• QUYỀN NĂNG TRONG GIAO ƯỚC HUYẾT ĐẤNG CHRIST

  QUYỀN NĂNG TRONG GIAO ƯỚC HUYẾT ĐẤNG CHRIST
  TÁC GIẢ: QUÂN NGUYỄN BIÊN SOẠN
  Lời
  Đây là một lẽ thật rất quyền năng vì nó giải phóng chúng ta và thường chúng ta chỉ nói đến huyết khi chúng ta phạm tội và cần sự tẩy sạch của huyết Chúa trong mỗi chúng ta. Nhưng huyết Chúa không phải chỉ có tẩy sạch tội lỗi mà thôi mà nó còn có giá trị trong mọi lĩnh vực của đời sống chúng ta nữa.
  Nó bảo vệ chúng ta.
  Minh họa: Ngay trong giấc mơ chúng ta cũng hãy kêu đến huyết khi có sự tấn công của quyền lực tối tăm.
  Ngày đầu khi tin Chúa chúng ta hay nằm mơ bị Ma quỷ tấn công, nhưng khi chúng ta kêu đến huyết thì có sự bảo vệ, giải cứu.
  Khi có sự đe dọa, sợ hãi thì phải trổi dậy để kêu đến huyết Chúa Giê xu.

  I/. DẪN NHẬP:

  Lời Chúa trong Hêbơrơ 9:22: Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ.
  So sánh giữa luật pháp và huyết.
  Tác giả của huyết là làm sạch.
  Minh họa: Bài hát quyền trong huyết.
  Có lời bài hát: Tôi gieo mình trong dòng huyết Chúa.

  Các tôn giáo chỉ tập chung vào các nghi lễ và hình thức, các mối đạo trong thế gian này cũng chỉ dạy về sự cố gắng làm lành lánh dữ, nhưng họ càng cố gắng thì họ càng cảm thấy bất an, trống vắng. Họ càng cố gắng càng tuyệt vọng và chất thêm gánh nặng trên họ mà thôi.
  Minh họa:
  Trong Công vụ 15:
  Các sứ đồ đã nói: không lên chất thêm gánh nặng cho người mới tin.
  Chúa Giê xu đến để giải phóng, gánh thay chứ không phải chất thêm những gánh nặng về tôn giáo, lễ nghi hay luật lệ.
  Lời Chúa trong ….
  Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.
  Đây là sứ mạng của Chúa Giê xu khi Ngài đến thế gian, đây cũng là lời mời gọi của Chúa Giê xu cho tất cả thế gian này.

  Khi Ngài thi hành chức vụ trên đất, Ngài đã đi từ nơi này, đến nơi kia để rao giảng Phúc âm, và chữa lành tật bệnh, đuổi quỷ, và giải cứu kẻ bị ức hiếp, kẻ bị phu tù cho được tự do.

  Hôm nay Ngài muốn cho chúng ta tập chú cặp mắt đức tin của chúng ta vào huyết của Chúa, vì khi chúng ta tập chung mắt đức tin vào huyết thì chắc chắn tâm linh của chúng ta sẽ sống động, vì huyết là sự sống.

  Khi chúng ta nói về Chúa, nghĩ về Chúa, sống với Chúa thì tâm linh chúng ta sẽ sống động, còn khi mà chúng ta chỉ nói về thế gian và sự lằm bằm thì chắc chắn chúng ta sẽ đánh mất đi sự sống tâm linh chúng ta.
  Cái người mà theo tôn giáo thì lúc nào cũng nói về nghi lễ: Lễ trưa, Lễ sáng, Lễ chiều, Lễ tối.
  Minh họa: Người CG rất nhiều lễ.
  Tin Chúa 3 năm rồi mà không hề biết cầu nguyện như thế nào cả.

  Hãy nói về Huyết, hãy công bố trong huyết Chúa Giê xu, hãy nhờ huyết Chúa Giê xu. Vì huyết Chúa Giê xu là sự sống, vì huyết làm chúng ta được sạch tội.
  Huyết là sự sống, ai đến gần Ngài tâm linh của người ấy sẽ sống động, linh hoạt và đầy quyền năng.
  Đến với Chúa không phải chỉ đến bằng cái đầu mà thôi, nhưng hãy để cho linh hồn mình được đắm chìm vào trong dòng huyết thánh của Chúa Giê xu Christ.

  Tôn giáo cố gắng để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời bằng những công việc như A-đam và Ê-va đã làm.
  Minh họa: Khi con người phạm tội thường có khuynh hướng che đậy, lấp liếm và xấu hổ.
  Họ đã lấy lá vá để che thân.
  Sáng 3:21 Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam, và mặc lấy cho.  Huyết Chiên con đã đổ ra tại vườn Êđen.
        1) Lá vả là tự ý của con người làm để che tình trạng lỏa lồ của mình thì không thể tồn tại và chấp nhận trong mắt của Đức Chúa Trời.
        2) Đức Chúa Trời chuẩn bị đồ để che phủ họ!
        3) Sự che phủ chỉ có được khi một con chiên  bị giết (sự chết của Chúa Jesus Christ).

  I/. GIAO ƯỚC HUYẾT LÀ GÌ?
  Giao Ước là một khế ước, là một bản hợp đồng giống như bên A và B.
  Trong bản ký kết giao ước, hai bên đều nói lên quyền và nghĩa vụ, tôi có nghĩa vụ làm cho anh điều này, điều kia, và ngược lại tôi có quyền đòi hỏi từ anh điều này, điều này.
  Khế ước hôn nhân
  Khế ước tôn giáo
  Nhưng ở đây giao ước nó mang một tính chất khác, giao ước của Do Thái giáo cũng như giao ước của Cơ Đốc giáo nó khác các loại giao ước khác.
  Nó khác ở chỗ là bên A chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng, tuyệt đối Chúa là Đấng trung thành, hơn nữa là Đấng toàn năng có thể làm được mọi sự.
  Hơn nữa ta khám phá ra rằng: Chúa là Đấng đầy lòng thương xót, nếu bên B có vi phạm giao ước thì không vì thế mà bên A vì thế mà hủy hợp đồng mà vẫn luôn luôn trung thành với cái giao ước sẵn sàng tha thứ.

  Sẵn sàng cảnh tỉnh cho bên B để cho bên B ý thức mình đã sai lầm, mình cần phải ăn năn và một khi ăn năn thì bên A sẵn sàng đón nhận trở lại.
  Đó là cái giao ước, cảm nhận một Đức Chúa Trời tốt lành như vậy.

  Giao ước này được ký kết qua một người trung gian là Môi se, Môi se là người Chúa đã kêu gọi để dẫn dắt dân ra khỏi sự nô lệ của Ai Cập.
  Môi se cũng là người quy tụ dân lại, thành lập dân lần đầu tiên trở thành một dân riêng của Chúa, vì trước đó dân chưa phải là dân mà là những chi tộc rời rạc, đang rên siết dưới ách đô hộ của Ai cập.

  Dân tộc bắt đầu được kể là dân bắt đầu kể từ khi có giao ước Si nai. Nghĩa là kể từ khi có hiến chương, đây là một bộ hiến pháp, căn cứ trên đó mà dân thực sự là một dân riêng của Chúa, khác tất cả mọi dân khác không chỉ dựa trên hiến pháp loài người mà là luật pháp hiến chương của Đức Chúa Trời.

  Chính Chúa bảo đảm nội dung, giữ gìn cho cái hiến chương thiêng liêng này.
  Biến cố giao ước Si nai trong đó mặc khải 10 điều răn là cốt lõi của giao ước.

  Giao ước là sự thiết lập một tương quan trong đó quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên được xác định và chấp nhận, vd. giao ước giữa Giacóp và Laban (St 31,43-32,3). Tuy nhiên, giao ước giữa Thiên Chúa và Israel không phải là giao ước giữa hai bên ngang hàng với nhau. Đúng hơn, Thiên Chúa ký kết giao ước với Israel chỉ vì tình thương cho không. Môsê đã nhấn mạnh điều này nhiều lần, và trình thuật về Mười Điều Răn cũng làm nổi bật tình thương của Thiên Chúa giao ước: Mười điều răn được mở đầu bằng khẳng định của Thiên Chúa là Đấng đã trực tiếp can thiệp vào đời sống của dân: “Ta là Đức Chúa đã đưa ngươi ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập” (20,2). Thiên Chúa dùng ngôi thứ hai để nói trực tiếp với dân. Như thế, thập điều không phải là hệ thống luật pháp vô hồn, nhưng được đặt nền trên một ngôi vị.

  SO SÁNH HAI GIAO ƯỚC
  GIAO ƯỚC CŨ VÀ GIAO ƯỚC MỚI

  1. Đón nhận Mười điều răn cách tích cực
  Những nhận xét trên giúp ta khám phá Mười điều răn như là những điều khoản của giao ước tình yêu. Kinh nghiệm về giao ước hôn nhân có thể giúp ta hiểu phần nào ý nghĩa cao quý này. Trong giao ước hôn nhân có những điều khoản mà hai người phối ngẫu cam kết với nhau, chẳng hạn một vợ một

  chồng, chung thủy với nhau đến trọn đời. Tuy nhiên, tất cả những điều khoản đó được đặt nền trên tình yêu, và là sự diễn tả ra bên ngoài những đòi hỏi nội tại của tình yêu đích thực. Tương tự như thế, Mười điều răn là cách thể hiện tương quan yêu thương trong giao ước giữa Thiên Chúa và dân của Người. Tách biệt Mười điều răn ra khỏi tương quan giao ước sẽ biến Mười điều răn thành một bộ luật luân lý vô hồn và mất đi tính năng động của nó. Đồng thời khi nhìn Mười điều răn trong bối cảnh của giao ước, ta sẽ khám phá giá trị tích cực của Mười điều răn như con đường đưa đến sự sống phong phú chứ không chỉ là những rào cản ngăn lối hạnh phúc của con người như nhiều người ngày nay lầm tưởng.

  Giao ước mười điều răn là con đường sự sống. Đừng nhìn thấy mười điều răn là đường sự chết.
  Minh họa: anh thanh niên hỏi: tôi phải làm gì để được sống, và Chúa Giê xu đọc 10 điều răn.
  Nhìn 10 điều răn như là một giao ước của tình yêu.

  Giao ước mới: Bằng huyết

  Giao ước điều răn được ghi trên bảng đá
  Giao ước huyết được ký kết bởi Con Đức Chúa Trời và được ghi trong lòng.
  Êxêchiên 36:26-27: "Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt Thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt Thần Ta trong các ngươi, và khiến các ngươi noi theo luật lệ Ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh Ta và làm theo". Loài người không thể nào giữ mạng lệnh của Chúa. Khi dân Ysơraên được Chúa ban luật pháp là 10 điều răn, Ngài viết trên bảng đá, nhưng khi Môise chưa đem luật pháp đến cho họ, thì họ đã phạm tội thờ lạy con bò bằng vàng. Nếu không được tái sanh, chẳng có một người nào ăn ở đẹp lòng Đức Chúa Trời, chẳng có một người nào giữ được luật pháp của Ngài. Chúa bảo rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta lòng mới, Thần mới, cất lòng bằng đá, lòng chai lì, lòng xấu xa, bại hoại khỏi chúng ta. Ngài không ghi tạc Luật pháp vào bảng đá, vào Kinh Thánh nầy, nhưng vào lòng, vào trí của chúng ta, làm cho Luật Pháp đó trở thành sự sống của chúng ta, khiến chúng ta thích thú mà ăn ở theo luập pháp của Chúa.

  III/. KHỞI SỰ CỦA GIAO ƯỚC LÀ TÌNH YÊU
  Chúa đã vì yêu mà Ngài đã lập giao ước với chúng ta.

  IV/. SỰ BỀN VỮNG CỦA GIAO ƯỚC
  -         Là sự chung thủy
  Trong hôn nhân có sự chung thủy, Chúa nói ta sẽ không bao giờ lìa ngươi, không bao giờ bỏ ngươi, đó là điều kiện của giao ước, khi Chúa lập giao ước với chúng ta thì Ngài rất thành tín, chung thủy với giao ước.
  Minh họa: Tôi yêu vợ tôi, tôi sẽ chung thủy với vợ tôi, tôi không có người phụ nữ khác, nếu ai đó liếc mắt, đưa tình thì tôi nói với họ, cái nhẫn này cho tôi biết tôi có giao ước với người phụ nữ rồi, mắt có vấn đề gì không? Tôi chỉ có một người và chỉ một người mà thôi. Cái nhẫn như là dấu hiệu của giao ước đó rồi.
  Khi Đức Chúa Trời lập giao ước với chúng ta thì Ngài luôn luôn nói rằng ta luôn yêu con, ta không bao giờ lìa con, và chúng ta cũng nói rằng con chung thủy với Ngài, con không bao giờ lìa Ngài.
  Ngài luôn luôn nhớ về giao ước của Ngài.

  V/. QUYỀN LỢI THUỘC VỀ NHAU
  -          Hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ
  -         Của cải và tài sản của vợ hoặc chồng đều là của chung.
  Cái thỏa thuận và hợp đồng đó sẽ không bao giờ được phá hủy.
  Trong giao ước không bao giờ có li dị, Cơ đốc nhân đã lập gia đình thì không được nghĩ li dị vì đó là giao ước.
  Khi lập giao ước thì hai bên chia sẻ với nhau mọi thứ.
  Có nghĩa là: tất cả món nợ mà tôi có bây giờ thuộc về bên kia, tất cả của cải tôi có cũng thuộc về bên kia nữa.
  Có nghĩa là khi lập giao ước thì có sự dâng hiến trọn vẹn.
  Tôi dâng hiến tất cả tôi có, tôi nhận tất cả những gì người kia có. Hai con người thành một, hai bản chất thành một.
  Minh họa: Hôn nhân người nam lìa cha mẹ mà dính, hai người trở nên một.
  Khi hai người lập giao ước thì tôi không còn một mình sỡ hữu những cái của riêng mình.
  Tất cả những gì tôi có là của vợ tôi.
  Khi tôi lập giao ước với vợ tôi thì tôi chẳng có cái gì? Không có giường, không có xe, không có điện thoại...
  Khi lập gia đình người vợ đã để dành tiền từ thời trẻ, để tiền vào tiết kiệm rất nhiều tiền, và khi lập gia đình thì tiền đó là tiền của cả hai.

  Khi bước vào giao ước thì lợi biết bao.
  Cũng như vậy đến với ĐỨc Chúa Trời thì tôi chẳng có gì? Tôi là tội nhân, tôi bẩn thỉu, tôi tuyệt vọng, nhưng Ngài đã lập giao ước và mọi thứ Ngài có là của chúng ta.
  Mọi thứ Chúa có là thuộc về chúng ta.
  Giao ước rất là quyền năng rất là mạnh mẽ, Ngài chia sẻ tất cả những gì Ngài có cho chúng ta, trong đời của mình thì chúng ta được dư dật, mạnh khỏe, không phải cơ đơn nữa. Vì Ngài nói ta sẽ ở cùng con trong mọi ngày, trong mọi khía cạnh của cuộc sống cho đến đời đời.
  Khi chúng ta đến với Ngài chúng ta hãy dâng cuộc đời mình, dâng lòng mình cho Ngài, dâng tình yêu của chúng ta cho Ngài.
  Sức mạnh của Ngài là sức mạnh của tôi, yếu đuối của tôi sẽ lên mạnh mẽ vì Ngài có giao ước với tôi, tôi có giao ước với Ngài.

  Luca 15:31
  Hết thảy của cha là của con.
  Đức Chúa Trời đã phán với chúng ta.
  Ngày chúng ta càng lâu bao nhiêu thì sức mạnh chúng ta lâu bấy nhiêu.
  Tất cả những gì Đức Chúa Trời có Ngài không dành cho bản thân mà dành cho chúng ta, tất cả những gì chúng ta có là thuộc về Đức Chúa Trời.
  Áp-ra-ham dâng Y sác con trai mình vì Áp-ra-ham có giao ước với Đức Chúa Trời.
  Một giao ước kéo dài đến bốn, năm thế hệ.
  Tức là không phải với chúng ta mà thôi mà con cháu, chắt chít của chúng ta nữa.
  Đức Chúa Trời không chỉ nghĩ về một thế hệ, bị rủa sả đến vài thế hệ, nhưng được phước cho đến ngàn thế hệ.
  Trong tất cả mọi giao ước đều có huyết.
  Người thế gian lập giao ước là uống huyết, chúng ta là con cái của Chúa thì chúng ta không làm như thế, vì chúng ta có Đấng chịu đổ huyết ra cho chúng ta một lần đủ cả rồi.
  Những người thuộc về vương quốc tối tăm cũng lập giao ước bằng huyết, nhưng đó là loại giao ước đi ngược lại với Lời của Chúa. Vì Kinh Thánh cấm chúng ta ăn huyết.
  Khi chúng ta dự tiệc thánh thì uống nước nho thay cho huyết.

  TẠI SAO LẠI LẬP GIAO ƯỚC?
  Có 3 lý do khiến người ta lập giao ước với nhau:
  1/. ĐỂ BẢO VỆ KHỎI KẺ THÙ
  Minh họa: Rô-ma 8:31 Đức Chúa Trời đứng về chúng ta thì ai chống lại chúng ta.
  Chúng ta không có một mình, chúng ta có một Đấng mạnh hơn chúng ta.
  Hãy công bố Rô-ma 8:31
  Chúng ta không phải chỉ là người chiến thắng mà chúng ta còn thắng hơn bội phần.
  2/. ĐỂ LÀM ĂN THƯƠNG MẠI

  3/. VÌ TÌNH YÊU
  Chính tình yêu mà Đức Chúa Trời lập giao ước với chúng ta.
  Khi có tình yêu, chính vì yêu mà Đức Chúa Trời lập giao ước với chúng ta.
  Trong tiếng Hê-bơ-rơ nó có nghia là sự dâng hiến trọn vẹn.
  Tình yêu ở đây không phải như trên ti vi. Hôn chỗ này chỗ kia.
  Chúa dâng hiến chính Ngài cho Ngài.
  Khi xe hết xăng thì không đổi xăng mà đi đến chạm xăng đổ xăng.
  Không phải thấy vợ tóc tai bù xù thì không yêu vợ nữa, nhưng dù sao tôi vẫn yêu vợ tôi, vì tôi có giao ước với vợ, tình yêu không phải là cảm xúc, mặc dầu trong tình yêu có cảm xúc.
  Trong tiếng Hê-bơ-rơ tình yêu có nghĩa là: Ha-rít.
  Kẻ thù của bạn bây giờ là kẻ thù của Chúa.
  ·        Có bảy bước để bước vào giao ước.
  1/. HỌ TRAO ĐỔI ÁO NGOÀI
  Đa vít-Giô-na-than
  Họ đã lập giao ước với nhau, một giao ước rất mạnh, mạnh đến mức
  Đức Chúa Trời gọi Áp-ra-ham là bạn, Chúa Giê xu cũng gọi chúng ta là bạn, một tình bạn rất sâu sắc.
  Chúng ta với Đức Chúa Trời không chỉ là đối tác của giao ước mà còn là bạn của Đức Chúa Trời và bạn cũng là bạn của tôi. Mặc dù chúng ta chưa bao giờ biết nhau, nhưng tất cả những ai có Chúa Giê xu trong lòng mình thì tất cả đều là bạn của tôi. Tất cả mọi người tin Chúa đều là bạn của tôi.
  Tôi không thể làm tổn thương họ, vì họ có giao ước với Đức Chúa Trời.
  Khi anh em có sự gì với ngươi thì hãy đi làm hòa với họ, nếu có lỗi gì thì hãy tha thứ cho họ.
  Câu 4 Giô-na-than cởi áo choàng của mình cho Đa-vít, bước đầu tiên khi người ta lập giao ước đó là trao đổi áo choàng.
  Họ trao đổi quần áo,
  Ê-sai 64:6 “ “
  Cái áo của chúng ta khi đến với Chúa là cái áo bẩn, nhưng trên thập tự giá Ngài đã mặc thay cho chúng ta cái áo bẩn để chúng ta mặc cái áo công chính của Ngài.
  Ê-sai 61:10 “ “
  Ngài đã lấy đi cái áo bẩn đi cho chúng ta và Ngài mặc cái áo công bình của Ngài cho chúng ta.
  Hãy nói: Tôi có áo choàng công bình.
  Chúa không định tội bạn, khi bạn phạm tội thì hãy đi giặt cái áo của mình trong huyết, Ngài là thành tín sẽ tha thứ cho chúng ta.
  Đây là cái bước thứ nhất là thay đổi áo choàng, đổi quần áo cho chúng ta.
  I Sa-mu-ên 18:1-3

  2. TRAO ĐỔI VŨ KHÍ

  Ê-phê-sô 6:10-17
  Đức Chúa Trời không bỏ mặc chúng ta ở chiến trường, khi chúng ta chiến đấu thì chúng ta hãy mặc lấy  khí giới của Chúa, chúng ta hãy đi vào chiến trường thì phải mang lấy mọi khí giới, cần trang bị, mặc lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời.
  Hãy mặc lấy khí giới của Đức Chúa Trời: CẦU NGUYỆN.
  Khi Chúa lập giao ước với Áp-ra-ham thì Chúa nói: Ta làm thuẫn đỡ cho ngươi.
  Sáng –thế-ký 15:1
  Trong Kinh Thánh nói đến rất nhiều thuẫn đỡ.
  Đừng sợ, khi bạn biết rằng bạn có giao ước với Chúa thì bạn đừng sợ, vì bạn có thuẫn đỡ.
  Ngài nói: Ta là thuẫn đỡ của ngươi. Điều đó có nghĩa giữa bạn và kẻ thù của bạn mà bây giờ có Chúa đứng giữa.
  Bạn thực sự được bảo vệ khi bạn có tay của Ngài.
  Được đứng bên cạnh bố mình, nắm tay bố mình, nếu ai đánh tôi, bố tôi đánh nó.
  Chúa phán: Chúa đứng giữa bạn và kẻ thù của bạn, Ngài là thuẫn đỡ của bạn, chúng ta không cần phải sợ hãi.
  Thi-thiên 91:
  Chúa là thuẫn đỡ của tôi, Ngài che phủ tôi, Ngài bảo vệ tôi.
  Chúa trao cho chúng ta một cái thuẫn đó chính là đức tin của chúng ta, chúng ta không bao giờ được mất đức tin, và nếu có chết thì cũng chết trong đức tin.
  Thi-thiên 84:11
  Chúa là cái khiên của tôi
  Thi-thiên 28:7
  Thi-thiên 115:9
  Thi-thiên 144:2
  Châm ngôn 2:7
  Thi-thiên 91:1-15
  Đây là một Thi-thiên rất đặc biệt, vì nó là một Thi-thiên
  Bạn ở dưới bóng của bạn, Ngài là thuẫn đỡ, Ngài là cái khiên của bạn, Ngài đứng với chúng ta khi chúng ta ở trong hoạn nạn.
  Khi sợ hãi, hãy ngồi dưới bóng của Ngài, trong bóng cánh của Chúa có sự chữa lành.
  Minh họa: Khi ngồi trên máy bay chúng ta rất nhỏ bé.
  Sợ hãi và gặp sự cố, rất nguy hiểm.
  Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che trở ngươi.
  Minh họa:
  Có một người giảng Thi-thiên này và bà cụ trên 80 tuổi bị điếc, không nghe được gì cả. Nhưng trong cả bài giảng bà này chỉ nghe được một chữ thôi lông Ngài. Và từ lúc trên đường về bầ ấy cứ nói cảm tạ Chúa lông Ngài.
  Đến cầu thang máy, tắt điện không vào được cầu thang máy và đột nhiên có tên trộm nó bảo đưa túi đây. Và bà này nhìn thấy một người đàn ông và bà hét vào mặt của tên trộm đó: lông Ngài, lông Ngài. Và tên cướp kinh quá phải bỏ chạy.
  Chỉ một từ thôi nhưng lời Chúa rất mạnh.


  3. ĐỔI TÊN
  Chúa đã lập giao ước với Áp-ra-ham và Chúa đã đổi tên ông.
  Tên của ông thêm chữ H vào đó, chữ H là một phần tên của Chúa Giê hô va danh của Chúa.
  Chúa Giê xu phán: lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói: Danh Giê xu. Đó không phải là danh của chúng ta, danh Mục sư, danh tôn giáo mà Danh của Chúa Giê xu.
  Khi nghe đến Danh Chúa Giê xu thì trên trời, bên dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ phục và mọi lưỡi tôn Ngài làm Chúa.
  Chúa cho chúng ta thẩm quyền trong danh ấy, vì chúng ta ở trong giao ước với Ngài, thực ra Đức Chúa Trời đã lập giao ước với Chúa Giê xu và chúng ta.
  Minh họa: Có một cô gái đi trời tối và có một người thanh niên muốn cưỡng bức cô nhưng cô đã nhân danh Chúa Giê xu và tên kia chạy chốn.
  Chúng ta thắng hơn người chiến thắng, thắng hơn bội phần, Chúa Giê xu trở thành vô địch trên thế giới.
  Minh họa: Có hai võ sĩ, đấm bốc, một người Cơ Đốc nhân thắng và dâng hai triệu đô, những số tiền còn lại của ông là vợ ông cầm tiền. Ông là người thắng nhưng vợ của ông là thắng hơn bội phần.
  Chúa Giê xu là người chiến thắng và điều đó làm cho chúng ta thành kẻ thắng hơn bội phần.
  Chúa phán: Ta cho con Danh của Ta.
  Hãy nghiên cứu các danh xưng của Chúa trong Kinh Thánh.
  ElSHA Dai,
  RAPHA,
  SHALOM
  SISKILU
  Toàn bộ danh ấy được tổng hợp trong một danh mới đó là danh Giê xu, danh này ở trong giao ước.
  Bạn và tôi có một danh xưng.
  Chúng ta có một danh xưng.
  Tôi là con của Chúa, tôi có giao ước với ĐỨc Chúa Trời, tôi ở trong giao ước và Ngài ở cùng tôi thì ai chống có thể chống lại tôi.
  Minh họa: Con tàu hỏa
  Đừng bao giờ cố gắng thử dừng một con tàu lại, chẳng có gì cản được con tàu, tàu là kẻ chiến thắng.
  Bất cứ điều gì cản tàu thì đều bị cán chết.
  Nhưng tàu chỉ mạnh khi tàu ở trên đường ray, còn nếu tàu đi ra ngoài đường ray thì cũng vô ích mà thôi.
  Chỉ khi và chỉ khi tàu ở trên đường ray thì nó mới nguy hiểm.
  Chúng ta chỉ mạnh nhờ Giê xu, nhờ cái giao ước, đường ray là Chúa Giê xu, bạn và tôi đứng đúng vào danh Giê xu thì không ai có thể cản bạn được.
  Chúa Giê xu phán: Ngoài ta ra các ngươi chẳng làm chi được.
  Chúng ta có giao ước.
  1.       Đổi quần áo
  2.       Đổi vũ khí
  3.       Đổi tên
  4.       VẾT SẸO
  Trên thế giới người ta lập giao ước là cắt cổ tay, và chuyển máu hoặc uống máu, nhưng chúng ta là Cơ Đốc nhân thì không như thế vì Chúa đã lập giao ước với chúng ta rồi.
  Họ có vết sẹo ở cổ tay cho biết rằng: họ thuộc về nhau.
  Giô-na-than bắn mũi tên báo tin cho Đa vít để bảo vệ Đa vít vì Giô-na-than và Đa vít có giao ước với nhau.
  Sau lơ đã ra khỏi giao ước của mình, đánh mất sự bảo vệ của mình.
  Giô-na-than cũng chết và Đa vít trở thành vua.
  Giô-na-than có một đứa con là Mê-phi-bô-sết, khi sau lơ qua đời, Giô-na-than qua đời đứa con bị bỏ lại, đứa con đó sợ Đa-vít trả thù.
  Mê-phi-bô-sết bị què, tàn tật, liệt chân...
  Nhưng Đa-vít đã cho mời vào bàn ăn cùng với ông, và ở trong cung vua vì Đa vít và Giô-na-than cha của Mê-phi-bô-sết đã có giao ước với nhau.
  Tất cả những gì đất đai bị mất sẽ được trả lại cho Mê-phi-bô-sết
  Từ nay cháu có thể ăn ngồi tại bàn này suốt đời.
  Chúng ta cũng bị tàn tật, tê liệt bởi tội lỗi nhưng chúng ta được phục hồi, được trả lại, được hưởng mọi đặc quyền vì không phải chúng ta xứng đáng nhưng vì chúng ta có giao ước với Chúa.
  Hãy nghe: Cách đây hơn hai ngàn năm, một bàn tay đã bị đóng đinh trên thập tự để rồi chúng ta được ăn ngồi tại bàn của Đức Chúa Trời, vì cớ chúng ta ở trong giao ước với Giê xu mà chúng ta được tự do bước vào cung vua.
  II Sa-mu-ên 4:4
  II Sa-mu-ên 9:1-6
  Câu 8 “ Mê-phi-bô-sết gọi mình là một con chó chết.


 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels