• NHỮNG BỔN PHẬN CỦA CƠ ĐỐC NHÂN - PHẦN 2

  CHỦ ĐỀ: NHỮNG BỔN PHẬN CỦA CƠ ĐỐC NHÂN
  NHẬP ĐỀ: Chúa nhật tuần trước chúng ta đã cùng nhau học loạt bài những bổn phận của Cơ đốc nhân, và chúng ta đã tìm hiểu bổn phận thứ nhất cũng là bổn phận quan trọng ưu tiên nhất là: BỔN PHẬN ĐỐI VỚI ĐỨC CHÚA.
  Bổn phận quan trọng nhất của người theo Chúa không phải là công ăn việc làm, chăm sóc nhà cửa, hay kiếm tiền bạc hoặc cha mẹ hay con cái. Mà chính là bổn phận với Đức Chúa Trời vì một ngày kia chúng ta phải ứng hầu và khai trình trước Đấng Tạo Hóa về việc chúng ta làm khi còn trong xác thịt.

  Chính vì lẽ đó, chúng ta đã đi qua bốn  chữ “T” để nói đến trách nhiệm và bổn phận của chúng ta với Ngài.
  Bốn chữ “ T” đó là:
  1.    Tin
  2.    Theo
  3.    Tôn Thờ
  4.    Tín Trung
  Hôm nay, chúng ta sẽ học tiếp đề tài thứ hai của chủ đề: NHỮNG BỔN PHẬN CỦA CƠ ĐỐC NHÂN đó là: BỔN PHẬN ĐỐI VỚI CHÍNH MÌNH.

  Qua bổn phận này, chúng ta sẽ nhìn vào và soi rọi chính mình qua Lời của Chúa để sửa mình sống theo Lời Chúa dạy.

  Như vậy, chúng ta phải có bổn phận gì đối với chính mình? Chúng ta cũng sẽ đi qua 3 chữ “ T” quan trọng khác.
  Chữ “T” thứ nhất là phải sống:

  I.                  TRONG SẠCH
  Lời Chúa trong Thi-thiên 119:9 có chép “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạchPhải cẩn thận theo lời Chúa.”
  Đối tượng trong câu Kinh Thánh này thường sa vào cám dỗ sống bất khiết là hạng người trẻ tuổi. Mặc dầu người trẻ tuổi là người có nhiều năng lực, trí tuệ và sức mạnh nhưng cũng là người chưa có sự trải nghiệm cuộc sống cho nên dễ dàng dẫn đến sự buông thả và trụy lạc. Một người trẻ không sống thánh sạch thì cả đời của người ấy sẽ gánh chịu đau thương do hậu quả của lối sống sai trật từ thời son trẻ.

  Sứ đồ Phao-lô nói cho mục sư trẻ Ti-mô-thê trong lá thư II Ti-mô-thê 2: 19-22 rằng: “ có mấy lời như ấn đóng rằng: Chúa biết kẻ thuộc về Ngài; [†]
  20 Trong một nhà lớn, không những có bình vàng bình bạc mà thôi, cũng có cái bằng gỗ bằng đất nữa, thứ thì dùng việc sang, thứ thì dùng việc hèn. 21 Vậy, ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó, thì sẽ như cái bình quí trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành. 22Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa.”

  Kính thưa Hội Thánh, chúng ta đang sống trong một thế giới mà sự cám dỗ sẽ dẫn chúng ta đến sự bất khiết. Trong xã hội chúng ta đang sống, nhìn đâu cũng thấy sự thác loạn về tình dục, từ phim ảnh, ti-vi cho đến sách báo và ngay cả trong âm nhạc, tất cả đều khuyến khích và thúc đẩy con người vào đời sống băng hoại về đạo đức.

  Minh họa: Trên Ti-vi ăn mặc sexy, bảy phần da thịt ba phần vải. Theo thống kê và nghiên cứu, trong số người xem phim khiêu dâm, 60% xem trên điện thoại thông minh (smartphone), chỉ 30% xem trên máy tính. Thời gian truy cập một trang khiêu dâm trung bình của họ là 9 phút 10 giây. Riêng những người từ 35 tuổi xem lâu hơn, 10 phút 15 giây.

  Về thời điểm xem phim khiêu dâm của "thế hệ Y", nghiên cứu phát hiện thứ bảy và Chủ nhật là ngày họ ít xem phim nhất trong tuần, trong khi thứ hai lại là ngày họ xem nhiều nhất.

  Có phải theo thói thường, chúng ta thường sống rất thánh khiết vào ngày Chúa nhật, còn sang ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư chúng ta sống buông thả?

  Người ta đã thống kê rằng: Vào những ngày tết, người ta đã phá thai nhiều nhất trong năm, người ta phạm tội giết các trẻ sơ sinh và tự nói rằng nó chỉ là cục máu đông thôi.

  Tác giả Thi-thiên Vua Đa-vít nói rằng: “

   “Trong ngày quyền thế Chúa, dân Chúa tình nguyện lại đến;Những kẻ trẻ tuổi ngươi mặc trang sức thánh cũng đến cùng ngươi như giọt sương bởi lòng rạng đông mà ra.”  (Thi 110:3)

  Hãy nói với người bên cạnh của mình rằng: Bạn giống như giọt sương bởi lòng rạng đông.

  Quý vị đã nhìn thấy giọt sương trong lúc rạng đông chưa? Nó thật lung lung, trong sạch, không có chút cáu cặn của bụi bặm.
  Vào ngày quyền thế Chúa, những kẻ trẻ tuổi mặc trang sức thánh đến cùng người như giọt sương bởi lòng rạng đông mà ra.
  Một hình ảnh so sánh tuyệt vời mà tác giả Thi-thiên đã nói.


  Tôi đã làm cho lòng tôi tinh sạch,
  Và rửa tay tôi trong sự vô tội, ( Thi-thiên 73:13).  Làm thế nào để chúng ta giữ được mình trong sạch trong một môi trường vây quanh ô uế? Làm thế nào để đời sống chúng ta giống như giọt sương bởi lòng rạng đông? Chúng ta không thể tự mình làm nổi việc đó, tác giả của sách Thi-thiên cung ứng cho chúng ta là Cơ Đốc nhân bí quyết giữ mình là muối của đất và ánh sáng của thế gian đó là: Phải cẩn thận theo lời Chúa.

  Cũng trong sách Thi-thiên nói cho chúng ta biết vì sao một người phải sống theo Lời Chúa dạy thì mới có thể thắng được cám dỗ và sống thánh khiết được vì:

  “ Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi,
  Ánh sáng cho đường lối tôi.”  (Thi 119:105)

  Thế gian không có giá trị chuẩn mực nào cả để soi mình, thế gian không có dây dọi, thế gian thường làm theo ý mình lấy làm phải. Từ ngữ sợi dây dọi được tiên tri Ê-sai sử dụng là công việc của người xây cất thợ nề. Muốn cho tường nó thẳng thì cần phải có sợ dây dọi. Lời Chúa chính là sự chuẩn mực, sợi dây dọi của đời sống chúng ta.
  Còn tác giả của sách Gia-cơ ví sánh Lời Chúa như là chiếc gương soi để mỗi ngày chúng ta phải soi mình xem biết mình bẩn chỗ nào, cần sửa chỗ nào.

  “Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, 24 thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. 25 Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.” ( Gia-cơ 1:23-25)

  Trong sạch là nói đến một đời sống được tách biệt với lối sống của thế gian và xác thịt này.


  “Trong sạch” dịch từ chữ Katharos từ đó chúng ta có “catharsia”. có ý nói tới một sự làm sạch tâm trí hay tình cảm. Từ ngữ Hy lạp có nghĩa là “làm sạch bằng cách thanh tẩy không còn bụi bặm, vết uế, hay sự ô nhiễm”.

  Minh họa:  Trong tiếng Hy lạp cổ điển, từ ngữ thường được sử dụng để mô tả các thứ kim loại đã được luyện lọc rồi trong lửa cho tới chừng chúng được “sạch ròng” không còn cáu cặn nữa.

  Chúa Jêsus muốn chúng ta phải có tấm lòng “trong sạch”, hay thanh sạch, không đeo mặt nạ.

  Minh họa:

  “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra” (Châm-ngôn 4:23).


  Chữ đầu tiên của phước lành nầy nói chúng ta sẽ được “phước”. Chữ nầy có nghĩa là “hạnh phúc” hay “may mắn”. Nếu bạn muốn sống hạnh phúc, hãy “có lòng trong sạch”.

  B. Lợi ích thứ hai của việc  “có lòng trong sạch” đó là chúng ta sẽ “thấy Đức Chúa Trời”.

  Chúng ta chưa sẵn sàng để nhìn thấy Đức Chúa Trời bằng mắt thường.

  Minh họa: Môise là vị lãnh tụ tài ba của Ysơraên khi Đức Chúa Trời giải cứu họ ra khỏi cảnh nô lệ ở Aicập. Môise cũng được biết là đấng ban luật pháp vì ông đã trèo lên núi Sinai để nhận lãnh luật pháp từ Đức Chúa Trời.

  Trong Xuất Êdíptô ký 33, trong khi trò chuyện với Đức Chúa Trời ở trên núi, Môise đã nói ra một điều mà lòng ông hằng ao ước: “Tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài!” (câu 18). Đức Chúa Trời đáp: “Ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống” (câu 20). Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã cho phép Môise nhìn thấy “lưng” của Đức Chúa Trời, và Ngài có phán: “nhưng thấy mặt ta chẳng được” (câu 23).

  Tại sao Môise không thể nhìn xem mặt của Đức Chúa Trời? Ông chưa sẵn sàng. Mặc dù ông đã được cứu và đã được dựng nên một “lòng trong sạch”, ông hãy còn sống trong xác thịt tội lỗi. Chúng ta sẽ không thấy được mặt của Đức Chúa Trời cho tới chừng ngày lớn khi xác thịt tội lỗi của chúng ta không còn nữa và chúng ta đứng trước mặt Ngài trong loại thân thể đã được làm cho vinh hiển.

  Trong Thi-thiên 51, Vua Đa-vít bày tỏ lòng ước ao rằng: “Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng.” Một tâm hồn có Chúa Giê-xu ngự trị là một tấm lòng thánh khiết.

  1.    THÂN THỂ

   “Vì có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ”(17).

  Đức Chúa Trời nghiêm cấm phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, mà đền thờ tại đây chính là thân thể của chúng ta; vì vậy việc làm hại đến thân thể mình là điều Đức Chúa Trời lên án và có hình phạt nghiêm trọng kèm theo.

   2.1) Làm hại đến thân thể mình.
        Những hành động làm hại đến thân thể mình, hay đền thờ Đức Chúa Trời có thể kể vài việc như sau:

       * Tự tử, tự sát.

       * Làm hại thân thể mình để tránh các nghĩa vụ với dân tộc, như chặt ngón tay, ngón chân để trốn nghĩa vụ quân sự.

       * Bán các cơ quan nội tạng trong cơ thể mình để lấy tiền.

       * Dùng những vật nhọn đâm vào người như các tôn giáo thực hiện việc hành xác để được thần thánh thương xót, tha thứ lỗi lầm…
       * Ăn uống những thức ăn, thức uống gây bệnh tật, hủy hại cơ thể như hút thuốc lá, làm tổn hại phổi, đường hô hấp, mắt; Uống rượu gây hại cho gan, đường ruột…

       * Chối từ việc truyền máu khi mất máu, dẫn đến tử vong cũng là tội hại thân thể…

     
          Mọi hành vi cố ý gây cho hủy hoại thân thể mình đều bị Đức Chúa Trời cấm, và ai vi phạm, chắc chắn không thể tránh được hình phạt từ nơi Ngài. Vì thân thể anh chị em là quý trọng; Ngài yêu thương chúng ta nên Ngài mới cấm những việc gây hại thân thể chúng ta thể ấy. Chắc chắn là người bố, mẹ thương con cái mình, bạn sẽ cũng không muốn chúng làm những việc thể ấy, huống chi Đức Chúa Trời lại công chính và giàu lòng thương xót hơn chúng ta, Ngài lại không cấm những việc đó hay sao?

  2. TÌNH DỤC
  "Hãy tránh sự dâm dục":
  -- 1 Corinhtô 6:18-20 “ Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Ðức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Ðấng mà anh em đã nhận bởi Ðức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Ðức Chúa Trời.”

  Trong thời Cựu Ước thì ai tham vợ kẻ lân cận mình thì…. Nhưng trong Tân Ước
  Chúa Jêsus dạy về tội tà dâm:
  -- Mathiơ 5:28
  Song Ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.

  ("ngó mà động tình ham muốn" - khác với cái nhìn bình thường, nhưng là cái nhìn thèm muốn, tính toán với sự cám dỗ tà dâm của xác thịt.)

  Có giới hạn về nụ hôn (nồng cháy) trước hôn nhân không?
  Vâng, Có sự giới hạn về hôn môi (nồng cháy):
  Nếu muốn giữ sự trong sạch về tình dục cho đến khi hôn nhân, những người yêu nhau và hẹn hò phải cẩn thận khi hôn môi. Nụ hôn để bày tỏ tình yêu, chứ không phải sự cám dỗ kích thích về tình dục (sexual arousal). Khi hôn môi vượt giới hạn của sự bày tỏ tình yêu và trở thành sự gợi cảm chuẩn bị cho tình dục (sexual foreplay) thì phải hết sức cẩn thận vì đó là cái bẫy dẫn đến phạm tội tà dâm.


  II. TRÁI THÁNH LINH

  Muốn kết quả cho Đức Chúa Trời chúng ta phải biết làm cho con người mình nhỏ lại để sự vĩ đại của Ngài được hiển thị rõ nét hơn.

  Người ta không thể thấy nhựa sống trong cây, nhưng người ta có thể thấy bông trái của cây. Kết quả có nhiều trái của một cây cho thấy cây ấy tràn đầy nhựa sống. Đức Thánh Linh ở trong Cơ Đốc nhân không ai thấy, nhưng mọi người có thể thấy bông trái của Thánh Linh qua nhiều việc làm mà lời Chúa trong Kinh Thánh đã nói đến.
  Lời Chúa trong sách Ga-la-ti 5:22-23 chép như sau: “Trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ”

  Trái của Thánh Linh nói đến những khía cạnh đẹp đẽ của sự sống Đấng Christ. Do đó chúng ta có thể sơ lược trái của Thánh Linh như sau:

  1. Những phước hạnh hướng nội

  a. Tình yêu - Đáng yêu bên trong.

  b. Vui mừng - Vui mừng bên trong.

  c. Bình an - Bình an bên trong.

  2. Những phước hạnh hướng ngoại

  a. Kiên nhẫn - Kiên nhẫn với người khác.

  b. Nhơn từ - Nhơn từ với người khác.

  c. Hiền lành - Hiền lành với người khác.

  3. Những phước hạnh hướng thượng

  a. Trung tín - Trung tín với Đức Chúa Trời.

  b. Mềm mại - Khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời.

  c. Tiết độ - Để Đức Chúa Trời kiểm soát.

  Trái là những phẩm chất của Chúa trong đời sống của chúng ta, theo Chúa mà không có trái thì hậu quả giống như một cái cây không có quả.
  Đấng Christ không chỉ đáng yêu mà còn là tình yêu nữa. Ngài không chỉ vui mừng mà còn là sự vui mừng. Ngài không chỉ được bình an mà còn là sự bình an. Khi chúng ta có Đấng Christ bên trong, chúng ta có sự yêu thương, vui mừng và bình an. Do đó kết quả của những gì chúng ta có trong Ngài và ở trong Ngài, chúng ta sẽ được yêu thương, vui mừng và bình an.

  Chúa Jê-sus phán trong Phúc-âm 15: 2 “Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho. 2 Hễ nhánh nào trong ta màkhông kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn.”
  Giải nghĩa chữ “ chặt”


  Lu-ca 13:7 "Kìa, dã 3 năm nay Ta (tượng trưng cho Đức Chúa Trời) đến hái trái nơi cây vả nầy mà không thấy." Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ hài lòng với điều chi khác hơn là sự kết quả thuộc linh trong đời sống chúng ta.

  Gia-cơ 5:7 "Hãy xem người làm ruộng, họ bền lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất "Chúa Jêsus Christ đang chờ đợi trái thật trong đời sống chúng ta. Ga-la-ti 5:22,23.

  Trái tỏ ra cây:

  Ma-thi-ơ 12:13 "vì xem trái thì biết cây." Trong Dân số ký 13:26, các thám tử đi dọ thám mang về trái cây xứ Ca-na-an để chứng minh đó là nơi đất rất tốt.

  Trong Tân ước các thánh đồ kết trái tốt tỏ ra mình được tái sanh. Hình thức bên ngoài là tốt, nhưng bắng cớ sống động là trái tỏ ra cây, đó là cây xoài hay cây táo, người đó là thánh đồ hay kẻ giả hình. Ma-thi-ơ 7:16-20, cây nho không thể sanh trái vả hay sai gốc. Người thánh đồ không thể sanh ra công việc xác thịt: Ga-la-ti 5:17-21.

  “Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào: Ấy là các ngươi được kết nhiều quả”.—GIĂNG 15:8.  III. TIN CẬY
 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels