• Ngạn ngữ

    Người Ả Rập truyền miệng nhau câu cách ngôn sau đây: ‘Lạc đà cho sữa, vợ cho con, Chúa cho nước’. Tuy nhiên, chỉ xin Chúa cho nước thì chưa đủ. Phải xin Ngài trở thành suối nước để làm ta hết khát.  ‘Như mảnh đất khô cằn, không giọt nước, hồn con khát khao Ngài’ (Tv 63:2).
  • 0 nhận xét:

    Post a Comment

    PAGEVIEWS

    Labels