• Lời hay

    Elbert Hubbard nói :”Người nào cũng là kẻ chí ngu ít ra trong 5 phút mỗi ngày. Bậc thánh là kẻ cố gắng và thành công trong sự không để cái ngu của mình vượt quá thời gian ấy  Thực thế, thánh Tông đồ Dân ngoại đã nói lên chân lý ấy rồi :”Tôi ăn ở như một người ngu, còn sự lầm lạc của tôi thì vô kể”.
  • 0 nhận xét:

    Post a Comment

    PAGEVIEWS

    Labels