• CHUẨN BỊ CHO NGÀY CUỐI CÙNG TRÊN ĐẤT

  ĐỀ TÀI: CHUẨN BỊ CHO NGÀY CUỐI CÙNG TRÊN ĐẤT
  KINH THÁNH:
  Lời chào:
  Tôi trân trọng kính chào quý vị, trong Danh Chúa Giê xu Christ.
  Buổi sáng hôm nay, tôi tha thiết kêu gọi quý vị hãy thực sự đến với chính Đức Chúa Trời, hãy yên lặng để lắng nghe tiếng phán của Ngài qua Lời của
  Chúa.
  Đã đến lúc anh chị em cần hiểu rằng thời kỳ chúng ta sống đây không còn đủ thời gian để đuổi hình bắt bóng hoặc chơi trò đuổi bắt, kiếm tìm với Đức Chúa Trời nữa. Mà là chúng ta phải diện đối diện để nghe lời của vị thẩm phán tối cao công bình là Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng luôn yêu thương, nhưng Ngài cũng là vị quan án công bình không bỏ qua tội lỗi và không xem kẻ có tội là vô tội.

  Do vậy, anh chị em giờ đây hãy cùng tôi lắng lòng cầu nguyện để chính tấm lòng mình nghe được tiếng phán của Ngài và khi nghe lời của Ngài lấy làm run rẩy và khi kết thúc bài giảng này tôi muốn anh chị em hãy thưa rằng: Con xin vâng theo lời Ngài hơn là ý muốn của lòng con.

  NHẬP ĐỀ:
  Thưa quý vị!
  Chúng ta đang sống trong những ngày được cho là thời kỳ cuối cùng trên đất, ngày mà con người phải ứng hầu khai trình, thưa lại về mọi hành động việc làm của mình trên trần gian này với Đấng Tạo Hóa là Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ bước vào ngày trung thẩm, ngày mà mọi kẻ sống và kẻ chết, kẻ công bình cùng kẻ gian ác phải ứng hầu trước sự phán xét của Đức Chúa Trời.

  Lời Chúa trong sách Khải huyền Đức Chúa Trời đã phán và mạc khải cho sứ đồ Giăng rằng: “Giờ đã tới, là giờ phán xét kẻ chết, thưởng cho tôi tớ Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn, và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian.” ( Khải-huyền 11:18)
  Phần thưởng là thưởng cho các thánh, phần thưởng là thưởng cho các người kính sợ danh Chúa, hạng sống trong tội lỗi, xem thường Lời Chúa sống bất khiết, vô tín, vô luân, vô đạo đức thì chẳng có phần thưởng nào hết mà ngược lại tự chuốc lấy sự phán xét cho mình mà thôi.

  Chính vì thế mà anh chị em chuẩn bị cho những ngày phán xét ấy, vậy chúng ta phải làm gì để chuẩn bị cho ngày chung thẩm ấy? Qua Thánh Kinh Đức Chúa Trời đã phán qua tiên tri A-Mốt 4:12 rằng: khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi.”
  Nhiều người đã sửa soạn cuộc đời trước khi chết bằng cách mua cho mình một miếng đất để chôn, một chiếc quan tài thật đẹp, quần áo tươm tất hoặc để dành tiền lo cho tang phí v.v…

  Nhưng đó không phải là sự chuẩn bị mà tiên tri A-mốt đã nói, Đức Chúa Trời muốn chúng ta chuẩn bị nhiều hơn thế và tốt hơn thế nữa.
  Ngài muốn quý vị và tôi phải sửa soạn, chuẩn bị chính con người của mình, sửa soạn chính đời sống và tấm lòng của mình thanh sạch, thánh khiết.

  Từ ngữ sửa soạn ở đây mà câu Kinh Thánh này đề cập đến không phải chỉ nói đến những gì về bề ngoài mà nói đến con người tâm linh, con người bên trong của mình.

  Đức Chúa Trời có cảnh cáo dân sự - bằng nạn đói, hạn hán, bệnh của cây lúa, cào cào, tai hoạ, chiến tranh - họ vẫn chẳng thèm đếm xỉa gì đến Ngài. Do dân Y-sơ-ra-ên không chịu tiếp nhận bức thông điệp của Đức Chúa Trời, cho nên họ phải đối mặt với Ngài trong sự phán xét, tức là Đấng mà họ đã chối bỏ, Đấng mà họ đã không chịu vâng lời khi Ngài truyền dạy. Có một ngày, mỗi người chúng ta sẽ phải gặp Đức Chúa Trời mặt đối mặt để khai trình về những gì chúng ta đã làm hoặc không chịu làm. Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng để gặp Ngài chưa?

  Tên của Amốt có nghĩa là Gánh Nặng, hoặc người mang gánh nặng
  A-mốt có một tấm lòng mang gánh nặng đối với tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên, A-mốt trước tình trạng bại hoại, bất tuân Lời Đức Chúa Trời của dân tộc mình, Đức Chúa Trời thông A-mốt để kêu gọi toàn dân hãy bỏ con đường cũ, nối sống bất tuân của mình để trở về cùng Đức Chúa Trời, hầu cho Ngài có thể tha thứ, phục hồi, và chữa lành họ.

  Tôi đứng đây để công bố một chân lý bất biến, vượt thời gian rằng: khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi.”

  Chúa Giê xu Christ đến lần thứ hai không phải mang theo ân điển nữa, cánh cửa ân điển và thương xót sẽ khép lại, kẻ tội lỗi, bất khiết và kẻ chối bỏ Ngài sẽ không còn cơ hội ăn năn nữa.
  Lúc đó người ta trông thấy Con người tức là Chúa Giê xu Christ lấy đại quyền vinh hiển mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài và mọi người sẽ đấm ngực ăn năn, hối lỗi về tội lỗi của mình nhưng lúc đó không còn cơ hội nữa.

  Hôm vừa rồi, chúng ta đã học với nhau về tà giáo Chứng Nhân Giê Hô Va nó nói rằng: Chúa Giê xu thực sự sẽ không bao giờ tái lâm, vì Ngài chỉ là một con người mà thôi, và con người sẽ không có linh hồn gì cả, không có hỏa ngục gì cả. Nó đã nói chết là hết.
  Đây là loại giáo lý đến từ quỷ Sa tan, loại giáo lý này đã lừa dối biết bao nhiêu người nam người nữ, biết bao nhiêu thế hệ, nó đã hủy diệt và giết chết biết bao nhiêu linh hồn xuống hồ lửa.
  Rất tiếc vì có những người trong chúng ta có thái độ sống và suy nghĩ giống y như giáo lý của loại tà giáo này.
  Có người mang danh là con cái của Chúa ngang nhiên nói chẳng có ai tái lâm nào hết, hoặc họ nói rằng: bảo Chúa tái lâm mà trải qua bao nhiêu ngàn năm nay Chúa có tái lâm đâu?
  Đây là

  Thế kỷ chúng ta sống hôm nay cũng như 20 thế kỷ trước, thời đại nào cũng có những người cố chấp, hoài nghi, đem niềm tin của người khác ra mà chế giễu. Ngay trong thế kỷ thứ nhất, khi sứ đồ Phi-e-rơ nói về việc Chúa Giê-xu sẽ trở lại, người ta cũng đem chế nhạo, chê cười như vậy. Và đây là lời của sứ đồ Phi-e-rơ viết cảnh báo: “ Trước hết phải biết rằng, trong những ngày sau rốt, sẽ có mấy kẻ hay gièm chê, dùng lời giễu cợt, ở theo tình dục riêng của mình, đến mà nói rằng: Chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế.”  (Thư II Phi-e-rơ 3:3- 4)
  Nhưng họ không hề biết lời của Chúa đã giải thích. Lý do Ngài chưa tái lâm, trở lại là vì Ngài nhịn nhục, Ngài muốn mọi người được cứu, Ngài không muốn một người nào phải hư mất.
  Nếu bây giờ Chúa tái lâm, Ngài trở lại cha mẹ họ hàng, làng xóm, anh chị em chúng ta tất cả sẽ bị hư mất.

  Sứ đồ Phi-e-rơ đã kêu gọi và giải thích lý do mà Chúa chưa trở lại trong lá thư trong IIPhi 3:8  của ông rằng: “ Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.(Thư II Phi-e-rơ 3:8-9)

  Ðức Chúa Trời không tính thì giờ như loài người tính. Ðối với Ngài, 1000 năm cũng như ngày hôm qua (Thi Thiên 90:4). Ngài sẽ giữ lời hứa tùy theo niên biểu của Ngài, chớ không tùy theo niên biểu của loài người.

  Minh họa: Trong những ngày vừa qua, chúng ta nghe câu chuyện tang thương nhất một gia đình sống tại Hải Phòng đã chết trong cuộc hỏa hoạn. cả gia đình gồm 6 người. Họ chết họ sẽ đi về đâu.
  Có biết bao nhiêu người cầu siêu hầu cho các vong linh được siêu thoát, nhưng siêu sao được, siêu đi đâu, thoát đi đâu. Chỉ có một nơi chốn cho họ là chốn hình phạt đời đời dưới hồ lửa, không có bất cứ cơ hội thứ hai nào cả. Vì họ chưa có Chúa Giê xu trong đời sống của mình.
  Tôi rất đau lòng lấy làm lạ cho anh chị em Cơ Đốc chúng ta cứ coi thường, khinh lờn Chúa mà sống ghì mài trong tội lỗi, trong dục vọng, đam mê của xác thịt quên rằng: Mình sẽ phải khai trình với vị Quan tòa tối cao là Đức Chúa Trời.

  Trong Phúc Âm Luca12:16-20, Chúa Giê xu Christ đã thuật một thí dụ về một người lo làm giàu, không quan tâm đến việc sửa soạn gặp Đức Chúa Trời, người nầy nghĩ rằng còn xa, còn lâu lắm, ông ấy mới gặp Đấng Tạo Hóa, ông đã nói rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ ngơi, ăn uống, và vui vẻ.

  Rồi Chúa Giê xu Ngài đã phán: : CHÍNH ĐÊM NAY linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, nghĩa là Đêm Nay người này phải gặp Đức Chúa Trời. Dù con người có muốn gặp hay nghĩ rằng không cần phải gặp thì vẫn phải gặp Đức Chúa Trời, vì con người không có sự chọn lựa nào khác cả.

  Vì ngày Chúa Giê xu sắp trở lại, lên Ma quỷ cũng rất nhanh chóng sử dụng những kế hoạch quỷ quyệt, Thánh Kinh bảo rằng nó là kẻ đang giận hoảng.

  Lời Chúa trong sách Khải huyền cũng làm sáng tỏ cho chúng ta chân lý này, sứ đồ Giăng viết như sau: “Khốn nạn cho đất và biển! Vì ma quỉ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi.” (Kh 12:12 )
  Sở dĩ ma quỉ ra tay bắt bớ bách hại vì nó biết rõ “thì giờ của mình còn chẳng bao lâu”. Chúng ta đang sống trong những ngày sau rốt, nên công việc của Sa-tan càng tăng thêm cường độ. Do biết rõ cuộc chạm trán cuối cùng với Chúa Giê-xu đã gần rồi nên Sa-tan đang tuyệt vọng, nó ráo riết tuyển mộ một đạo quân đông đảo bao nhiêu càng hay bấy nhiêu cho trận đánh cuối cùng này. Bây giờ, chúng ta sẽ xem một vài điểm sẽ xảy ra trong ngày cuối cùng này.

  I/. SỰ SÀNG XẢY CỦA SA-TAN TRONG NGÀY CUỐI CÙNG TRÊN ĐẤT

  Trong những ngày sau cuối này sẽ có sự sàng lọc lớn trong Hội Thánh của Chúa Giê xu Christ. Không chỉ có sự tháp vào mà còn có sự sàng sẩy. Ngay trước khi Chúa Jesus chịu đóng đi trên thập tự giá đã có sự sàng lọc ngay trong hàng ngũ các môn đồ là những người lãnh đạo lớn của Chúa.
  Trong Phúc Âm Luca 22:31-37
  Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy, Sa-tan đòi sàng sẩy các con như lúa mì. Nhưng Ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin. Vậy, khi con quay trở lại, hãy làm cho anh em con mạnh mẽ.” Phi-e-rơ thưa: “Thưa Chúa, con sẵn sàng đồng tù đồng chết với Chúa”

   Đây là lời cảnh báo Chúa dành cho sứ đồ Phi-ê-rơ. Sự sàng lọc đến với một vị sứ đồ có lòng sốt sắng, mạnh mẽ trong lời nói và việc làm. Trong trường hợp này Phi-ê-rơ đã không hiểu được chính mình. Ngày hôm nay, lời cảnh báo này vẫn giữ nguyên giá trị đối với bất kỳ Cơ Đốc Nhân nào trên đất.

  Chúa Jêsus nói cho Phierơ biết rằng Satan muốn “sàng sảy” ông như lúa mì. Một bản dịch chép: “Satan đòi” trong khi bản dịch khác chép: “Satan xưng ra quyền hạn” sàng sảy bạn.Tư tưởng ấy có thể gây sốc cho một số người vì đôi khi nó nói rằng Satan chẳng có quyền gì trên Cơ đốc nhân. Theo một ý nghĩa thì đấy là sự thực vì chúng ta biết Satan không thể làm chi được nếu không có sự cho phép của Đức Chúa Trời.

  Nhưng hãy để cho phân đoạn Kinh thánh của chúng ta nói với một giọng điệu đầy đủ hơn. Có một kẻ thù sống chết của linh hồn chúng ta, hắn sẽ hủy diệt chúng ta một khi hắn có thể. Phierơ không bao giờ quên lời lẽ của Chúa Jêsus trong cái đêm định mệnh ấy, và nhiều năm về sau ông đã nói về sự nầy như sau: “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (I Phierơ 5:8). Chúng ta sống dại dột nếu chúng ta không xem trọng lời lẽ nầy. 


  Phierơ không còn dám khoe khoang như ông đã làm trong đêm hôm ấy nữa. Ông không xem mình là giỏi giang hơn anh em của ông nữa. Ông không còn tự mãn hay tự tín như thế nữa. Mọi sự ấy đã qua đi cho đến đời đời, là một phần cái giá Phierơ đã trả cho thất bại của ông trong giờ phút khủng hoảng.

  Chúa để điều nầy xảy ra cho chúng ta là một việc rất tốt lành. Khi vấp ngã, chúng ta buộc phải công nhận rằng không có Chúa chúng ta chẳng thể làm chi khác hơn là thất bại. Thất bại dường như không bao giờ là một việc tốt lành khi nó xảy ra, song nếu thất bại quét sạch đi thái độ tự mãn tự tín của chúng ta, thế thì thất bại hoàn toàn là một ơn đến từ Đức Chúa Trời.

  Minh họa: Ma quỷ cũng sàng sảy ông Gióp.
  Minh họa: Nó sàng xảy Chúa Giê xu trong đồng vắng.

  II/. SỰ THANH LỌC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG NGÀY CUỐI CÙNG TRÊN ĐẤT


  Chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách nầy; vì thì giờ đã gần đến. 11 Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa; kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa; kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa; kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa!
  12 Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. 13 Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là thứ nhứt và là sau chót, là đầu và là rốt. 14 Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành! 15 Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy.
  16 Ta là Jêsus, đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các Hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là sao mai sáng chói. ( Khải Huyền 22:11-16)

  Ngài sẽ thanh lọc lúa mì với cỏ lùng, chiên với rê, hạt chắc và hạt nép.


  III/. ĐIỀU CẦN PHẢI LÀM TRONG NGÀY CUỐI CÙNG TRÊN ĐẤT

  Nếu hôm nay, Ngài tái lâm mà anh chị em đang say xưa bên bàn nhậu liệu anh chị em có được cất lên không?
  Nếu hôm nay Ngài tái lâm mà anh chị đang ngồi và nằm bên người phụ nữ khác không phải vợ mình, chồng mình liệu anh chị em có được cất lên không?
  Nếu hôm nay, Ngài tái lâm anh chị em đang chửi rủa, ngồi cờ bạc liệu anh chị em có được cất lên không?
  Thưa anh chị em, Các tôn giáo trên trần gian này dạy cho con người làm sao để hạnh phúc trên trần gian này nhưng Lời của Đức Chúa Trời dạy anh chị em phải làm sao để hưởng được hạnh phúc mãi mãi vĩnh cửu bên Ngài.
  Các tôn giáo khác dạy cho anh chị em phải giữ cái bát hương cái bàn thờ tổ tiên để rồi lừa dối anh chị em sự thờ phượng đích thực là Đức Chúa Trời duy nhất.
  Anh chị em ơi, anh chị em và tôi phải làm gì và đã chuẩn bị gì chưa để cho ngày cuối cùng trên đất.

  1/. Đầu tiên chúng ta cần phải làm là: Tỉnh thức
  Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vây hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện.
  Cầu nguyện để các ngươi khỏi sa vào cám dỗ.  

  Minh họa: Một câu chuyện ẩn dụ kể lại sự tranh chiến giữa mặt trời và gió.  Mặt trời nói với gió, gió ơi ta mạnh hơn ngươi, nếu ta đưa sức nóng của ta xuống thế giới nầy thì mọi vật đều bị khuất phục.  Gió liền đáp lại, ta còn mạnh hơn ngươi, nếu ta đưa một trận bão đến thì làm cho nhiều nhà cửa sập, cây cối gãy, người chết.  Hai bên cự qua cự lại, thình lình cả hai đều nhìn thấy một con khỉ trên cây.  Mặt trời nói với gió rằng, nếu ai làm cho con khỉ rớt khỏi cây ấy thì thắng cuộc.  Mặt trời rất háo thắng vươn vai phả sức nóng vào cây để làm cho con khỉ rớt xuống, nhưng càng nóng bao nhiêu con khỉ càng ôm chặt vào cây. Đến lượt gió, quý vị có biết gió làm gì không?  Nó có thể gọi bão tới, nhưng nó không làm như vậy.  Gió bắt đầu thổi nhè nhẹ như hơi thở cho đến khi con khỉ thấy mát quá và khỉ bắt đầu ngủ.  Chờ đến khi con khỉ ngủ say nó đưa một con gió mạnh đến, khỉ rớt xuống đất.
  Quý vị oi! Ngày nay ma-quỷ cũng đối xử với chúng ta như vậy.  Nó cung cấp nhiều thứ cho chúng ta.  Nó làm cho chúng ta say mê với danh lợi quyền cho đến khi chúng ta ngủ quên.  Thật đáng buồn nhiều người ngày nay bị ma-quỷ lấy búa đánh vào đầu làm cho rớt khỏi chức vụ.  Cho nên đó là lý do mà Chúa bảo chúng ta phải tỉnh thức, vì khi chúng ta ngủ thì ma-quỷ hành động bất ngờ.


  2/. Phải nên thánh mỗi ngày
  Hãy nên thánh, vì ta là thánh, nếu không lên thánh thì không ai được hưởng nước Đức Chúa Trời.
  Phàm gian dâm, ô uế thờ hình tượng, thù oán tranh đấu anh chị em hãy lánh xa.

  3/. Khuyên bảo nhau
  Anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì phải khuyên bảo nhau chừng ấy.  4/. Yêu thương nhau
 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels