• Lễ Khởi Công Xây Nhà  1/. Lời chào:
  Kính thưa gia đình cùng các anh chị em thân mến!
  Sáng nay, chúng ta vui mừng khởi công làm công trình phụ này. Với mục đích để sinh hoạt trong gia đình và cũng là nơi để con cái của Chúa mỗi tuần trở về nơi đây có được nơi rộng rãi, khang trang, tiện dụng cho sinh hoạt hơn.

  Chúng ta dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho gia đình anh chị em của chúng ta được sự bình an, sự thương xót và tình yêu thương dư dật của Ngài. Để giờ đây chúng ta thực hiện những ước mơ tươi sáng của chúng ta.

  Trước khi chúng ta cầu nguyện, xin chúng ta cùng tôn vinh Chúa bài thánh ca:


  2/. Hát một bài nếu có thể:

  3/. Đọc Kinh Thánh: Thi-thiên 127:1; Châm 14:1;
  Es 26:4   4 Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là vầng đá của các thời đại!
  Gie 17:7   7 Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình.

  4/. Cầu Nguyện:

  5/. Cầu Nguyện Chúc Phước:
  Nguyện xin mắt Chúa ngày và đêm đoái xem nhà này – A-men!
 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels