• SUY NGHĨ VỀ CÁI CHẾT

  Câu chuyện trong Phúc Âm mà chúng ta vừa công bố, xác quyết với chúng ta một sự thật. Một sự thật căn bản đối với con người nói chung và đối với người tin nơi Chúa Giê-xu nói riêng.

  Chúa Giê-xu đã đến viếng thăm một đám tang. Và Chúa Giê-xu đã khóc thương tiếc và rất thổn thức, Ngài đau xót trước tình cảnh bi đát trước thân phận của con người. Và cái chết nói lên tất cả những sự đau đớn, bi đát và bất hạnh của con người.

  Và Chúa Giê-xu đã đối diện với thực trạng ấy Ngài thổn thức và khóc.
  Nhưng Ngài không chỉ đến đám tang đó chỉ để thương xót, chia sẻ với nỗi đau buồn, hoặc khóc mà thôi. Nhưng Đức Chúa Giê-xu đã làm cho ông La-xa-rơ sống lại từ kẻ chết, tức là Phục Sinh sống lại.
  Việc Chúa Giê-xu cho ông La-xa-rơ Phục Sinh là một phép lạ trong Phúc Âm Giăng. Để khẳng định rằng: Ngài có quyền trên sự chết.

  Chúa đã đến để đem sự sống cho La-xa-rơ, thì Con của Đức Chúa Trời cũng đến để đem sự sống và sự sống vĩnh cửu cho những ai tin Ngài.

  Đức Chúa Giê-xu đã đi vào trần gian, Ngài đã đi vào cái tận cùng cõi của cái chết và sự bất hạnh, nhưng từ trong chính từ vực thẳm của cái chết và sự bất hạnh. Chúa Giê-xu đã trổi dậy trong tư thế Phục Sinh.

  Đức Chúa Giê-xu đã Phục Sinh để nói lên cho chúng ta rằng: Ngài đã thắng sự chết, sự chết không có quyền trên Ngài.
  Và Ngài sống cho lên Ngài cũng ban cho kẻ tin Ngài sự sống vĩnh cửu.
  Hôm nay, chúng ta tiễn biệt ____________

  Chúng ta phải nhớ và ý thức rằng: Sự ra đi của ____________, cái chết của _______ không phải là dấu chấm hết.

  Sự ra đi này, cái chết này là một cánh cửa mở ra và mọi gọi chúng ta bước vào sự sống mới, sự sống vĩnh cửu.
  Trong Lễ An Táng của ____________ ngày hôm nay, chúng ta lên dừng lại suy nghĩ về

 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels