ tưới, đều bằng nhau; ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm.”


  III. PHẢI ĐƯỢC TRỒNG TRONG NHÀ ĐỨC GIÊ HÔ VA.
  Thi 92:13  Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va
  Sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta.”

  Mình chỉ thích ở nhà mình thôi, còn mình không thích ở trong nhà Chúa thì làm sao mà tăng trưởng được. Chỉ thích cái giường ngủ, thích cái ti vi, thích cái điện thoại mà vì sự ngủ, vì bạn bè, vì ham chơi mà bỏ nhà Chúa thì làm sao có thể tăng trưởng được.
  Ở trong nhà Đức Giê hô va.
  ở trong nhà mình thì cũng tốt nhưng sự tăng trưởng về mặt tâm linh thì phải ở trong nhà của Đức Giê hô va.

  TRỒNG TRONG NHÀ ĐỨC GIÊ HÔ VA.
  Minh họa:
  Mat 15:13   13 Ngài đáp rằng: Cây nào mà Cha ta trên trời không trồng, thì phải nhổ đi.

  ICo 3:6   6 Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.
  Gia 1:21   21 Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em.
  Exe 17:8   8 Gốc nho đã được trồng nơi đất tốt, gần nơi nhiều nước, hầu cho nứt tượt, ra trái, trở nên cây nho tốt.

  -        Hạt giống tốt mới sanh ra ba chục, sáu chục, và một trăm
  -         
   CÂY ĐẦY MỦ VÀ NHỰA
  BÌNH PHẢI VỠ
  HẠT GIỐNG PHẢI CHẾT

  Người VN có câu.
  Nhất giống
  Nhì phân
  Tam cần ( chịu khó, cần cù chăm sóc)
  Tứ nước

  Cái nơi trồng rất quan trọng,
  Một cây cần kết quả, phát triển thì không chỉ nhờ nhất giống, nhì phân, tam cần, tứ nước.
  Mà còn cần phải có môi trường tốt nữa.
  -        Mọc lên ( như cây kè câu 12)
  -        lớn lên

  -        trổ bông ( trong hành lang của Đức Chúa Trời)
 • CHÚA BIẾT

  CHÚA BIẾT

  ĐỀ TÀI: CHÚA BIẾT
  KINH THÁNH: KHẢI HUYỀN
  NHẬP ĐỀ:
  Có lần tôi đang đi hầu việc Chúa, vào tầm 5h chiều, đài phát thanh có phát bài hát rất quen thuộc của nhạc sĩ PHAN HUỲNH ĐIỂU, và bài hát này đã trở thành một bài hát rất nổi tiếng, được người ta tuyển chọn là bài ca đi cùng năm tháng.
  Đó là bài: THUYỀN VÀ BIỂN
  Ngay câu đầu đã nói:
  Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào
  Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu
  Những ngày không gặp nhau biển bạc đầu thương nhớ
  Những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau rạng vỡ
  Nếu từ giã thuyền rồi biển chỉ còn sóng vỗ
  Nếu phải cách xa em anh chỉ còn bão tố.
  Thưa quý vị! Thuyền thì hiểu biết được biển mênh mông nhường nào, nhưng chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu.
  Một câu nói biểu tượng ở đây mô tả cho chúng ta biết: thuyền biết được rằng: Biển không phải chỉ mênh mông mà thôi mà thuyền biết còn biết xa hơn cái thực tại. Thuyền biết biển không phải chỉ mênh mông nhưng biển còn biết thuyền đi đâu về đâu.
  Tức là thuyền nằm trong đại dương của biển, nhờ có biển mà thuyền mới có thể cập bờ, cập bến.
  Biển biết thuyền đi đâu về đâu.
  Và đây là điều liên hệ đến đời sống đức tin của chúng ta, nhiều khi chúng ta chỉ biết Chúa cách mông lung, cái biết xa vời, biết Chúa mênh mông, biết Chúa bao la vô hạn thôi chưa đủ, mà còn biết hơn thế nữa kia. Đó là biết Chúa nắm giữ cuộc đời chúng ta, biết Chúa là Đấng luôn hiện diện và lèo lái con thuyền cuộc đời chúng ta. Chúng ta nằm trong tình thương, biển cả đại dương bao la của Chúa. Không có Ngài chúng ta không sẽ không có bến đỗ của tình thương thật là gì, không có Ngài chúng ta sẽ không có bến đỗ hy vọng, bình an và thiên đàng.
  Nhiều khi chúng ta đặt câu hỏi rằng: Không biết tôi khổ sở khó nhọc như thế thì Chúa có biết không nhỉ, không biết tôi vất vả như thế thì Chúa có biết không? Và tuần trước, chúng ta thấy dân Y-sơ-ra-ên ở trong những biến cố đau thương họ mới đặt câu hỏi rằng: Có Chúa ở giữa chúng ta không?
  Nghi ngờ sự hiện diện của Ngài, chúng ta nhiều khi sống không còn cảm thức được Chúa hiện diện với mình, đến nhà của Chúa mà chỉ thấy ông này bà lọ chứ không thấy Chúa đâu cả.
  Trong cái chỗ đau khổ, và hoạn nạn khó khăn, chúng ta thường nghi ngờ và có cái nhìn thiển cận đầy giới hạn.
  Chỉ thấy sao tôi khổ thế mà không thấy được bàn tay của Chúa dìu dắt, nuôi nấng, bảo vệ.
  Tác giả Thi thiên đã có kinh nghiệm và cảm thức được Chúa luôn hiện diện và nắm giữ cuộc đời của mình cho lên tác giả Thi-thiên 139: 1-10 có viết:
  “ Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi. 2 Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. 3 Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, Quen biết các đường lối tôi. 4 Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, Kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. 5 Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, Đặt tay Chúa trên mình tôi. 6 Sự tri thức dường ấy, thật diệu kỳ quá cho tôi, Cao đến đổi tôi không với kịp! 7Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? 8 Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, Ví tôi nằm dưới âm-phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. 9 Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, Bay qua ở tại cuối cùng biển, 10Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi.”
  Một chùm, một chuỗi những động từ “ Chúa biết” diễn tả Ngài là Đấng toàn tri nhưng đồng thời Ngài là Đấng có danh xưng là Sha-ma luôn luôn hiện diện. Anh chị em ơi!
  Tết này anh chị em và tôi có cảm nhận được Chúa hiện diện với mình không? Tác giả thi thiên sống trải nghiệm được Chúa hiện diện với ông lúc ông ngồi, lúc ông đứng, lúc ông nói, lúc ông đi.
  Minh họa: Có lời bài thánh ca kêu gọi rằng: cùng đi với Chúa mỗi ngày.
  Chúng ta ngồi ở đâu, đi chỗ nào, ăn gì, uống gì, nói gì? Chúa biết hết, thế cho lên làm sao chúng ta cảm thức được Chúa đang nhìn mình, đang nghe mình, đang biết mình cách rõ ràng nhất.
  Ăn uống không say xưa, không luông tuồng, không ngồi chỗ cờ bạc, không vui trong tội lỗi. Nhưng vui trong sự công bình, vui trong lẽ thật. Vì Chúa đang nhìn mình, Chúa không phải đi canh cho chồng mình không rượu chè, hay đánh bạc đâu, vì Chúa là Đấng lớn hơn thế nhiều. Ngài muốn tình yêu dành cho Ngài là loại tình yêu hiến dâng tự nguyện.
  Minh họa: Ăn tết như người Do Thái, người Do thái hàng năm họ tổ chức Lễ Vượt qua. Mỗi một năm người Do thái cho đến bây giờ người ta vẫn cử hành Lễ Vượt Qua có nghĩa là người ta vẫn nhớ lại cuộc xuất hành này. Họ cử hành lễ vượt qua trong khung cảnh gia đình ngồi ở bàn ăn, cả nhà có mặt ở bàn ăn, rồi một đứa con đứng lên đặt câu hỏi: Tại sao đêm nay lại khác mọi đêm? Người cha bắt đầu đứng dậy kể cho cả nhà nghe về cuộc xuất hành.
  Để con cái biết rằng: Tại sao đêm nay lại khác mọi đêm, bởi vì đây là đêm mà Chúa giải thoát cha ông chúng ta ra khỏi cảnh Ai cập nô lệ. Cho nên cả về mặt lịch sử, cả về mặt phục vụ biến cố xuất hành là biến cố rất quan trọng.
  Đối với chúng ta là những người tin vào Chúa Giê xu thì sách Xuất hành cũng rất quan trọng và phải đọc sách Xuất hành hướng về Chúa Giê xu Christ để thấy cuộc xuất hành đích thực được thực hiện trọn vẹn bởi Chúa Giê xu Christ chứ không phải là ở nơi Môi se.
  Trong khi Môi se giải cứu dân của Chúa về mặt chính trị, kinh tế mà mình không quan tâm đến cuộc giải thoát đích thực được thực hiện bởi Chúa Giê xu Christ. Ngài đã giải thoát nhân loại ra khỏi sự nô lệ của tội lỗi.


  Ngày nay, cho nó cái roi, răng nó đau, tai nó ù, chân khập khễnh, tay sứt rồi nó tìm cách khác nó lẩn đi thôi. Nhưng Ngài muốn cho người con trai, con gái của Ngài biết rằng: Vì tôi yêu Ngài mà tôi không làm và không ngồi, không nói những điều dữ kia. Đó là một mối quan hệ tự nguyện, hiến dâng.
  Trong sách Khải huyền, qua sứ đồ Giăng Chúa đã mạc khải cho ông và bảo ông phải viết bẩy bức thư cho bẩy Hội Thánh tại vùng tiểu á.
  Vì lúc này Hội Thánh và các cơ đốc nhân đang ở trong tình bị bách hại, và rất nhiều người bị giết chết. Ngay cả sứ đồ Giăng cũng bị người ta bắt nhốt ở ngoài đảo Bát-mô.
  Tác giả cũng phải chịu khổ với dân sự, và chịu khổ vì rao truyền phúc âm của Chúa.
  Chính vì Hội Thánh phải sống trong cảnh khó khăn, hoạn nạn, chính vì các con cái của Chúa đang sống trong cảnh mất phương hướng, mất hy vọng cho lên Chúa đã mạc khải cho sứ đồ Giăng để viết bảy bức thơ gửi cho bảy Hội Thánh để nhen lên cái đức tin, nhen lên sự hy vọng cho con cái Ngài.
  Trong bảy bức thơ ấy, nhịp điệu và cấu trúc của thể văn rất giống nhau, có khen có chê, có chê, có khen. Đặc biệt chúng ta để ý thấy trong bảy bức thơ, trong bảy Hội Thánh mỗi Hội Thánh, mỗi bức thơ Chúa đều nhấn mạnh câu: “ TA BIẾT”
  Mời Hội Thánh mở Khải huyền 2:2 “ Ta biết công việc ngươi, ta biết sự khó nhọc ngươi, ta biết sự nhìn nhục ngươi. ”
  Nhiều khi mình làm công việc Chúa hoặc làm điều gì đó cho ai, cho ai cái gì chỉ mong người ta biết, chỉ thích người ta biết thôi. Chúa là Đấng biết mới quan trọng.
  Tôi khó nhọc như thế, tôi đến Hội Thánh tôi dâng hiến chẳng có ai biết gì cả. Chúa biết, Chúa biết công việc chúng ta đang làm, Chúa biết quý vị dâng hiến vì yêu Ngài. Chính vì thế mà Chúa bảo rằng: đừng có dâng hiến hay cầu nguyện thổi kèn giống trống cho người ta biết, nhưng làm cách kín nhiệm, vì Chúa ở trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi.
  Nếu mà dâng hiến mà thổi kèn thì không được Chúa thưởng nữa rồi.
  Minh họa: Người đàn bà nghèo dâng tiền trong đền thờ, người khác chê là sao bà dâng ít thế, xem đây này...nhưng Chúa Giê xu Ngài từ trên cao Ngài biết hết, Ngài bảo rằng: Trong tất cả các ngươi thì người đàn bà này dâng nhiều tiền nhất, vì bà ấy đã dâng từ số tiền cuối cùng và cũng là tất cả của mình có. Còn những người kia chỉ dâng những tiền dư, đầu thừa đuôi thẹo.
  Khải huyền 2:9 “ Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi”
  Minh họa: Tết không có bánh trưng, bày gà, đàn heo, đừng sợ vì điều đó dân ngoại vẫn thường tìm, vì Chúa đã biết sự khốn khó của chúng ta rồi, Ngài sẽ cho chúng ta được thỏa vui ngay trong khốn khó.
  Nhiều khi chúng ta nghèo khổ chúng ta đi than vãn, kêu ca với con người nhưng  chúng ta phải biết rằng: Chúa biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi.
  Minh họa: Dân Y-sơ-ra-ên đã có chim cút Ma-na, đã có nước uống suốt 40 năm trong sa mạc với hơn ba triệu dân. Chúng ta thử tượng tượng xem đó là cách nuôi dưỡng, chăm sóc kỳ diệu của Chúa đối với họ.
  Nhiều khi người hầu việc Chúa cũng kêu với người này với người kia để xin sự bố thí, hoặc là kêu với Hội Thánh để Hội Thánh phụ cấp cho mình nhiều nhiều tý. Đó là điều không đáng có.
  Thiết tưởng lời Chúa trong sách Thi-thiên 37:25 Trước tôi trẻ, rày đã già, Nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, Hay là dòng dõi người đi ăn mày. 26 Hằng ngày người thương xót, và cho mượn; Dòng dõi người được phước.
  Thi thiên 16:2 Tôi đã nói cùng Ðức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi; Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác.
  Tiếp đến là Khải huyền 2: 13 “ TA BIẾT nơi ngươi ở ” đây là một Hội Thánh tọa lạc trong một trung tâm của sự thờ cúng hình tượng và thờ lạy Hoàng Đế. Họ bị bắt bớ đánh đập, sỉ nhục nhưng họ vẫn vững lòng không chối đạo ta. Đây là một lời khen tuyệt vời, Chúa biết rõ nơi quý vị đang ở, nhà quý vị đang sống, làng quý vị đang sống.
  Trong gia đình vợ tin Chúa, con tin Chúa bố mẹ không tin Chúa, mình tin Chúa mà làng xóm không ai tin. Người ta thờ cúng người chết còn mình thì báo hiếu người sống. Và Ngài nói rằng Ngài biết nơi chúng ta đang ở, Ngài biết chúng ta đang chịu bắt bớ, Ngài biết chúng ta đang bị nói vu, Ngài biết quý vị đã khóc, Ngài biết quý vị đã cầu nguyện, Ngài biết quý vị âm thầm nhịn nhục.
  Tất cả mọi điều đó xảy ra để làm sao họ muốn chúng ta chối Chúa, bỏ Chúa nhưng có thử thách, có bắt bớ nhưng họ vẫn vững lòng, không chối đạo Chúa.
  Phao lô nói: Bắt bớ nhưng không đến nỗi bó, khó khăn nhưng không đến nỗi chết mất.
  Quý vị đừng buồn mà Chúa bảo rằng: Hễ chúng ta đang ở trong hoàn cảnh như vậy thì chúng ta phải vui mừng, vì phần thưởng của các ngươi trên trời là lớn lắm.
  Minh họa: Nhiều khi chúng ta không nhìn và không nhận được niềm vui, và chúng ta không đón nhận những khó khăn như là cách Đức Chúa Trời rèn thử chúng ta để mỗi ngày chúng ta càng giống Chúa hơn. Phước thì không thấy đâu chỉ thấy gậy gộc, đất đá, mắng chửi, sỉ nhục thôi.
  Minh họa: Lời bài thánh ca:Lạy Chúa trong chốn gia đình, một mình tôi theo Ngài, thật nhiều khi Chúa ơi, nước mắt âm thầm rơi, nhìn lên Chúa trên trời nguyện cầu cho bao người. Chờ ngày vui sau tới tình thương Chúa tuôn tràn.
  Hội Thánh Bẹt găm bị tà giáo dẫn dụ, lừa gạt gọi là đạo Ba-na-am, Ở trong Thánh kinh Cựu trong sách Dân số ký 25, nó dạy phụ nữ Ma-đi-an quyến dụ, dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên dỗ dành dân Y-sơ-ra-ên ăn của cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn.

  Tiếp đến Khải huyền 2:19 : Ta biết công việc ngươi, lòng thương yêu ngươi, đức tin ngươi, sự hầu việc trung tín ngươi,và công việc sau rốt ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa”
  Khi đọc chúng ta thấy dường như Chúa đang nói với chính chúng ta vậy, dường như Chúa đang nói với tôi vậy.
  Nhiều khi mình yêu thương mà không được đền đáp tình yêu ấy, hầu việc Chúa khó khăn quá, theo Chúa khó quá, và nhiều lúc chúng ta đã dại dột nói lên rằng: Chúng ta không biết có theo Chúa được không nữa? Không biết chúng ta có hầu việc Chúa được không nữa? Nhiều lần chúng ta thoái thác, bỏ cuộc. Đó là cách chính tôi và anh chị em phải ăn năn trước mặt Ngài.
  Ở đây chúng ta thấy sự trung tín.
  Minh họa: Chúa khen các con cái Chúa cùng Hội Thánh Bẹt-găm rằng: Họ bị bắt bớ dũ dội, chịu giết nhưng họ vững lòng không chối đạo, không bỏ Chúa.
  Ở đó, có nói đến một nhân vật là An-ti-ba kẻ làm chứng trung thành của Chúa.
  Theo lịch sử ghi lại thì đây là người đã tuận đạo, chịu giết đầu tiên tại tiểu Á. Ông này bị nướng quay cho đến chết trong thùng nấu bằng đồng.
  Tôi lo ngại rằng các con cái của Chúa chúng ta càng ngày thích hưởng thụ mà chúng ta không ý thức và đón nhận những đau khổ, thập giá và mão gai trong đời của mình.
  Có một sự dạy dỗ sai lạc rằng: theo Chúa đi xướng lắm, nhưng Chúa bảo rằng: Theo Ngài là đi trên con đường chật và hẹp, và Ngài nói phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được Nước Chúa.
  Đời sống theo Chúa là cuộc hành trình, hành trình này đòi hỏi mỗi chúng ta phải trung tín theo trọn, giữ trọn đức tin cho đến cuối cùng.
  Minh họa: Trong sách Khải 2:10 “ Khá giữ trung tín cho đến chết rồi ta sẽ ban mão triều thiên của sự sống”
  Chúa Giê xu đã giữ trọn con đường thập giá, Ngài đội trọn vẹn mão gai, đôi tay Ngài, chân Ngài đầy những thương tích bởi những lằn roi xích sắt, giáo đâm. Nhưng cuối cùng Chân Lý vẫn chiến thắng, sự sống hiện diện trong chỗ tối tăm.
  Xin Chúa cho chúng ta giữ lòng trung tín với Chúa vượt trên thời gian.
  Minh họa: Lời bài thánh ca nói rằng: Lạy Chúa! Tôi vẫn mong rằng trọn đời đi theo Ngài. Một niềm tin sắt son đứng vững trên thời gian.
  Trải qua thời gian, chúng ta thấy họ không còn giữ lòng trung tín với Chúa nữa, lúc họ yêu nhau họ vượt tất cả đến với người yêu, khổ mấy, đói mấy cũng mong đến gặp nhau. Khi cưới nhau họ tuyên xưng lời giao ước dù khó mấy, nghèo mấy, bệnh mấy cũng không ai phản bội, ai ai cũng giữ trọn sự thủy chung với nhau.
  Nhưng giờ họ phản bội, phá vỡ lời hứa đầu đời đẹp như mơ ấy bằng cách tà dâm, ngoại tình.
  Thưa quý vị! Chúng ta có lẽ nào lại đối với Đấng vô thủy vô chung cách ấy sao? Bài thánh ca: Bỏ Ngài con biết theo ai vì Chúa có tình yêu sự sống.
  Ôi Chúa! Ngài là Đấng vô thủy vô chung sắt son, xin giúp chúng con cũng gắn bó, sắt son, đứng vững trên thời gian, đau khổ.
  Tiếp đến Khải Huyền 3: 1-2 Đây là một Hội Thánh duy nhất mà chúng ta đọc không thấy Chúa khen mà Chúa trách.
  Chúa Biết được họ chỉ còn là hình thức, Chúa biết họ chỉ là những người bề ngoài có Chúa, lạy Chúa, nhưng trong lòng họ không có Chúa, họ không giữ tình yêu với Ngài nữa, họ yêu vợ hơn, họ yêu chồng hơn, họ yêu con hơn, yêu tiền hơn, yêu xe hơn Chúa.
  Họ giữ lễ, họ có hát, nhưng hát cho qua quýt, họ dâng hiến nhưng trong lòng không thỏa vui, họ nghe lời Chúa nhưng lời Chúa chẳng mảy may trong tấm lòng họ.
  Họ có cầu nguyện nhưng lời cầu nguyện của họ có bao giờ thấy sự nhiệt tâm cho lên không được Chúa nhậm lời.
  Minh họa: Lời của Chúa trong sách Gia-cơ có chép: “Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều.
  Tiếp đến Khải huyền 3:8 thơ cho Hội Thánh Sạt-đe “ Ít năng lực mà vẫn giữ đạo ta, chẳng chối danh ta”
  Đây là một Hội Thánh rất giống với Hội Thánh Bẹt-găm, giữ đạo, không chối đạo. Hội Thánh nhỏ, nhưng Hội Thánh biết nương dựa Chúa, Hội Thánh không có sống theo Lời Chúa đặc
  Kết luận:
  Con số bảy là biểu tượng của sự trọn vẹn vì con số bảy theo Thánh Kinh là con số trọn vẹn, tức là mỗi Hội Thánh Chúa đều nhấn mạnh rằng: Ta biết. Như vậy Chúa biết hết tất cả, Chúa biết cách trọn vẹn, Chúa biết từng chi tiết của cuộc đời chúng ta. Chúa biết trọn vẹn, Chúa biết tất cả, Chúa biết từng người.
 • ĐẶC TÍNH CỦA NGƯƠI MÔN ĐỒ ĐẤNG CHRIST

  ĐẶC TÍNH CỦA NGƯƠI MÔN ĐỒ ĐẤNG CHRIST


  ĐỀ TÀI:. ĐẶC TÍNH CỦA NGƯƠI MÔN ĐỒ ĐẤNG CHRIST
  KINH THÁNH:  MA-THI-Ơ 11

  LỜI CHÀO:
  Trong niềm vui mừng, hân hoan của Chúa ban cho, tôi thân ái gởi lời chào Hội Thánh rất yêu dấu của Chúa Cứu Thế Giê xu.
  Trong bầu khí yêu thương Hội Thánh ấm áp như một gia đình vậy.
  Tôi nghĩ thiết tưởng không còn có dịp và cơ hội để gặp lại anh chị em nữa.
  Nhưng nói như Vua Đa vít năm xưa rằng: “ Đức Giê-hô-va đã nghe tiếng khóc lóc ta.” ( Thi-thiên 6: 8)

  Sự khóc lóc đến trọ ban đêm,
  Nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng.

  Qua cơn thập tử nhất sinh thân thể, và tâm trí còn nguyên vẹn đứng trước mặt anh chị em là một chứng tích về quyền năng lớn lao vĩ đại của Đức Chúa Trời đã giữ gìn, thêm sức và chữa lành trên đời sống tôi.
  Vì hai bệnh rất nặng đó là: Viêm Màng Não và Nhiễm Khuẩn Đường Huyết.
  Theo lời của Bác sĩ thì những rủi do mà hai căn bệnh này để lại rất nguy hiểm.
  1.    Nếu sống trở thành người thực vật
  2.    Có thể dẫn đến tử vong rất cao
  Trước đi khám Chúa đã cho tôi trước đó 3 ngày là: Tôi bị Viêm Màng Não, tôi đã nói với anh Khương trước đó 3 ngày.
  Đi đến bệnh viện 3 ngày sau tôi đến bệnh viện Y Học Biển gặp một em cũng là con cái của Chúa đang làm Bác sĩ trong bệnh viện để xét nghiệm và khám nhưng chỉ nói cảm cúm thường.
  Trong tâm linh tôi không tin như vậy: Cho nên biểu chiều tôi đã đi xe đến bệnh viện Tiệp vào khoa thần kinh khám theo khoa yêu cầu. Bác sĩ chuẩn đoán là bị Viêm Màng Não phải nhập viện ngay.
  Sau hai ngày nằm viện, Bác sĩ lấy Tủy để xét nghiệm, thì kết luận tôi bị Viêm Màng Não và Nhiễm Khuẩn Đường Huyết.

  Tôi đã khóc lóc với Chúa và kêu cầu ngày trong sự cùng cực, tột độ.
  Nằm trên giường bệnh, tôi đã quay mặt vào tường giống như tiên tri Ê-xê-chi-ên xin Chúa rằng: Xin Chúa cho con sống thêm dài lâu trên đất nhưng xin Ngài hãy cho con ra viện cách lành lặn không để lại bất kỳ di chứng nào cả.
  Và quả thật Ngài đã nghe thấy sự khóc lóc của tôi.
  Các Bác sĩ nói hiếm có ca Viêm Màng Não nào lại có sự tiến triển và phục hồi nhanh và nguyên vẹn như vậy.
  Điều đó, người ta không giải thích được. Nhưng tôi biết đó là quyền năng của Chúa đã thực thi.
  Bình thường người ta lấy tủy phải mất từ 10-15 phút nhưng tôi chỉ mất từ 2-3 phút. Bác sĩ nói chưa có ai lấy tủy nhanh như thế này bao giờ.
  Theo sự giải thích của Y khoa thì trong 20 năm một người mới sản sinh ra được từ 3-5cc tủy.
  Nhưng người ta đã lấy của tôi 3 típ nhỏ. Khi bị lấy tủy bạn sẽ hoàn toàn đối diện giữa cái sống và sự chết.
  Toàn bộ hồng cầu đều bị đánh sập, bạn sẽ không thể cử động được và trong lúc nằm thoi thóp.
  Trong tâm linh của tôi đã hát lên bài thánh ca: Neo Tôi Chắc, Rất Chắc.
  Tuy giông tố xô hồn mạnh thay,
  Sa tan tức muốn cắn nuốt ngay;
  Nương trong Chúa chí tôi nào rúng,
  Dẫu sóng gió thét gầm hiếp húng,
  Neo tôi chắc thật an ninh bấy,
  Quyết cứ neo vững tâm hồn đây.

  Ð.K:
  Neo tôi chắc rất chắc, chắc lắm,
  Bao giông tố khó thể đánh đắm,
  Tuy thân bách nhỏ bé mong manh,
  Không trôi trắc, lắc chao chòng chành.
  Neo tôi chắc, chắc, chắc, chắc chắn an lành.


  Nhưng tôi nay nhớ đến ơn lớn của Chúa mà nói như tác giả sách Nhã ca rằng:
  “Vì kìa, mùa đông đã qua,
  Mưa đã dứt hết rồi;
  12 Bông hoa nở ra trên đất;
  Mùa hát xướng đã đến nơi,
  Và tiếng chim cu nghe trong xứ;
  13 Cây vả đương chín trái xanh tươi của nó,
  Và nho trổ hoa nực mùi hương.
  Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy chỗi dậy và đến! ”

  Xin Chúng ta cùng đón chào sự sống mới, niềm vui mới, rượu mới, bầu ra mới, cành nho mới tiếp tục sai trái, trái thường đậu luôn.

  Tôi gởi lời tri ân rất lớn tới toàn thể các anh chị em cầu nguyện cầu thay, xòe tay, tiếp trợ bằng sức lực bằng tiền bạc và sự phục vụ tận tụy của anh chị em dành cho tôi.

  Tôi cầu xin Đức Chúa Trời là Đấng giàu có, vô lượng vô biên đổ phước xuống trên anh chị em đền bù cho sự khó nhọc của anh chị em bởi vì kẻ hèn mọn như tôi.

  Tôi hết sức chân thành cảm ơn tới các anh chị em mà tôi gọi là anh chị em thời Tân Ước.

  Người đã sẵn sàng đi vay chạy tiền bạc để lo viện phí cho tôi.
  Cảm ơn gia đình của Anh Khương Chị Hoa, cháu Oanh đã chăm sóc tôi suốt ở trên viện.

  Cảm ơn Bác Gái đã nấu cơm cho tôi ăn, cảm ơn các anh chị Khánh Bích, Quý Hương, Em Điền, Em Thanh tối nào cũng phải nên viện thăm nuôi.
  Cảm ơn Em Thu cũng đã mang cơm tới cho tôi vào tối thứ bẩy.

  Một lần nữa tôi cảm ơn toàn thể quý anh chị em đã góp công, góp của, góp thì giờ để cầu thay, tiếp trợ, thăm nuôi để hôm nay tôi lại được đứn đây cùng anh chị em.


  Trước khi học Lời của Chúa: Tôi có làm mấy câu thơ trong những ngày nằm ở bệnh viện xin cùng đọc để thấy tâm trạng của kẻ đang ở trong trũng bóng chết.

  Bây giờ, chúng ta cùng đến với Lời của Chúa qua sách Ma-thi-ơ 11, để chúng ta cùng nhau tìm hiểu làm thế nào để trở thành một người Môn đồ hiệu quả: Đề tài của buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học là: ĐẶC TÍNH CỦA NGƯƠI MÔN ĐỒ ĐẤNG CHRIST
  Đặc tính đầu tiên CỦA NGƯƠI MÔN ĐỒ ĐẤNG CHRIST là:

  I.                SỰ TRUNG THÀNH ( MA-THI-Ơ 11:2 & Luca 7:18)
  Giăng Báp tít là vị tiên tri sau cùng của thời đại Cựu Ước ông cũng một vị tiên tri cô đơn hơn ai hết vì sứ điệp ông giảng làm cho họ ghét ông lắm bởi ông thường chỉ thẳng vào thành  tôn giáo là người Pha-ri-si, và thầy thông giáo hai thành phần này chỉ có cái áo tôn giáo bề ngoài đạo đức nhưng bên trong thì đầy sự giả hình , dối trá, không được tái sanh rằng: Hỡi dòng dõi rắn lục; bay vốn là loài xấu, làm sao nói được sự tốt?” ( Mat 12:34  )
  Rất ít người có sự can đảm, ngay thẳng, công chính giống như Giăng Báp tít.
  Có ai dám chỉ vào người khác mà bảo họ là rắn lục chưa? Họ sẽ giết chúng ta.
  Trong Phúc Âm Mat 23:33Chúa Giê xu cũng phán với thành phần tôn giáo ấy rằng :  Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?”
  Qua nhà tiên tri Giăng Báp tít và lời dạy của Chúa Giê xu cho chúng ta biết: Tất cả những người tin Chúa chỉ là vỏ bề ngoài mà không có lòng tin Chúa thật, không chịu ăn năn, hoán cải và tái sanh thì chắc chắn số phận của họ không tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được.
  Vì Chúa Giê xu cũng phán rằng: “  Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.” ( Mat 7:21 )
  Giăng Báp Tít là người trung thành với sứ mạng mà Chúa đã ủy thác, ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ thì Đức Chúa Trời trao cho ông một sứ mạng rất đặc biệt và ông trung thành với sứ mạng đó là dọn đường cho Chúa Cứu Thế.

  Không chỉ như vậy Giăng Báp Tít còn trung thành với cả sứ điệp mà ông rao giảng, rất ngay thẳng, rất công chính, dám thách thức thà chịu chết chứ không thỏa hiệp với thói đời. Giăng Báp tít thà mất lòng loài người để làm đẹp lòng Chúa.

  Con người của Giăng cao thượng không phải ở cách ăn mặc hoặc sỡ hữu những tài sản mà ông là một người công chính, là người liêm khiết, ngay thẳng. Là người giữ được tấm lòng ngay thẳng, thủy chung với sứ mạng Chúa ủy thác.
  Tố chất của Giăng, con người của Giăng đã sản sinh ra, tạo ra những con người như vậy giống ông.
  Một người thầy vĩ đại sản sinh ra những học trò vĩ đại. MÔN ĐỒ CỦA GIĂNG BÁP TÍT LÀ NGƯỜI TRUNG THÀNH VỚI NGƯỜI THẦY CỦA MÌNH.

  Qua bối cảnh của đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc, hoàn cảnh của Giăng lúc này rất bất lợi, vì đã can ngăn vị vua Hê-rốt là vua chư hầu không làm điều ác: đó là lấy vợ của em mình. Và cuối cùng ông đã bị nhốt trong ngục tù, tối tăm, lạnh lẽo. ( Ma-thi-ơ 14:1-12)

  Tuy ông đang ở trong tù nhưng môn đệ vẫn đến với ông, thầy bị tù ngục nhưng không bỏ thầy một mình. Họ không cắt đứt mối giao thông với thầy của mình. Họ vẫn cầu nguyện cho thầy của mình, và luôn sằn sàng chạy đến mỗi khi thầy gọi. Họ đã đến gặp thầy mình ngay tại trong ngục.

  Thậm chí cao hơn cả, lớn hơn cả, hy sinh và can đảm hơn cả là: Ngay cả khi thầy bị người ta chặt đầu thì các môn đồ của Giăng Báp Tít vẫn giữ được tấm lòng thủy chung, sắt son và làm tròn nghĩa vụ của một đệ tử đối với người thầy qua việc lấy xác thầy và mai táng thầy cách tươm tất ( Ma-thi-ơ 12:12)
  Theo Chúa cho đến cuối cùng, theo Chúa dù bão dông đen tối đến với đạo của Chúa, cơn bách hại, tù ngục giam giữ, dù cho đầu lìa khỏi cổ người thầy vẫn giữ sự trung thành không chối bỏ sứ mạng dang dở. Đó là sự thôi thúc và niềm hãnh diện của các môn đồ của Giăng Báp tít đã làm điều đó với ông, cho ông.
  Thật đúng như Lời Chúa có chép: Gieo gì gặt lấy, ai gieo giống chi thì gặt giống ấy: Khi người thầy trung thành với sứ mạng từ trời thì cũng sản sinh và gặt được những môn đồ trung thành với Chúa.
  Bạn thấy không? Người nào trung tín đi nhóm sẽ thấy đời sống tâm linh tăng trưởng, và làm gương và ích lợi cho người khác.
  Người nào có tấm lòng dâng hiến tự nguyện sẽ thấy được bàn tay toàn ái của Chúa dơ ra ban thưởng.

  Bạn có phải là một mô hình hay mẫu người giống như Giăng Báp Tít hay không?
  Tôi và anh chị em có mối thông công, chặt chẽ, khắng khít giống như tình thầy trò của Giăng Báp tít hay không?

  Đây chính là sự thuận phục vĩ đại nhất của người môn đồ Đấng Christ, Đây chính là đặc tính đầu tiên và trọng yếu của một người môn đồ Đấng Christ. Sự thuận phục, trung thành nó đến từ bên trong tấm lòng của các môn đồ, sự trung thành này không đến từ bên trên giáng xuống, nhưng xuất phát từ sâu thẳm nội tâm của các môn đồ của Giăng.


  Quý vị thân mến! Chúa Giê xu Ra-bi vị thầy kính yêu của chúng ta, Ngài muốn chúng ta hãy trở thành những môn đệ trung thành của Ngài.
  Đặc tính của người môn đồ Đấng Christ đó là: Phải trung thành và phải trung thành với cả sứ mạng được rao phó đó là làm theo Lời của Ngài.

  Ngài muốn  tôi với quý ông bà anh chị em có tấm lòng trung thành với Chúa, một sự trung thành xuất phát từ bên trong, từ niềm yêu mến chứ không phải từ sự khiếp sợ.
  Hãy đầu phục Ngài, hãy trung thành, thủy chung với Ngài.

  Bạn ơi! Quý vị có phải là những môn đệ giống như hai người môn đệ của Giăng Báp tít không?

  Thánh Kinh không nhắc tên của họ, không đề cập đến họ cao hay thấp, giàu hay nghèo.
  Nhưng họ là những con người đã trung thành và vui mừng cùng chịu khổ với thầy.
  Trong Phúc âm Mat 13:21 về những kẻ nghe đạo, tin đạo song không đâm rễ trong đạo, không sống trong đạo, không có Chúa ngự trị thì hạng người tin đạo ấy chỉ là vô ích mà thôi.
  Chúa Giê xu phán:
  “ Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy; 21 song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm..”
  Đặc biệt trong câu này Chúa Giê xu nói hai lặp lại hai lần động từ “ liền ” 
  Chữ Liền mà Chúa Giê xu đề cập ở đây là: tức thì, lập tức, không do dự. Họ nghe và tin rất dễ nhưng cuối cùng cũng liền tức thì bỏ đạo khi đạo gặp bắt bớ. Đến khi vì đạo mà gặp bắt bớ thì họ lập tức không do dự bỏ đạo.

  Minh họa: Lúc tổng hội có tiền chi trả hàng tháng thì họ vui mừng phục vụ Chúa nhưng lúc tổng hội hết tiền hết chi trả thì bỏ cuộc, bỏ chức vụ, bỏ sự kêu gọi để đi làm ích riêng. Đó không phải là đặc tính của người môn đồ Đấng Christ. Không phải khi chúng ta không còn ở với nhau nữa, không ở chung Hội Thánh nữa thì chúng ta bỏ cuộc không hầu việc Chúa nữa. Nhưng dù nơi đâu, hoặc bất cứ chỗ nào thì chúng ta hãy công bố như Giô suê rằng: Ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê hô va. Đó là đặc tính của người môn đồ Đấng Christ.

  Thưa quý vị!

  Bài học các môn đồ năm xưa để lại cho chúng ta những bài học rất sâu sắc.

  Chúa Giê xu đã nói trước vۛi các môn đồ của mình rằng: “ đêm nay hết thảy các ngươi đều sẽ vấp phạm vì cớ ta”

  Các môn đệ ai nấy quả quyết mạnh mẽ rằng: Chúng tôi sẽ chẳng chối thầy đâu.
  Thậm chí Phi-e-rơ nói hùnh hồn hồn rằng: dẫu các anh em con bỏ thầy xong con sẽ chẳng chối thầy đâu. Nhưng nói trước bước không qua. Thậm chí đã chối thầy tới ba lần.

  Ngược lại với các môn đồ của Giăng Báp tít bạn sẽ không nghe thấy cuộc đối thoại nào cả, không có tiếng nói nào cả, không có lời quả quyết kết ước nào cả. Nhưng họ đã trung thành với thầy, đến với thầy lúc thầy ở trong ngục tù tăm tối, thậm chí đi lấy xác thầy để mai táng.

  Chúa Giê xu là vị thầy đáng kính của mọi vị thầy, giáo sư của mọi giáo sư. Ngài trổi hơn Giăng vì Ngài là Con của Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đức Chúa Trời, vì Ngài đến trời.

  Giăng Báp tít đã khẳng định trước mặt bàn dân thiên hạ rằng: ta không xứng đáng cúi xuống mở giây giày của Ngài.
  Tại sao ông giống như một cây sậy mong manh, ông giống như ngọn đèn le lói mà lại có được những đệ tử trung thành như vậy?
  Chắc chắn ông không thể sánh với Chúa Giê xu được.
  Nhưng điểm nhấn ở đây là tấm lòng của môn đệ của Giăng Báp Tít.
  Các môn đệ của Giăng Báp tít đã rất trung thành với Giăng vì họ biết rõ thầy mình là vị tiên tri của Chúa.
  Các môn đệ của Chúa Giê xu chỉ xem Chúa như là vị lãnh đạo chính trị cứu và giải thoát họ ra khỏi sự nô lệ của người La Mã.
  Chính vì lẽ đó mà Chúa đã nói trước mặt các môn đồ của Ngài rằng: Ngài phải đi lên Giê-ru-sa-lem, chịu nộp trong tay của kẻ có tội, chịu đánh đập, chịu sỉ nhục rồi họ giết Ngài đi. Và ông Phi-e-rơ đã đem Ngài riêng ra để can dán Chúa đừng đi, cũng đừng chịu như vậy.
  Đối với các môn đồ lúc đó: Thầy của họ phải cỡi bạch mã trắng, đội vươn miện, và cầm gươm chói sáng, có đạo quân cờ xí đi đến đâu dẹp tan quân thù.
  Nhưng họ không biết rằng: Ngài đến để chịu đau khổ, họ đã khạc nhổ nước miếng vào mặt, họ chùm đầu đấm Ngài, họ chế diễu Ngài, những đòn roi móc thịt rồi phải vác cây gỗ thánh giá rất nặng lên đồi bị đóng đinh chịu giết.

  Thưa Hội Thánh!
  Bạn có thấy vị thầy kính yêu chịu thịt nát, đau thương vì chúng ta hay không? Ngài là Con Ngài đã phải học để trung thành với Đức Chúa Cha, Ngài đã trung thành với sứ mạng đến trần gian để gánh thay, chịu thế chết cho bạn, cho con cái bạn, cho những người thân của bạn cách nhục nhã vô cùng.

  Ngài đã trung thành không bao giờ chịu khuất phục hay thỏa hiệp.
  Sáng nay tôi kêu gọi, anh chị em hãy dâng trào cảm xúc đau thương, đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn để thấy bản thân mình là một người môn đồ thường bất trung, bất tín với Chúa lắm thay.

  Nếu bạn và tôi chỉ nghĩ và cho rằng: Chúa chỉ đến để ban cho gia đình bạn mái ấm, sức khỏe, tiền bạc thì thật dễ mà bỏ Chúa lắm.
  Vì trên đường đời có lắm đau thương, đặc biệt chúng ta lại đang đi trên con đường chật và hẹp nữa.
  Đoàn dân năm xưa theo Chúa chỉ vì bánh để nuôi thân, nhưng rồi họ cũng lui đi mà thôi.
  Minh họa:
  Khi bạn đối diện giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết bạn mới thực sự nhận ra Chúa là ai và Ngài có giá trị như thế nào trong cuộc đời bạn.
  Khi bạn chỉ cách mặt đất có một hơi thở lúc đó bạn mới yêu quý và trân trọng sự sống.
  Thường mỗi ngày chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho mỗi ngày đồ ăn, làm ăn, hạnh phúc, nhà cửa xe cộ nhưng khi bạn thoi thóp như ngọn đèn gần tắt bạn mới thực sự nhận ra Chúa mới là sự sống thật của chúng ta.
  Khi bạn theo thầy, bạn biết rõ thầy, bạn sống với thầy bạn sẽ không bao giờ bội  thầy của mình được.

  Minh họa:
  Ê-li bảo với Ê-li-Sê rằng con hãy ở bên này sông thầy phải qua bên kia sông
  Nhưng Ê-li- sê đã không nghe, quyết theo thầy, cùng qua sông, cùng lội bùn, cùng ướt áo với thầy.
  Khi vì cớ niềm tin, anh chị em bị vu khống, chống đối, miệt thị, nhục mạ lúc đó anh chi em và tôi đang cùng qua sông với thầy, cùng lội bùn chịu khổ với thầy, khi anh chị em bị cô đơn nằm trên giường bệnh thể xác đau đớn, nước mắt dầm dề anh chị em đang cùng ướt áo với thầy.

  Thưa anh chị em! Tôi đứng đây để gởi đến anh chị em sứ điệp từ trời rằng: Hãy trung thành với thầy Giê xu của mình, vì Ngài là sự sống của chúng ta.
  Minh hoa:
  Phao lô nói: mọi người ở xứ A si đã lìa bỏ ta hết rồi chỉ còn lại một mình Luca ở với ta.
  Tại sao họ bỏ Chúa, bỏ chức vụ, bỏ người của Chúa vì họ ham hố đời này.
  Đừng vì đau yếu mà bỏ Chúa
  Đừng vì thất nghiệp mà đánh mất lòng trung thành.
  Đừng vì mọi thứ tạm bợ ở đời này mà đánh mất đi sự sống.
  Đừng vì đạo bị bắt bớ, đừng vì người đời chế diễu mà bỏ Chúa.
  Vì nếu làm như vậy chính anh chị em và tôi đang đẩy linh hồn mình xuống địa ngục
  Anh em ơi, tôi được xem như từ cõi chết mà trở về nói với anh chị em rằng: Chẳng có điều gì trên thế gian này quý cho bằng sự sống.
  Và cũng chẳng có một người nào trên thế gian này có thể ban cho anh em sự sống ngoài Chúa Giê xu Christ.
  Hãy bắt lấy sự sống đời đời
  Sứ đồ Giăng viết trong sách Khải huyền 2:10 rằng: “ Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống.”

  He 3:6 “ Nhưng Đấng Christ thì trung tín như con trai quản trị nhà Chúa;mà nhà Chúa tức là chúng ta, miễn là chúng ta giữ vững vàng cho đến cuối cùng lòng tin chắc và trông cậy, là sự chúng ta lấy làm vinh hiển.”  II. SỰ VÂNG LỜI CỦA MÔN ĐỒ GIĂNG BÁP TÍT
  Giăng sai đi họ liền đi,
  Họ quan sát lắng nghe
  III. MÔN ĐỒ GIĂNG BÁP TÍT LÀ CHỨNG NHÂN
  Về thuật lại

  Vâng lời Thầy vâng Lời Chúa nữa.
 • PAGEVIEWS

  Labels

  WHAT WE DO

  We've been developing corporate tailored services for clients for 30 years.

  CONTACT US

  For enquiries you can contact us in several different ways. Contact details are below.

  GIA ĐÌNH GIEO GIỐNG

  • Street :Road Street 00
  • Person :Person
  • Phone :+045 123 755 755
  • Country :POLAND
  • Email :contact@heaven.com

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.