• con ngưỡi cũ và mới.


            Ngày xưa, có một thành viên lớn tuổi của một cộng đoàn tôn giáo hay càu nhàu, gắt gỏng và khó ưa.
            Một lần nọ, ông tham dự một cuộc tĩnh tâm xem ra rất có hiệu quả.  Để tỏ ra mình đã hoàn toàn thay đổi sau cuộc tĩnh tâm nhiều kết quả. ông gắn một tấm biển bên ngoài cửa phòng ghi câu :”CON NGƯỜI MỚI sống  ở đây, con người cũ đã chết và đã được mai táng”.

            Nhưng sau vài tháng, những tính cách trước đây của ông lại bắt đầu xuất hiện.  Vì thế có người viết vào bên dưới tấm biển ở cửa phòng ông :”Ngày thứ ba, con người cũ sống lại từ cõi chết”.
                     (Lm Bel San Louis, Vui sống với nụ cười, Manila, 2001, tr 115)
 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels