• CHUẨN BỊ CHO NGÀY CUỐI CÙNG TRÊN ĐẤT

  ĐỀ TÀI: CHUẨN BỊ CHO NGÀY CUỐI CÙNG TRÊN ĐẤT
  KINH THÁNH:
  Lời chào:
  Tôi trân trọng kính chào quý vị, trong Danh Chúa Giê xu Christ.
  Buổi sáng hôm nay, tôi tha thiết kêu gọi quý vị hãy thực sự đến với chính Đức Chúa Trời, hãy yên lặng để lắng nghe tiếng phán của Ngài qua Lời của
  Chúa.
  Đã đến lúc anh chị em cần hiểu rằng thời kỳ chúng ta sống đây không còn đủ thời gian để chơi trò đuổi bắt, kiếm tìm với Đức Chúa Trời nữa mà là chúng ta phải trực diện để nghe lời của vị thẩm phán tối cao công bình là Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng luôn yêu thương, nhưng Ngài cũng là vị quan án công bình không bỏ qua tội lỗi và không xem kẻ có tội là vô tội.

  Do vậy, anh chị em giờ đây hãy cùng tôi lắng lòng cầu nguyện để chính tấm lòng mình nghe được tiếng phán của Ngài và khi nghe lời của Ngài lấy làm run rẩy và khi kết thúc bài giảng này tôi muốn anh chị em hãy thưa rằng: Con xin vâng theo lời Ngài hơn là ý muốn của lòng con.

  NHẬP ĐỀ:
  Thưa quý vị!
  Chúng ta đang sống trong những ngày được cho là thời kỳ cuối cùng trên đất, ngày mà con người phải ứng hầu khai trình về mọi hành động việc làm của mình trên trần gian này với Đấng Tạo Hóa là Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ bước vào ngày trung thẩm, ngày mà mọi kẻ sống và kẻ chết, kẻ công bình cùng kẻ gian ác phải ứng hầu trước sự phán xét của Đức Chúa Trời.

  Lời Chúa trong sách Khải huyền Đức Chúa Trời đã phán và mạc khải cho sứ đồ Giăng rằng: “Giờ đã tới, là giờ phán xét kẻ chết, thưởng cho tôi tớ Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn, và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian.” ( Khải-huyền 11:18)
  Phần thưởng là thưởng cho các thánh, cho các người kính sợ danh Chúa, hạng sống trong tội lỗi, xem thường Lời Chúa sống bất khiết, vô tín thì chẳng có phần thưởng nào hết mà là nhận sự phán xét mà thôi.

  Chính vì thế mà anh chị em và tôi phải làm gì để chuẩn bị cho ngày ấy. Qua Thánh Kinh Đức Chúa Trời đã phán qua tiên tri A-Mốt 4:12 rằng: khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi.”
  Nhiều người đã sửa soạn cuộc đời trước khi chết bằng cách mua cho mình một miếng đất để chôn, một chiếc quan tài thật đẹp, hay để dành tiền lo cho tang phí v.v…

  Nhưng đó không phải là sự chuẩn bị mà A-mốt đã nói, Đức Chúa Trời muốn chúng ta chuẩn bị

  Từ ngữ sửa soạn ở đây mà câu Kinh Thánh này đề cập đến không phải là nói đến những gì về
  Mà là thái độ, nếp sống, tấm lòng, sự bất tuân của con cái Đức Chúa Trời.
  Khi dân sự của Chúa không thèm để ý đến lời cảnh cáo, sự sửa trị của Ngài thì chắc chắn sẽ có một biến cố lớn hơn xảy ra.

  Đức Chúa Trời có cảnh cáo dân sự - bằng nạn đói, hạn hán, bệnh của cây lúa, cào cào, tai hoạ, chiến tranh - họ vẫn chẳng thèm đếm xỉa gì đến Ngài. Do dân Y-sơ-ra-ên không chịu tiếp nhận bức thông điệp của Đức Chúa Trời, cho nên họ phải đối mặt với Ngài trong sự phán xét, tức là Đấng mà họ đã chối bỏ, Đấng mà họ đã không chịu vâng lời khi Ngài truyền dạy. Có một ngày, mỗi người chúng ta sẽ phải gặp Đức Chúa Trời mặt đối mặt để khia trình về những gì chúng ta đã làm hoặc không chịu làm. Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng để gặp Ngài chưa?


  Tôi đứng đây để công bố một chân lý bất biến, vượt thời gian rằng: khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi.”

  Chúa Giê xu Christ đến lần thứ hai không phải mang theo ân điển nữa, cánh cửa ân điển và thương xót sẽ khép lại, kẻ tội lỗi, bất khiết và kẻ chối bỏ Ngài sẽ không còn cơ hội ăn năn nữa.
  Lúc đó người ta trông thấy Con người tức là Chúa Giê xu Christ lấy đại quyền vinh hiển mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài và mọi người sẽ đấm ngực ăn năn, hối lỗi về tội lỗi của mình nhưng lúc đó không còn cơ hội nữa.

  Hôm vừa rồi, chúng ta đã học với nhau về tà giáo Chứng Nhân Giê Hô Va nó nói rằng: Chúa Giê xu thực sự sẽ không bao giờ tái lâm, vì Ngài chỉ là một con người mà thôi, và con người sẽ không có linh hồn gì cả, không có hỏa ngục gì cả. vì chết là hết.
  Đây là loại giáo lý đến từ quỷ Sa tan, loại giáo lý này đã lừa dối biết bao nhiêu người nam người nữ, biết bao nhiêu thế hệ, nó đã hủy diệt và giết chết biết bao nhiêu linh hồn xuống hồ lửa.
  Rất tiếc vì có những người trong chúng ta có thái độ sống và suy nghĩ giống y như giáo lý của loại tà giáo này.
  Có người mang danh là con cái của Chúa ngang nhiên nói chẳng có ai tái lâm nào hết, hoặc họ nói rằng: bảo Chúa tái lâm mà trải qua bao nhiêu ngàn năm nay Chúa có tái lâm đâu?
  Đây là

  Thế kỷ chúng ta sống hôm nay cũng như 20 thế kỷ trước, thời đại nào cũng có những người cố chấp, hoài nghi, đem niềm tin của người khác ra mà chế giễu. Ngay trong thế kỷ thứ nhất, khi sứ đồ Phi-e-rơ nói về việc Chúa Giê-xu sẽ trở lại, người ta cũng đem chế nhạo, chê cười như vậy. Và đây là câu trả lời của sứ đồ Phi-e-rơ, cũng là câu trả lời cho chúng ta hôm nay. Sứ đồ Phi-e-rơ viết: “ Trước hết phải biết rằng, trong những ngày sau rốt, sẽ có mấy kẻ hay gièm chê, dùng lời giễu cợt, ở theo tình dục riêng của mình, đến mà nói rằng: Chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế.”  (Thư II Phi-e-rơ 3:3- 4)
  Nhưng họ không hề biết lời của Chúa đã giải thích: “ Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.(Thư II Phi-e-rơ 3:8-9)

  Lý do Ngài chưa tái lâm, trở lại là vì Ngài nhịn nhục, Ngài muốn mọi người được cứu, Ngài không muốn một người nào phải hư mất.
  Nếu bây giờ Chúa tái lâm, Ngài trở lại cha mẹ họ hàng, làng xóm, anh chị em chúng ta tất cả sẽ bị hư mất.
  Vả lại sứ đồ Phi-e-rơ đã kêu gọi và giải thích lý do mà Chúa chưa trở lại trong lá thư trong IIPhi 3:8  của ông rằng: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày.”
  Ðức Chúa Trời không tính thì giờ như loài người tính. Ðối với Ngài, 1000 năm cũng như ngày hôm qua (Thi Thiên 90:4). Ngài sẽ giữ lời hứa tùy theo niên biểu của Ngài, chớ không tùy theo niên biểu của loài người. Nếu đặt những khúc Kinh Thánh nầy chung với nhau, thì dường như Ðức Chúa Trời có ý định rằng mọi thế hệ kế tiếp nhau đều phải sống trong sự trông đợi Ðức Chúa Jêsus tái lâm.
  ===

  Lời Chúa trong sách Khải huyền cũng làm sáng tỏ cho chúng ta chân lý này, sứ đồ Giăng viết như sau: “Khốn nạn cho đất và biển! Vì ma quỉ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi.” (Kh 12:12 )
  Sở dĩ ma quỉ ra tay bắt bớ bách hại vì nó biết rõ “thì giờ của mình còn chẳng bao lâu”. Chúng ta đang sống trong những ngày sau rốt, nên công việc của Sa-tan càng tăng thêm cường độ. Do biết rõ cuộc chạm trán cuối cùng với Chúa Giê-xu đã gần rồi nên Sa-tan đang tuyệt vọng, nó ráo riết tuyển mộ một đạo quân đông đảo bao nhiêu càng hay bấy nhiêu cho trận đánh cuối cùng này.


  I/. SỰ SÀNG XẢY CỦA SA-TAN TRONG NGÀY CUỐI CÙNG TRÊN ĐẤT

  Sự sàng lọc của Đức Chúa Trời

  SỰ SÀNG LỌC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
  Trong những ngày sau cuối này sẽ có sự sàng lọc lớn trong Hội Thánh Chúa. Không chỉ có sự tháp vào mà còn có sự sàng sẩy. Ngay trước khi Chúa Jesus chịu đóng đi trên thập tự giá đã có sự sàng lọc ngay trong hàng ngũ các môn đồ là những người lãnh đạo lớn của Chúa.
  Luca 22:31-37
  “Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy, Sa-tan đòi sàng sẩy các con như lúa mì. Nhưng Ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin. Vậy, khi con quay trở lại, hãy làm cho anh em con mạnh mẽ.” Phi-e-rơ thưa: “Thưa Chúa, con sẵn sàng đồng tù đồng chết với Chúa”
  Đây là lời cảnh báo Chúa dành cho sứ đồ Phi-ê-rơ. Sự sàng lọc đến với một vị sứ đồ có lòng sốt sắng, mạnh mẽ trong lời nói và việc làm. Trong trường hợp này Phi-ê-rơ đã không hiểu được chính mình. Ngày hôm nay, lời cảnh báo này vẫn giữ nguyên giá trị đối với bất kỳ Cơ Đốc Nhân nào trên đất.

  II/. SỰ THANH LỌC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG NGÀY CUỐI CÙNG TRÊN ĐẤT


  Chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách nầy; vì thì giờ đã gần đến. 11 Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa; kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa; kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa; kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa!
  12 Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. 13 Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là thứ nhứt và là sau chót, là đầu và là rốt. 14 Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành! 15 Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy.
  16 Ta là Jêsus, đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các Hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là sao mai sáng chói. ( Khải Huyền 22:11-16)


  III/. ĐIỀU CẦN PHẢI LÀM TRONG NGÀY CUỐI CÙNG TRÊN ĐẤT

  Nếu hôm nay, Ngài tái lâm mà anh chị em đang say xưa bên bàn nhậu liệu anh chị em có được cất lên không?
  Nếu hôm nay Ngài tái lâm mà anh chị đang ngồi và nằm bên người phụ nữ khác không phải vợ mình, chồng mình liệu anh chị em có được cất lên không?
  Nếu hôm nay, Ngài tái lâm anh chị em đang chửi rủa, ngồi cờ bạc liệu anh chị em có được cất lên không?
  Thưa anh chị em, Các tôn giáo trên trần gian này dạy cho con người làm sao để hạnh phúc trên trần gian này nhưng Lời của Đức Chúa Trời dạy anh chị em phải làm sao để hưởng được hạnh phúc mãi mãi vĩnh cửu bên Ngài.
  Các tôn giáo khác dạy cho anh chị em phải giữ cái bát hương cái bàn thờ tổ tiên để rồi lừa dối anh chị em sự thờ phượng đích thực là Đức Chúa Trời duy nhất.
  Anh chị em ơi, anh chị em và tôi phải làm gì và đã chuẩn bị gì chưa để cho ngày cuối cùng trên đất.

  1/. Đầu tiên chúng ta cần phải làm là: Tỉnh thức
  Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vây hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện.
  Cầu nguyện để các ngươi khỏi sa vào cám dỗ.
  2/. Phải nên thánh mỗi ngày
  Hãy nên thánh, vì ta là thánh, nếu không lên thánh thì không ai được hưởng nước Đức Chúa Trời.
  Phàm gian dâm, ô uế thờ hình tượng, thù oán tranh đấu anh chị em hãy lánh xa.

  3/. Khuyên bảo nhau
  Anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì phải khuyên bảo nhau chừng ấy.  LÝ DO CỦA SỰ SÀNG LỌC THÁNH
  Trong câu Luca 31 chúng ta thấy có sự kiện cáo từ Satan đã diễn ra. Vì chúng ta chỉ là con người giới hạn, có những sự cám dỗ, sự kiện cáo sẽ đến với đời sống của chúng ta. Đó là những sự kiện cáo mà Chúa cho phép để thử luyện người mà Ngài yêu mến.
  SỰ SÀNG LỌC THÁNH DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO
  Đối với chúng ta là những người sống trên đất thì kinh nghiệm chúng ta có không bao giờ là đủ. Sự cám dỗ, thử thách luôn đến với chúng ta ngay cả với những người lãnh đạo ở mức độ tinh vi hơn, gian khó hơn. Chúa cho phép điều đó xảy đến để có thể hướng chúng ta vào mục tiêu thiên thượng của Ngài. Trong sự thử luyện chúng ta phải có nền tảng vững chắc để có thể phân biệt, nhận biết đâu là giá trị tốt lành Chúa muốn chúng ta nhắm đến.
  Amốt 9:9 “Vì nầy, Ta sẽ truyền lệnh và sẽ tan rải nhà Y-sơ-ra-ên ra giữa mọi dân tộc Như lúa mì bị sàng sảy trên cái sàng Mà không có một hạt nào rơi xuống đất.”
  Nơi tấm lòng chúng ta, không ai có thể biết được thì Chúa hành động tại đó. Dưới sự hiện diện Thánh của Ngài thì mọi điều đều được tỏ bày. Con người có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy bên trong tấm lòng . Bước đi theo Chúa, chúng ta phải trở nên người sâu nhiệm, trọn vẹn theo tiêu chuẩn Thánh của Ngài. Đối với Chúa người có tài năng thôi chưa đủ nhưng cần có phẩm chất thuộc linh. Trong Hội Thánh Chúa mặc lấy sự thánh khiết đẹp lòng Đức Chúa Trời để có thể nhận được những phước hạnh từ Chúa.
  Ma-thi-ơ 3:7-12 “Hỡi dòng giống rắn độc kia, ai đã báo cho các người biết để chạy trốn cơn thịnh nộ sắp đến? Vậy hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, và đừng tự nói rằng: ‘Áp-ra-ham là tổ tiên chúng tôi’; vì tôi nói cho các người biết rằng Đức Chúa Trời có thể khiến những đá nầy trở thành con cháu Áp-ra-ham”
  Đây chính là sứ điệp dành cho những người tin Chúa lâu năm, mọi điều họ làm dường như quá quen thuộc. Họ không còn nhận biết đó lại là điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời . Rơm rạ không phải là những cái xấu xa, gian ác theo mắt nhìn loài người nhưng đó chính là sự không trọn vẹn theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Không trọn vẹn chính là điều ác trước mặt Chúa.
  Nhưng khi nhận biết Chúa Jesus chúng ta từ những người không ra gì trở nên người có giá trị trước mặt Chúa. Trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta có giá trị ngang nhau mặc cho người có địa vị cao hay địa vị thấp trong xã hội. Chúng ta là những người tin Chúa phải nhận thức rõ giá trị chúng ta trước mặt Chúa và thay đổi ngay trong chính tấm lòng của mình nếu không thì chỉ là kẻ ác trước mặt Chúa.
  Chúng ta có thể lớn lên, trưởng thành trong sự hiểu biết nhưng sự sàng lọc xảy đến để loại bỏ những bản tánh mà chúng ta còn giữ lại. Ấy chính là sự kiêu ngạo, niềm tự hào về bản thân, hay chính những suy nghĩ trái lẽ không đẹp lòng Đức Chúa Trời.
  KẾT LUẬN
  Sự trọn vẹn, không ngừng trưởng thành, không ngừng học hỏi, cầu nguyện thêm hơn là những gì chúng ta phải thực hiện suốt cuộc đời theo Chúa. Tiêu chuẩn tốt đẹp của thế gian chỉ là rơm rác, là cái ác trước mặt Ngài.
  “Hãy nên thánh vì Cha các ngươi là thánh” • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels