• LỄ TIỆC THÁNH

  LỄ TIỆC THÁNH
  Anh chị em rất thân mến, sáng hôm nay, trong giờ phút thiêng liêng này chúng ta cùng nhau cử hành thánh lễ tiệc thánh.
  Chúng ta hãy dự thánh lễ này một cách hết sức cung kính và sốt sắng với tất cả lòng tin yêu của chúng ta. Chúa sẽ ban ơn lành cho chúng ta.

  Để chúng ta không bất xứng khi dự lễ tiệc thánh, trước hết chúng ta hãy cầu nguyện trong tinh thần thống hối, ăn năn.

  Như lời của Chúa Jêsus truyền cho thánh Phao-lô rằng: “Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này.”

  Đọc Thi-thiên 51

  Chúa Cứu Thế Jêsus đã thiết lập Lễ Tiệc Thánh. Và Ngài phán dạy rằng: “ Hãy làm điều này để nhớ đến ta”.

  Nhưng thường chúng ta chỉ dừng lại tại đó nhưng sáng nay, chúng ta phải nhấn mạnh đến mạnh đề kế tiếp mà lời Chúa phán: “ là mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này nói về sự thương khó, sự chịu khổ của Chúa. Nói về tâm tình, đau thương và giá về sự chết của Chúa.

  Hãy nhớ rằng: Những lằn đòn, những lằn đòn mà Ngài chịu là để cho chúng ta được lành bệnh.
  “Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em: Ấy là Đức Chúa Jêsus, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, 24 tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ ta.”

  Nầy là thân thể ta vì các con mà phó cho

  Chúng ta cùng dâng nên Chúa lời tạ ơn, vì sự chữa lành của Chúa, vì sự dự phần trong thân của Chúa.

  Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.

  Huyết của Đức Chúa Jêsus Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. Vì tội ác của chúng ta đỏ như hồng điều, thì Chúa cũng sẽ tẩy sạch chúng ta trắng như lông chiên. Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu thì Ngài đem tội lỗi và sự vi phạm của chúng ta quăng xa bấy nhiêu bởi quyền năng của sự tha thứ của Ngài.

  Giao Ước mới của Chúa, chúng ta vui mừng nhận lãnh sự tha thứ của Chúa, chúng ta cùng uống.

  Bài hát: TÔN VINH CHÂN THẦN NGUỒN MUÔN ƠN PHƯỚC.

  Cầu nguyện chúc phước.

  NGUYỆN XIN ĐỨC CHÚA TRỜI BA NGÔI, BAN ĐẦY TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA ĐỨC CHÚA CHA, ÂN ĐIỂN CỦA ĐỨC CHÚA CON, SỰ THÔNG CÔNG, DẪN DẮT CỦA CHÚA THÁNH LINH ĐỂ CHÚNG CON CÓ THỂ ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG THẬP TỰ GIÁ CHO ĐẾN NGÀY CỨU CHÚA TRỞ LẠI. A-MEN.
 • 1 comment:

  1. Cám ơn bài viết của bạn. Ghé thăm blog của mình nhé:
   bloggaunho.com

   ReplyDelete

  PAGEVIEWS

  Labels