• TĂNG TRƯỞNG TRONG CHÚA

  TĂNG TRƯỞNG TRONG CHÚA

  ĐỀ TÀI: TĂNG TRƯỞNG TRONG CHÚA
  Lời chào mừng:
  Vào thời điểm cuối đời, nhà lãnh tụ vĩ đại của người Do thái là Môi se đã cất tiếng lớn trước mặt trời và đất rằng:
  Hỡi trời, hãy lắng tai, tôi sẽ nói;
  Và đất, hãy nghe những lời của miệng tôi.
  Đạo của tôi rải ra như mưa;
  Lời tôi sa xuống khác nào sương móc,
  Tợ mưa tro trên cây cỏ,
  Tỉ như mưa tầm tã trên đồng xanh.
  Vì tôi sẽ tung hô danh Giê-hô-va.
  Hãy tôn sự oai nghiêm cho Đức Chúa Trời chúng tôi!
  Công việc của Hòn-Đá là trọn vẹn;
  Vì các đường lối Ngài là công bình.
  Ấy là Đức Chúa Trời thành tín và vô tội;
  Ngài là công bình và chánh trực.
  ( Phục-truyền 32:1-4)


  - Lời cảm ơn về những bàn tay yêu thương của anh chị em đã luôn cung cấp sự cần dùng của gia đình chúng tôi. Cảm ơn tấm lòng anh chị em lo tưởng, mở rộng lòng đối với chúng tôi.
  Thật như lời Chúa trong Châm ngôn có nói:
  Ơn nghĩa quý hơn bạc vàng,

  Nhập đề:
  Buổi sáng hôm nay, tôi trân trọng mời Hội Thánh cùng học với tôi về một đề tài rất quan trọng đó là: Tăng Trưởng Mỗi Ngày
  Qua đề tài này, tôi và quý vị hãy nhìn lại đời sống của mình, nhìn lại gia đình mình, nhìn lại Hội Thánh xem liệu chúng ta có đang tăng trưởng, lớn lên, tấn tới trong đức tin, trong phẩm chất, trong việc làm của chúng ta hay không?
  Và đặc biệt, chúng ta sẽ biết làm thế nào để tăng trưởng và giữ được sự tăng trưởng tâm linh của mình.
  Ngày nay, khi chúng ta nhìn vào chính đời sống chúng ta, chúng ta có cảm nhận thấy tâm linh của chúng ta trống giỗng không? Gia đình chúng ta có sự tăng trưởng giả tạo, phục hưng giả tạo, nói thì hay mà làm thì dở, nói thì neo nẻo còn làm thì lỏi.

  Tình trạng chung của đa số Cơ Đốc nhân hiện nay là không hết lòng, không vững vàng, thiều kiên trì và không có sự tăng trưởng trong đời sống tâm linh

  Nhiều Cơ Đốc Nhân đang đứng yên một chỗ và chưa hề tiến được bước nào xa hơn nếp sống ấu trĩ thuộc linh.  Một số lớn khác chẳng những không tăng trưởng mà còn thối lui, trở về với nếp sống trần gian, chỉ có hình thức nhưng tâm linh hâm hẩm và không có sự sống của Chúa. 

  Thật buồn làm sao nếu những đứa con của chúng ta bị còi cọc, hay teo héo, gầy gò, ốm yếu, xanh xao.

  Và khi chúng ta trở về tin nhận Chúa Giê xu làm Cứu Chúa của cuộc đời mình và Thánh Kinh bảo rằng: Chúng ta thuộc về thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời, chúng ta không phải chỉ là thành viên của một Hội Thánh địa phương thôi đâu, mà chúng ta là thành viên, chi thể trong một thân của Hội Thánh hoàn vũ này.

  Đức Chúa Trời Cha của chúng ta Ngài rất buồn khi đời sống theo Chúa của chúng ta mãi không lớn lên, tâm linh cứ bị còi cọc, đui mù, bệnh hoạn, bất khiết trong đời sống của mình.

  Minh họa: Lời Chúa trong sách Sáng-thế-ký 21:8, ghi lại bối cảnh Y-sác đứa con của lời hứa được chào đời đúng theo kỳ định mà Chúa hứa ban cho ông bà mặc dầu tuổi đã cao.
  Điều đặc biệt là: Khi Y sác được chào đời thì Áp-ra-ham cha của đứa bé đã không tổ chức ăn mừng ngay, cũng không có một bữa tiệc nào ăn mừng cả.
  Nhưng Kinh thánh đã ghi lại rằng: Đứa trẻ lớn lên, thì thôi bú. Chánh ngày Y-sác thôi bú, Áp-ra-ham bày một tiệc lớn ăn mừng.”

  Khi Y sác đã thôi bú thì Áp-ra-ham đã cho mở một yến tiệc lớn đãi họ hàng, làng xóm và bạn bè.
  Minh họa: Chúng ta rất vui mừng khi một người tin Chúa, nhưng thường niềm vui đó chưa phải là niềm vui trọn vẹn, vì người ta tin Chúa thì dễ nhưng đứng vững trong Chúa thì khó lắm. Do vậy, khi một người trưởng thành, đứng vững trưởng thành trong Chúa thì mới thực sự vui mừng.

  Đức Chúa Trời muốn chúng ta lớn lên... giống Đấng Christ trong mọi sự.
  Eph 4:15a bản Msg-ND

  Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa. 4:14a
  Thưa quý vị! quý vị và tôi tin Chúa bao lâu rồi, chúng ta sanh lại ngày nào? Có người tin Chúa đã rất lâu nhưng vẫn chỉ uống sữa thôi, chưa ăn được đồ ăn đặc, đồ ăn cứng. Đời sống của chúng ta đáng lý phải trở thành môn đệ đắc lực cho Chúa Giê xu rồi nhưng vẫn phải để cho người khác bú mớm.

  Thánh đồ Phi-e-rơ nói rằng: Nếu người nào chỉ uống sữa thôi thì chưa hiểu được đạo công bình của Chúa, nhưng đồ ăn đặc là để dành cho kẻ chịu luyện tập.

  Minh họa: Nếu chỉ vì một lời nào xúc phạm, tổn thương nào đó mà quý vị và tôi bỏ nhóm thì quý vị và tôi chỉ là đứa con nít về mặt thuộc linh.
  Nếu chỉ vì người này người nọ đối xử tốt với chúng ta thì chúng ta mới đối xử tốt với Chúa thì chúng ta vẫn là con trẻ uống sữa mà thôi.
  Nếu lời nói của chúng ta vẫn tục tĩu, gian dối, bất khiết trong đời sống của mình thì chúng ta chưa phải là những người tầm thước, trưởng thành đâu.

  Sứ đồ Phao lô khen ngợi các tín hữu tại Hội Thánh thành Cô-lô-se rằng: “ Đạo Tin Lành cứ tấn bộ và kết quả trong anh em” ( Cô-lô-se 1: 6)
  Động từ tấn bộ có nghĩa là tăng trưởng, trưởng thành, lớn lên, phát triển hoặc thêm lên.
  Vậy thì chúng ta chiêm nghiệm, suy nghĩ, nhìn lại chính đời sống của mình và đặt câu hỏi cách thành thật rằng: Tôi có đang tăng trưởng không? Tôi có đang thêm lên không, tôi có đang lớn lên, phát triển, trưởng thành không?

  Nếu càng ngày anh chị em xem thường Lời Chúa, đọc Lời Chúa ít đi, chán đi nhóm, cầu nguyện được chăng hay chớ, giữ lễ thì anh chị em và tôi đang bị teo héo, đang chết, đang đứng yên chớ không phải tăng trưởng đâu.

  Chúng ta có thường cầu nguyện không? Và có thêm lên thì giờ cầu nguyện thêm lên chất lượng cầu nguyện không? Nếu một người chỉ đến Hội Thánh vào sáng Chúa nhật mới hát thánh ca, mới cầu nguyện thì mối quan hệ của người ấy với Chúa đang chết.

  Anh chị em có chiến thắng được những tội lỗi trong đời sống của mình không? Hay chúng ta vẫn dấu kín, vẫn cứng lòng?
  Chúng ta có đang nói về Chúa hay đang xấu hổ về Chúa? Nếu chúng ta xấu hổ về danh Chúa thì chúng ta hoàn toàn đang chết chứ không có sống đâu?
  Lời nói chúng ta có ân hậu hơn hay tục tĩu hơn?
  Chúng ta cảm tạ nhiều hơn? Hay lằm bằm hơn?
  Chúng ta đang tha thứ nhiều hơn? Hay đang cay đắng, hận thù? Ghen ghét.

  Chúng ta thấy sứ đồ Phao lô nói trong thư Cô-lô-se là không nói với một người, mà nói với cả Hội Thánh, nói cho chúng ta ngày nay nữa. Đây không phải là một cá nhân tăng trưởng, kết quả, lớn lên mà cả Hội Thánh, vì ông dùng động từ số nhiều là: Anh em.

  Hội Thánh Cô-lô-se đang được ông khen ngợi? Còn Hội Thánh chúng ta thì sao đây? Hội Thánh được khen ngợi là Hội Thánh cùng nhau tăng trưởng, cùng lớn lên, cùng khóc với người khóc, một chi thể đau thì mình cũng đau, nếu dửng dưng thì chúng ta đang không tăng trưởng.
  Cả Hội Thánh cùng tăng trưởng, cả Hội Thánh lo tưởng đến nhau, cả Hội Thánh có chung một mục đích là gây dựng nhau, nâng đỡ nhau, cầu thay cho nhau, thăm hỏi, động viên nhau tăng trưởng đó chính là đặc điểm của Hội Thánh Cô-lô-se.

  Xuống đến câu 9 -11 chúng ta thấy sứ đồ Phao lô liệt kê danh sách về những điều họ đang tăng trưởng và họ cần tiếp tục phải tăng trưởng hơn nữa:
  Sau đây là những điều ông liệt kê ra đây:

  Anh em phải tăng trưởng trong sự hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời.
  Anh em phải tăng trưởng trong trí khôn tức là sự khôn ngoan.
  Anh em phải tăng trưởng trong tâm linh tức là về những sự hiểu biết thiêng liêng.
  Anh em phải tăng trưởng trong đời sống, nếp sống đạo của mình.
  Anh em phải tăng trưởng trong việc tích cực làm những việc công bình.
  Anh em phải tăng trưởng về phẩm chất, tâm tánh của mình trong việc chịu đựng, nhịn nhục, chịu khổ của mình.

  Bây giờ, chúng ta cùng nhau xem qua về những hình ảnh, biểu tượng, ẩn dụ về sự tăng trưởng.


  I.                   NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ SỰ TĂNG TRƯỞNG

  -         BẦY CHIÊN
  -         CÂY CỐI ( cây tùng, cây bách, cây bá hương là những cây cổ thụ thường mọc ở chỗ dốc vìa rừng, mặc dù hứng chịu biết bao nhiêu những cơn bão và trận cuồng phong nhưng càng ngày bộ rễ càng đâm sâu trong lòng đất.
  Thi 104:16   16 Cây cối Đức Giê-hô-va được đầy mủ nhựa,
  Tức là cây hương nam tại Li-ban mà Ngài đã trồng,

  -         MEN: nói đến sự ảnh hưởng, khi nấu rượu chỉ với 36 cái men nhưng làm dậy cả 12 ống gạo, với con cái Chúa tuy ít nhưng nếu là những Cơ Đốc nhân kính sợ Chúa thì có thể ảnh hưởng tới cả một làng, một xóm và cộng đồng, đồng nghiệp, công ty của mình.
  -         RUỘNG: tạo ra những cánh đồng lúa, sản sinh ra những con người cho vương quốc của Chúa.
  -         NHÀ: Xây lên vững chắc, cần tiếp tục
  -         HẠT CẢI: Nhỏ nhưng tăng trưởng nhanh, mạnh và hữu ích cho cộng đồng.


  II.                PHƯƠNG CÁCH ĐỂ CÓ SỰ TĂNG TRƯỞNG
  1.  Lời Chúa trong sách Thi-thiên 1: 3 “ Người công bình lớn lên như cây trồng gần bên dòng nướcSanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng”.

  Giê-rê-mi 17:

  -         Nuôi dưỡng tâm linh bằng lời của Chúa ( I Phi-e-rơ 2: 2)


  Thi 92:13   13 Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va
  Sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta.
  Gie 11:17   17 Đức Giê-hô-va vạn quân, là Đấng đã vun trồng ngươi,
  Exe 17:8   Gốc nho đã được trồng nơi đất tốt, gần nơi nhiều nước, hầu cho nứt tượt, ra trái, trở nên cây nho tốt.
  Minh họa:
  Sa 49:22   22 Giô-sép là chồi của cây tươi tốt,
  Mọc gần bên suối nước;
  Nhành nhánh phủ bao trên ngọn tường.
  Minh họa: Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới
  Minh họa: Trải qua được những sự bắt bớ, em Điền đã kết luận một câu rằng: nếu không học Lời Chúa thì không thể nào có thể vượt qua được, đây là một câu nói tôi nhớ mãi cho chức vụ và khích lệ rất lớn trên đời sống của tôi.
  Gần đây, tôi nghe thấy Bác Cường nói: Em Thanh thường ngồi ở nhà Bác và đọc Kinh Thánh rất tuyệt vời.
  Lời Chúa an ủi chúng ta trong chỗ tuyệt vọng, nhưng Lời Chúa đem lại sức mạnh cho chúng ta đắc thắng nghịch cảnh, nguy khó trong đời sống.
  Dấu hiệu của một người tăng trưởng là yêu mến Kinh Thánh, học Lời của Chúa.
  Hội Thánh này, chưa phải là Hội Thánh yêu mến Lời Chúa, mới chỉ có vài cá nhân mà thôi.
  Chính vì vậy mà Hội Thánh không tăng trưởng.
  Hội Thánh đầu tiên trong sách Công vụ là Hội Thánh giữ lời dạy của các sứ đồ, tức họ chịu khó học tập và thực hành, sống theo Lời mình đã học.
  Hội Thánh này, theo cảm hứng, lúc ta vui thì ta học, lúc ta có thì ta học, lúc ta thuận lợi thì ta học. Còn không là im de, sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi.

  2.     Bản ngã phải chết đi Hạt giống phải chết đi trước rồi mới có thể sống và kết quả

  Martin Luther nói mấy trăm năm trước đây vì sự tăng trưởng tâm linh: “Có ba điều hoạt động để ngăn cản bạn tăng trưởng tâm linh, đó là: Thế gian, Sa-tan và chính bạn “ 

  Có khi bạn cảm thấy như cả thế gian tìm cách ngăn chặn bạn tăng trưởng tâm linh, vì thế gian chẳng bao giờ sẵn sàng giúp bạn lớn trên con đường theo Chúa cả. Thế gian đang chìm đắm trong tội lỗi và chống lại mọi người thật lòng tin Chúa. Khi bạn cố gắng tăng trưởng tâm linh thì Sa-tan tìm đủ cách để phá họai. Kinh nghiệm của Gióp cho thấy rằng Sa-tan đến trước ngai của Đức Chúa Trời để tố cáo, chỉ trích và lên án người tin Chúa, IPhi 1Pr 5:8 mô tả Sa-tan giống như con “sư tử rồng”, đi tìm người nào nó có thể nuốt và hủy diệt. Vì vậy, khi tiến trên con đường tăng trưởng tâm linh, chúng ta phải nhớ rằng Sa-tang đang hoạt động trong thế giới này và là một kẻ thù đáng sợ. 
  Nhưng cuộc chiến đấu quan trọng nhất lúc nào cũng là chiến đấu với chính mình. Ngay cả sứ đồ Phao-lô cũng kinh nghiệm cuộc chiến đấu cam go này, (RoRm 7:23-25). Phao-lô không gọi là một cuộc “chạm trán “. Vì vậy dù bạn là người mới tin Chúa một vài ngày hay đã tin Chúa hàng mấy chục năm. Sự lớn lên trong Chúa (tăng trưởng tâm linh) lúc nào cũng cần thiết, làm thỏa lòng nhưng đồng thời cũng là cuộc chiến đấu không ngừng. Tăng trưởng là mục tiêu, như Lời Chúa thúc giục trong IICo 2Cr 7:1
  -         Tấm lòng tốt: mềm mại, khiêm nhường, mở ra - Hạt giống tốt mới sanh ra ba chục, sáu chục, và một trăm
  3.     Phải chịu cắt tỉa mới được sai trái


  4. Phải ở trong Chúa, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được

  I.                   ĐỜI SỐNG LỚN LÊN

  II.                GIA ĐÌNH LỚN LÊN


  III.             HỘI THÁNH LỚN LÊN
 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels