• CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG DẪN THỜ PHƯỢNG CHÚA NGÀY 10/04/2016


  1. LỜI CHÀO MỪNG
  Tôi xin thân ái gởi lời chào mừng tới toàn thể quý ông bà anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Jêsus!

  Tạ ơn Chúa đã ban những ơn lành trên mỗi cuộc đời của chúng ta, để rồi giờ đây mỗi chúng ta sống trong sự biết ơn qua sự cảm tạ, ca ngợi và được thờ phượng Ngài.

  Và thật là phước hạnh cho Hội Thánh chúng ta buổi sáng hôm nay!  Tôi xin chào mừng và trân trọng kính giới thiệu có sự hiện diện của các vị khách quý, là các quý Mục sư ở Sài Gòn đã đến cùng thờ phượng Chúa chung với Hội Thánh chúng ta.

  Xin chúng ta cùng chào mừng…!

  Đặc biệt hơn cả: Chúng ta cùng chào mừng sự hiện diện của Chúa Cứu Thế Jêsus, người mà tác giả của sách Nhã ca gọi là:

  Đấng đẹp nhất hoàn vũ này!

  Chúng ta cùng dâng vinh hiển lên cho Chúa trong buổi sáng hôm nay.

  2. CẦU NGUYỆN KHAI LỄ
  Xin hãy nghe lời cầu nguyện thống hối, ăn năn của vua Đa-vít như sau:
  Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy thương xót tôi
  tùy lòng nhân từ của Chúa;
  Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa.
  Xin hãy rửa tôi cho sạch hết mọi gian ác,
  Và làm tôi được thánh khiết về tội lỗi tôi.
  Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi,
  Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi.
  Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi,
  Và làm điều ác trước mặt Chúa;
  Xin Chúa ngảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi,
  Và xóa hết thảy sự gian ác tôi,
   Đức Chúa Trời ôi! Hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch,
  Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng.
   Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa,
  Cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa.

  Để sự thờ phượng Chúa của chúng ta trong buổi sáng hôm nay được đẹp lòng Ngài, trước hết chúng ta cùng đến với Chúa trong sự tra xét lòng mình và ăn năn, thống hối xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi chúng ta trong những ngày vừa qua.

  Trân trọng kính mời cô: ĐỒNG THỊ XIÊM dâng lời cầu nguyện.

  3. NGỢI KHEN
  Kính thưa Hội Thánh,
  Ông Gióp đã sống cách chúng ta 25 thế kỷ đã có lần tuyên bố: “ Ðức Chúa Trời là Ðấng Tạo Hóa tôi, Ngài khiến người ta hát vui mừng trong ban đêm”  (Gióp 35:10)

  Lúc ban ngày thì ai cũng có thể ca hát được, lúc tiền bạc vào như nước, ai cũng có thể cảm tạ Ðức Chúa Trời được.
  Nhưng ông Gióp trong một ngày đã bị mất tất cả, ngồi trên đống tro và lấy mảnh sành gãi thân thể nở noét của mình. Trong hoàn cảnh rất đau thương ấy ông đã tuyên bố: “ Ðức Chúa Trời là Ðấng Tạo Hóa tôi, Ngài khiến người ta hát vui mừng trong ban đêm.”
  Nguyện xin Đức Chúa Trời, Đấng khiến người ta hát vui mừng trong đêm tối, ban cho chúng ta sức lực để hát trong buổi sáng hôm nay và cũng hát trong đêm tối nữa.
  “Hãy hát một bài ca mới cho Đức-Giê-hô-va; Hỡi cả trái đất, khá hát xướng cho Đức-Giê-hô-va. Hãy hát xướng cho Đức-Giê-hô-va và chúc tụng danh Ngài; từng ngày hãy truyền ra sự cứu rỗi của Ngài. Ha-lê-lu-gia!”
  Trong niềm vui mừng của Chúa ban cho, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa bài thánh ca:
  ĐI TỪNG BƯỚC
  Tác giả Thánh Vịnh số 69 quả quyết rằng:
  Tôi sẽ dùng bài hát mà ngợi khen danh Đức Chúa Trời,
  Và lấy sự cảm tạ mà tôn cao Ngài.
  Sứ đồ Phi-e-rơ cũng tuyên bố: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.”
  Chúng ta cùng tiếp tục tôn vinh Chúa bài thánh ca số 187:

  VINH THAY DANH JÊSUS
  Cuộc đời của người tin Chúa giống như con thuyền đang ra khơi, là một con thuyền chạy ngược gió và ngược dòng nước. Nhiều lúc sóng gió bủa vây với nhiều nan đề, khó khăn, và hoạn nạn làm chúng ta trao đảo. Nhưng buổi sáng hôm nay chúng ta cùng cất cao tiếng nói đức tin để neo thật chắc vào sự thành tín của Chúa Jêsus yêu quý của chúng ta qua bài thánh ca số 265:
  NEO TÔI CHẮC, RẤT CHẮC
  4. THỜ PHƯỢNG
  Đưa đôi tay lên cao con thờ phượng Chúa
  Với cả tâm linh con đang hướng về Ngài
  Jesus là vua chí cao lòng con ngợi tôn vua

  Giờ này, xin chúng ta cùng đồng đứng lên và đưa đôi tay lên cao để thờ phượng Chúa bài thánh ca:

  MỌI SUY TÔN THUỘC VUA
  Trân trọng kính mời toàn thể Hội Thánh đồng ngồi.
  5. GIẢNG LUẬN
  Thưa Hội Thánh, có người đã nói rằng: Không một người nào “cao quá” đến nỗi hái hết những trái phước hạnh trong Lời Chúa. Nhưng cũng không có người nào quá thấp đến nỗi không hái được trái nào.
  Lời Chúa vừa giản dị, vừa sâu xa, làm cho người bình dân say mê, đồng thời cũng làm cho các học giả uyên bác phải ngạc nhiên.
  Lời Chúa là sự sống cho người nào tìm được nó.
  Trong thì giờ phước hạnh này, chúng ta sẽ cùng nhau để lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng tâm linh chúng ta.
  Xin trân trọng kính mời Mục sư __________________ lên ban phát Lời Chúa.
  6. CẦU NGUYỆN
  Kính thưa Hội Thánh, Chúa biết được nhu cầu tâm linh của Hội Thánh thật thiếu thốn và cần thiết. Cho nên, Chúa đã gởi đầy tớ của Chúa đến để tuyên bố Lời hằng sống của Ngài cho chúng ta.
  Xin Chúa chúng ta  đôi tai thiêng liêng và con mắt lòng mở ra với lòng khiêm cung để tiếp nhận Lời Ngài cho chính cuộc đời chúng ta.
  Giờ này, xin mời Hội Thánh đồng đứng lên để cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta không lấy nghe làm đủ mà lừa dối lòng mình. Nhưng cẩn thận, suy gẫm, và làm theo Lời Chúa như vậy chúng ta mới được phước và may mắn trong con đường của mình.
  Xin kính mời __________________
  7. LÀM CHỨNG
  Tiên tri Giê-rê-mi đã nói trong sách Ca thương 3:23 rằng: “Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm”
  Tác giả của sách Thi-thiên vua Đa-vít cũng ước mong qua lời cầu nguyện rằng: “ Vừa buổi sáng, xin cho tôi nghe sự nhân từ Chúa.” (Thi 143:8 )
  Buổi sáng hôm nay, là buổi sáng phước hạnh để chúng ta khoe về sự thành tín, yêu thương, dìu dắt, che trở và tiếp trợ của Chúa trong suốt một tuần lễ qua.
  Kính mời các quý Mục sư cùng quý ông bà, anh chị em cùng dâng lời tạ ơn Chúa qua thì giờ làm chứng ơn phước của Ngài.
  8. DÂNG HIẾN
  Lời Chúa trong sách Ma-la-chi đã kêu gọi: Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng! Malachi 3:10
  Sách Châm ngôn 3:9-10 Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con; Mà tôn vinh Đức Giê-hô-va.  Vậy, các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật, và những thùng của con sẽ tràn rượu mới.
  Dâng hiến là sự tôn vinh ca ngợi, thờ phượng Chúa.
  Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự dâng hiến.
  Trong khi dâng hiến chúng ta tôn vinh Chúa bài thánh ca:
  9. CẦU NGUYỆN THAY
  Tạ ơn Chúa một buổi sáng tốt lành mà Chúa đã dành cho hết thảy chúng ta, giờ này mời toàn thể Hội Thánh một lần nữa đồng đứng lên chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện.
  Xin chúng ta cầu nguyện cho sự phát triển và tăng trưởng của Hội Thánh mỗi ngày Chúa lấy thêm người vào trong Hội Thánh.
  Sau đó, kính mời Mục sư ____________________
  10. CẦU NGUYỆN CHUNG
  Xin chúng ta cùng cầu nguyện chung. Sau đó trân trọng kính mời Mục sư _______________ lên cầu nguyện chúc phước.
  Buổi thờ phượng Chúa của chúng ta kết thúc ở đây, xin Chúa đồng hành với con dân của Ngài trong một tuần lễ mới. A-men.

  NHỮNG CÂU KINH THÁNH CÓ THỂ SỬ DỤNG TRONG THÌ GIỜ LÀM CHỨNG
  Tiên tri Ha-ba-cúc đã hát một bài ca thiên thượng khi đang đêm, ông nói: “Dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa, và sẽ không có trái trên những cây nho; cây ô-li-ve không sanh sản, và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn; bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn, và không có bầy bò trong chuồng nữa; dầu vậy tôi sẽ vui mừng trong Ðức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Ðức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi.”

  Các sứ đồ, Phao Lô và Sila sau khi bị đòn vọt và bị bỏ vào ngục, chân bị xiềng. Nhưng tại nữa đêm họ đã cầu nguyện và hát ca ngợi Đức Chúa Trời. Quả thật,“Đức Chúa Trời khiến người ta hát vui mửng trong đêm tối.”

  “Hãy hát một bài ca mới cho Đức Giê Hô Va; Hỡi cả trái đất, khá hát xướng cho Đức Giê Hô Va. Hãy hát xướng cho Đức Giê Hô Va và chúc tụng danh Ngài; từng ngày hãy truyền ra sự cứu rỗi của Ngài.”

  Thi 30:11   “  Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc,
  Mở áo tang tôi, và thắt lưng tôi bằng vui mừng;”

  Lời bài hát: Hằng Ngày Tiến Bước Với Chúa

  Hằng ngày tôi tiến bước với Chúa
  dẫu lối đi khổ nạn,
  Hằng ngày tôi tiến bước với Chúa,
  Cứ vững tin Ngài luôn.
  Dầu đường đời gai vướng mắc chắn lối,
  Dẫu bước đi buồn đau.
  Tôi đã quyết tiến bước với Chúa,
  Chúa dẫn đưa trọn đời.
  Tôi không còn sợ chi,
  Chúa dẫn lối bước tôi,


  TRONG SÁCH RÔ-MA ĐOẠN 8: SỨ ĐỒ Phao-lô quả quyết:
   Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ;.

  Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.

  Hôm nay, mình xin tổng hợp lại 14 câu Kinh Thánh mà mình nghĩ rằng sẽ rất có ích khi chúng ta đang yếu đuối hay ngã lòng:

  “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.” – Ma-thi-ơ 11:28


  “Ngài rịt lành những tâm hồn tan vỡ;
  Ngài băng bó các vết thương của họ.” – Thi thiên 147:3 BDM


  “Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.” – Ê-sai 41:10


  “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” – 1 Phi-e-rơ 5:7


  “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” 16:33


  “Chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.” – Rô-ma 8:37-39


  “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.” – Phi-líp 4:6


  “Vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.” – Hê-bơ-rơ 13:5


  “Dù thân xác con và lòng con có thể tàn tạ, nhưng Ðức Chúa Trời vẫn là sức mạnh của lòng con và là phần của con mãi mãi.” – Thi thiên 73:26 (BDM)


  “Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” – Giăng 14:27


  “Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” – Ê-sai 40:29-31


  ‘Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, Và cứu kẻ nào có tâm hồn thống-hối” – Thi thiên 34:18


  “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” – Rô-ma 8:28


  “Ngài an ủi chúng ta trong mọi cơn đau buồn, để chúng ta có thể an ủi những người khác trong mọi cơn đau buồn của họ bằng niềm an ủi chính chúng ta đã được Ðức Chúa Trời an ủi.” 2 Cô-rinh-tô 1:4 (BDM)

  HOẶC TÌM Ở ĐÂY:
  1/ Điều thứ hai là: Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình. Không có điều răn nào lớn hơn hai điều nầy. (Mác 12:31)
  2/ Các con muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy. (Lu-ca 6:31)
  3/ Nhưng các con hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, và hãy cho mượn mà đừng mong trả lại. Như vậy, phần thưởng của các con sẽ lớn, và các con sẽ là con của Đấng Chí Cao, vì Ngài lấy lòng nhân từ đối đãi người vô ơn và kẻ độc ác. (Lu-ca 6:35)
  4/ Những người Pha-ri-si nói: “Thầy tự làm chứng cho mình thì lời chứng của Thầy không đáng tin.” (Giăng 8:13)
  5/ Tình yêu thương phải thành thật. Hãy ghê tởm điều dữ, gắn bó với điều lành. (Rô-ma 12:9)
  6/ Tình yêu thương không làm hại người lân cận; vì vậy, yêu thương là làm trọn luật pháp. (Rô-ma 13:10)
  7/ Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hi vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Tình yêu thương không bao giờ suy tàn. Các lời tiên tri sẽ hết, ân tứ nói tiếng lạ sẽ ngưng, sự hiểu biết sẽ chấm dứt. (I Cô-rinh-tô 13:4-8)
  8/ Nên bây giờ còn có ba điều nầy: Đức tin, hi vọng, tình yêu thương; nhưng điều cao trọng hơn cả là tình yêu thương. (I Cô-rinh-tô 13:13)
  9/Phải hết sức khiêm nhu, mềm mại và nhẫn nhục, hãy chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương. (Ê-phê-sô 4:2)
  10/ Trước hết, hãy yêu thương nhau tha thiết; vì tình yêu thương che lấp vô số tội lỗi. (I Phi-e-rơ 4:8)
  11/ Thưa anh em yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Ai yêu thương thì sinh bởi Đức Chúa Trời và nhận biết Đức Chúa Trời. (I Giăng 4:7)
  12/ Không hề có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì loại bỏ sự sợ hãi. Vì sợ hãi có liên quan đến hình phạt, và ai sợ hãi thì không được trọn vẹn trong tình yêu thương. Chúng ta yêu thương vì Chúa đã yêu thương chúng ta trước. (I Giăng 4:18-19)
  13/ Không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mà hi sinh mạng sống mình. (Giăng 15:13)
  14/ Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, xả thân vì Hội Thánh. (Ê-phê-sô 5:25)
  15/ Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như chính mình, còn vợ thì phải kính trọng chồng. (Ê-phê-sô 5:33)
  16/ Nhưng trên hết những điều nầy, phải mặc lấy tình yêu thương, vì là dây liên kết của sự toàn hảo. (Cô-lô-se 3:14)
  17/ Sự thù ghét sinh ra tranh cãi, lòng yêu thương khỏa lấp mọi tội tình. (Châm ngôn 10:12)
  18/ Bạn bè thương mến nhau luôn luôn, và anh em sinh ra để giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. (Châm ngôn 17:17)
  19/ Bởi điều nầy, chúng ta biết được tình yêu thương: Ấy là Ngài đã hi sinh mạng sống vì chúng ta. Vậy, chúng ta cũng phải hi sinh mạng sống vì anh em mình. Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đang túng thiếu mà chẳng động lòng thương thì làm thế nào tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong người ấy được? Hỡi các con bé nhỏ, chớ yêu thương bằng lời nói và miệng lưỡi, mà phải yêu bằng việc làm và sự chân thật. (I Giăng 3:16-18)
  20/ Ai không yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương.  (I Giăng 4:8)
  21/ Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. (Giăng 3:16)
  22/ Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực của con, con yêu mến Ngài. (Thi Thiên 18:1)
  23/ Đức Chúa Jêsus đáp: “Các ngươi lầm rồi, bởi các ngươi vừa không hiểu Kinh Thánh, vừa không hiểu quyền năng của Đức Chúa Trời.  (Ma-thi-ơ 22:29)
  24/ “Vậy, hỡi Y-sơ-ra-ên, điều mà bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời đòi hỏi anh em là gì nếu không phải là tôn kính Giê-hô-va Đức Chúa Trời, đi trong đường lối Ngài, hết lòng hết linh hồn mà kính mến và phục vụ Giê-hô-va Đức Chúa Trời. (Phục truyền luật lệ kí 10:12)
  25/ Vậy nếu anh em thực tâm vâng theo các điều răn mà tôi truyền cho anh em hôm nay, hết lòng, hết linh hồn kính yêu Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em và phụng sự Ngài, thì Ngàisẽ cho mưa trên đất đúng mùa, cả mưa mùa thu và mưa mùa xuân, để anh em thu hoạch ngũ cốc, rượu và dầu. (Phục truyền luật lệ kí 11:13-14)
  26/ Xin đặt em như chiếc ấn nơi tim anh, như chiếc ấn trên cánh tay anh; vì tình yêu say đắm mạnh như sự chết, lòng ghen mãnh liệt như âm phủ. Lửa tình bùng lên rực sáng, như ngọn lửa của Đức Giê-hô-va. (Nhã ca 8:6)
  27/ Không ai có thể làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét chủ nầy mà yêu chủ kia, hoặc trọng chủ nầy mà khinh chủ kia. Các con không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại vừa phục vụ tiền tài nữa. (Ma-thi-ơ 6:24)
  28/ Đức Chúa Jêsus đáp: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.” Ấy là điều răn thứ nhất và quan trọng hơn hết. Còn điều răn thứ hai cũng giống như vậy: “Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình.” Tất cả luật pháp và lời tiên tri đều tùy thuộc vào hai điều nầy. (Ma-thi-ơ 22:37-39)

  29/ Nhưng các ngươi đừng để người nào gọi mình là thầy; vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn mọi người đều là anh em. (Ma-thi-ơ 23:8)
 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels