• Có một nhà tư tưởng nói một cách văn vẻ

  Có một nhà tư tưởng nói một cách văn vẻ như thế này: Cũng là những giọt mồ hôi, và cũng là những nhát cuốc trên đồng ruộng. Nhưng nhát cuốc của tên tù khổ sai thì khác với nhát cuốc của nhà khảo cổ. Nhát cuốc của tên tù khổ sai là nhát cuốc của tủi nhục, của hình phạt, còn nhát cuốc của nhà khảo cổ là phục vụ sự tiến bộ của nhân loại, là nhát cuốc vinh quang.


  Ta thấy không cái hành động ở bên ngoài giống y như nhau, cũng là những giọt mà hôi ấy và những nhát cuốc ấy trên cánh đồng ấy nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác.


  Hành động của con người nó không chỉ là những gì diễn ra bên ngoài, mà chính ý nghĩa bên trong nó mang lại giá trị cho hành động.
 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels