• LỊCH HẦU VIỆC CHÚA

  LỊCH HẦU VIỆC CHÚA THÁNG 10  VÀ THÁNG 11 NĂM 2014
  TT
  Ngày & Tháng
  Chương Trình
  Hướng Dẫn
  Giảng Luận
  1
  Chúa nhật5/10
  Thờ Phượng Chúa
  Chị Hoa
  MS – Tiệc Thánh
  2
  Thứ 5/ 2 / 10
  Cầu Nguyện – Thăm Viếng
  Hoa – Xiêm
  Học KT:
  3
  Chúa nhật 12/10
  Thợ Phượng Chúa
  Cô Hợi
  MS
  4
  Thứ 5 / 9/ 10
  Cầu Nguyện – Thăm Viếng
                Hoa – Xiêm
  Học KT:
  5
  Chúa nhật 19/10
  Thờ Phượng Chúa
  Cô Xiêm
  Cô Hoa
  6
  Thứ 23/19/10
  Cầu Nguyện – Thăm Viếng
  Hoa – Xiêm
  Học KT
  7
  Chúa nhật 26/10
  Thờ Phượng Chúa
  Cô Hợi
  Cô Xiêm
  8
  Thứ 5/30/10
  Cầu Nguyện – Thăm Viếng
  Hoa – Xiêm
  Học KT:
  9
  Chúa nhật 2/11
  Thờ Phượng Chúa
  Cô Hoa
  MS Lâm
  10
  Chúa nhật 9/11
  Thờ Phượng Chúa
  Cô Xiêm
  Cô Hoa
  11
  Chúa nhật 16/11
  Thờ Phượng Chúa
  Cô Hợi
  Cô Xiêm
  12
  Chúa nhật 23/11
  Thờ Phượng Chúa
  Cô Hoa
  MS Đã Về
  13
  Chúa nhật 30/11
  Thờ Phượng Chúa
  Cô Xiêm
  MS giảng  ở Hội Thánh xong sẽ đi giảng ở Hội Thánh Liên Hiệp vào giờ kế tiếp, ai muốn đi cùng đi một thể.
  13
  THÔNG BÁO:
  CÁC BUỔI CHIỀU CHÚA NHẬT NGHỈ CHO ĐẾN KHI MỤC SƯ VỀ!


 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels