• Những người khôn ngoan vẫn còn tìm kiếm Ngài!

  Những người khôn ngoan vẫn còn tìm kiếm Ngài!
  Mathiơ 2.1-12
  Ở đây chúng ta có một nhóm người (chúng ta không biết có bao nhiêu người) mà Đức Chúa Trời gọi là khôn ngoan.
  Khôn ngoan, theo tự điển Webster năm 1828: Người sử dụng đúng đắn tri thức; sự lựa chọn những cứu cánh đáng khen, và phương tiện tốt nhất để đạt được chúng … Tri thức và thường là những điều tốt nhất, đúng nhất, thích hợp nhất, được phép nhất để đạt tới sự giàu có hay hạnh phúc. Khôn ngoan là sự phân biệt giữa cái gì là đúng và cái gì là sai. Đây là sự luyện tập cách phán đoán hầu lẫn tránh được điều ác và phát huy được điều thiện.

  Kinh thánh đưa ra một đánh giá cao về sự khôn ngoan. Chúng ta được khuyên bảo thật nghiêm túc phải sống sao cho thật khôn ngoan (Châm ngôn 4.7, 8 — “Sự khôn ngoan là điều cần nhứt; vậy, KHÁ CẦU LẤY SỰ KHÔN NGOAN; Hãy dùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng. Hãy tôn tặng sự khôn ngoan, thì sự khôn ngoan sẽ thăng con lên, Làm cho con được vinh hiển, khi con hoài niệm đến”.
  Khôn ngoan kiếm được nhờ sự liên kết khôn ngoan, học hỏi, cầu nguyện, và kinh nghiệm.
  + Chúng ta hãt xét qua sự khôn ngoan của mấy thầy bác sĩ nầy. Tôi muốn được người khác xem mình là người khôn ngoan.
  I. Họ có sự khôn ngoan để THEO ĐUỔI sự sáng mà Đức Chúa Trời ban cho (2.1-2). Họ đã đưa ra quyết định tìm kiếm Chúa. Tìm kiếm Chúa, luôn luôn là một quyết định khôn ngoan.
  A. Họ tìm kiếm Ngài bằng cách nào? Họ đã sử dụng thông tin họ đã có sẵn về Ngài. Bạn sử dụng tri thức bạn đang có như thế nào? Đó là sự khôn ngoan.
  1. Đây là những người đã nghiên cứu về các từng trời. Họ đáng được gọi là những nhà thiên văn hôm nay.
  2. Họ sinh sống ở Đông phương, có lẽ ở Arabia, Ba tư, hay thậm chí ở Babylon.
  3. Họ đã quan sát một “ngôi sao mới” mà họ chưa hề nhìn thấy trước đó.
  4. Họ gắn ngôi sao với nhà vua như thế nào? Họ nối kết ngôi sao ấy với Israel ra sao? Từ một lời tiên tri do Balaam đưa ra khoảng 1.500 năm trước trong Dân số ký 24.17 — “…Một NGÔI SAO hiện ra từ Giacốp, một CÂY PHỦ VIỆT trồi lên từ Ysơraên...”.
  + Không những họ đã nghiên cứu các từng trời, họ còn nghiên cứu Kinh thánh nữa!
  B. Đức Chúa Trời đã ban cho họ một lượng ánh sáng và họ đã đi theo ánh sáng mà Đức Chúa Trời ban cho. Khi một người bước theo ánh sáng mà Đức Chúa Trời ban cho, Đức Chúa Trời càng ban thêm sáng láng hơn (2.10).
  1. Đức Chúa Trời ban cho mỗi người một lượng ánh sáng nào đó (Giăng 1.9).
  2. Bạn làm gì với thứ ánh sáng sẽ quyết định Đức Chúa Trời ban cho bạn càng sáng thêm nữa.
  + “Nhưng con đường người công bình giống như sự sáng chiếu rạng, càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa” (Châm ngôn 4.18).
  + “Nhơn đó, chúng tôi cùng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn, anh em nên chú ý lời đó, như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và sao mai mọc trong lòng anh em” (II Phierơ 1.19).
  3. Sự sáng bị từ chối sẽ càng chiếu sáng thêm.
  II. Họ có sự khôn ngoan để THẮNG hơn các hoàn cảnh khó khăn. Khôn ngoan không dễ bị ngăn trở. Khôn ngoan sẽ chịu đựng nỗi khó nhọc và thắng hơn mọi ngăn trở.
  A. Lai lịch về mặt xã hội/văn hoá/chủng tộc của họ.
  1. Họ là dân Ngoại.
  + Họ đã sinh sống trong một vùng đất xa xôi (cách 500-1000 dặm đường).
  + Muốn đến tại thành Bếtlêhem họ phải mất gần 2 năm trời (câu 16).
  2. Họ đã có tôn giáo riêng (Zoroastrianism).
  3. Đời sống, gia đình, công ăn việc làm, văn hoá của họ không đứng chặn trên con đường của họ.
  + Không nghi ngờ chi nữa, có lẽ họ bị chế nhạo khi theo đuổi một “ngôi sao”.
  + Đây là một chuyến đi rất mạo hiểm, nhiều tốn kém.
  + Họ sẽ bị mệt mỏi suốt lộ trình.
  + Thế mà họ không nãn chí.
  + Họ bỏ mọi sự lại sau lưng để theo đuổi lẽ thật. Như một kết quả, họ đã tìm gặp điều mà họ đang tìm kiếm — ấy là Chúa Giêxu.
  4. Có điều chi đứng chặn trên con đường bạn tìm gặp Chúa Giêxu không? Bạn đi bao xa để đến với sự sáng của Ngài?
  B. Tình trạng giả hình gian ác của Hêrốt (2.3-8).
  Đây là “Hêrốt Đại Đế” theo lịch sử đời nầy. Kinh thánh không hề gọi ông ta là “đại” hết. Nếu có điều chi đó, thì ông ta là “đại” trong sự gian ác của ông ta. Ông ta rất hung ác và chẳng có lòng thương xót. Ông ta đã lấy vợ những 9 lần. Ông ta đã giết một trong những người vợ cùng mấy người con trai ruột của mình! Ông ta đã ra lịnh cho cuộc tàn sát đẩm máu trẻ em nam dưới 2 tuổi ở Bếtlêhem trong nổ lực hòng giết Chúa Giêxu (câu 16)!
  1. Việc sau cùng Hêrốt mong muốn là được thắng trong cuộc tranh cạnh.
  2. Không một người nào sung sướng khi Đấng Christ ra đời.
  III. Họ có sự khôn ngoan để DÂNG các thứ của quí của họ (2.11). Tìm gặp Đấng Christ vẫn chưa phải là đủ đâu! Bạn sẽ làm gì với Ngài sau khi bạn tìm gặp Ngài? Hãy thờ lạy Ngài!
  + Thờ lạy [worship] = Giá trị [WORTH] – con tàu [SHIP]. Thờ lạy là gán giá trị cho đối tượng của sự thờ lạy đó. Khi một người đặt nhiều giá trị lên một vật gì đó khác hơn Đức Chúa Trời, người ấy đang có một thần tượng (đối chiếu Sáng thế ký 22.1-5).
  + Chỉ có Đức Chúa Trời mới đáng được thờ lạy (Mathiơ 4.8-10). Sự thật cho thấy rằng Chúa Giêxu đã tiếp nhận sự thờ lạy là minh chứng cho thần tính của Ngài.
  + Thờ lạy trong Kinh thánh luôn luôn được gắn với HAI VIỆC:
  A. Sấp mình xuống (đầu phục) trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Sự công nhận uy quyền.
  B. Dâng hiến (Phục truyền luật lệ ký 26.10; I Sử ký 16.29). Khi bạn đến thờ phượng Đức Chúa Trời, bạn không đến để nhận lãnh hay để giải trí — bạn đến để dâng hiến.
  1. Họ đã dâng các thứ của lễ PHÙ HỢP VỚI MỘT VÌ VUA. Các thứ của lễ ấy không rẻ tiền. Đó là những BÁU VẬT! “Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó” (Mathiơ 6.21).
  Một trong những phim hoạt hoạ của Gary Larson Far Side có lời chú thích: “Hầu hết các nhà thần học đều không biết có thầy bác sĩ thứ tư, nhưng ông ta đã lánh ra chỗ khác để lấy cái bánh ngọt!” Có bao nhiêu người trong số quí vị trông mong lãnh được bánh ngọt trong dịp Lễ Giáng Sinh?
  2. Họ đã dâng các thứ của lễ CÁCH RỜI RỘNG.
  IV. Họ có sự khôn ngoan để TẺ TÁCH theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời (2.12).
  A. Họ đã nghe theo những điều Đức Chúa Trời dặn dò. Đức Chúa Trời đã dặn họ ra về theo một lối khác hơn lối mà họ đã đi đến. Họ đã làm theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời.
  + Châm ngôn 9.9 — “Hãy khuyên giáo người khôn ngoan, thì người sẽ được nên khôn ngoan hơn; khá dạy dỗ người công bình, thì người sẽ thêm tri thức nữa”.
  + Châm ngôn 10.8 — “Người có lòng khôn ngoan, nhận tiếp những điều răn; nhưng kẻ có miệng ngu muội phải bị sa ngã”.
  1. Đức Chúa Trời cảnh cáo về cơn thạnh nộ hầu đến.
  2. Đức Chúa Trời cảnh cáo về sự chậm trễ.
  3. Tôi không thích nghĩ điều chi sẽ xảy ra một khi mấy thầy bác sĩ thất bại không bước theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời.
  B. Một người từng thành thực đến với Đấng Christ, đời sống của người sẽ được thay đổi. Họ sẽ đi một con đường khác hơn con đường mà họ đã đi trước khi đến với Ngài.
  C. Không có một việc chi giống như sự thờ phượng trong ngày Chúa nhật, sự thờ phượng ấy không thể rơi vào ngày thứ Hai, thứ Ba hoặc thứ Tư, v.v...
  TÓM TẮT: Bạn khôn ngoan như thế nào trong các vấn đề nầy?
  1. Có phải bạn đang bước theo ánh sáng mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn trong Kinh thánh?
  2. Bạn có để cho một việc gì đứng giữa bạn và việc tìm kiếm lẽ thật trong Đấng Christ không?
  3. Có phải bạn thực sự thờ lạy Đấng Christ với sự đầu phục cùng uy quyền của Ngài và bằng cách dâng cho Ngài những thứ của quí không?
  4. Đời sống của bạn đã được thay đổi chưa?
  NHỮNG NGƯỜI KHÔN NGOAN VẪN CÒN TÌM KIẾM NGÀI … Nguyện bạn sẽ được khôn ngoan và biết tìm kiếm Đấng Christ?

  ***
 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels