• KHAO KHÁT ĐỨC THÁNH LINH


  ĐỀ TÀI: KHAO KHÁT ĐỨC THÁNH LINH
  Khi một đoàn dân đông vây quanh Chúa Cứu Thế Giê-xu họ đã hỏi ( Giăng 8:25)
  Một nhà giải nghĩa Kinh Thánh đã viết về Chúa Cứu Thế Giê-xu yêu quý của chúng ta như sau:
  Đối với các kiến trúc sư Chúa là đá góc nhà và là nền nhà vững chắc ( I Phi-e-rơ 2:6 và Ê-sai 28:16)
  Đối với họa sĩ Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng tuyệt mỹ, là người đẹp nhất hoàn vũ ( Nhã-ca 5:16)
  Đối với nhà thiên văn học Chúa Cứu Thế Giê-xu là sao mai sáng chói ( Khải-huyền 22:16)
  Đối với người đói Chúa Cứu Thế Giê-xu là Bánh hằng sống ( Giăng 6:51)
  Đối với người nghèo thiếu túng ngặt, cùng khổ Chúa Cứu Thế Giê-xu là tài nguyên không dò lường được, phong phú đến mức không thể nào dò lường được ( Ê-phê-sô 3:8)
  Đối với nhà triệu phú hay là nhà tỷ phú Chúa Cứu Thế Giê-xu là kho tàng phong phú nhất.
  Đối với nhà sinh vật học Chúa Cứu Thế Giê-xu là nguồn sự sống ( Giăng 14:6)
  Đối với tân phụ tức là Hội Thánh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Tân lang ( Ma-thiơ 25:1)
  Đối với các bác sĩ Chúa Cứu Thế Giê-xu là đệ nhất ( Giăng 5:15 và Ma-thi-ơ 8:17)
  Đối với người thợ mộc Chúa Cứu Thế Giê-xu là cái cửa ( Giăng 10:9)
  Đối với các sinh viên và các nhà giáo dục Chúa Cứu Thế Giê-xu là vị giáo sư vĩ đại ( Giăng 3:2)
  Đối với các kỹ sư thì Chúa Giê-xu là đại lộ đưa về thiên quốc.
  Đối với nhà canh nông thì Chúa Giê-xu là người gieo giống ( Ma-thi-ơ 13:37)
  Đối với các nhà vật lý học thì Chúa Giê-xu là nguồn ánh sáng của thế giới ( Giăng 1:4)
  Đối với nhà thảo mộc học thì Chúa Cứu Thế Giê-xu là hoa huệ trong trũng, là hoa tường vi của sa-rôn ( Nhã-ca 2:1)
  Đối với các nhà địa chất học Chúa Cứu Thế Giê-xu là vầng đá của các thời đại ( Ê-sai 26:4)
  Biết vầng đá của các thời đại thì quan trọng hơn là biết về các thời đại của các vầng đá.
  Đối với người làm vườn thì Chúa Cứu Thế Giê-xu là cây nho.
  Đối với người đi sắm nữ trang thì Chúa Cứu Thế Giê-xu là bửu thạch vô cùng quý báu.

  Đối với tội nhân thì Chúa Cứu Thế Giê-xu là luật sư.
  Đối với các bậc vua Chúa thì Chúa Cứu Thế Giê-xu là vua của các vua.

  Đối với các triết gia thì Chúa Giê-xu là chân lý, là minh triết của Đức Chúa Trời.
  Đối với nhà siêu hình học Chúa Cứu Thế Giê-xu Logod ( Đạo)
  Đối với các ký giả thì Chúa Giê-xu là tin mừng lớn cho muôn dân.
  Đối với người cứu tế xã hội thì Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng hiến dâng tất cả, kể cả mạng sống của mình.

  Đối với các lãnh tụ chính trị thì Chúa Cứu Thế Giê-xu là thủ lãnh.
  Đối với nhà hằng hải thì Chúa Cứu Thế Giê-xu là cái neo của linh hồn ( Hê-bơ-rơ 6:13)
  Đối với các du khách thì Chúa Cứu Thế Giê-xu là nhà hướng đạo ( Thi-thiên 48:14)
  Đối với những người trong thân phận tôi tớ thì Chúa Giê xu là người chủ nhân, người chủ nhân rất nhân từ ( Êphsô 6:9)
  Đối với chiến sĩ Chúa Cứu Thế Giê-xu là thống tướng, nguyên soái của sự cứu rỗi ( Hê-bơ-rơ 2:14)
  Đối với người đang tang chế khóc lóc Chúa Cứu Thế là Đấng ban thần an ủi.
  Đối với nhà thần học thì Chúa Cứu Thế Giê xu là nguyên thủ và cứu cánh của đức tin, là đạo nhập thể, là đạo thành nhục thể.
  Và đối với chúng ta quý vị và tôi thì Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng ban Thánh Linh cho chúng ta cách đầy dẫy không chừng mực.

  Vì chính Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta đã đầy dẫy Thánh Linh một cách không chừng mực.

  Đây là một chân lý mà chúng ta ít lưu tâm, mỗi khi nghe nói về sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, sự phục hưng về lửa của Thánh Linh, về các ân tứ diệu kỳ của Đức Chúa Trời thì chúng ta thường suy nghĩ đến những  người được các ân tứ đó.

  Nhưng thưa quý vị! người quan trọng hơn hết, Đấng quan trọng hơn hết trong tất cả mọi người, Đấng ban Thánh Linh, đổ Thánh Linh, nhóm lửa, sức dầu, ban cuộc phục hưng lớn cho từng Hội Thánh, từng gia đình, từng cá nhân Đấng đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu yêu quý của chúng ta.

  Có người hỏi tôi: Chúa có cho chúng ta một cái công thức đơn sơ nào để chúng ta có thể được đầy dẫy Thánh Linh của Chúa không? Vì tôi sợ những cái bài giảng quá ư phiền toái, tôi phải nghe những bài giảng đầy chi tiết mà không nhớ gì cả. Có thể nào cho tôi một công thức rất đơn sơ không?

  Công thức rất đơn giản, muốn được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì chúng ta chỉ cần nhớ và thực hành ba chữ:
  1.    KHÁT ( khát khao)
  2.    ĐẾN
  3.    UỐNG
  Rễ quá phải không? Cần gì phải công thức phiền toái, cần gì phải nhớ những chi tiết quá cầu kỳ, khó hiểu, quá sâu nhiệm mà chỉ có những nhà thần học mới có thể hiểu được.

  Chúa dạy chúng ta vô cùng đơn giản, một em bé cũng có thể hiểu được.

  Phần thứ nhất là: 1. KHÁT
  Có ai khát không? Chúng ta sẽ làm gì để chứng tỏ lòng khát của mình đối với Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thưa với Chúa như tác giả Thi-thiên 42 “Đức Chúa Trời ôi! Linh hồn tôi mơ ước Chúa,
  Như con nai cái thèm khát khe nước. 2 Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống: Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào?”

  Khi nào quý vị và các bạn có khao khát Chúa như Lời Kinh Thánh đó chép không? Hay là chúng ta đang còn khao khát một cái gì khác nữa? Một ai khác nữa.

  Minh họa: Trong một kỳ hội đồng thanh niên, tôi được mời để giảng về sự khao khát Đức Thánh Linh thì tôi thấy các bạn thanh niên chỉ lo kiếm người bạn trăm năm. Trong khi nghe giảng thì họ cứ liếc qua liếc lại nhìn nhau.
  Họ đến đó tìm kiếm một điều gì đó mới hơn vì trong quá khứ họ đã bị bao nhiêu tổn thương, đau khổ và đổ vỡ, phũ phàng trong đời này rồi. Cho nên bây giờ họ biết đến Chúa, họ muốn đến tìm cho gặp được một người nào đó ưng ý với họ.

  Những người giáo sỹ họp các thanh niên lại với nhau với mục đích để họ lập gia đình với nhau. Họ đã đặt mục tiêu sai trật. Họ đến nhà thờ, đến Hội Thánh họ không tìm Chúa, tìm một ai đó thôi. Họ không khao khát Chúa nhưng họ khao khát sẽ tìm được một nửa kia của đời mình.

  Trong khi người ta đến Hội Thánh khao khát tình yêu, khao khát sắc đẹp, khao khát tất cả những gì trong đời này thì dường như họ không bao giờ gặp được. Được Chúa là được tất cả - nhưng không được Chúa thì vừa không được những điều kia mà còn mất tất cả.

  Đó là những kinh nghiệm của hàng ngàn, hàng vạn những thanh niên ở Việt Nam mà tôi đã có dịp hân hạnh tiếp xúc, được nói chuyện với các thanh niên đông đảo trong một thời gian khá dài.

  Chúa Cứu Thế Giê-xu yêu dấu của tôi ban Thánh Linh cho tôi một cách không chừng mực. Chữ không chừng mực nó có nghĩa là khi lên khi xuống không đều. Cho nên phải đổi lại thành là Chúa Cứu Thế Giê-xu được đầy dẫy Đức Thánh Linh cách vô hạn. Vô hạn lượng chứ không phải ngày hôm nay đầy dẫy còn ngày mai thì lại khô. Đây là tình trạng của nhiều người ngày hôm nay, ở Hội Thánh thì đầy dẫy còn ở nhà thì khô hạn.

  Quay trở lại với sự khát khao, sáng hôm nay chúng ta có thể thưa với Chúa cách chân thành rằng “ Ở trên trời tôi chẳng có ai ngoài ra Chúa. Ở dưới đất tôi chẳng ước ao ai khác hơn Ngài.”
  ( Thi Thiên 73:25; Thi Thiên 121:1-8; Thi Thiên 146:1-2)
  Có thể nói với Chúa như thế không?
  Quý vị và các bạn có thể thưa với Chúa một cách chân thành như thế trong buổi sáng hôm nay được không?
  Chúa sẽ không ngăn trở chúng ta việc thành lập gia đình, hay công ăn việc làm, hoặc ăn ngủ đâu. Nhưng mà hãy đặt Chúa trên hết.

  Có một người đang tìm sự khao khát đầy dẫy Đức Thánh Linh thì Chúa chỉ cho người đó những sự ngăn trở và Chúa hỏi người đó: Con có khao khát ta hơn vị hôn thê của con không? Người này giật mình, tại sao Chúa đặt vấn đề đó với con?
  Con tưởng là cái vấn đề đó là riêng của con, Ngài không có đụng đến , Chúa đầy dẫy Thánh Linh trên con, một là Chúa nhậm lời, hai là Chúa không nhậm lời chứ còn vấn đề kia là vấn đề riêng của con.
  Rồi Chúa hỏi: Con yêu người đó hơn ta hay không? Hay là con yêu ta hơn người đó.
  Khi người đó giải quyết vấn đề xong với Chúa, trả lời cách dứt khoát với Chúa rồi thì người đó đầy dẫy Đức Thánh Linh.

  Một người khác Chúa cũng hỏi như vậy, và khi Chúa hỏi xong thì người đó đã đi đến một sự dứt khoát bởi vì phụ hôn thê của người này là người ngoại chưa tin Chúa.

  Người đầy dẫy Đức Thánh Linh, khao khát sự đầy dẫy Đức Thánh Linh không thể nào kết hôn với một người không tin Chúa được.
  Nhưng đến giai đoạn cuối cùng đã đầu phục Chúa. Người đó đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh, người đó không tiến hành hôn nhân với người chưa tin Chúa. Vị hôn thê người chưa tin Chúa này đã sỉ nhục, đe dọa nhưng người này đã chấp nhận hết, để có thể được đầy dẫy Thánh Linh của Chúa.

  Không phải Chúa là Đấng quá khắt khe đâu, Chúa biết trước, Chúa muốn con cái Chúa có hạnh phúc thật, Chúa biết trước rằng Con cái Chúa không thể nào mang ách chung với kẻ chẳng tin.
  Lời của Chúa đã dạy một cách hết sức rõ rệt như vậy.

  Tôi được đọc về một người đang tìm kiếm Đức Thánh Linh, người đó học chương trình tiến sĩ đến giai đoạn chót nghĩa là viết xong luận án

  Người đó đương khao khát xin Chúa cho con được đầy dẫy Thánh Linh của Chúa và Chúa hỏi người đó một câu như thế này: “ Con khao khát ta hơn cái bằng tiến sĩ của con không?” và người này nói rằng Chúa ơi con đã bỏ 10 năm trời học hết đại học rồi học hết cao học rồi bây giờ con đi đến cái giai đoạn cuối cùng, con muốn lấy cái bằng tiến sĩ đó. Cái bằng tiến sĩ là cái mục tiêu cao cả nhất trong đời của con. Và Chúa nói rằng: Con khao khát cái bằng tiến sĩ đó hơn ta không?

  Con người này đã có lòng khao khát Chúa Thánh Linh đã đi đến quyết định dù có bằng tiến sĩ hay không thì tôi phải đầy dẫy Đức Thánh Linh trước, tôi phải được đầy dẫy Thánh Linh của Chúa khi người đó dứt khoát trả lời như vậy người đó đã được đầy dẫy Thánh Linh của Chúa. Và rồi sau đó Chúa cũng cho người đó lấy được bằng tiến sĩ chứ không có mất mát đi đâu cả.

  Chỉ là Chúa thử biết rõ lòng của mình coi cái gì là quan trọng nhất, cái gì là quan trọng nhất trong cuộc đời của quý vị? Đối với một bà giáo sĩ thì đứa con trai yêu dấu của bà ngăn trở bà được đầy dẫy Thánh Linh của Chúa.

  Tình mẫu tử, người mẹ nào cũng thương con, nhưng mà cái tình mẫu tử đó tốt đẹp, thiêng liêng, Chúa khen ngợi, Chúa thường lấy để ví sánh tình yêu thương của Chúa đối với dân của Chúa, đối với con cái Chúa. Nhưng nếu chúng ta để cái đứa con của chúng ta biến thành thần tượng thì chúng ta đang ngăn trở Chúa Thánh Linh đầy dẫy trên cuộc đời của chúng ta.

  Và bà giáo sĩ này đã phải giải quyết vấn đề đó trước khi bà được đầy dẫy Đức Thánh Linh.

  PHẦN THỨ HAI LÀ: 2. ĐẾN
  Đến với ai? Chúng ta cứ nghĩ rằng phải có cái ông này ông kia đến rồi đặt tay mình mới được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
  Tôi xin thưa rằng không phải đâu, tuyệt đối không phải đâu, Chúa bảo chúng ta đến với Ta, đến cùng ta nghĩa là đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu.
  Đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu không đến với ai khác hết, chỉ tại nơi mà quý vị gặp Chúa Giê-xu một cách mới mẻ quý vị mới được đầy dẫy Đức Thánh Linh, quý vị mới được phục hưng thật sự.
  Cái điểm khác nhau giữa người được phục hưng thật sự với những người được phục hưng theo nối lửa rơm. Người được phục hưng thật sự được Chúa Cứu Thế Giê-xu đổ đầy Thánh Linh của Ngài một cách liên tục. Còn cái người được phục hưng theo nối lửa rơm là chỉ đến đưa một ít nhiên liệu vào một đám lửa đang cháy trong cuộc phục hưng đó.

  Cháy lửa chừng rồi mình dập tắt đi, mình đem về để lần sau còn có cái gì đó mà xưng ra, còn có cái gì đó mà đầu phục, còn có cái gì đó để mà sử dụng đó chính là lý do khiến cho một số người lại bị tàn tắt.
  Trong khi người ta càng ngày càng theo Chúa càng ngọt ngào, càng đổi mới, càng tăng trưởng thì ngọn lửa trong mình mỗi ngày lại bị tàn tắt.

  Minh họa: Tôi để ý trong các cuộc phục hưng người ta muốn đến với các bậc vĩ nhân, những người đầy dẫy Đức Thánh Linh, những người có quyền năng chữa bệnh, những người có quyền năng giảng giải Thánh Kinh, những diễn giả hùng hồn, những người được gọi là lãnh tụ của các giáo hội. Người ta chỉ muốn chạy đến với các vị đó, họ nói là đến với Chúa Giê-xu nhưng thực sự chỉ đến với các vị đó.

  Tôi xin thưa với quý vị rằng: Dù quý vị có đến với các bậc cao cấp, các lãnh tụ cao cấp của Hội Thánh, hay là đến với các vị lãnh đạo đang ở nước ngoài những vị mà chúng ta coi là đầy ơn nhất đó thì quý vị cũng không thể nào được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
  Quý vị và các bạn hãy đến trực tiếp với Chúa Giê-xu yêu quý của chúng ta, mà đến với Chúa có khó đâu mà cứ nhờ người này người kia, cứ qua trung gian vị này vị lọ. Chúa bảo chúng ta hãy đến với Ngài.

  Hãy đến với Chúa Giê-xu với tấm lòng ăn năn, đầu phục Ngài, một số người cũng ăn năn khóc lóc khi thấy người khác cũng ăn năn khóc lóc cũng xưng ra một số tội lỗi khi thấy anh em mình xưng ra tội lỗi.

  Nhưng mà họ theo tâm lý của quần chúng chứ không phải là họ được cảm động bởi Thánh Linh của Chúa. Bởi vì người đến với Chúa Giê-xu thật sự với tấm lòng ăn năn thì dốc đổ tất cả, không có còn giữ lại một điều nào cả.

  Tạ ơn Chúa vì chúng ta cũng thấy được một số người trong chúng ta đã ăn năn với Chúa nhưng có dốc đổ tất cả chưa? Có dốc đổ tất cả chưa Chúa hỏi chúng ta buổi sáng hôm nay?

  Sau ngày hôm nay, sẽ có những người đắc thắng và sẽ đi đến đâu cũng đắc thắng, sẽ có kinh nghiệm đi sâu với Chúa, lội vào dòng sông Thánh Linh và đi ngày càng sâu bắt đầu từ mắt cá đến đầu gối, đến hông, rồi lội bơi trong Thánh Linh.

  Trong khi đó, một số người đã lội đến mắt cá hoặc là đã lội đến đầu gối rồi lui lại đến mắt cá rồi lại lui lại chút nữa đến cái chỗ khô khan hơn đó là theo hình ảnh của Ê-xê-chi-ên 47 nếu cứ đi cái kiểu đó thì sẽ lui vào trong sa-mạc, lui vào trong chỗ hầm đá, nóng như thiêu như đốt, đất lẻ ra không thể nào sinh ra được một cái hột nào cả, bỏ một hột giống xuống là chết queo.

  Một số người đi sâu vào trong dòng sông Thánh Linh thì một số người đi lùi lùi lùi, họ cũng đến với Chúa như mọi người nhưng bản ăn năn nửa vời. Họ sẽ được phục hưng nhưng phục hưng nửa vời, họ cũng có kinh nghiệm về Chúa nhưng kinh nghiệm nửa vời đó làm cho lòng của họ về sau cứng lại.

  Minh họa: Ông Gô-pho người ta gọi ông là sứ giả phục hưng số một ở Trung Hoa, đi đến đâu là nhóm lửa phục hưng đến đó. Chúa dùng ông để nhóm lên các cơn phục hưng khắp Trung Quốc và đến khi ông qua Mỹ Tho lửa phục hưng không bùng cháy.

  Vị sứ giả phục hưng của Trung Quốc chỉ đến Việt Nam một lần, giảng những bài giống như những bài ông đã giảng ở bên Trung Quốc nhưng không có kết quả gì vì tấm lòng người ta đã chai đá, cứng cỏi.

  Trong khi Hội Thánh Việt Nam đang cần cơn phục hưng Chúa sai sứ giả của Ngài từ xa đến nhưng Hội Thánh không được phục hưng gì cả bởi vì họ không có tấm lòng ăn năn, họ không chịu hoàn toàn thực sự ăn năn, họ không chịu đầu phục Chúa.

  Xin Chúa cứu chúng ta thoát khỏi tình trạng cứng cỏi và sự phục hưng lửa vời, xin Chúa cứu chúng ta thoát khỏi một phần, ăn năn để cho có sự ăn năn chứ chưa dốc đổ tấm lòng chúng ta trước mặt Ngài.
  Đừng ăn năn khi thấy các anh chị em khác cũng ăn năn, xin Chúa cho chúng ta dốc đổ tất cả không còn xót lại cái gì. Khi nghe các con cái của Chúa nói về những lỗi lầm của mình, xưng ra trước mặt Chúa.
  Còn điều quan trọng nữa, rất quan trọng nữa đó là tại sao không dốc đổ tất cả con người chúng ta trước mặt Ngài.

  Xin Chúa cho chúng ta đến với Chúa với tấm lòng ăn năn, ăn năn có nghĩa là xin tẩy sạch những quá khứ xin Chúa sửa lại những chỗ lỗi lầm. Nhưng mà chúng ta phải đầu phục Chúa một cách tích tực, Chúa bảo chúng ta, Chúa đưa ra cho chúng ta ý muốn của Ngài liệu chúng ta biết rõ ý muốn của Ngài nhưng chúng ta có sẵn sàng đầu phục Ngài không?

  Chúa gợi ý, Chúa nhắc nhở, Chúa cảnh tỉnh.

  Được đổ đầy quyền năng của Chúa Thánh Linh không có nghĩa là được đầy quyền năng, không phải chúng ta chứa thật nhiều theo kiểu đổ xăng đầy vào trong bình xăng rồi chúng ta về nhà sử dụng, đặt tay trên người đau thì người đau được chữa lành.

  Quan niệm sai lầm đó của ông Si-môn đã bị đầy tớ của Chúa quở trách nặng nề lắm.
  Xin được đầy dẫy Thánh Linh không phải là đầy dẫy quyền năng để xin sử dụng.
  Đầy dẫy Đức Thánh Linh có nghĩa là người ấy được Chúa sử dụng chứ không phải là để con người sử dụng Ngài.

  Chúa Thánh Linh sử dụng thì Ngài sẽ ban cho người này quyền năng, người kia được các ân tứ.

  PHẦN THỨ BA: 3. UỐNG
  Trẻ con không cần ai phải dạy cho nó uống sữa cả, đó là sự tự nhiên.
  Cái bí quyết để tiếp nhận Đức Thánh Linh cách đầy dẫy là uống, uống có nghĩa là tiếp nhận vào trong người của mình, uống có nghĩa là tin. Chữ tin đồng nghĩa với chữ uống.
  Tin theo Phúc âm Giăng có hai nghĩa:
  1.    Tin có nghĩa là tiếp nhận ( Nhưng hễ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời là những kẻ tin Danh Ngài)
  Tin có nghĩa là nhận, nhận có nghĩa là tiếp nhận
  2.    Trong nguyên văn chữ Hy-lạp dùng một động từ, một chữ mà thôi đó là chữ phó thác, giao thác.
  Tin có nghĩa là tiếp nhận Chúa Thánh Linh, tin có nghĩa là giao thác cả tâm hồn, thân thể của mình đó là uống.
  Đơn sơ quá, dễ hiểu quá, vậy tại sao có người chưa được đầy dẫy Đức Thánh Linh của Chúa. Vì tấm lòng họ có quá cứng cỏi.

  Làm chứng về kinh nghiệm:
   *******
 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels