• Chương Trình Giáng Sinh Chi hội: Muối Của Đất

  Chương Trình Giáng Sinh
  Chi hội: Muối Của Đất
  1.     Lời chào mừng: Hân hoan chào mừng quý vị! Đã đến tham dự chương trình mừng Chúa Jêsus giáng sinh 2012.
  Thưa quý vị! Cùng hòa thanh với nhân loại, với muôn vàn thiên sứ trên trời.  Chúng ta cùng nhau cất tiếng hát: Sáng Danh Chúa Trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người.
  Vâng để Đức Chúa Trời được sáng danh: Chúng ta hãy dành một chàng vỗ tay thật lớn, thật dài và thật nồng nhiệt để cảm tạ Thiên Chúa vì yêu chúng ta mà Ngài đã giáng sinh.
  Để cho không khí thân thiện, ấm áp hơn... tôi xin mời quý vị đồng đứng nên.
  Chúng ta hãy quay sang người bên trái, người bên phải của mình để gửi đến nhau những nụ cười, những lời chúc giáng sinh bình an, chúc cho nhau Em-ma-nu-ên ở cùng trên mỗi đời sống chúng ta.
  2.     Ngợi khen & thờ phượng:
  Thi 105:2   2 Hãy hát, hãy hát cho Ngài những bài ca!
  Es 49:13   13 Hỡi trời, hãy hát! Hỡi đất, hãy vui mừng! Hỡi các núi, hãy lên tiếng hát xướng! Vì Đức Giê-hô-va đã yên ủi dân Ngài, cũng thương xót kẻ khốn khó.
  Đây là lời mời gọi của Đức Chúa Trời, đây là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, chúng ta tiếp nhận lời mời gọi này để ca hát cho Chúa.
  Lu 19:40    Đức Chúa Jêsus phán rằng: nếu các ngươi nín lặng thì đá sẽ kêu lên.
  Bài hát: Bình An Cho Loài Người
  Bài hát: Ân Điển Lạ Lùng
  3.     Cầu nguyện khai lễ:
  Ne 1:11   11 Ôi! Ly Chúa! Cu xin Ngài lng tai nghe li cu nguyn ca con là tôi t Ngài, và li cu nguyn ca các tôi t khác ca Ngài, là nhng người vui lòng kính s danh Ngài. Cu xin Chúa cho con là tôi t Ngài được toi nguyn hôm nay.
  4.     Ban hát của Hội Thánh:
  Tng Thng Bush phát biu ti Nghĩa Trang Quc Gia nói v Thái Bình Dương, Joe Morgan đã dâng lên li cu nguyn.
  Có vi
  c gì là bình an dưới đt không? Câu tr li là Có. Nhưng s bình an mà Chúa Jêsus ng đến đ mang li không phi đt được trên bàn hi ngh hay trên mũi dao găm. S bình an ca Ngài đi t lòng đến lòng.
  S
  đip ca thiên s là tht đy. Có mt vic là bình an và ân trch cho loài người đy. Nó đến khi Đc Chúa Jêsus Christ ng vào mt đi sng.
  -         Ngay c Giáo ph Athanasiô cũng xác tín rng: “Vì Người đã làm con người đ con người chúng ta được tr nên con Chúa.”[
   _____________________________
   _____________________________
  Bài hát: Phước Cho Nhân Loại:
  5.     Đơn Ca: Cô Mây
  _______________________
  Ða-vít nói "Tôi bị lún trong bùn sâu, nơi không đụng cẳng, bị chìm trong nước sâu, dòng nước ngập tôi" (Thi thiên 69: 2). Ða-vít như người bị rơi vào chỗ đất lầy, bị lún xuống mãi mà không có chỗ nào vững chắc để đặt chân, nên càng vẫy vùng càng bị lún xuống mau hơn. Ông bị dòng nước lôi cuốn và nhận chìm trong hoàn cảnh đó, người tội lỗi phải tuyệt vọng, chỉ chờ chết mà thôi. Ða-vít đã kêu cầu Chúa và được Ngài giải cứu "Ngài cũng đem tôi lên khỏi hầm gớm ghê, khỏi vũng bùn lấm, Ngài đặt chân tôi trên hòn đá và làm cho bước tôi vững bền" (Thi thiên 40: 2).
  -         Hạnh phúc cộng thêm và nhân lên khi ta đem chia nó cho người khác.
  A. Nielson
  Pascal tin rằng con người ta chỉ có thể tìm được sự bình an cho mình trong Thượng Đế mà thôi. “Nếu con người đã không được tạo dựng cho Thượng Đế, thế tại sao nó chẳng bao giờ được hạnh phúc, ngoại trừ được ở trong Thượng Đế?
  5.     Đọc Kinh Thánh:  Luca 2:1-20 ( Chị Hoa)
  Trong lễ giáng sinh đầu tiên, mà thật ra không phải là lễ mà là đêm Chúa Giáng Sinh,
  Không có cây thông, không có người ăn mặc sang trọng,
  Nhưng Ma-ri và Giô sép thấy gì trong đêm Giáng Sinh.
  Họ là người đầu tiên thấy Chúa bằng xương, bằng thịt, các kẻ chăn chiên cũng lần đầu tiên thấy Chúa là một em bé bằng xương, bằng thịt. Họ là người ngoài gia đình Chúa.
  Bài học là: người trong gia đình Chúa hay người ngoài ra đình Chúa phải thấy Chúa Giê-xu thực sự/
  Trong đêm Chúa Jêsus Giáng Sinh, không có cây thông, không có người mặc quần áo đẹp để đón Chúa, thậm chí khi các kẻ chăn chiên đang chăn bầy chiên ngoài đồng thiên sứ đã báo cho họ về Chúa Cứu Thế, ngay lúc đó họ nên đường đi đến Bết lê hem tìm tôn thờ cứu Chúa. Họ không trở về thay bộ đồ đẹp. Vì tấm lòng nóng nảy muốn được gặp và nhìn Cứu Chúa.
  Còn chúng ta hôm nay, mặc quần áo rất đẹp rất chỉnh chu chứng tỏ ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: IICo 8:9   9 Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu.
  6.     Sứ Điệp Giáng Sinh:    Mục sư Nguyễn Trọng Lâm
  -         Gương để soi mặt, trí để soi tâm. Gương sáng thì bụi không dính, tâm sáng thì tà ác không sinh. (Ngạn ngữ Trung Hoa)
  -         Muốn thân mình không lệch, trước hết phải giữ cho tâm hồn không lệch. (Tuân Sinh Tiên)
  -         Chúa Jesus đang chờ đợi quý vị quay lại với Ngài. Ngài đã trả món nợ ta không thể trả được, đó là món nợ tội lỗi. Ngài đã chuộc tội chúng bằng chính sinh mạng của Ngài. Thánh Kinh chép: "Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết" (Rô-ma 5:6-8)
  -         Chúa yêu quý vị, Ngài giáng trần vì quý vị. Ngài là Đấng Diệu Kỳ, là Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An. Chúa đang mong quý vị đến với Ngài là Nguồn Trông Cậy Muôn Đời ngay giờ nầy.
  -         Nhận biết thực trạng đời sống bất an do tội lỗi
  -         “Huyết của Ðức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. 8 . Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. 9. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. 10 Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta." (IGiăng 1:7-10)
  -         Giáng Sinh mà không có Đấng Christ sống là con đường gạch vàng dẫn đến bóng tối.
  -          Sự thật là, dù nếu Đấng Christ được sanh ở thành Bết-lê-hem một ngàn lần và không sinh ra ở trong bạn, thì bạn sẽ bị hư mất đời đời. Đấng Christ được sinh ra trong trần gian và phải được sinh ra vào trong lòng bạn.
  -          
  -         B) Tiếp nhận Chúa Bình an làm Cứu Chúa riêng mình.
  -          
  Giăng 1;12
  “Nhưng hễ ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền năng trỡ nên Con Ðức Chúa Trời”
  -          
  Đơn ca:

  7.     Thi Kinh Thánh:
  Trong thời Martin Luther, đang khi ông in quyển Thánh Kinh, người con gái của nhà in nhặt được tờ giấy vừa mới in rơi xuống đất. Thấy hàng chữ “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời" (Giăng 3:16). Cô ta vui mừng khôn tả vì cứ vẫn tưởng rằng Đức Chúa Trời là Đấng nghiêm khắc, lúc nào cũng đoán phạt con người là những tội nhân. Nay cô nhận ra rằng Đức Chúa Trời là tình yêu. Ngài ban Chúa Cứu Thế Jesus cho nhân loại, bất cứ người nào tin nhận Chúa, không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh cửu.

  8.      Trao quà & lời cảm ơn:
  Phao-lô khuyên "Hãy cậy ân điển trong Ðức Chúa Giê-xu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ" (II Ti-mô-thê 2: 1). Ân điển cao thâm, dư dật của Chúa làm cho người yếu đuối trở nên mạnh, người nghèo trở nên giàu, người hèn hạ trở nên cao trọng.
  -          
  Lời nói hay làm người ấm hơn vải luạ,
  lời dở hại người hơn gươm đao [Meilhan]
  9.     Cầu nguyện tất lễ:
  Đó là sự đáp lời của thầy tế lễ già Si-môn trong Đền thánh. Ông đã bồng ẵm Hài Nhi Christ trong tay và nói, "Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu rỗi của Ngài."
  Sự thật là, dù nếu Đấng Christ được sanh ở thành Bết-lê-hem một ngàn lần và không sinh ra ở trong bạn, thì bạn sẽ bị hư mất đời đời. Đấng Christ được sinh ra trong trần gian và phải được sinh ra vào trong lòng bạn.
  ( Thi hào Joseph Folliet )
  Tháp ba bên năm xưa người ta đã làm nổi danh mình.
  Nhưng Chúa đã bước đến một cái đồi khác, cái tháp khác đó là: gô gô tha.
  Tại cái tháp gô gô tha ấy, Ngài đã kéo con người được hòa thuận với Đức Chúa Trời
  Lời dẫn khi cầu nguyện xong: Có câu chuyện vui kể về một người đi bán thuốc mọc tóc trong khi đó đầu mình lại phải đội một đầu tóc giả, vì không có tóc, cho nên anh không thể nào thuyết phục được người khác mua thuốc mọc tóc của mình được. Cũng một thể ấy, nếu đời sống của người rao báo tin mừng mà không được thay đổi một cách tốt đẹp và đầy niềm vui, thì không thể nào rao báo tin mừng cho người khác hiệu quả được.
  Augustine “Nếu bạn chưa biết, hãy tin là bạn có thể biết. Đức tin phải đi trước, thì trí tuệ sẽ theo sau” (Sermons 98,1). Augustine tin rằng muốn học hỏi một điều gì thì chúng ta phải mở cửa cho (tâm trí của mình ra cho) chân lý, và mở tâm trí mình ra cho chân lý như đã hiện hữu trong sự sáng tạo của Thượng Đế tức là mở ra cho Ngài vậy.

  1.     Có lần vợ tôi đi dự đám cưới, trong khi tôi chờ vợ tôi kẻ mi, bôi môi, uốn tóc. Khi xong trông xinh hơn ngày thường. Nhưng trên đường đi dự, tôi trở vợ tôi bằng xe chiếc xe đạp của Pháp. Tôi đã dặn vợ tôi một câu và tôi đã nói rằng: tôi mong vợ tôi hãy dạy con tôi câu nói này. Câu nói này không phải tôi nhặt ở sách vở nào cả. Mà chắc có lẽ Chúa đã dạy tôi, tuy rất tầm thường, nhưng lại ẩn chứa sự dạy dỗ: tôi nói với vợ tôi rằng: Hãy nhớ: bông lúa được sinh ra từ đòng lúa.
  Nó không sinh ra từ ngọn, từ lá, mà sinh hoa kết trái từ thân, từ đòng.
  Người ta đã phải nghiên cứu và cho ra một loại thuốc để trị loại bệnh “ nấm từ thân”
  Con người, xã hội ngày nay đang ngồi trên bàn trang điểm. Họ cố gắng làm và tạo ra sự bình an cho riêng mình, họ tham gia các hoạt động tôn giáo, nhưng cuối cùng những màu phấn tôn giáo ấ sẽ về với bụi đời, sự bình an nhanh chóng vụt tắt khi chúng ta bước chân vào nhà. Nó không hiện diện trên bàn ăn, trong giấc ngủ, mà thay vào đó là những tính toán, những cái vắt tay, vắt óc trầm tư, lo lắng.
  Nhưng sự bình an của Ngài chẳng như sự bình an của thế gian đâu? Ngài không phải chỉ là sự bình an đâu, nhưng Ngài là Chúa Bình An.
  Chúa là Đấng Vô hạn và vĩnh hằng thì sự bình an của Ngài cũng là đời đời vô cùng.
  Tôi và quý vị có phải đang cố gắng ngồi trên bàn trang điểm bằng việc thực hành nghi lễ tôn giáo không, tôn giáo đang kéo chúng ta ra khỏi Chúa Bình An. Tôn giáo đang dãy chết. Mọi gương soi của các bậc thánh nhân đã bị bể nát bởi sự chết đời đời trong lửa chẳng hề tắt. Tại sao chúng ta cố gắng nhặt những mảnh vỡ vụn tàn tích rồi lắp ghép chúng.
  Biết bao nhà giáo, nhà lãnh đạo tinh thần không thoát khỏi tiếng thở dài, trước cuộc sống nhiều sáo rỗng:
  Một thánh nhân kia đã thốt lên:
  Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi
  Ơn phù hộ tôi đến từ nơi nao

  Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi
  Tươi thắm như cỏ nội hoa đồng,
  Một cơn gió thoảng là xong,
  Chốn xưa mình ở cũng không biết mình
  Nhưng ân tình Chúa Thiên thu vạn đại, dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn


                                                               Khi vui, non nước cũng vui,
                                                         Khi buồn s
  o thổi, kn đi cũng buồn.
  Thánh Augustinô đã mô t ni khát vng ti hu này mt cách hin thc và sâu sc trong cun T Thú: “Tâm hn con không h an ngh và băn khoăn xao xuyến cho đến khi được ngh an trong Chúa.”
  Nói như triết gia S. Kierkegaard “biết Thiên Chúa hin hu chưa phi là điu biết quan trng, mà biết Ngài là Tình Yêu mi là quan trng”.
  Thi Sĩ Thái Trịnh
  “Tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chuá Giê-su Christ, là Chuá chúng ta”.
  (Rô-ma 2:21)
  Từ khi rời khỏi Ê-đen
  Người đi biết mấy mùa trăng lu mờ
  Chim bay về đảo hoang sơ
  Người đi lạc lối mịt mờ tương lai.
  Sa-tan xui khiến lạc loài
  Sống trong tội lỗi miệt mài khổ đau
  Cạnh tranh, lừa đảo, hại nhau
  “Những điều trông thấy mà đau đớn lòng” (Nguyễn Du)
  Một con sông đã xuôi dòng
  Chảy từ đền Thánh xanh trong ngọt ngào
  Người muôn thế hệ ước ao
  Tắm mình sông ấy xoá bao tội tình.
  Là Giê-su đã giáng sinh
  Ban ơn cứu rỗi, an bình nhân gian  Max Lucado trong quyển “God Came Near”[Đức Chúa Trời đã đến gần], ông đã viết như thế nầy: “Đức Chúa Trời đã đến gần. Ngài đã đến, không phải như một ánh chớp hay như một đấng chinh phục không thể tiếp cận được, mà như một trẻ thơ, cô thiếu nữ nông thôn cùng gã thợ mộc hay ngủ kia đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ ấy. Hai bàn tay bồng lấy Ngài trước tiên rất bẩn thỉu, chai sần, móng tay không cắt. Không có lụa là. Không có tháp ngà. Không có quảng cáo thổi phồng. Chẳng có tiệc tùng. Không có tiếng om sòm. Chẳng có ngoại lệ chi hết, mấy gã chăn chiên cũng vậy. Chẳng có quà cáp chi cả, dù là cho những người chuyên nhìn sao trời mà đoán. Các thiên sứ đã quan sát khi Mary thay tả lót cho Đức Chúa Trời. Cả vũ trụ đã kinh ngạc khi nhìn thấy Đấng Toàn Năng chập chững bước đi. Bầy trẻ chơi đùa trên đường phố với Ngài. Và ngay cả cấp lãnh đạo Tòa Công Luận tại thành Naxarét, không biết họ có lắng nghe bài giảng nầy hay không nữa! … có thể Chúa Jêsus có những mụt nhọt. Có thể Ngài trông rất ngớ ngẩn. Có lẽ thiếu nữ ngoài đường phố kia phải lòng Ngài hoặc ngược lại. Có thể hai đầu gối Ngài toàn là xương xẩu. Có một việc chắc chắn: Trong khi Ngài là Trời rất trọn vẹn, Ngài cũng là Người rất trọn vẹn”
  //
  Kinh thánh có nhiều chỗ nói tới các thiên sứ. Thực vậy, các thiên sứ được nhắc tới 108 lần trong Cựu Ước và 165 lần trong Tân Ước


 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels