• Những Điều Cần Căn Rặn

  Những Điều Cần Căn Rặn
  ITi 1:3   3 Ta nay nhắc lại mạng lịnh mà ta đã truyền cho con, khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan, con phải ở lại Ê-phê-sô, để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác,
  Tit 1:5   5 Ta đã để con ở lại Cơ-rết đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp, và theo như ta đã răn bảo cho con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành.
  1/. Truyền giáo
  Vào giữa tháng 10 tôi sẽ đi truyền giáo tại Tây Nguyên, những năm về trước như quý vị cũng biết là cứ một năm là tôi sẽ đi huấn luyện và truyền giáo ở những vùng dân tộc thiểu số. Nhưng hai năm nay, do sinh con thứ hai và kinh tế cũng khó khăn lên muốn đi cũng không có tiền đi. Hội Thánh thì lại càng khó khăn, nhưng mỗi lần tôi đi thì Hội Thánh đều giúp thêm cho sự đi đường của tôi.

  Việc huấn luyện và truyền giáo không phải là do tổng hội hay tổ chức của loài người sai phái đi, cũng chẳng bao giờ có một đồng tiền truyền giáo nào của tổng Hội, chúng tôi đã giúp đỡ rất nhiều người hầu việc Chúa được lớn lên trong Chúa mà không phải tiền của bất cứ tổ chức nào dâng hiến cả. Chỉ có đi bằng đức tin và đi tới đâu thì Chúa tiếp trợ cho tới đó.

  Chính vì thế mà mỗi lần tôi đi hầu việc Chúa ở xa, thì những người trong Liên Hữu Cơ Đốc chỉ biết tôi đến thăm gia đình anh trai của tôi mà thôi, tôi cũng chẳng đến với một Hội Thánh nào thuộc giáo phái tổ chức liên hữu cả.

  Nhưng Chúa đã mở ra cho tôi những cơ hội và cánh đồng rất rộng lớn tại những nhà thờ thuộc CM. Tôi hầu việc Chúa cho những người thuộc nhà thờ.
  Cuộc đời tôi được Chúa cứu lên biết ơn Chúa mà dấn thân theo sự kêu gọi của Chúa. Tôi không bước đi theo giáo phái tổ chức nhưng tôi bước đi theo sự chỉ dẫn của Chúa. Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ ham hố vị quyền. Vì tôi học theo gương của Chúa sống càng từ bỏ thì quyền năng của Chúa càng được nhân cấp, càng hy sinh thì càng kết quả.
  Ngay cả Hội Thánh nhỏ bé này cũng vậy, ngay từ ngày đầu tôi về đây để dẫn dắt quý vị đứng trên chân của mình và hướng nhìn lên Chúa và bước đi với Ngài, chúng ta không lệ thuộc vào giáo hội.

  Bằng chứng là: Tất cả cho đến ngày nay, sự dạy dỗ và đường hướng của Hội Thánh này không đến từ giáo Hội nhưng đến từ Lời của Chúa.
  Hội Thánh cần phải nương cậy và nhìn lên Chúa mà sống mà bước đi.

  Từ xa xưa cho đến ngày nay, Đức Chúa Trời cũng đã thành lập những cơ cấu tổ chức trong đó có những con người cùng cộng tác với nhau để xây dựng vương quốc của Chúa.

  Nhưng tổ chức, giáo phái chỉ là những phương tiện chứ không phải là cứu cánh, chỉ là những.
  Tôi đã và đang nhìn thấy càng ngày Hội Thánh càng nặng về tổ chức, giáo phái thì càng xa rời Chúa, càng ít lệ thuộc vào Chúa. Mà cậy vào những chiến lược và khôn ngoan của loài người thì nhiều. Hội Thánh càng ngày càng đánh mất quyền năng và mất uy quyền của Lời Chúa.

  2/. Tôi đứng đây để nói với quý vị một lời rất chân thành như thế này.
  Hội Thánh không phải của giáo hội, của tổ chức nào cả. Hội Thánh là của Chúa Giê xu Christ. Không giáo hội nào có thể mua được Hội Thánh, Hội Thánh được mua lại, được chuộc lại bởi huyết của Chúa Giê xu Christ.

  Hội Thánh cũng không phải là của tôi, do tôi mà Hội Thánh mới được thành lập và tồn tại. Hội Thánh là của Chúa và do Ngài khai sinh và lãnh đạo và kiện toàn.
  Tôi đã thấy nhiều chức vụ bị gục ngã vì đã nhận Hội Thánh là của tôi, do tôi, nhờ tôi. Họ đã bị Đức Chúa Trời tước hết vinh quang khi cố gắng chiếm lấy vinh quang cho mình. Hãy dâng vinh quang cho Chúa khi mình đã hết sức và đầy cố gắng.
  Chúng ta không là gì cả, và sẽ chẳng bao giờ là gì cả. Chúng ta chỉ là công cụ, là phương tiện mà qua đó Đức Chúa Trời dùng để xây dựng Hội Thánh mà thôi.
  Tôi đứng đây để nói với quý vị rằng: Đừng bao giờ có bất cứ một người nào có tư tưởng, muốn kể lể công lao của mình ở đây cả, đừng một ai xứng đáng nhận một mảy máy vinh quang của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời không nhường sự vinh hiển của Ngài cho bất cứ con người nào khác.
  Ngài không trao cho con người tất cả vinh quang, nhưng những ai chịu khổ vì Ngài thì Ngài sẽ chia sẻ vinh quang của Ngài cho người ấy.

  3/. Phong Chức Mục Sư.
  Vào đầu tháng 11 tới đây, Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc tổ chức khẩu vấn Mục sư, tức là có chương trình công nhận và tấn phong chức vụ Mục sư cho những người hầu việc Chúa.
  Và đây là cái nhìn của tôi về vấn đề này:
  Trước hết, sự kêu gọi là phải xuất phát từ Chúa, phải được Đức Chúa Trời bổ nhiệm và tấn phong trước khi con người hay tổ chức công nhận.
  Tổ chức, giáo hội chỉ xác nhận, chứng thực sự kêu gọi chứ không phải là con người kêu gọi một người vào chức vụ Mục sư.

  Theo Thánh Kinh thì một người hội đủ những điều kiện sau mới có thể được phong chức Mục sư.
  Về Kinh Nghiệm Với Chúa
  Về Thời Gian hầu việc Chúa
  Về Ân tứ Chúa kêu gọi
  Về sự trưởng thành thuộc linh. V.v… chắc khi khác chúng ta sẽ học về những điều kiện này.
  Tôi nhấn mạnh câu này: “ Đừng thăng tiến địa vị nhưng hãy thăng tiến phẩm chất” “ Đừng chỉ thăng tiến chức vụ nhưng hãy sống mỗi ngày có nhiều bông trái hơn”
  Có nhiều người chẳng có bằng cấp hay chức danh gì cả nhưng họ lại kết quả, và mang được nhiều người về cho Chúa. Còn người có nhiều bằng cấp, chức danh thì chỉ tranh quyền đoạt lợi, ích kỷ và thất bại.

  Tuy nhiên, tôi cũng khích lệ quý vị hãy táo bạo và mạo hiểm để dấn thân sâu hơn, cao hơn, và rộng hơn trong chức vụ hầu việc Chúa. Để thử sức mình hơn.

  Như vậy, Hội Thánh của Chúa ở đây, có một người chị em sẽ tham gia khẩu vấn Mục sư.
  Ai tham gia khẩu vấn thì phải trải qua 100 câu hỏi trong 6 quyển sách mục vụ như:
  1/. Thần Học Tinh Tuyển
  2/. Vững Tin Trong Thánh Chức
  3/. Kinh Nghiệm Người Truyền Đạo
  4/. Thiên Chức Công Bố Phúc Âm\
  5/. Chức Vụ Quản Trị
  6/. Sơ Lược Lịch Sử Kinh Thánh
  Phải học và trả lời 100 câu hỏi và đến khi sáu vị mục sư trong ban thường vụ họ nhặt hỏi bất kỳ câu nào trong 100 câu hỏi ấy thì trả lời được sẽ đỗ.

  Từ giờ đến giữa tháng 10 tức là hết tuần thứ hai của tháng 10 trước khi tôi đi xa, thì tôi sẽ cố gắng trả lời tất cả 100 câu hỏi này: tức là tôi đã làm sẵn và Đánh máy cẩn thận và đưa cho Cô Xiêm Học. Đây cũng là sự cố gắng và nỗ lực của tôi trong việc giúp đỡ, đóng góp cho sự tăng trưởng của chức vụ.

  Tôi cũng sẽ gởi cho Cô Hoa một bản, y như bản tôi gởi cho cô xiêm, Tôi muốn chị phải học thật cẩn thận, tôi không muốn chị tham gia, nhưng tôi muốn chị học để tốt cho chức vụ trong khi phục vụ Chúa.

  Tôi biết trong những ngày qua, chị đã rất cố gắng, nỗ lực trong việc phục vụ công việc Chúa, và tôi nhận thấy tâm huyết của chị đã dành cho công việc nhà Chúa là rất lớn. Tôi đã không đề cử chị vì cớ lý do:
  Tôi muốn cá tính của chị, phẩm chất của chị phải đến trước địa vị. “ Chị hãy nhớ lời tôi căn rặn: “ Đừng mong thăng tiến trong địa vị nhưng hãy thăng tiến trong phẩm chất”
  Hãy cứ trau rồi phẩm chất, và để Chúa rèn luyện kỹ lưỡng bản thân mình, có như vậy sau này mới không sa ngã.
  Tôi đã chứng kiến những con người chạy theo địa vị, chức quyền nhưng không chịu trau rồi tâm tánh, kết cuộc là chức vụ họ thất bại, và làm gương xấu.
  ·        Hai chị hãy nhớ!
  ·        Người được tôi đề cử cũng là vì tôi cũng quan sát và thử nhận biết động cơ của con người ấy.
  ·        Và người không được tôi đề cử là tôi cũng đang quan sát thử xem thái độ của con người ấy.
  Có thể không ai hiểu câu nói ấy: Nhưng tôi biết hai chị hiểu được điều tôi nói.
  Và trong những ngày vừa qua, tôi cũng nhận ra được động cơ, và thái độ của từng người một.

  4/. Lời chào tạm biệt
  Hôm nay, Hội Thánh chia tay một người chị em lại phải trở về Hàn Quốc đó là: Cô Mai.
  Từ hôm Cô về chẳng được nhiều, chỉ có hơn một tuần. Nhưng từ ngày cô về không bỏ một buổi nhóm nào, ngay cả kiêng ăn cầu nguyện cũng tham gia. Tôi hoan nghênh tinh thần của người chị em này. Đây chính là sự gương mẫu cho mỗi chúng ta noi theo.
  Đáng lẽ, trước khi đi phải có chút quà để gửi tặng cô như thế mới phải phép nhưng Hội Thánh đã không làm được. Mong Cô Cảm Thông cho.
  Chút nữa, Cả Hội Thánh sẽ cầu nguyện cho ngày thứ này cô đi trở về Hàn Quốc được mọi sự tốt lành và bình an của Chúa bao phủ, che trở.
  Và cũng chụp chung với các con cái của Chúa một bức hình để đi xa nhớ về Hội Thánh và cầu nguyện cho Hội Thánh.

  5/. Thông báo
  Tuần sau, tôi sẽ đi giảng ở Hội Thánh khác, tôi đã mời Mục sư Lâm đến giúp đỡ chúng ta về Lời Chúa.
  Và Cô Hợi tuần sau sẽ hướng dẫn: Xin Chúa sức dầu trên chức vụ của Cô.
  Cho học câu gốc. và đây là lịch của tháng 10 và tháng 11. Trước khi đi xa tôi đã lên lịch hết rồi, các tôi tớ của Chúa cứ thế đến phiên mình mà cậy ơn Chúa làm cho thật tốt.


  6/. Thay người thủ quỹ
  Trong một vài tháng gần đây, chị Hường đã cầm quỹ của Hội Thánh, nhưng do chị Hường phải đi làm công ty thường xuyên phải nghỉ không nhóm được. Lên nay tôi quyết định sẽ thay đổi người thủ quỹ.
  -         Cô Hợi là người trung tín
  -         Bà Thảo đã có kinh nghiệm nhiều năm ( về vấn đề tài chính của Hội Thánh tôi để cho Hội Thánh chọn lựa, tôi không tham dự hay đưa ra ý kiến)
  7/. Từ nay đến giữa tháng 10
  Tôi đi truyền giáo nếu có ai cảm động dâng ít, tùy theo lòng mình, không bắt buộc ai thì hãy dâng hiến. khi dâng hiến đưa cho chị xiêm nói đây là tiền tôi dâng hiến cho truyền giáo của Mục sư.
  Kẻ ra trận và người ở nhà phần thưởng bằng nhau nếu chúng ta không đi được thì hãy giúp đỡ cho bước chân của các tôi tớ Chúa thêm xa hơn.


 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels