• CHUẨN BỊ NGÀY CHÚA TRỞ LẠI - PHẦN II

  ĐỀ TÀI: CHUẨN BỊ NGÀY CHÚA TRỞ LẠI
  KINH THÁNH: I Tê-sa-nô-ni-ca

  NHẬP ĐỀ:
  Trân trọng kính chào quý tôi con của Chúa Giê-xu yêu dấu,
  Tuần nào cũng được nhìn thấy quý ông bà anh chị em trung tín đi thờ phượng Chúa, lòng tôi rất được an ủi. Sứ đồ Phao-lô nói rằng: Hãy đi thờ phượng Chúa để yên ủi nhau! Thiếu vắng một người là thiếu vắng sức mạnh, thiếu vắng một người là thân thể của Chúa bị khuyết, thiếu vắng một người như thiếu vắng một tình thương.

  Trong những ngày vừa qua, ngồi một mình nhìn lại cuộc đời thấy cô đơn, buồn buồn, bâng khuâng bèn làm mấy câu thơ, tất nhiên thơ trong lúc tuyệt vọng không được tươi sáng nhưng tôi vẫn đọc để thấy cái thực tại của đời sống mình.


  Con cứ hỏi tại sao Ngài dựng nên con
  Gánh chịu đau thương, tan nát cuộc đời
  Ước gì Ngài giết con từ tấm bé
  Đừng để trên đời, con than xiết biết bao

  Bố bỏ vào bao dìm xuống ao
  Đốt lửa chất rơm, cầm dao mác
  Đe dọa chửi rủa mày chết đi
  Thiết tưởng, đoạn trường con thật ngắn
  Hôm nay, nhìn lại vẫn ở đây.


  Tại sao Chúa dựng nên con
  Bé nhỏ lang thang khắp nẻo đường
  Vác bị xin ăn mồ hôi ướt
  Áo rách quần vá, chân đi không
  Mùa hè nắng gắt dát bỏng chân
  Mẹ ơi, con đói con mệt lả
  Mẹ thương mẹ cõng ở trên lưng
  Chân xưng mắt đỏ vì hay khóc

  Tại sao Chúa lại dựng nên con
  Để con bơ vơ không cửa không nhà
  Gầm cầu, đói rách, lạnh buốt giá
  Có ai thấu hiểu nỗi lòng tôi

  Tại sao Chúa dựng nên con
  Để con chơi vơi giữa bến cuộc đời
  Bồng bềnh, trăm nỗi sầu ai oán
  Ước gì đừng có trên đời thôi.

  Trở lại, với chủ đề của chúng ta buổi sáng hôm nay, chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại, bạn phải làm gì cho ngày Chúa trở lại? Bạn phải sống ra sao trước ngày Chúa Giê-xu Ngài trở lại?

  Tuần trước, chúng ta đã nói những bí quyết trong sách I Tê-sa-nô-ni-ca lá thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu sống tại thành phố Tê-sa-nô-ni-ca và mỗi chúng ta đang sống trong những thời đại cuối cùng phải biết chuẩn bị như thế nào trong lúc chờ đợi Ngài?

  I.                  TIẾP NHẬN ĐẠO ( Tức là tiếp nhận Chúa Giê-xu)
  II.               ĂN Ở THEO ĐẠO ( Tức là phải có một nếp sống trong sạch,
  Hôm nay, chúng ta sẽ học phần thứ ba, chúng ta phải làm để chuẩn bị ngày Chúa quang lâm đó là:

  I.                  PHẢI GIẢNG ĐẠO (
  “ Tin lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.” (Ma-thi-ơ 24:14)
  Tin lành về nước Đức Chúa Trời được giảng ra khắp đất, đây phương thuốc để cứu thế giới thoát khỏi sự chết đời đời và sự cực hình trong hồ lửa.

  Nhiều người tưởng rằng: Thiên đàng và địa ngục là chuyện của mấy người mê-tín hoặc dành cho con trẻ. Nhưng nếu không có thiên đàng và địa ngục, không có sự thưởng phạt kẻ ác và người công bình thì chắc chắn Chúa Giê-xu không cần phải đến thế gian này làm gì.
  Ngài đã đến để Ngài cứu những người hư mất trong thế gian này.

  Minh họa:
  Trên đoạn đường 10 đi từ ngã tư quán toan về cầu Tiên Cựu quý vị sẽ nhìn thấy một Học Viên của Đạo Phật được xây dựng trên diện tích hơn
  Nhưng điều đó không phải là phương thuốc để cứu thế giới. Để cứu thế giới này khỏi sự chết đời đời và cực hình thì không phải xây nhiều nhà thờ, hoặc theo nhiều đạo, dâng hiến, bố thí mà chỉ có một cách duy nhất thôi đó là: Tin Lành về nước Đức Chúa Trời.

  Tin-lành, phúc âm phải được rao giảng ra.
  Sứ-đồ Phao-lô nói trong thư Rô-ma 10 như sau: “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. 14 Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao? 15 Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? như có chép rằng: Những bàn chân kẻ rao truyền tin Lành là tốt đẹp biết bao!”

  Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao? 15 Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào?

  Tại sao Tin-lành lại cần phải được rao giảng vì sứ đồ Phao-lô trả lời rằng: Vì nếu không ai rao giảng thì họ không biết mà tin. Họ chưa nghe nói về Ngài thì làm sao mà tin được.
  Quý anh chị em thân mến,
  Sứ-đồ Phao-lô nói trong I Tê-sa-nô-ni-ca 2: 2 rằng: “nhưng sau khi bị đau đớnsỉ nhục tại thành Phi-líp, như anh em đã biết, thì chúng tôi trông cậy Đức Chúa Trời, cứ rao truyền đạo Tin lành của Đức Chúa Trời cách dạn dĩ giữa cơn đại chiến.”

  Mặc dầu bị đau đớn và sỉ nhục chịu khổ vì cớ Chúa Giê-xu, vì phải phải rao truyền Tin-lành của Chúa mà bị đánh đập, phải chạy chốn nay đây mai đó, họ bị khinh rẻ, xem thường như rác rến và cặn bã của thế gian. Xong ông vẫn không hề thấy chán nản, bỏ cuộc. Ông đã nói: Mặc dầu bị đau đớn, đòn vọt, lao tù và sỉ nhục xong ông vẫn cứ rao truyền đạo Tin-lành của Đức Chúa Trời cách dạn dĩ giữa cơn đại chiến.

  Tại sao ông phải làm như vậy! Vì để cứu đồng bào.

  Ông đã tâm sự trong Rô-ma

  Quý vị ơi!
  Rao giảng Tin-lành là phương cách duy nhất để cứu vớt bố mẹ, ông bà, anh chị em và những người làng xóm của chúng ta.
  Chúng ta phải nói như sứ đồ Phi-e-rơ rằng: Vàng, bạc ta không có cho ngươi, nhưng điều ta có ta cho ngươi.

  Quý vị không có vàng, bạc, tiền của cho người ta, hoặc cho nhau. Nhưng điều ta có đó là Chúa Giê-xu, đó là Tin-lành về nước Đức Chúa Trời, đó là sự sống đời đời, đó là thiên đàng. Ta hãy cho họ bằng cách rao giảng về Chúa Giê-xu, rao giảng về Tin-lành để cứu vớt mọi người.

  Ngày Chúa Giê-xu trở lại rất cấp kíp rồi, nhìn vào thế giới, chúng ta thấy những dấu hiệu về đói kém, khó khăn, bệnh tật, dịch lệ, chiến tranh, tà giáo, bội đạo xảy ra tràn ngập khắp mọi nơi. Và Chúa Giê-xu phán: khi nào chúng ta nhìn thấy những điều đó xảy ra thì con người sắp trở lại.

  Chúa Giê-xu sắp trở lại rất kíp chừng nào thì Tin-lành của Chúa Giê-xu cần phải cấp kíp được rao giảng ra thể ấy.

  Trước khi Chúa Giê-xu Ngài thăng thiên về trời, Ngài đã để lại một mạng lệnh rất trọng đại cho các môn-đệ của Ngài và mỗi chúng ta ngày nay rằng:
  “Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. 19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”

  Chúa Giê-xu phán: Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy làm phép báp têm, hãy dạy họ giữ mọi điều Ngài truyền dạy.

  Đây chính là trọng trách rất nặng nề, đây là điều Chúa muốn chúng ta cần phải thực hành để có thể trả ơn được Đấng đã chịu khổ vì chúng ta, chịu chết và sống lại và cứu chúng ta.

  Chúng ta hãy trả ơn Ngài và vâng lời Ngài bằng cách rao truyền Tin-lành của Chúa Giê-xu cho thế gian mờ tối này.

  Ngài đã phán trong Phúc Âm Luca 4: 43 rằng: phải rao Tin Lành của nước Ðức Chúa Trời nơi các thành khác; vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến.
  Cốt tại việc rao giảng Tin-lành mà Ngài đến để cho thấy sự rao giảng Tin-lành là phương cách duy nhất để cứu rỗi người ta. Chỉ có rao truyền Tin-lành thì mới hoàn thành được đại mạng lệnh của Chúa, chỉ có rao truyền Tin-lành thì mới mong có người tiếp nhận Ngài. Chỉ có rao truyền Tin-lành mới đền ơn được Chúa.

  Việc rao truyền Tin-lành hay giảng đạo không phải chỉ dành cho các Mục sư, hoặc chấp sự, hoặc những người chịu trách nhiệm lo điều hành Hội-thánh. Nhưng việc rao truyền Tin-lành là dành cho tất cả mọi người, không phân biệt tin Chúa lâu năm hay mới tin Chúa.
  Đại mạng lệnh rao truyền Tin-lành dành cho mọi con cái của Ngài.
  Minh họa:
  Ngay khi người đàn bà Sa-ma-ri bên giếng nước gặp Chúa Giê-xu và tin Ngài thì ngay tức khắc đã trở về làng để rao truyền về Ngài cho họ. Bà chưa được học một khóa học nào cả, bà là người mới tin nhận Ngài nhưng ngay lúc bà tin Chúa thì là lúc bà bắt đầu nói về Chúa cho người ta.

  Đây phải là tinh thần và trách nhiệm và khao khát của mỗi con dân của Chúa trong Hội-thánh Muối Của Đất.

  Minh họa:
  Trong Phúc-âm Giăng 1: 40-41 “Trong hai người đã nghe điều Giăng nói và đi theo Đức Chúa Jêsus đó, một là Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ. 41 Trước hết người gặp anh mình là Si-môn, thì nói rằng: Chúng ta đã gặp Đấng Mê-si (nghĩa là Đấng Christ). [†] Christ nghĩa là Đấng chịu xức dầu 42 Người bèn dẫn Si-môn đến cùng Đức Chúa Jêsus.”
  Ông Anh-rê khi nghe Giăng nói và giới thiệu về Chúa Giê-xu ông liền tin ngay, ngay sau khi tin ông đã gặp anh mình là Si-môn và nói rất đơn giản: Chúng ta đã gặp Đấng Mê-si. Người bèn dẫn Si-môn anh mình đến cùng Đức Chúa Giê-xu.

  Ông cũng chưa học một khóa học nào cả, ông cũng không cần phải đợi đến khi phải trường lớp nào cả. Ông chỉ cần nói ra những thì ông kinh nghiệm mà thôi.

  Khi tôi đọc mấy câu Kinh-thánh này, tôi thích nhất một chữ rất hay đó là chữ “ Gặp”
  Chữ “ gặp” là nói đến một kinh nghiệm, một kinh nghiệm rất thật, rất gần gũi, rất trìu mến. Ông Anh-rê đã “ gặp” Chúa trước rồi sau đó mới “ gặp” anh mình.
  Đây chính là chia khóa và bí quyết của người giảng đạo và rao truyền Phúc-âm của Chúa.

  Nếu bạn chưa từng gặp Chúa thì không thể nói về Chúa được, nếu bạn chưa kinh nghiệm được về Chúa thì không thể rao giảng về Ngài được, nếu bạn chưa gặp Chúa mà nói về Chúa thì đó chỉ là lý thuyết suông thôi.

  Gặp gỡ Chúa Giê-xu để biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Chúa Giê-xu đón nhận ơn tái sinh.
  Người đàn bà gặp Chúa Giê-xu hoàn toàn được biến đổi, Xa-chê gặp Chúa Giê-xu hoàn toàn được biến đổi, Phao-lô gặp Chúa hoàn toàn được biến đổi.

  Hãy gặp Chúa Giê-xu rồi hãy gặp con người đó là chìa khóa của giảng đạo.

  Khi bạn gặp Chúa thì lời rao truyền của bạn sẽ có quyền năng, còn nếu bạn chưa gặp Chúa thì lời giảng của bạn chỉ là lý thuyết suông và văn tự.

  Minh họa:

  Phao-lô nói: Ông giảng đạo không chỉ bằng lời nói mà bằng cả quyền năng nữa.
  “Vả, đạo Tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa.” ( I Tê-sa-nô-ni-ca 1:5)

  Nếu ai hỏi sứ đồ Phao-lô kể về những biến cố mình gặp Chúa ra sao? Mình được Ngài biến đổi thế nào thì chắc chắn ông sẽ kể rất chi tiết cho chúng ta.
  Gặp Chúa Giê-xu trước khi gặp con người, gặp Chúa Giê-xu trước khi trở thành người phục vụ Ngài.

  Rao truyền Tin-lành không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép của Đức-thánh-linh và sự tin quyết nữa.

  Nếu quý vị không tin quyết vào Chúa Giê-xu thì quý vị không thể nói về Chúa Giê-xu được, nếu quý vị không tin có thiên đàng thì không thể vào thiên đàng và không thể đem thiên đàng vào cho mọi người được.

  Nếu không tin Chúa đã giáng sinh, Ngài đã chịu chết, Ngài đã sống lại, rồi Ngài sẽ tái lâm thì quý vị có rao giảng cũng trở thành vô ích, luống công. Không tin quyết vào Tin-lành thì không thể rao truyền Tin-lành được.

  Nếu không tin quyết vào Chúa Giê-xu thì lời giảng không có quyền năng. Nếu không tin quyết vào Tin lành thì Tin-lành chúng ta rao giảng sẽ không biến cải được ai. Vì sự nông cạn và hời hợt sẽ giết chết người ta.  Hãy giảng đạo dù gặp thời hay không gặp thời


  - GIẢNG ĐẠO BẰNG QUYỀN PHÉP (

  II.               PHẢI LÀM  VIỆC (


  III.           PHẢI TỈNH THỨC ( 5: 1-10)
 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels