• GIỚI THIỆU CỰU ƯỚC

  GIỚI THIỆU CỰU ƯỚC


  GIỚI THIỆU CỰU ƯỚC
  BÀI 1 SÁNG THẾ KÝ
  QUÂN NGUYỄN
  I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT:
  Ngũ thư là 5 cuốn sách đầu của Thánh Kinh,  5 cuốn sách này là những cuốn sách nào?
  1.     SÁNG THẾ
  2.     XUẤT HÀNH
  3.     LÊ-VI
  4.     DÂN SỐ
  5.     PHỤC TRUYỀN
  Trong 5 bộ ngũ thư trong bộ Thánh Kinh thì sách mở đầu là sách: SÁNG THẾ KÝ
  Ở trong bản văn tiếng Híp-ri cuốn sách này mang tựa đề là: BAN ĐẦU, hay còn gọi là khởi nguyên, khởi điểm, căn nguyên, hay nguồn gốc.
  Theo Hán tự thì tên sách SÁNG THẾ KÝ DỊCH GỒM BA TỪ:
  SÁNG = Sáng tạo
  THẾ = Thế giới
  KÝ = Ghi chép
  Như vậy sách SÁNG THẾ KÝ là “ bản Ghi Chép Cuộc Sáng tạo Thế giới”
  Đây là sách đầu tiên của bộ Kinh Thánh, sách này có 50 đoạn, 1533 câu.
  TRƯỚC GIẢ:
  Môi-se, nhà lãnh đạo vị anh hùng dân tộc, của quốc gia Do Thái, đồng thời là tiên tri vĩ đại có một không hai của Thế giới. Bởi Đức Thánh Linh soi dẫn. Môi se đã dựa theo các tài liệu cổ đương thời mà chép ra sách Sáng-thế-ký.


  CÂU CHÌA KHÓA
  Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người. ( Sáng-thế-ký 3:15)
  Chữ quan trọng trong sách này là: Ban đầu.
  II. BỐ CỤC SÁCH SÁNG THẾ KÝ: Được chia ra thành 2 phần chính.
  1.     DÒNG DÕI LOÀI NGƯỜI ( Đoạn 1-11)
  11 chương đầu của sách Sáng-thế-ký rất quan trọng, nói về những vấn đề lớn như sự tạo dụng vũ trụ, tội lỗi đột nhập trần gian, hậu quả của tội lỗi, đau khổ tràn ngập thế giới.
  2.     CÁC TỔ PHỤ  CỦA  DÂN DO THÁI ( Đoạn 12-50)
  Phần thứ hai của sách Sáng-thế-ký từ chương 12- chương 50 là nói đến các tổ phụ của Y-sơ-ra-ên như: Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, Giô-sép.

  III. NHỮNG CHỦ ĐỀ LỚN TRONG SÁNG THẾ KÝ
  1.     Đức Chúa Trời tạo dựng vũ trụ
  Ngài tạo dựng mọi sự từ hư vô “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.” ( Sáng-thế-ký 1:1)
  Chúa sáng tạo vũ trụ từ hư vô tuyệt đối, sở dĩ phải nhấn mạnh điều này là bởi vì từ “ sáng tạo” chúng ta nghe rất nhiều.
  Minh họa: Một kỹ sư nào đó vừa mới làm ra một cái gì đó thì người ta bảo rằng: anh ấy vừa sáng tạo ra.
  Anh khánh có mẫu ghế, mẫu bàn, có những thiết kế mới và khi làm ra sản phẩm thì chúng ta gọi anh ấy là người vừa sáng tạo ra một mẫu bàn ghế mới.
  Nhiều khi chúng ta cũng hiểu Đức Chúa Trời đã sáng tạo theo cách như vậy. Nhưng Ngài không sáng tạo theo cách đó. Trong ngôn ngữ bình thường ta nói một người làm ra một cái gì mới nhưng để làm ra cái mới thì anh ta phải dựa vào một cái đã có sẵn rồi.
  Nhưng khi Đức Chúa Trời tạo dựng vũ trụ thì trước đó có chất liệu gì không? Không có gì cả. Ngài tạo dựng mọi sự từ trống giỗng, hư vô tuyệt đối.
  Trước đó chưa có gì và chẳng có một chất liệu nào cả.
  Chúa tạo dựng mọi sự bằng gì? Bằng lời phán của Ngài. Chúa tạo dựng mọi sư bằng lời quyền năng của Ngài.
  Minh họa: Một người viên đại đội trưởng thưa với Chúa Jêsus rằng: Con không đáng để rước Chúa vào nhà con, nhưng xin thầy phán một lời thôi thì đứa đầy tớ ở nhà con nó được lành.
  Khi Chúa đối diện với bão tố dữ dội Ngài đã đứng lên quở gió và bão nó liền im lìm. Tất cả vũ trụ được tạo dựng bằng lời của Ngài. Ngài chữa lành chúng ta bằng lời của Ngài.
  Nếu Đức Chúa Trời đã tạo dựng mọi sự thì vũ trụ này chính là công trình của Chúa.
  Minh họa: Khi ta đi ở trên bài biển, ta bắt gặp một bàn chân trên cát, thì đã có một ai đó đi trên cát và để lại dấu vết.
  Trái đất này để lại dấu vết của Ngài, khi chúng ta chiêm ngắm vẻ đẹp của thế giới này thì chúng ta phải nhận biết Thiên Chúa hiện diện. ( Rô-ma)
  Minh họa: Bà mẹ Auguscô ngày xưa: đã dạy con cầu nguyện không phải chỉ trong nhà thôi, mà dạy con cầu nguyện giữa thiên nhiên, chỉ con núi non hùng vĩ đẹp là dường bao, tạ ơn Chúa, nhận biết Chúa, chúc tụng Chúa.
  Hành động tạo dựng của Thiên Chúa được trình bày trong khuôn khổ sáu ngày:
  Ngày thứ I:  Ánh sáng ( 1:3-5)
  Ngày thứ II: Bầu trời ở trên và biển ở dưới ( 1:6-8)
  Ngày thứ III: Đất và cây cỏ ( 1:9-13)
  Ngày thứ IV: Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao ( 1:14-19)
  Ngày thứ V: Cá, chim ( 1:20-23)
  Ngày thứ VI: Súc vật và con người ( 1:24-31)
  2. Con người.
  Thánh Kinh định nghĩa con người là hình ảnh của Đức Chúa Trời.
  Đây là định nghĩa tuyệt vời và súc tích nhất về con người. Giữa con người và Đức Chúa Trời có một mối quan hệ rất mật thiết.
  Con vật nó có linh hồn không? Không.

  Con người có nam có nữ (1,28; 2,18-24), bình đẳng với nhau và bổ túc cho nhau. Đây là một tầm nhìn rất mới trong bối cảnh thời đại xa xưa. Vì con người được Thiên Chúa tạo dựng có nam, có nữ, nên những tình trạng như sự bất bình đẳng nam nữ hoặc chủ trương xoá tan sự độc đáo của mỗi giới đều không phù hợp ý muốn của Đấng Tạo hoá.
  Chiều kích xã hội của con người cũng được thể hiện ngay từ đầu, với căn bản là gia đình (2,18). Nền tảng gia đình được thiết lập. Chính Thiên Chúa liên kết hai người nam nữ nên một để họ bổ túc cho nhau và sinh sản con cái.
  Con người làm chủ trái đất (1,28; 2,19): con người được giao quyền làm chủ với tư cách là quản lý và là người cộng tác vào chương trình tạo dựng của Thiên Chúa.

 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels