• CHÚA ĐẾN TÌM VÀ CỨU

  ĐỀ TÀI: CHÚA ĐẾN TÌM VÀ CỨU
  KINH THÁNH: LUCA 19:10

  Lời chào:
  Trân trọng kính chào quý vị!Trong Danh Chúa Giê xu Christ.
  Hôm nay, thật là một ngày trọng đại và tràn đầy niềm vui cho mỗi đời sống chúng ta cũng như cho toàn thể nhân loại kỷ niệm mừng Chúa Giáng Sinh năm 2014.

  Trong niềm HÂN HOAN, vui mừng đó, tôi xin gởi đến toàn thể quý vị lời chúc an bình, niềm vui, và một năm mới hạnh phúc trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.


  Nhập đề:
  Thưa quý vị!
  Cứ mỗi năm một lần, mùa Giáng Sinh lại chung thủy trở về với nhân loại, dầu muốn hay không muốn, chờ đợi hay không chờ đợi thì ngày Lễ Giáng Sinh cứ đến và cứ thế lần lượt ra đi.

  Nghĩ đến Giáng Sinh nhiều người nghĩ ngay đến đèn Giáng Sinh, cây Giáng Sinh, ông già Giáng Sinh, nhạc Giáng Sinh, và tiệc Giáng Sinh. Nhưng thánh sử Luca không bàn đến những ngoại cảnh Giáng Sinh như thế mà ông làm nổi bật vai trò của một vị Cứu tinh nhân loại, Đấng giải thoát con người ra khỏi bóng đêm tội lỗi và sự chết đó chính là Chúa Cứu Thế Giê xu.

  Chủ đề của Lễ Giáng Sinh năm nay là:
  CHÚA ĐẾN TÌM VÀ CỨU, CHÚA ĐẾN TÌM VÀ CỨU diễn tả trọn vẹn cuộc đời và sứ mạng của Cứu Chúa Giê xu đến trần gian nhập thế, nhập thể làm người, cứu vớt tội nhân.

  Chúa Jêsus phán: "Bởi Con Người đã đến tìm và cứu kẻ bị hư mất". Chúa Jêsus đã đến thế gian cách đây 2014 năm là để tìm và cứu ai? Thưa quý vị!

  Ngài đến tìm và cứu kẻ bị hư mất. Kẻ hư mất đó là ai? Để biết được câu trả lời, mời quý vị học phần thứ nhất với tôi đó là: 

  I/. ĐỐI TƯỢNG CHÚA ĐẾN TÌM VÀ CỨU: 19:1-4
  Phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đọc đã nói rõ ĐỐI TƯỢNG mà Chúa tìm và cứu là Xa-chê.
  Ngay 4 câu đầu của đoạn Kinh thánh giới thiệu Xa-chê là một người thu thuế, và là thủ lãnh của những người thu thuế. Những người thu thuế của người DO THÁI THỜI ĐÓ bị người thời đó ghét bỏ, bị khinh bỉ, và miệt thị. Bởi họ đã thu thuế của dân tộc mình để nộp cho người ngoại bang là: Đế quốc La Mã, và có lẽ không tránh được cả sự tham nhũng, GIAN THAM (Luca 15:1).

  Phúc Âm Ma-thi-ơ trình thuật, những người Pha-ri-si đã chỉ trích, lằm bằm, và ca thán Chúa Giê xu khi Ngài vào nhà của Ma-thi-ơ cũng là một người thâu thuế. Và ở tại đó Ngài ngồi ăn với cả những người tội lỗi và kẻ xấu nết.
  Họ nói với các môn đệ của Chúa Giê xu rằng:
  Minh họa: “Làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với người thâu thuế và kẻ xấu nết vậy? 12 Đức Chúa Jêsus nghe điều đó, bèn phán rằng: Chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bịnh. OsHs 6:6
  Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội ăn năn”  (Math. 9:12-13).
  Thưa quý vị!
  Sứ mạng của Chúa Cứu Thế Giê xu là sứ mạng của một vị lương y, một vị thầy thuốc, sứ mạng của một Đấng chăn chiên nhân lành luôn yêu thương mong ước tìm và cứu những con người tội lỗi, xấu xa, đi lạc quay trở về với Ngài.
  Minh họa: Sử gia người Do Thái Josephus đã cho vẽ một bức họa chân dung của Chúa Giê xu đang bước vào nhà dang rộng vòng tay ôm choàng lấy Xachê một người nhỏ thó thấp bé, trong khi tất cả những kẻ tự cho mình là công bình đứng quanh đó bàn tán xôn xao rằng: Vì cớ gì mà Jêsus đã vào nhà kẻ có tội như thế. Vì cớ gì mà Giê xu dành đặc ân cho kẻ xấu nết như vậy.
  Trong con mắt của những người xung quanh thì Xa-chê và Ma-thi-ơ là hạng người đầy tội lỗi, XẤU NẾT, KHÔNG ĐÁNG NHÌN, KHÔNG ĐÁNG ĐỂ VÀO NHÀ, và không có giá trị gì trong mắt họ hết.

  Mặc dù Xa-chê có một cái tên rất hay, Xa-chê có nghĩa là “người thanh liêm, trong sạch, công bình”, nhưng nhìn vào con người và đời sống của Xa-chê thì ông xấu từ cái tánh, xấu đến nghề nghiệp và xấu cả hình vóc con người nữa. (Luca 19:3, thấp = lùn).
  Do vậy, những người xung quanh tìm cách để lánh xa ông, gạt ông ra xa khỏi tầm mắt và đẩy ông ra bên lề của xã hội, thì ngược lại Cứu Chúa của tình yêu đã nhìn ông với con tim đầy nhân hậu với cái nhìn chan chứa sự khoan dung, xuất phát từ tấm lòng thương xót.

  Cứu Chúa đã dịu dàng, ôn tồn gọi tên ông và bảo ông rằng: “Xa-chê ơi! Hôm nay ta phải ở nhà ngươi.”


  Thưa quý vị!
  Dù loài người không thèm vào nhà Xa-chê, dù loài người ghét bỏ Xa-chê, dù loài người miệt thị Xa-chê, không ai thèm chơi và giao tiếp với con người tội lỗi, xấu xa như thế.

  Nhưng Cứu Chúa của tình yêu đã dừng chân để bước vào ở nhà Xa-chê kẻ tội lỗi, và xấu nết,  Ngài đã bước vào nhà và bước vào cuộc đời ông là  bởi vì ông đã mở cửa lòng đón Chúa vào cuộc đời của mình.

  Tác giả David Roper đã nói: Dù Xa-chê có tội lỗi, xấu xa đến đâu,và bị trôi lạc hư mất cỡ nào, thì Ngài vẫn đến để tìm và cứu Xa-chê.”

  Và Cứu Chúa Giê xu cũng vẫn làm như thế và sẽ luôn luôn làm như thế nếu chúng ta mở cửa lòng đón Chúa vào đời của mình buổi tối hôm nay.
  Thưa quý vị!
  Xa-chê sống giữa một dân tộc, nhưng ông là một con người cô đơn, lạc loài giữa dân tộc của mình, bởi vì không ai yêu mến, không ai ưa thích con người này cả.
  Mặc dầu Xa chê là người giàu có, Xa chê có địa vị cao trọng, Xa chê được chính quyền tôn trọng. Nhưng ông là một người cô đơn hơn ai hết. Tất cả những gì Xa-chê đang có chẳng thể khỏa lấp được tâm hồn trống vắng, cô đơn trong ông.

  Chính vì thế, con người tội lỗi Xa-chê luôn khắc khoải, mơ ước, và khát vọng được mong nhìn thấy Chúa Cứu Thế một lần.

  Vì ông biết được rằng: Chỉ có Chúa Cứu Thế Giê xu mới khỏa lấp được sự trống vắng, cô đơn của tâm hồn mình, chỉ có Chúa Giê xu mới cảm thông và tha thứ cho con người đầy tội lỗi, xấu xa như thế.

  Thưa quý vị!
  Hình ảnh Xa-chê chính là hình ảnh của cuộc đời mỗi chúng ta. Chính chúng ta là những Xa-chê là những con người tội lỗi, xấu xa! Xa-chê ở trong mỗi một người nam và người nữ, Xa-chê là mỗi người đàn ông và đàn bà trong chúng ta.

  Tình trạng của chúng ta là bị hư mất, chúng ta bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời, chúng ta bị xa cách Ngài và Chúng ta bị hư mất đời đời bởi chính tội lỗi của chúng ta.

  Trong sách tiên tri Ê-sai Đức Chúa Trời đã phán: “ Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.” ( Es 59:2)

  Thánh Kinh tuyên bố: “ Vì mọi người đều phạm tội, không còn phản chiếu vinh quang của Thượng Đế. “ ( Ro 3:23)
  Và hậu quả của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.” ( Ro 6:23)
  -          

  Tiên tri Ê-sai bảo rằng: “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.” (Es 53:6)

  Trong tình trạng tuyệt vọng, và bất lực trước tội lỗi và sự chết của con người, trong tình trạng bị phân rẽ và xa cách Ngài. Thì Đức Chúa Trời đã ban con một của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê xu để gọi chúng ta tìm và cứu loài người chúng ta.

  Buổi tối hôm nay!

  Tôi và quý vị có tự đặt mình trong tư thế của một kẻ đang bị giam cầm trong tội lỗi, trong bóng tối, trong những thói xấu, trong những đam mê và dục vọng của xác thịt mà mình không vượt qua được để chạy đến với Chúa Giê xu được Ngài giải thoát hay không?

  Tôi và quý vị có đặt mình trong tư thế của một kẻ mù lòa trong tâm linh, để thấy Chúa soi sáng cho mình nhận lấy sự sống hay không?

  Tôi và quý vị! Có sẵn sàng đặt mình trong tư thế của Xa-chê một người khiêm nhường để đón nhận Phúc Âm, tin mừng của Chúa hay không?

  Hay tôi và quý vị quá tự mãn, quá thánh thiện, quá đạo đức, khiến cho mình không cảm nhận được tình  trạng đang bị hư mất và trôi dạt khỏi Đức Chúa Trời.

  Trong Luca 15, Thánh sử Luca trình thuật lại một chùm dụ ngôn, trong chùm dụ ngôn ấy, Luca mô tả Cứu Chúa Giê xu như một người chăn chiên đi tìm con chiên lạc, Cứu Chúa giống như một người đàn bà nghèo khó đốt đèn để đi tìm đồng bạc mất, và cuối cùng Cứu Chúa là một người Cha nhân hậu đầy lòng thương xót luôn luôn ngóng trông những đứa con lạc mất quay trở về với Ngài.

  Thưa quý vị!
  Chúa tìm tôi và quý vị rất nhiều lần, nhiều cách, nhưng nhiều khi mình cứ né tránh Chúa, chúng ta giống như hai con người đầu tiên là: A-đam và Ê-va, trong khi Chúa nỗ lực đi tìm và lấy tiếng gọi tình thương của ân điển để gọi ông bà thì ngược lại ông bà lại tìm cách để chốn và tránh mặt của Chúa.
  Chúa tìm chúng ta rất nhiều lần, nhiều cách lắm, nhưng nhiều khi chúng ta cứ tưởng Chúa đến tìm và cứu người khác chứ không phải là dành cho tôi.
  Ngài Giáng Sinh vì người khác chứ không phải Ngài Giáng Sinh vì tôi.
  Ngài gánh tội lỗi của người khác chứ không phải Ngài gánh tội lỗi của tôi.
  Ngài chết thay cho người khác chứ không phải Ngài chết thay cho chính tôi.

  Minh họa:
  Văn hào người Pháp pascall đã cho vẻ bức họa về cuộc khổ nạn của Chúa Giê xu, và khi vẽ xong, ông nhìn vào bức tranh suy tư về sự đau đớn của Cứu Chúa.
  Trong giây phút suy tư ấy, từ trong lòng ông trổi lên một tiếng nói mạnh mẽ, một tiếng nói mạnh mẽ trong tấm lòng rằng: Cái giọt máu này đổ ra là vì chính pascall đấy. pascall ơi!
  Cái giọt máu này đổ ra là vì chính con, cái giọt máu này đổ ra là vì chính quý vị và tôi. Những lằn đòn Ngài chịu là vì chính quý vị và tôi, những giọt máu Chúa Giê xu đổ ra là để xóa bôi mọi tội lỗi của chính quý vị và tôi đấy.

  Thưa quý vị! Thân yêu.
  Chúa Cứu Thế đã đến trong thế gian để tìm và cứu vớt chính quý vị và tôi đấy.
  Ngài đã gánh mọi tội lỗi và chết thế cho chính tôi và quý vị.
  Ngài đã sống lại từ cõi chết để ban sự sống đời đời cho những kẻ tin đến danh Ngài.
  Và sứ đồ Phao lô bảo rằng: “Ấy đó là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy.” ( ITi 4:9)

  II/. MỤC ĐÍCH CHÚA ĐẾN TÌM VÀ CỨU. 19:8-10
  Thưa quý vị!
  Chúa ĐẾN TÌM VÀ CỨU CON NGƯỜI CHỨ Ngài không phải đến để lập một tôn giáo mới.
  CHÚA ĐẾN TÌM VÀ CỨU để tha tội cho con người và để BAN SỰ CỨU RỖI CHỨ Chúa không đến để chỉ dạy con người làm lành lánh dữ.
  CHÚA ĐẾN TÌM VÀ CỨU để ban cho người tin Chúa một đời sống mới thay đổi hoàn toàn.
  Xa chê mới chỉ tin Chúa có vài tiếng đồng hồ thôi, nhưng Xa chê đã được Chúa biến đổi. Xa chê mới chỉ tin Chúa có vài giờ thôi, nhưng cuộc đời ông sang trang sử mới.
  Ông đã nói với Chúa rằng: "Thưa Ngài, này đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn" ( Lc 19, 8 ).
  Trước khi Xa-chê chưa gặp Chúa Giê xu, ông là một kẻ tội lỗi, xấu xa nhưng sau khi Xa-chê có Chúa ông đã trở thành một người công bình, trong sạch.

  Trước khi Xa-chê chưa gặp Chúa, Xa-chê chỉ biết ích kỷ, vun vén, thu lượm cho bản thân mình. Nhưng bây giờ ông rộng mở, ban ra, và sẻ chia yêu thương người khác.

  Trước khi Xa-chê chưa gặp Chúa thì cái đồng tiền là chúa trong ngai lòng của Xa-chê, nhưng bây giờ ngai lòng của ông mới có Chúa Cứu Thế Giê xu thực sự.

  Trước khi Xa-chê chưa gặp Chúa, ông không có một người bạn thiết nghĩa nào hết, nhưng bây giờ, Cứu Chúa Giê xu chính là người bạn đồng hành với ông trong mỗi nẻo đường đời.

  Sứ đồ Phao lô tuyên bố: “ Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (II Côrintô 5:17).

  Thưa quý vị!

  Có lời của bài thánh ca trôi lên rằng: Gặp gỡ Chúa Giê xu, biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Chúa Giê xu đón nhận ơn tái sanh.

  Ai gặp Chúa Giê xu thì đời sống được thay đổi, buồn vui được tiêu tan, tội lỗi được xóa bôi và trở nên một con người hoàn toàn mới.

  Bài hát: Khi Jêsus vô lòng, như hoa xuân tưng bừng Với khúc hát.. hoan ca.
  Tiêu tan bao âu sầu, không lo toan nghi ngờ Lúc Chúa ngự-trị cõi-lòng ta.

  Kêu gọi:
  Qua Lời Chúa buổi tối hôm nay, quý vị và tôi có nhận thấy mình đang bị hư mất, mình là những con người tội lỗi cần quay trở về để xin Ngài tha thứ và xóa bôi hay không?
  Tôi tha thiết kêu gọi hãy đón nhận ơn cứu rỗi của Chúa ngay trong buổi tối hôm nay:
  Chúa Giê xu phán: Lu 19:9   “  Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hôm nay sự cứu đã vào nhà nầy.

  Hôm nay là ngay chính thời điểm này, chính giờ này, chính lúc này, không phải là ngày mai.

  -         Giáng Sinh mà không có Đấng Christ sống là con đường gạch vàng dẫn đến bóng tối.

  -          nếu Đấng Christ được sanh ở thành Bết-lê-hem một ngàn lần và không sinh ra ở trong bạn, thì bạn sẽ bị hư mất đời đời. Đấng Christ được sinh ra trong trần gian và phải được sinh ra vào trong lòng bạn.

  Chúa Jesus đang chờ đợi quý vị quay lại với Ngài. Ngài đã trả món nợ ta không thể trả được, đó là món nợ tội lỗi. Ngài đã chuộc tội chúng bằng chính sinh mạng của Ngài. Thánh Kinh chép: "Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết" (Rô-ma 5:6-8)

  Công vụ 4:12: "Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác, vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu". Chỉ có Danh Chúa Giêxu.

  ITimôthê 1:15: "Đức Chúa Giêxu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy

  “Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất”. Người không đến để kết án hoặc loại trừ. Lại chính những kẻ bị lạc, những kẻ sai lầm mà Người đã muốn tìm và cứu chữa; chính là những kẻ đang đi vào ngõ cụt mà Người muốn dẫn ra.

  Giăng 1;12 
  “Nhưng hễ ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền năng trỡ nên Con Ðức Chúa Trời”

  Kìa chiên con của Đức Chúa Trời, Đấng  cất tội lỗi thế gian
  Đó là bài giảng ngắn nhất của cả bộ Kinh Thánh, không có bài giảng nào ngắn.
  Ước gì tôi có thể giảng giống như Giăng Báp tít chỉ giảng một câu rồi ngồi xuống.
  Người Do Thái gọi chiên con là của Đức Chúa Trời, như là một sự dâng hiến, để đổ huyết gia để cứu Chuộc chúng ta.


 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels