• Tìm Chúa Và Thờ Phượng

  Bài thánh ca: Bình an cho loài người
  Giăng 1:1-18
  Bài thánh ca: Hallelujah Giê xu đến
  Bài thánh ca: nguyện đời tôi dâng Chúa Thuỷ chung.
  Thông báo và cầu thay
  Tinh thần thờ phượng
  Sức khỏe
  Truyền giáo
  Tối thứ 4
  Mùa giáng sinh
  Tấm lòng của thân hữu
  Truyền giảng thanh niên
  Thi học kỳ 1
  Bài giảng:
  Kinh Thánh: Tìm Kiếm Chúa Và Thờ Phượng Ngài
  Ma-thi-ơ 2:1-12
  Tin lành được giảng cho dân ngoại thì chúng ta nghĩ ngay đến sứ đồ Phao lô nhưng ngay từ khi Chúa Giáng sinh thì tin lành đã được giảng ra cho dân ngoại.
  Gương của các bác sĩ phương đông để tìm kiếm Chúa và thờ phượng Ngài.
  I. Tìm kiếm thờ phượng Chúa vượt không gian.
  - Các bác sĩ, không phải ba vua, bác sĩ không phải là từ chuyên môn về y học, đây là ba học giả chuyên nghiên cứu.
  - Mấy thầy bác sĩ ở phương đông. ( ba của lễ là ba người nhưng đây chỉ là phỏng đoán mà thôi)
  - Đây là những người học thức có hiểu biết có lòng khát khao tìm kiếm Chúa.
  - Phải là nhiều hơn ba học giả, họ đi theo đoàn. Hỏi thông tin về con trẻ cho nên cả thành loạn cả lên.
  - Họ ở phương đông, không biết vị trí nào, họ đã tìm kiếm Chúa vượt qua giới hạn.
  - Họ quan sát ở trên trời cao kia ( vượt qua cả mặt địa lý)
  Ngôi sao Chúa dùng để chỉ dẫn, hướng dẫn các bác sĩ này để tìm kiếm Chúa với Hài nhi Giê xu.

  Đất nước của họ có rất nhiều thần rồi nhưng tại sao họ lại không thờ mà lại phải đi tìm kiếm Chúa để thờ?
  Các bác sĩ tìm kiếm chân lý, họ muốn tìm sự thờ phượng thật.

  II. Các bác sĩ tìm kiếm Chúa vượt thời gian.
  Đêm Chúa Giáng sinh có các gã chăn chiên, các bác sĩ rất lâu sau mới đến.
  Đoạn 2:1 sau khi Chúa đã sanh. Họ đến với Chúa có thể là một năm sau, họ đến không phải là chuồng chiên máng cỏ mà là quán trọ.
  Khoảng cách nơi họ đang ở đến thành Bết Lê hem rất là xa.
  Họ đi lạc đà chứ có phải là máy bay hay oto dau. Mà họ phải đi theo sự hướng dẫn của ngôi sao, lúc ẩn lúc hiện. Đi bộ, cỡi lừa, ngựa thì dành cho chiến binh lúc bất giờ.
  Họ không biết đi trong bao lâu nhưng họ cứ tiền về phía trước, họ không biết von trẻ đó sẽ giúp gì được họ nhưng họ vẫn cứ vượt qua không gian và thời gian để tìm Chúa, họ khao khát Chúa.
  Họ không đi bằng bản đồ, họ không có sự chỉ dẫn của Kinh thánh, tại sao vì họ là dân ngoại họ không phải là dân Do Thái.
  III. Các bác sĩ tìm kiếm Chúa vượt trở ngại.
  Họ không bước đi trong Đức tin vì họ không phải là dân Chúa mà là dân ngoại.
  Họ đã gác lại mọi công việc của mình.
  Công việc của họ là gì nhưng họ đã rời công việc, rời gia đình. Thời gian không phải là mấy ngày mà là có thể tới một hai năm.
  Rất khó có phương tiện như chúng ta ngày nay.
  Họ đã không có fb, gmail hoặc phương tiện nhưng điều họ chắc chắn là họ chuẩn bị tiền bạc, của lễ để lên đường.
  Mà thường là đi bộ. Một ngày đi bộ chúng ta đi khoảng 40 cây số, nhưng lúc đó họ đi rất chậm vì đường xá rất khó khăn.
  Điều sai lầm của các bác sĩ, họ đến gần bết lê hem rồi nhưng họ lại ngay lập tức hướng về thủ đô gie xu sa lem. Vì họ nghĩ rằng cua dân Do thái phải sinh ra ở thủ đô. Họ không đi theo ngôi sao nữa. Trước đó họ trung thành đi theo ngôi sao, nhưng khi gần đến nơi rồi thì họ đã vấp phải sai lầm. Họ không bước đi theo sự chỉ dẫn của Chúa nữa mà bước đi theo lý trí.
  IIII. Các bác sĩ thờ phượng Chúa
  Thái độ thờ phượng là thái độ cung kính, dành cho Đấng mình tôn thờ vượt trổi hơn mọi sự.
  Khi họ vào tới nhà, không phải là vào tới chuồng chiên. Họ lập tức quỳ xuống và thờ phượng Ngài. Đây là hành động rất khó. Thờ phượng vua cầm trượng, quần áo vua thì rất dễ nhưng đây là một em bé, mẹ thì ở trong quán trọ, không địa vị. Có thể chúng ta nghĩ rằng đây chỉ là một đứa trẻ thôi.
  Họ đã dâng cho Chúa: vàng, nhũ hương, mộc dược.
  Đây là một sự chu cấp của God cho Con độc sanh của mình, vì sắp tới họ phải lánh nạn sang Ai cập.
  God đang chu cấp sự cần dùng cho cuộc hành trình của Chúa.

  Các bác sĩ không phải là những người dốt nát hoặc nghèo khó nhưng đứng trước Chúa Giê xu thì họ đã quỳ xuống và thờ phượng Ngài.
  Tin Chúa hoặc tìm kiếm Chúa phải khao khát xuất phát từ tấm lòng của mình không phải vị nể nang, ép buộc nhưng vì lòng yêu mến Chúa của chúng ta.
  Hãy tìm kiếm Chúa khao khát Chúa và quỳ xuống và thờ phượng Ngài.


 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels