• LỄ TƯỢNG NIỆM

  Thật ra Lễ Tưởng Niệm chỉ là một việc chúng ta bắt chước những tôn giáo khác mà thôi.
  Dù vậy, người tin Chúa phải biết lợi dụng cơ hội để giảng Tin Lành, nhưng phải nhờ ơn Chúa sắp xếp thế nào để không trở thành mê tín, tà giáo.
  ThÍ dụ: chúng ta không tổ chức để cầu siêu, cầu hôn cho người qua đời, chỉ tổ chức để an ủi người còn sống; tránh tổ chức ăn uống linh đình, nhậu nhẹt, say sưa, tốn kém.
  Nói chung, đó là một buổi nhóm cầu nguyện xin Chúa an ủi những người thân còn sống và xin Chúa khích lệ mọi người sống trong dức tin để còn gặp người thân của mình nơi Thiên đàng (người thân đã tin Chúa, dù mới hay tin đã lâu năm). Nếu người thân chưa tin Chúa thì cẩn thận chỉ chú trọng những người còn sống mà thôi.
  1. Hát một Thánh ca ý nghĩa xin Chúa an ủi, hoặc Chúa tái lâm.
  2. Tuyên bố lý do buổi Lễ (ngắn) với mục đích để an ủi những người sống.
  3. Cầu nguyện xin Chúa ban phước cho buổi Lễ.
  4. Có thể hát thêm 1 hoặc 2 Thánh ca.
  5. Mời thân nhân nói vài lời bày tỏ tấm lòng với người qua đời. Nếu người qua đời tin Chúa thì nhấn mạnh vào đời sống đức tin khi còn sống để làm chứng về Chúa.
  6. Chia sẻ Lời Chúa độ 10 đến 15 phút nhắc đến đức tin về sự sống lại khi Chúa đến, khích lệ con cháu trung tín với Chúa để gặp lại người thân trên Thiên đàng.
  7. Cầu nguyện cảm ơn Chúa ban cho người thân về với Chúa đang hưởng phước vinh hiển (đã tin Chúa), xin Chúa an ủi và khích lệ thân nhân còn sống, xin Chúa dùng sự qua đời của một người để tỉnh thức tất cả người còn sống (có thể chia vấn đề cầu nguyện ra rồi mời 2 người cầu nguyện.
  8. Chủ nhà cảm ơn 
  9. Cầu nguyện chung - kết thúc
 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels