• Ngạn ngữ

    Ngạn ngữ Trung Quốc cũng có câu: “Ngồi trên đống cát, ai cũng quân tử và hiền nhân. Nhưng khi ngồi trên đống vàng mới biết ai thực sự là hiền nhân, quân tử”. 
  • 0 nhận xét:

    Post a Comment

    PAGEVIEWS

    Labels