• Tin Mừng Luca có một số đặc điểm

  Tin Mừng Luca có một số đặc điểm sau:
  1. Lòng thương xót và ơn tha thứ

  Chúa Giê xu của Luca là một người mẫu mực,
  Trong Luca 15 là cả một chùm dụ ngôn, ẩn dụ.

  2. Tin mừng của Luca
  Đó là tin mừng của niềm vui, ngày sinh của Chúa Giê xu được loan báo là một niềm vui lớn cho muôn dân,
  Trong đêm giáng sinh, thiên sứ báo cho các mục đồng, ta báo cho các ngươi…
  Luca 15:
  Một kẻ tội lỗi ăn năn trở lại là niềm vui cho cả thiên đàng.
  Cuối sách Luca các môn đệ trở về Giê ru sa lem lòng tràn ngập niềm vui, cho nên tin lành của Luca là tin lành niềm vui.


  + không phải chúng ta đi tìm Chúa trước đâu, mà chính Chúa đi tìm chúng ta, về phía chúng ta là chấp nhận để Chúa tìm thấy mình tức là mình có đáp lại tiếng gọi của Chúa, mình thì có khuynh hướng là mình đi tìm Chúa trước, nhưng thực sự Chúa đã lấy tình thương của Ngài mà tìm chúng ta.

  Đặc điểm của Thánh Luca là thường dùng thì hiện tại.
  “ hôm nay”
  Lu 2:11   11 ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu-thế, là Christ, là Chúa.
  Lu 19:9   Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hôm nay sự cứu đã vào nhà nầy, vì người nầy cũng là con cháu Áp-ra-ham.
  Lu 23:43   43 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi,hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.
  Bác sĩ, Luca hay nhấn mạnh đến hôm nay, lời của Chúa không phải chỉ là lời cho quá khứ 700 năm, 2000 năm trước, Chúa Giê xu cũng không phải Chúa Giê xu của quá khứ, nhưng Ngài là Đấng hôm qua, ngày nay cho đến muôn đời không bao giờ thay đổi.

  Lời Chúa là lời cho hôm nay, lời mà quý vị đang nghe hôm nay ở đây ngay hôm nay.
  Hôm nay là ngay chính thời điểm này, chính giờ này, chính lúc này, không phải là ngày mai.
  Hôm nay là thì thuận tiện

  Mình tự đặt câu hỏi là: mình có tự đặt mình trong tư thế của một người khiêm nhường để đón nhận tin mừng của Chúa không?
  Hay là mình tự mãn quá, giàu có quá, khiến cho mình không cảm nhận được mình là những người đang bị hư mất, trôi dạt khỏi Đức Chúa Trời.
  Mình có đặt mình trong tư thế của một kẻ mù lòa trong tâm linh, để thấy Chúa soi sáng cho mình nhận lấy sự sống.
  Mình có tự đặt mình trong tư thế của một kẻ đang bị giam cầm trong tội lỗi, trong bóng tối, trong những thói xấu, trong những đam mê mà mình không vượt qua được để chạy đến với Chúa Giê xu được Ngài giải thoát.
 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels