• Thánh Ca

  HÃY VỖ TAY VUI REO MỪNG LÊN!
  (Hãy vỗ tay vui reo mừng lên! VUA chúng ta chính JESUS)*2. Vì NGÀI trên ngôi VUA đang trị vì.

  NGÀI đã phá tan vua trần gian, quyền ma vương. NGÀI đắc thắng quyền tối tăm trong khải hoàn ca.

  Mọi quyền năng chí cao, chúc tôn hiển vinh thuộc duy CHÚA! Ha-lê-lu-ja!


  TÌNH YÊU CHÚA MÃI Ở TRONG TÔI

  Nguyện lòng không quên ơn Chúa yêu diệu kỳ, và tâm linh con hân hoan cất tiếng hát.Ở trên đỉnh của hy vọng ,lòng con siết bao vui mừng, xin dâng lòng con mến yêu Ngài hoài.

  Nguyện lòng con là nơi Chúa Cha ngự trị,và ngợi khen Giê-xu con cất tiếng hát.
  Lòng nghe tiếng Chúa kêu gọi,vùng đất của sự thánh thiện, xin dâng lòng đây mãi tôn thờ Ngài.

  Mọi ân điển Chúa đổ xuống cho đời tôi,
  trào dâng, nói sao không nên lời.
  Lòng vui sướng quá Chúa ôi, quyết chí bước đi với Ngài,
  dâng trọn đời trong cánh tay của Ngài.
  VÀO TRONG NƠI CHÍ THÁNH

  Vào trong nơi thiêng liêng, nơi chí thánh Cha.
  Bước vào bằng huyết Chiên Con bôi sạch lòng.
  Vào trong chỉ thờ tôn Vua Giê-xu thôi.
  Bước vào để chúc tán Danh Giê-xu. ( 2 lần)
  Thờ phượng Chúa Giê-xu, Vua Giê-xu ( 2 lần)
  Thánh thay là Danh Giê-xu, thánh thay Giê-xu!

  THÀ CÓ GIÊ-XU THÌ HƠN
  1. Thật hơn kim ngân châu báu là Chúa Giê-xu, làm con yêu thương Chúa quý gấp mấy kho tàng; Thà có Giê-xu hơn hết lầu các vinh quang. Thà do Giê-xu dắt bằng tay lủng đinh Ngài.

  Điệp Khúc:
   Hơn tước vị vua chúa toàn vinh hiển thế gian, mà xích tội khiên vẫn còn mang. Thà luôn luôn bên Giê-xu nào có chi hơn. Hằng muốn ở trên thiên đàng.

  2. Gần bên Giê-xu hơn hết người thế đổi thay. Thà luôn luôn trung tín với chứng cớ của Ngài. Thà có Giê-xu hơn hết các lời thế gian. Thà luôn luôn trung tín vì Danh Thánh của Ngài.

  3. Ngài xinh tươi, thơm như đóa huệ trũng Sa-rôn. Tàng ong kia chưa chắc sánh với đức êm dịu Ngài. Lòng tôi trông mong khao khát cần đến Giê-xu. Thà xin Giê-xu đến Ngài giải cứu linh hồn.  GIÊ-XU BAN ÁNH SÁNG
  Giê-su ban ánh sáng và tình yêu,
  Giê-su ban sức sống và niềm vui,
  Ngài dẫn dắt con đi trong bình an, con nương cậy Chúa,
  Lòng con vui sướng cất tiếng ca reo mừng,
  Vui sướng cất tiếng ca reo mừng.
  Tạ ơn Cha hân hoan chúc tán danh Ngài,
  Giờ con dơ đôi tay lên cao,
  Cất tiếng hát của tâm linh.
  Tạ ơn Cha hân hoan chúc tán danh Ngài.  HALELUJAH! HÃY HÁT LÊN
  (Ha-lê-lu-ja, ha-lê-lu-ja! Hãy hát lên Ha-lê-lu-ja)*2.
  (Người ơi hãy mở lòng tiếp đển VUA TRỜI, cùng hát lên Ha-lê-lu-ja!)*2.
  NGÀI LÀ MUÔN NHU CẦU CON
  Ngài là sức thiêng cho con dựa nương,
  Ngài là báu vật mà con mong tìm.
  Ngài là muôn nhu cầu con.
  Lòng con mến yêu Chúa hơn ngọc châu,
  Ngài tha hết mọi tội lỗi trong đời,
  Ngài là muôn nhu cầu con.
  ĐK:
  Jesus là Chúa con,
  Chúa có danh đẹp thay.
  Jesus là Chúa con,
  Quý báu thay danh Ngài.
  Ngài mang hết bao nhiêu ô nhục con,
  Ngài đã sống lại và sống muôn đời,
  Ngài là muôn nhu cầu con.
  Hồi con vấp chân Chúa nâng vực con,
  Hồi tim héo tàn Ngài khiến tươi cười.
  Ngài là muôn nhu cầu con.


 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels