• SAI ĐI TỪNG ĐÔI

  ĐỀ TÀI: SAI ĐI TỪNG ĐÔI
  KINH THÁNH: MÁC 6: 7-13
  Mục đích:
  Để Hội Thánh được phát triển chúng ta cần thực hành lời sai phái của Chúa Giê xu và trở lại với khuôn mẫu Hội Thánh đầu tiên. Cũng khiêm nhường nhìn nhận những thiếu xót của bản thân và thiếu xót của Hội Thánh.

  Lời chào:

  Câu chuyện:

  Nhập đề:


  Qua bản văn Thánh Kinh vừa đọc, chúng ta cùng học với nhau hai bài học:
  Phần thứ nhất: SAI ĐI.
  Phần thứ hai: TỪNG ĐÔI
  Bây giờ, chúng ta cùng học phần thứ nhất.

  I. CHÚA SAI ĐI.
  Chữ sai đi là một động từ diễn tả hành động, họ không phải đang ngồi mà là họ đang đi, họ đang chủ động chứ không phải họ thụ động, hay bất động. Sai đi là họ đang ở trong một tư thế luôn luôn sẵn sàng, luôn luôn dấn thân.

  Họ cần ra đi rao giảng và công bố Phúc Âm tha tội của Chúa Giê xu cho thế giới đang lầm lạc ở trong bóng tối của tội lỗi. Họ cần phải ra đi để rao báo hồng ân và sự giải thoát cấp bách của Đức Chúa Trời cho thế giới đang ở trong sự chết.
  Trong sách tiên tri Ê-sai 6, Ê-sai nghe thấy tiếng gọi của Chúa và ngay lập tức ông đáp ứng lại với tiếng gọi ấy:
  “  Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi.” (  Es 6:8)

  Có rất nhiều người khi Chúa kêu gọi thì đặt điều kiện với Chúa, có rất nhiều lúc Chúa sai phái chúng ta chúng ta do dự, lưỡng lự và trần trừ.
  Nhưng Ê-sai đã không đặt điều kiện gì với Chúa cả, cũng không do dự, lưỡng lự hay trần trừ bất cứ điều gì cả. Ê sai thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi.

  Minh họa: Đang khi đi đường, có kẻ thưa Ngài rằng: Chúa đi đâu tôi sẽ theo đó. 58 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ mà gối đầu. 59 Ngài phán cùng kẻ khác rằng: Ngươi hãy theo ta. Kẻ ấy thưa rằng: Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. 60 Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; còn ngươi, hãy đi rao giảng nước Đức Chúa Trời. 61 Có kẻ khác nữa thưa rằng: Lạy Chúa, tôi sẽ theo Chúa, song xin cho phép tôi trước về từ giã người trong nhà tôi. 62 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời. ( Luca 9:57-61)

  Nhiều người được Chúa mời gọi để trở thành làm con cái của Đức Chúa Trời, Chúa hứa khi ai làm con của Chúa thì mọi tội lỗi sẽ được tha, sẽ được phục hòa với Đức Chúa Trời, sẽ được sự sống đời đời, có sự bình an, và sự chăm sóc, che trở của Chúa ban cho.
  Nhưng lại nói để tôi về tôi hỏi chồng tôi đã, để tôi về tôi hỏi bà cố, ông nội, bác trưởng. hoặc là khi nào công việc của tôi ổn định, gia đình khá giả rồi thì tôi mới tin Chúa.
  Trong khi Thánh Kinh bảo:  Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.” ( Giăng 3:36)
  Mỗi chúng ta mai đây phải khai trình trước mặt Chúa về mọi điều mình đã làm trong trần thế này.
  Thật đáng tiếc cho những ai đã đặt cuộc đời mình trên ý kiến của người khác, thật đáng tiếc cho những ai để cuộc đời mình cho người khác quyết định.
  Trở lại với câu Chúa sai đi, chúng ta nhận thấy theo bản văn thì tất cả 12 môn đệ của Chúa được sai phái đi rao giảng Phúc âm cứu rỗi. Tức là không ai ở nhà cả, không ai đùn đẩy ai ai cũng đứng lên đi ra theo sự sai phái và sứ mạng Chúa rao phó.
  Có ba cấp trong tiến trình huấn luyện của Chúa dành cho các môn đồ.
  1. Nhóm 12 người
  2. Nhóm 3 người
  3. Nhóm 1 người
  Trong mười 12 người ông Phi-e-rơ có thể là môn đồ trưởng đi chăng nữa thì ông ở nhà, ông Giăng được mệnh danh là sứ đồ của tình yêu là người gần gũi và thân cận của Chúa Giê xu nhất cũng không miễn trừ sự ra đi chứng đạo.

  Tất cả các môn đồ cùng được sai đi, họ cùng nhau đi ra để nói lên một chân lý rằng: việc chứng đạo, truyền giáo là dành cho tất cả mọi người, là trách nhiệm chung của tất cả con cái của Chúa.
  Dù mới tin Chúa hay tin Chúa lâu năm thì rao báo Tin Lành của Chúa Giê xu Christ là sứ mạng của tất cả chúng ta.

  Minh họa: Ngày nay, chúng ta cứ làm ngược lại cái tiến trình tăng trưởng Kinh Thánh đã đưa ra một mô hình, khuôn mẫu tuyệt vời trong Thánh Kinh. Chúng ta cứ bảo: Để ông mục sư giảng, để ông mục sư dạy giáo lý, để ông mục sư thăm viếng, để ông mục sư làm chứng, truyền giáo. Cái gì cũng sư sư thành sứ sứ, sự sự.
  Lời khuyên của bố vợ Môi se khuyên môi se rằng:   Quả thật, con cùng dân sự ở với con sẽ bị đuối chẳng sai, vì việc đó nặng nề quá sức con, một mình gánh chẳng nổi.” (Xu 18:18  )
  Đúng thế chắc chắn sẽ bị hụt hơi và đuối sức, chính vì thế mà cần có những A rôn tình nguyện, cần có Hu rơ dấn thân, cần có Giô suê là những chiến binh.
  Sách Công Vụ Các Sứ Đồ 6, khi số người tin Chúa càng ngày càng thêm lên, nhu cầu gia tăng và chăm sóc, đáp ứng nhu cڧu càng cấp bách, nhanh chóng hơn.

  Các sứ đồ đã triệu tập một cuộc họp, trong cuộc họp họ nhận ra cái đáng trách đó là: họ quá bận rộn trong nhiều việc, họ đã làm quá nhiều việc phụ và họ đi cái việc chính yếu là: Chuyên lo cầu nguyện và giảng đạo.

  Chuyên lo cầu nguyện và chức vụ giảng đạo là chức vụ của Ms. Không phải là những việc khác không quan trọng, công việc Chúa thì việc nào cũng quan trọng nhưng ở đây phải nhận ra đâu là công việc ưu tiên nhất, cần thiết nhất.
  Minh họa: Trong Hội Thánh hướng dẫn của Ms, truyền giáo cũng Mục sư, thăm viếng cũng mục sư, âm nhạc cũng mục sư, có những Hội Thánh còn bắt cả mục sư đi gặt nữa, đi cày, mà nếu không đi cày, đi gặt cho thì bảo không có yêu thương.

  Cái gì tuốt tuồn tuột kệ ông mục sư, tuốt tuồn tuột thì sẽ tuột ngay. Một Hội Thánh mạnh là một Hội Thánh mà tất cả cùng làm việc, một Hội Thánh mạnh sẽ phục vụ, hầu việc theo chức năng, ân tứ Chúa cho.

  Minh họa: Trong Kinh Thánh tín đồ đi ra mục sư ở nhà chuyên lo cầu nguyện và giảng đạo, còn bây giờ tín đồ ở nhà Mục sư đi ra. Trong Kinh thánh tín đồ chứng đạo và mục sư thì giảng đạo.
  Thế bây giờ, giảng đạo đã không giảng được rồi, chứng đạo cũng không chứng đạo thì làm gì bây giờ, chờ Chúa tái lâm, rồi nghe Chúa gọi: hỡi đầy tớ chăm chỉ của ta được lắm, hãy đến nhận phần thưởng của ngươi.

  Thế tự nhiên giật mình nghĩ rằng: ô thế mình cũng có phần thưởng àh, nghĩ Chúa không biết. Nhưng thực ra đến nhận mão triều hư nát.
  Chẳng có cái mão nào cả, mà chỉ có cái mào, cái mũ mà chỉ có cái chóp, nó đâm cho thủng đầu.
  Trong Phúc âm Giăng 19:10, Chúa Giê xu nhập thế, nhập thể Ngài vào đời, Ngài đến trong thế gian này không phải để ngồi một chỗ nhưng đã đi đến từng làng, Ngài gõ từng nhà, Ngài đến với từng cuộc đời một.
  Đây chính là sứ mạng cao cả của Chúa.

  Bạn và tôi hiện diện trong thế gian này để làm gì? Để làm cho đầy cái miệng, đầy đôi bàn tay, đڧy cái bụng thôi sao.
  Điều đó thật bé nhỏ, tầm thường và ích kỷ biết bao.
  Bạn và tôi còn sống tồn tại đang ngồi đ?y là đang mang trên vai một sứ mạng trọng đại của Cha trên trời.
  Tìm và cứu người.
  Tìm và cứu người là những động từ diễn tả hành động của Chu?a.
  Tìm và cứu là ngôn ngữ của trái tim,
  Tìm và cứu là ngôn ngữ của tình yêu.
  Trái tim bạn có cùng nhịp đập của Cứu Chúa không?
  Bڡn đang ti?m gì?
  Có phải tìm hạnh phúc cho cuộc đời,
  Có phải bạn đang tìm mái ấm cho gia đình?
  Có phải bạn đang tìm giấc ngủ ngon, những bữa ăn ngon?
  Có phải bڡn đang tìm cái...

  Nhưng nhۯng điều đo? qua đi, chẳng còn lại. Nhưng tìm và cứu ngư?i là đam mê của Cứu Chúa, là khát vọng của mỗi chúng ta.
  Xin Chúa cho chúng ta bước theo gương Chúa.
  A-ghê chúng ta tìm vật liệu ?ể lo xây dựng gia đình mình, còn công việc Chúa thì bỏ hoang.
  Thứ tự của chúng ta là đây:
  1. Tín nhân
  2. Thánh nhân
  3. Chứng nhân
  Bạn đang có gì và thiếu gì?
  Đang ở trong chỗ nào?
  Có những ngư?i cả đời mấy chục năm hiện diện trên đất,nhưng chẳng bao giờ cứu được một người nào về với Chúa.
  Giữa biển người bao la mênh mông đông như sao trên trời như cát dưới biển mà chẳng tìm được thấy một người nào đem về cho Chúa. Chẳng bao giờ dám nói về tình yêu của Chúa cho một người nào.
  + có người đa? từng nói rằng: Nếu chúng ta có trái tim chúng ta sẽ tìm được một người có cùng nhịp đập.
  Nếu chúng ta có tình yêu và lòng thương xót thực sự: Chúa sẽ cho ta có kết quả chứ chẳng phڣi ở rưng bao giờ.

  Vì cớ chúng ta không có hành động của Cứu Chúa: Ngài phán; chúng ta hãy đi làng xung quanh. Đi các làng xung quanh đây.
  Chúa có một tấm lòng và tình yêu bao la, tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài không phải chỉ dành cho một số người hay một nhóm người mà dành cho tất cả nhân loại này.

  Đây chính là điều mà Ngài đã no?i: ta hãy đi sang làng xung quanh, cốt tại việc đó mà Ngài đến thế gian.

  Đi các làng xung quanh nhắn nhủ chúng ta mở rộng tấm lòng và mở rộng tầm mắt ra, hãy có khải tượng lớn lao, khải tượng vĩ đại là khải tượng cứu người, trái tim biết yêu thương là trái tim tìm người và cứu người.
  Chúa phán: Hãy nhướng mắt lên vì đồng lúa đã chín vàng... Xong con gặt thì ít.
  Quá ít người thăm viếng, quá ít người làm chứng, quá ít người ra đin quá ít người hy sinh.
  Nếu chúng ta thấy cánh đồng ruộng lúa đã chín chúng ta không thể ngồi yên được, mà nóng lòng muốn gặt và đây chính là điều Chúa muốn tôi với quý vị cần có.
  + Ngài không muốn một người nào bị hư mất, song muốn mọi người đều ăn năn và hiểu biết lẽ thật.

  ++

  Đây là khải tượng của Cứu Chúa, đây là

  Chúng ta không có trái tim của Cứu Chúa, chúng ta kh?ng có tình thư?ng của Cứu Chúa.
  Phao lô đã từng thốt lên rằng: Dù tôi bị bỏ đi thân mi?nh, nhưng mong dân tộc tôi được cứu.

  Trong Phu?c Âm Giăng4,
  Chúa Giê xu đa đi giữa trời nắng chang chang, mồ hôi nhễ nhãi, con đường gập gềnh, vừa đói vừa khát. Nhưng Ngài đã bắt tay ngay vào viۇc chia sẻ Phúc Âm sự sống cho người đàn bà tội lỗi.


  Ngài đã vượt biển trong trời tối, người ta ?n uống ngủ nghỉ, Ngài cùng các môn đồ căng buồm trong đêm để vượt qua bờ bên kia để kịp chia sẻ Phúc âm cho đoàn dân đông.

  Trong chuyến truyền giáo thứ...
  Phao lô căng buồm tiến đến tiểu a?, trong khi giữa bi?n cả, đại dương bao la, phao lô đã kiêng ăn cầu nguyện.
  Bận rộ, nguy hiۃm nhưng vẫn không quên tìm kiếm sự hướng dẫn qua sự kiêng ăn hầu cho đặt chân đến vùng đất mới, con người mới thì có nhiều người được cứu, nhiều HT được thành lập.

  Bạn ơi, bạn và tôi ?ang bận rộn nhưng đang bận rộn vì chính bạn, vì gia đình bạn, bạn và tôi cần phải b?n rộn, nghiêm chỉnh trong việc tìm kiếm Chúa và cứu người.

  II. CHÚA SAI TỪNG ĐÔI
  Chúng ta chú ý động từ " từng đôi"
  + Chúa tạo dựng nên các loài thú, thì loài nào cũng có đôi, có cặp, riêng A đam thì không tìm được ai để có đôi có cặp.
  Và Chúa đã phải dựng nên một người phụ nữ là Ê va cho ông, và từ đây ông có đôi có cặp, có vợ có chồng, có hôn nhân, có mái ấm gia đình.
  +Khi Chúa cứu gia đình nhà Nô ê Chúa đã rặn Nô ê là phải mang vào tàu các con vật có đôi có cặp,
  Chúa luôn luôn chọn từng đôi và từng cặp.
  Và con người cũng thế.
  Nói đến từng đôi là nói đến sự hiệp một, nói đến việc họ cần có nhau, hỗ trợ cho nhau, cầu nguyện nhau, sữa chữa cho nhau, khích lệ nhau, vui với nhau.

  các môn đồ ai cũng có bạn đồng công.
  Chúng ta là con cái của Chúa chúng ta không lẻ loi, cô đ?c vì chúng ta có anh chị em, có bạn đồng công.
  + Bạn đồng làm việc
  Nếu hôm nay, tôi hۏi quý vị rằng: Ai sẽ là người đi cùng với bڡn, ai sẽ lắng nghe bạn, ai sẽ tin cậy bạn, ai sڽ sẻ chia vۛi bạn dù hoàn cảnh thế nào?
  Bạn có người nào không? Bạn có ngư?i bạn nào trong ?ời của bạn không? Chúng ta thường có rất nhiều b?n, nhưng chۉ có những người bạn trong thế gian mà thôi, mà sứ đồ Giăng bảo rằng: Chớ làm bạn với thế gian, vì sự kính mڿn God không ở trong ng?ời ấy, người thế gian ghét Chúa, chống đối Chúa, chối bỏ Chúa nếu làm bạn với họ thì là đang thù nghịch với God, làm bạn ở đây là: thân thiết, gắn bó, học theo.
  Bạn và tôi phải có những người bạn trong đức tin.
  + bạn trong đức tin.
  + ?a ni ên đã có những người bạn kính sợ Chúa,
  + Gióp có những người bạn tin kính Chúa.
  Bạn và tôi có rất nhiều ng?ời bạn, nhưng thường có những người bạn trong thế gian này mà thôi.
  Sứ đồ Gi?ng nói: Chớ làm bạn với thế gian, chớ yêu mến thế gian. Vì sự kính mến..
  Sứ đồ Giăng nói: Ngài đã đến trong thế gian nhưng thế gian chẳng nhìn biết Ngài, thế gian chối bỏ Ngài,chống đối Ngài và thù nghịch với Ngài.
  Như vậy nếu chúng ta làm bạn với thế gian thì đang thù nghịch với God.

  + hai ngư?i hơn một,
  + Sợi dây ba tao lấy làm..
  Một người ở một mình thì không tốt.
  Nếu mۙt người ngã thì sẽ có người khác đۡ mình lên.
  Nếu chúng ta ngã thì thế gian nó cười, Ma quỷ nó sung sư?ng.
  Nó rất sung sướng khi chúng ta cãi nhau, nó rất sung sướng khi chúng ta thất bại, đau yếu.
  + trong thi thiên: " kẻ nào mong tôi thất bại nguyện nó sẽ bị sa ngã"


  Đây là thế gian, nhưng tấm lòng của God rất đau khổ khi thấy con dân Chúa đau khổ.
  + Kinh Thánh
  + dân Y. Sơ ra ên cùng cực kêu cầu Chúa, Chúa nghe, Chúa thấy và Chúa Cứu vớt.
  + bạn Gióp thấy Gióp đau khổ bèn kiêng ăn bẩy ngày kêu khóc cùng.
  + Đa ni ên đã có những người bạn đã vào sinh ra tử trong trận chiڿn thuộc linh.


  + châm ngôn lời Chúa nói: Một người bạn trí cốt quý hơn anh em ruột.
  Bạn cùng đức tin đã là tốt rồi, mà bạn cùng làm việc cho Chúa còn qúy hơn.

  + nỗi khổ của người HVC.
  - Gia cốp ban đêm chịu lạnh, ban ngày nắng nóng.
  + Chúa Giê xu trong vườn Ghết Sê ma nê, Ngài đang đối diện với sự thống khổ nên Ngài đã cầu nguyện rất khẩn thiết. Ngài mong tìm được một ng?ời bạn trong các môn đồ, trong lúc ngài đang tranh đấu giữa cái chết và cái sống thế mà không một người nào biết được, không một người nào ở cùng cầu nguyện với Ngài.

  + Họ có đôi tức là họ có cùng một mục đích, có cùng một khải tượng, có cùng một cha.
  Tuy mỗi người một tính một nết, mỗi người có hoàn cảnh riêng, có khó khăn riêng.
  Nhưng khi họ đã đi cùng thì họ sẽ chờ đợi nhau, họ khích lệ nhau, người này nói, người kia sẽ cầu nguyện.  Các môn đệ Chúa được sai đi ra từng đôi. Nếu đi riêng lẻ, họ đã có thể đến nhiều khu vực hơn trong xứ, nhưng đây không phải là kế hoạch của Chúa Cứu Thế. Một lợi điểm khi ra đi từng đôi một là họ có thể hỗ trợ và khích lệ nhau, nhất là khi họ bị người khác từ chối không tiếp. Sức lực của chúng ta vốn đến từ Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đáp ứng rất nhiều nhu cầu của chúng ta qua việc chúng ta cùng làm việc với những người khác. Khi bạn hầu việc Chúa Cứu Thế, xin đừng tìm cách chỉ làm một mình.
 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels