• Thơ Hay

  “Đời người ví thể phù du,
  Sớm còn tối mất, công phu lỡ làng.”
  Trên trời có đám mây xanh,
                               Chính giữa mấy trắng, chung quanh mây vàng.
                               Ước gì ta lấy được nàng,
                               Thì ta đem gạch Bát tràng về xây.
                               Xây dọc rồi lại xây ngang,
                               Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân.
                                               (ca dao)

  Làm trai thì ở cho trung,
                               Chớ có hai lòng mà hoá dở dang.
                                        (ca dao)

   Nước Trời phải chịu bạo hành,
                               Chỉ người hùng dũng mới dành được thôi.
                               (Mt 12,12)
 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels