• Đời Sống Phó Dâng Cho Chúa

  Rô ma 12:1-2
  Đời sống phó dâng cho Chúa
  Chúng ta phải sống ra sao trước mặt Cha của chúng ta đây.
  Thi 116:12
  Làm gì để báo đáp Chúa? Chúng ta phải sống phó  dâng mọi sự để báo đáp ân điển cho Chúa.
  Lúc nào minh cũng chỉ nhận một điều gì đó thôi, chúng ta phải thay đổi hãy sống phó dâng cho Chúa.
  Làm thế nào Chúa đẹp lòng về đời sống của mình? Sống làm thế nào để làm vinh hiển danh Chúa.
  Phao lô dùng Lời Chúa làm thức tỉnh đời sống chúng ta.
  Dâng thân thể của mình. Phao lô giải thích sự thương xót và nhan từ của God.
  Ông vốn là thù nghịch với Chúa nhưng giờ đã khác rồi. Chúng ta đã chết về lầm lỗi của mình nhưng Chúa thương xót và nhan từ của Chúa.
  I. Dâng thân thể ( câu 1)
  Thời Cựu ước họ đã bắt một con vật dã chết nhưng chúng ta phải dâng cho Chúa của lễ sống.
  Của lễ sống là chính than thể và đời sống của minh.
  Không dâng của cúng, không dâng đồ cúng cho bố mẹ và trở thành ma đói.
  Của cúng đó là của lễ chết. Giờ chúng con sẽ cho bố mẹ thấy một của lễ sống. Và họ đã mời bố mẹ về để chăm sóc, nuôi dưỡng.
  Của lễ sống tốt hơn nhiều của lễ chết.
  Của lễ bằng chính đời sống hằng ngày của mình thì đó là điều đẹp lòng và vui lòng nhận.
  Của lễ dâng cho Chúa phải sống và sạch.
  Than thể của chúng ta phải là đồ dùng cong bình.
  Ấy là sự thờ phải lẽ.
  Cựu ước dâng của lễ chết và thủ tục.
  Chính Chúa Giê xu làm sinh tế sống chuộc tội chúng ta.
  Mỗi than thể của chúng ta là đền thờ của Ngài.
  Mỗi chúng ta là thầy tế lễ.
  Hãy đang cho Chúa than thể của mình.
  Chính đời sống là một sự thờ phượng liên tục.
  Đời sống thiêng liêng.
  Dâng suy nghĩ cử chỉ điệu bộ và nét mặt của chúng ta cho Ngài.
  Ngài đẹp lòng khi chúng ta có nét mặt như các thiên sứ sáng láng.
  Dầu ăn dầu uống hãy vì vinh hiển Chúa.
  Khẩn thiết xin anh em hãy dâng than thể cho Ngài
  II. Dâng tấm lòng ( câu 2)
  Trước khi dâng than thể thì c húng ta phải dâng tấm lỏng của mình trước vì tấm lòng điều khiển con người bề ngoài.
  Cham 23:36
  Hãy đang tấm lòng cho Ngài.
  Hãy biến hoá đừng bắt chước theo thế gian nhưng hãy đổi mới ở trong tấm lòng của mình.
  Những điều thuộc về đất sẽ thối rữa và qua đi. Nhưng những điều đời đời còn lại.
  Mọi điều trong thế gian đều qua đi đến từ bụi đất thì trở về bụi đất.
  Sống ở đời này đứng bám vào đời này.
  Đừng trong đợi và dựa vào nhưng điều ở thế gian này.
  Phải trong đợi vào nước của chúng ta ở trên thiên đằng.
  III. Dâng ý muốn ( câu 2)
  Ý muốn của Chúa lúc nào cũng là tốt lành.
  Ý muốn của chúng ta rất ác độc và không tốt lành.
  Ý muốn của Chúa lúc nào cung là tốt lanh trọng vẹn.
  Đó là con đường duy nhất đem đến HP đích thực cho chúng ta.
  Đừng ngại gì hoặc trần trừ bỏ đi cái ý riêng của mình.
  Cau hỏi: nếu Chúa chỉ làm một điều duy nhất cho mình thì chúng ta sẽ mong ước điều gì?
  Tôi sẽ phó thác mọi điều theo ý muốn của Chúa.
  Chỉ có Chúa biết rõ chúng ta cần điều gì?
  Điều minh cần là gì? Tưởng đá là bánh xin đá.
  Tưởng rắn là cá thì xin rắn đó.
  Nhưng Chúa biết rõ.
  Chúa biết rõ anh chị em biết gì?
  Chỉ cần trông đợi Ngài làm điều tốt nhất.
  Không phải ý muốn của mình là gì mà là ý muốn của Chúa là gì?
  Soi chiếu đời sống chúng ta ngày hom nay. Suy gẫm
  Sống như thế nào? Chúng ta có lấy Chúa làm tam điểm không? Hay chúng ta làm trung tam.
  Chúng ta sống thỏa lòng với những điều Ngài ban cho và đẹp lòng của Ngài.
  Khi chúng ta sống đang than thẻ
   Và ý muốn của mình rồi thì tự nhiên sự đầy dẫy Đức Thánh Linh.
  Đời sống của chúng ta phải là sự thờ phượng liên tục.
  Hãy làm đẹp lòng Ngài chứ đừng sống cho riêng mình nữa.
  Hãy ăn năn. Luon sống theo ý mình chứ ko theo ý Chúa. Hãy có một quyết tam với Chúa.
 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels