• CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2013 HỘI THÁNH CHI HỘI HÀNG KÊNH

  CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2013
  HỘI THÁNH CHI HỘI HÀNG KÊNH

  1/. LỜI CHÀO MỪNG:
  Hân hoan chào mừng quý vị đã tham dự CHƯƠNG TRÌNH kỷ niệm Mừng Chúa Giáng Sinh  năm 2013
   Với chủ đề: TÌNH YÊU CHÚA CỨU THẾ.
  THƯA QUÝ VỊ!
  Một vị tấn sỹ nói rằng: Sự giáng sinh của Chúa Giê-xu là tình yêu được nên tiếng, sự yêu thương của Đức Chúa Trời đã trở thành tiếng nói, đã trở thành hành động.
  Mỗi khi chúng ta tổ chức sinh nhật thì thường tổ chức một giờ, hoặchai giờ.  Và trong sách  Ê-xơ-tê Hoàng Đế vua Ba tư đã tổ chức mừng sinh nhật của ông kéo dài trong sáu tháng. Nhưng đối với Chúa Giê-xu thì muôn dân, mọi tiếng nói đã tổ chức sự giáng sinh đến nay đã 2013 năm. Vì Ngài là Vua của các Vua Chúa của các Chúa.
  Chúng ta cùng chúc tụng Đức Chúa Trời Đấng đã vì yêu mà Ngài giáng thế!

  Thưa quý vị! Bản chất của lễ giáng sinh chính là: Tấm Lòng Thiên Phụ, nói cách khác là tình yêu giáng thế. Đó là đề tài vĩ đại nhất của con người và không bao giờ tát cạn được. Và Chúa Giê-xu chính là trung tâm lịch sử của Lễ Giáng Sinh. Xin Chúng ta cùng lớn tiếng vỗ tay cách nồng nhiệt để mời Đức Chúa Trời, Đấng Em-ma-nu-ên đang hiện diện ở đây.

  2/. NGỢI KHEN & THỜ PHƯỢNG
  ·         Thưa quý vị! Lúc ban ngày thì ai cũng ca hát được
  Lúc tiền bạc vào như nước, ai cũng có thể hát
  Nhưng Gióp sống trong sự vây hãm bởi những mất mát đau thương, cô đơn và lạnh lùng. Nhưng trong chính những đêm tối của cuộc đời. Gióp đã lớn tiếng tuyên bố rằng: “Đức chúa Trời là Đấng Tạo Hóa tôi, khiến người ta hát mừng trong ban đêm. Gióp 35:10
  Giống như Gióp cuộc đời chúng ta trong suốt một năm qua đầy khó khăn, éo le, và nước mắt. Nhưng một lần nữa chúng ta xác quyết niềm tin giống như Ê-li-hu rằng: Ngài khiến cho người ta hát vui mừng trong ban đêm.

  Mục sư Charles Spurgeon dựa vào sách Gióp mà có lời nguyện cầu rằng:
  Lạy CHúa Giê xu vị Nhạc Trưởng, xin đừng để chúng con đứng đó mà không có bài hát bởi vì hoạn nạn bối rối đang vây hãm chúng con, nhưng xin cho môi miệng chúng con trổi lên giai điệu rực rỡ để chiếu sáng trong bóng đêm.


  ·         Tác giả Thi thiên 98 bảo chúng ta: "Hãy vui vẻ! Hãy ngợi khen! Hãy vỗ tay! Hãy cất tiếng lớn lên! Các ngươi đang có những tin tức tốt lành"
  "Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới; Vì Ngài đã làm những sự lạ lùng: Tay hữu và cánh tay thánh của Ngài đã giải cứu Ngài. Đức Giê-hô-va đã tỏ cho biết sự cứu rỗi Ngài, và lộ ra sự công bình Ngài trước mặt các nước. Ngài đã nhớ lại sự nhân từ và sự thành tín của Ngài đối cùng nhà Y-sơ-ra-ên; Các đầu đất đã thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời".
              "Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, nức tiếng vui vẻ và hát ngợi khen! Khá dùng đàn cầm và giọng ca mà hát ngợi khen Đức Giê-hô-va, hãy lấy còi và tiếng kèn mà reo mừng trước mặt Vua, tức là Đức Giê-hô-va. Nguyện biển và muôn vật ở trong biển, thế gian cùng những người ở trong thế gian đều nổi tiếng ồn ào lên! Nguyện các sông vỗ tay, núi non cùng nhau hát vui mừng trước mặt Đức Giê-hô-va!

  3/. CẦU NGUYỆN KHAI LỄ
   Luca 1:46-55“Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi. Vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Nầy, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước; Bởi Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi. Danh Ngài là thánh, và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời nầy sang đời kia.
  4/. BAN HÁT ( CA ĐOÀN)
  Diện tích Y-sơ-ra-ên không quá tám ngàn dặm vuông, tức là tương đương 1/16 diện tích Việt Nam, 16 nước Do Thái cộng lại mới chỉ bằng đất nước Việt Nam hình chữ S của chúng ta.
  Thưa quý vị! Chúa không chọn đế quốc hùng mạnh của Ai cập để giáng sinh, Đức Chúa Trời đã không sai con của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu sinh ra ở trong đế quốc La-Mã, hoặc đế quốc Mê-đô-ba-tư hay đất nước Mỹ.
  Mà Ngài đã chọn một đất nước rất nhỏ đó là quốc gia DO Thái, Ngài đã chọn một làng quê nhỏ của mọi làng quê để chào đời tại thành Bết-lê-hem.

  5/. ĐỌC ĐIỆN CHÚC MỪNG
         cụ Ms Phan đình liệu nói
  Các giáo chủ đời này chỉ là các cái đèn mang sông, đèn pin
  Chúa Giê xu đến giống như mặt trời mọc và các giáo chủ chỉ là các cái đèn mà thôi.
  Đến ngày sau rốt những cái đèn pin không còn cần nữa, vì Ngài phán với chúng ta bởi con Ngài.
  Ngài như là mặt trời, Ngài là sự chói sáng của Đức Chúa Trời, Ngài là sự sáng của thế gian.

  6/. ĐỌC KINH THÁNH
  Luca2:7 Người sinh con trai đầu long, lấy khăn bọc đặt nằm trong máng cỏ.
  Chúng ta đọc đi đọc lại mỗi năm bao nhiêu lần, nhưng chúng ta chưa thấu đáo được điều Luca nói:
  Chúng ta đừng có tưởng cái khăn bình thường – cái khăn dư.
  Lúc đó bà Ma-ri có cái khăn duy nhất
  Nên nhớ người đàn bà Do thái có cái khăn chum đầu lúc đó bà Ma ri có để bảo vệ cái thuần phong mỹ tục. để bảo vệ cái giá trị của một người đàn bà đông phương.
  Sinh con ra không có cái gì trong tay, không có cái gì quấn, nhưng người đã lấy khăn bọc con mình. Đây là một sự hy sinh.
  Hy sinh danh dự của một người đàn bà, lấy khỏi cái khăn chum đầu của một người nữ đông phương. Bà không còn giá trị của một người đàn bà nữa.
  Bà phải hy sinh nghèo đến thế đấy thưa quý vị.
  Vì con trời hạ giáng, bà chấp nhận cái bảo vệ cái phong hóa của người đàn bà, quá nghèo không còn gì nữa, lấy xuống để bọc con mình.

  Đặt nằm trong máng cỏ: Bao nhiêu lần con quý vị chưa sinh, cháu quý vị chưa sinh mà đã lo đi mua đồ rồi, không biết nó là con gái hay con trai thôi mua cả hai.
  Nó chưa biết ngồi thì đã mua xe đẩy, xe đạp rồi.
  Nhưng Chúa Giê xu Christ Ngài vào đời, Ngài mang than phận của con người. Ngài nghèo hơn bất cứ người nghèo nào khác trong thế giới này.
  Tiếp theo; là vì nhà quán không có đủ chỗ ở
  Nhiều học giả lý luận rằng: vì quá nghèo không có đủ tiền thuê khách sạn, không đủ tiền thuê quán, vì đến trễ nên hết trỗ.

  Có ông nói rằng: Vì Giô sép không biết lên mạng để chếch, bất cứ lý do nào đi nữa thì con trời vào đời… vẫn không có chỗ cho Ngài.
  Bất cứ lý do nào đi nữa cho đến ngày hôm nay, nhiều người đã từ chối Ngài.
  Nếu Chúa Giê-xu vào đời mà quý vị và tôi không dành chỗ cho Ngài trong cuộc đời quý vị thì rồi đây Chúa Giê-xu Christ trở lại làm vua trên muôn vua, con người cũng không có chỗ trong long của Ngài.

  7/. GIẢNG LUẬN:
  Lúc sắp giảng:
  Kìa chiên con của Đức Chúa Trời, Đấng  cất tội lỗi thế gian
  Đó là bài giảng ngắn nhất của cả bộ Kinh Thánh, không có bài giảng nào ngắn.
  Ước gì tôi có thể giảng giống như Giăng Báp tít chỉ giảng một câu rồi ngồi xuống.
  Người Do Thái gọi chiên con là của Đức Chúa Trời, như là một sự dâng hiến, để đổ huyết gia để cứu Chuộc chúng ta.
  Lúc giảng xong:
  Đây là lai lịch thật của con trẻ sanh ra cho Mary trong đêm ấy tại thành Bếtlêhem cách đây 2000 năm.
  Đối với kiến trúc sư, Ngài là hòn đá góc.
  Đối với chủ nhà băng, Ngài là báu vật kín giấu.
  Đối với thợ làm bánh, Ngài là bánh hằng sống.
  Đối với thầu xây dựng, Ngài là cái nền chắc chắn.
  Đối với y bác sĩ, Ngài là Vị Y Sĩ Đại Tài.
  Đối với nhà giáo dục, Ngài là vị giáo sư bậc thầy.
  Đối với nhà nông, Ngài là Chủ của mùa gặt.
  Đối với người bán hoa, Ngài là hoa huệ trong trũng.
  Đối với nhà địa chất, Ngài là vầng đá của mọi thời đại.
              Nhưng đối với bạn thì Jêsus là ai chứ? Bạn có nhận biết Ngài chưa? Có phải bạn đang nhìn biết Jêsus nầy? Có phải Ngài là Cứu Chúa của bạn không?

  8/. BAN HÁT ( CA ĐOÀN)

  9/. ĐƠN CA
  Có người nói: thượng đế sang tạo loài người nhưng sang tạo vào cuối tuần khi Ngài đã mệt rồi.
  Chúa là Đấng mạnh sức, chẳng mỏi, chẳng mệt
  Sáng thế ký cho hay: mọi sự Ngài tạo nên đều là tốt lành
  Lời bài thánh ca: Chúa không lầm khi Ngài tạo nên con
  10/. CẦU NGUYỆN TẤT LỄ
  11/. HÁT CHÚC MỪNG GIÁNG SINH
  12/. THÔNG BÁO: DỰ TIỆC


  Phật thích ca nói: ta là ngón tay chỉ đường
  Còn Chúa Giê-xu là chính COn Đường

  Khải 1:17-18
  Không ai trên trần gian này dám công bố: Ta là Đấng trước hết, không ai trên trần gian này dám công bố rằng: Ta cầm chìa khóa của Thiên đàng và âm phủ.
  Không ai trên trần gian này dám công bố ta đã sống đã chết rồi lại sống lại nữa.
  Như vậy là Đức Chúa Giê-xu Christ Ngài từ trời đến.
  Tiên tri Mi chê cho chúng ta biết rằng: Gốc tích của Chúa là từ đời xưa và từ trước vô cùng.
  Không phải là mới đây. Không ai trên trần gian này dám công bố gốc tích của mình hết.  Yêu là chấp nhận gian nan,
  Éo le hơn nữa… vẫn tràn tình yêu.
  Yêu như gương Chúa hằng nêu:
  Vì ta Ngài chịu trăm điều đắng cay.
  Đời ta có được hôm nay,
  Đừng nên luyến tiếc những ngày tháng qua.
  Yêu người là biết thứ tha,
  Như mình được Chúa bỏ qua lỗi lầm.
  Yêu là nhận tội ăn năn,
  Quay đầu về Chúa hưởng ân điển Ngài.
  Tình yêu chẳng mất, còn hoài!
  Đến ngày cùng sống nơi Ngài hiển vinh.


  Đức Phật dạy: “Đời là bể khổ”, và Ngài dạy “Nếu nước biển chỉ có một vị là mặn, thì đạo của ta cũng chỉ có một mục đích là giải thoát”.
  Một đạo sĩ Ấn Độ hỏi các đệ tử: “Này các con, các con có biết khi nào đêm tàn và ngày xuất hiện không?”. Các môn đệ thi nhau trả lời. Có người hỏi: “Thưa Thày, có phải đêm tàn và ngày xuất hiện là khi mà nhìn một đoàn vật từ xa người ta có thể phân biệt được con nào là con bò, con nào là con trâu không?”. Thày lắc đầu: “Không phải”. Một đệ tử khác lại hỏi: “Thưa Thày, có phải đêm tàn và ngày xuất hiện, ánh sáng tới và bóng tối lui, là khi từ xa nhìn vào vườn cây người ta có thể phân biệt cây nào là cây xoài, cây nào là cây mít không?”. Thày vẫn lắc đầu. Không đệ tử nào trả lời được câu hỏi. Lúc đó, đạo sĩ mới từ từ nói: “Đêm tàn và ngày xuất hiện, ánh sáng tới và bóng tối lui là khi nhìn vào mặt nhau, người ta nhận ra nhau là anh em”.

  LÒNG YÊU THƯƠNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
  Một vua kia có một vị thủ tướng rất tài giỏ, vì học rộng lắm. Một ngày kia, vị thủ tướng ấy trở nên tín đồ Đấng Christ, bèn công bố đức tin mình trước mặt dân chúng. Vị ấy thường làm chứng rằng mình tin Đấng Cứu Thế đã đến thế gian để cứu những kẻ có tội. Ông vua không hiểu được sự này nên đã nói: “Trẫm là vua, nếu trẫm muốn thi hành điều gì, thì chỉ phải truyền lịnh cho các thần dân là đủ. Lẽ nào Đấng christ là vua trên các vua mà lại tự hạ mình xuống thế gian nầy? Điều đó rất vô lý! Vua muốn đuổi thủ tướng về vườn, vì thấy ông đã tin theo Đấng Christ, nhưng vua có lòng yêu mến ông lắm, nên hứa rằng nếu ông có thể giải nghĩa vấn đề nầy, thì sẽ tha tội cho, không cách chức. Vị thủ tướng xin vua cho mình suy nghĩ trong 24 giờ rồi sẽ giải đáp. Vị ấy liền sai một người thợ mộc rất khéo , bảo làm một tượng gỗ giống in hình Hoàng thái tử mới mười hai tuổi, và cũng mặc một thứ quần áo giống như của Hoàng thái tử. Ngày hôm sau, vua cỡi thuyền rồng, chơi sông với Thủ tướng. Thủ tướng đã dặn người thợ mộc hãy đứng trên bờ sông kia, hễ xa xa thấy một dấu hiệu của Thủ tướng thì ném cái tượng gỗ ấy xuống nước. Vua ngồi trên thuyền thấy tượng gỗ rơi, tưởng là con mình ngã xuống sông, không kịp bảo ai, liền nhảy ùm xuống nước, bơi ra cứu con. Vị Thủ tướng bèn hỏi tại sao vua không sai một đầy tớ nhảy xuống nước để vớt hoàng tử, mà chính vua lại nhảy xuống nước làm gì, đến nỗi gần phải chết đuối và ướt hết long bào. Vua trả lời: “Đó là do lòng thương!” Vị Thủ tướng liền tâu rằng: “Cũng một lẽ ấy, Đức Chúa Trời là Đấng Thượng Đế dựng nên thần, người và muôn vật, cũng không đành lòng sai ai xuống thế hạ nầy để đem sứ mạng cứu rỗi cho loài người; nhưng vì lòng yêu thương của Ngài vô hạn, nên phải từ bỏ ngôi vinh hiển trên trời, giáng xuống trần gian, mà cứu chúng ta. Đó cũng là do nơi lòng thương chúng ta vậy!” “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). D.N.T.


 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels