• NHỮNG TIA LỬA DƯỚI ĐÁM TRO TÀN


  CHỦ ĐỀ: NHỮNG TIA LỬA DƯỚI ĐÁM TRO TÀN
  KINH THÁNH: Các Quan Xét 13:
  DẪN NHẬP:
  Kính thưa quý vị! chắc chắn ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm về việc nấu lướng bằng bếp lửa, thổi rơm, đun củn, hoặc đốt chấu.
  Và ai trong chúng ta cũng đã từng thổi lửa từ một đám tro tàn đang lịm tắt phải không? quý vị đã thổi lửa được từ đám tro tàn đang sắp bị nguội tắt chưa?

  Tôi có kinh nghiệm vào những ngày giá rét của mùa đông, đã thổi lửa trong một đống tro đang lịm tắt.
  Kinh thưa quý vị!
  Chúng ta đang bước vào sách các quan xét, đây là một thời kỳ vô cùng lạnh lẽo và đen tối. Suốt 400 năm của lịch sử tuyển dân Y-sơ-ra-ên đã sống trong cảnh ai cũng làm theo ý mình lấy làm phải.

  Họ liên tục sống trong cảnh bất trung, bất tín với Chúa thế rồi Chúa dấy lên những kẻ thù là các dân tộc…. khiến cho con cháu họ bị lầm than, đau khổ trong cảnh nô-lệ. Trong cảnh nô-lệ, bất hạnh như thế họ đã kêu than với Đức Chúa Trời.

  Và Đức Chúa Trời đã dấy lên những vị anh hùng được gọi là các quan xét để giải cứu họ. Tôi gọi những vị anh hùng các quan xét này là những tia lửa, còn thời kỳ dân tộc đang sống lạnh lẽo giống đống tro tàn.
  Nếu thế giới này là một đống tro tàn thì quý vị là ai? Quý vị và tôi có phải là những tia lửa mà Đức Chúa Trời đang sử dụng để thổi lên lòng tin kính cho người xung quanh không?
  Nếu Hội Thánh đang lạnh lẽo thì quý vị có phải là những tia lửa để sưởi ấm cho cộng đoàn mà chúng ta đang có mặt hay không?
  Nếu tâm linh của quý vị đang lạnh lẽo giống đống tro tàn thì quý vị sẽ làm gì để thổi lên hy vọng?

  Mẹ Têrêsa đã có lần cầu nguyện như thế này:
  Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.
  Để nơi đâu có oán ghét hận thù, con sẽ mang đến yêu thương;
  nơi nào có bất công, con sẽ đem đến sự tha thứ;
  nơi nào có nghi ngờ, con mang đến đức tin;
  nơi nào có thất vọng, con mang đến hy vọng;
  nơi nào có bóng tối, con mang về ánh sáng;
  nơi nào có u sầu buồn bã, con mang đến an vui.

  Tiên tri: Hãy dấy lên và sáng lòe ra.
  Hãy vùng dậy giữa đám người chết…

  Quý anh chị em! Hãy nói với người bên cạnh mình rằng: Bạn chính là tia lửa của Đức Chúa Trời.
  Ngài sẽ dùng quý vị để soi sáng, để sưởi ấm, để thổi lên ngọn lửa đức tin, tin kính Đức Chúa Trời.
  Quý vị còn nhớ!
  Họ đã đóng cửa lò rèn, họ đã không cho lò rèn thổi lửa nhưng …

  Bây giờ, chúng ta sẽ đi tìm một tia lửa thứ nhất trong loạt bài NHỮNG TIA LỬA DƯỚI ĐÁM TRO TÀN.

  TIA LỬA SAM-SÔN
  I. SAM SÔN ĐƯỢC THÁNH HIẾN TỪ TRONG LÒNG MẸ.
  Trong Kinh Thánh chỉ chép tên ba người trọn đời làm người Na-xi-rê; đó là Sam-sôn (Quan 13:1- 4, 5), Sa-nu-ên (ISa 1:11, 28), và Giăng Báp-tít (Lu 1:15).
  Chúng ta sẽ đọc Các Quan Xét 13:2-7
  Chúng ta chú ý câu 2 đây là một bà mẹ son sẻ không có con, trong Kinh Thánh có rất nhiều người phụ nữ son sẻ như trường hợp của bà An-ne, mẹ của Giăng Báp-tít. Điều này nó dẫn trực tiếp sự can thiệp của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của những con người đó.

  Bây giờ, để ý câu 5 “vì ngươi sẽ có nghén và sanh một con trai. Dao cạo sẽ không đưa qua đầu nó, bởi vì đứa trẻ từ trong lòng mẹ sẽ làm người Na-xi-rê [†] Hãy xem Dan Ds 6:2 cho Đức Chúa Trời; về sau nó sẽ giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi tay dân Phi-li-tin.”

  Na-xi-rê là gì? Người biệt riêng. Một Na-xi-rê thường thường Bất luận nam nữ, là người đã hứa nguyện cách đặc biệt đều phải biệt mình riêng để hầu việc Đức Chúa Trời. Sự bó buộc đó hoặc là trọn đời, hoặc một thời gian nhứt định. Trong Ngũ kinh không nói đến người Na-xi-rê trọn đời; song những luật lệ về lời hứa nguyện trong ít ngày đều chép trong Dân 6:1-21.

  Người Na-xi-rê biệt mình ra khỏi người thường, dầu vẫn ăn ở giữa vòng họ, trọn lúc dâng mình, phải kiêng cữ bốn điều:

  1. Phải kiêng cữ rượu nho, rượu mạnh, và mọi sản vật từ quả nho, như các thầy tế lễ (Lê 10:9).

  2. Không được hớt tóc, vì tóc chỉ bóng về sức mạnh của thân thể, tỏ ra người đó đã dâng cả sức mình có để hầu việc Ngài.

  3. Không được đụng đến xác chết dầu là bà con rất thân, như thầy tế lễ (Lê 21:11, 12).

  4. Đừng ăn vật gì chẳng sạch (Quan 13:5-7).

  Và điểm đặc biệt ở đây là: Sam-sôn còn ở trong lòng mẹ, chưa phải là đứa trẻ cũng chưa phải là một người trưởng thành, người lớn.
  Lời khấn Na-xi-rê thường là lời khấn dành cho người đã trưởng thành còn ở đây ông Sam-sôn còn ở trong lòng mẹ. Vì thế chính bà mẹ phải giữ cái lời khấn hứa đó trong thời gian ông ở trong lòng mẹ.

  Cho nên, chúng ta mới thấy trong câu 4 “từ bây giờ hãy cẩn thận, chớ uống rượu hay là vật chi say, và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch;”
  Tất cả những chi tiết đó nói lên cái gì? Nói lên Sam-sôn ngay từ trong lòng mẹ đã được thánh hiến cho Chúa, có nghĩa là đã được tách riêng, biệt riêng ra chỉ dành cho một mình Chúa.

  Rô 12:1, 2 cũng mang ý như vậy đối với người tín đồ Đấng Christ, vì khuyên "hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời."

  Được thánh hiến từ trong lòng mẹ, từ chỗ đó chúng ta đi đến một đoạn văn khác để thấy rõ hơn.

  II. SỨC MẠNH CỦA SAM-SÔN ( CÁC QUAN XÉT 15:1-5)
  “Vậy, Sam-sôn đi bắt ba trăm con chó rừng, cũng lấy những đuốc, rồi cột đuôi mỗi hai con lại, và cột đuốc giữa hai đuôi. 5 Người đốt đuốc, thả chó rừng vào trong lúa mì của dân Phi-li-tin. Như vậy, người đốt lúa mì đã bó cùng lúa mì chưa gặt, và các vườn ô-li-ve.”

  Chuyện kể ông Sam-sôn đi bắt ba trăm con chó sói, chúng ta có thể bắt nổi một con không? Con người này có một sức mạnh rất lạ thường.

  Rồi
  "Sam-sôn cùng cha mẹ xuống Thim-na. Tại một vườn nho ở đó, chàng bị một con sư tử tơ tấn công. Thần Linh của Chúa giáng trên chàng mạnh mẽ phi thường. Với hai tay không, Sam-sôn xé con sư tử làm đôi như xé một con dê con vậy." (Các Quan Xét 14:5-6)

  Lần khác Sam-sôn sau khi thỏa thuận với đồng bào mình để họ đem nạp cho kẻ thù. "Họ lấy hai sợi dây thừng còn mới trói Sam-sôn và dẫn chàng về đến Lê-hi, người Phi-li-tin nghe tin reo hò mừng rỡ, nhưng sức mạnh phi thường của Thần Linh Chúa giáng trên Sam-sôn; dây thừng trói tay ông đứt ra như một sợi chỉ gai gặp lửa. Thấy một cái xương hàm lừa, chàng nhặt lên làm khí giới đánh chết một ngàn người Phi-li-tin." (Các Quan xét 15:13-15)


  Sam-sôn có thể vác cổng thành nặng 350 ký chạy đi trên con đường dài 40 dặm, từ thành phố Ga-xa đến Hếp-rôn, Thánh sử ký thuật lại rằng: "Sam-sôn đến Ga-xa, gặp một gái điếm và ngủ đêm với cô ta. Người trong thành kháo nhau: "Sam-sôn đang ở đây." Quân lính liền bao vây và canh gác cổng thành. Suốt đêm, họ im lặng, thầm bảo nhau: "Sáng ra, ta sẽ giết hắn." Nhưng đến nửa đêm, Sam-sôn thức dậy, đi ra cổng thành, nắm cả cửa lẫn trụ, nhổ bật lên, đặt lên vai vác lên đỉnh đồi đối diện Hếp-rôn." (Các Quan Xét 16:1-3)

  Khi nói đến sức mạnh của Sam-sôn thì bản văn Thánh Kinh dùng một từ giúp cho chúng ta hiểu sức mạnh đó từ đâu đến.
  Cũng ở Các Quan Xét 15: 14 “Khi đến Lê-chi, dân Phi-li-tin ra đón người và la tiếng reo mừng. Song Thần của Đức Giê-hô-va cảm động Sam-sôn, những dây cột cánh tay người trở thành như chỉ gai bị lửa đốt, tàn rớt khỏi tay người. 15 Gặp được một cái hàm lừa con mới tinh, người bèn giơ tay lượm lấy, và dùng nó đánh một ngàn người.”

  Trong bản dịch sát nghĩa phải dịch là: “nhưng sức mạnh phi thường của Thần Linh Chúa giáng trên Sam-sôn.
  Thần của Đức Giê hô va ập xuống trên ông, giáng trên ông. Sức mạnh của Sam-sôn không phải là sức mạnh của cá nhân ông mà sức mạnh đó đến từ Đức Chúa Trời.

  Nhưng khi mà Chúa không còn ở với Sam-sôn nữa thì Sam-sôn trở thành một con người yếu đuối như tất cả mọi người.
  Các Quan Xét 16: 20 “Bấy giờ nàng nói: Ớ Sam-sôn, người Phi-li-tin xông hãm ngươi! Người thức dậy mà rằng: Ta sẽ ra như các lần trước, và gỡ mình cho thoát khỏi tay chúng nó! Nhưng người chẳng biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình. 21 Người Phi-li-tin bắt người, khoét con mắt, đem xuống Ga-xa, rồi trói người bằng dây đồng đậu đôi, và bắt người phải xay cối trong ngục.”
  Minh họa: Chúa lìa bỏ Sau-lơ.
  Đức Chúa Trời không còn ở với Sam-sôn nữa, cũng có nghĩa là sức mạnh không còn nữa. Sam-sôn đã không trung thành với lời khấn Na-xi-rê, lời khấn thánh hiến.

  Không trung thành trong cả những điều nhỏ nhất:

  Minh họa: Điều này được ghi trong Các Quan Xét 14:9 “ Người bụm mật trong tay, vừa ăn vừa đi. Đến gần cha mẹ, người đưa cho cha mẹ ăn; nhưng chẳng thuật rằng mình đã lấy mật đó trong thây sư tử.”

  Chuyện không được đụng vào xác chết của thú vật hay người là một trong những lời khấn Na-xi-rê.
  Nhưng đỉnh cao cái lời khấn Na-xi-rê không còn hiệu nghiệm nữa là lúc tóc tai ông bị cạo sạch.
  Mà không phải tự nhiên mà bị cạo chứ. Có một người đàn bà là Đa-ni-na, mà cô này dụ dỗ Sam-sôn hết lần này đến lần khác. Người ta nói quá tam ba bận đến lần thứ 4 thì Sam-sôn gục ngã.


 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels