• GIÊ-XU LÀ ÁNH SÁNG LỚN


  ĐỀ TÀI: GIÊ-XU LÀ ÁNH SÁNG LỚN
  Nhập đề:

  Khi nhìn vào Cuộc ĐỜi Chúa Giê-xu, chúng ta thấy Ngài Chưa từng đi quá 250 dặm , ngoại trừ duy nhất một lúc còn thơ ấu, lúc mẹ Ngài lánh nạn ai cập để tránh sự truy đuổi của vị vua Hê-rốt tàn ác.
  Trong lịch sử nhân loại, chưa hề có ai mà lúc chưa chào đời, đã được trọn một bộ sách nói về mình, Chúa Giê-xu đã làm ứng nghiệm trên 300 lời tiên tri, 29 chi tiết trong 300 lời tiên tri ấy được ứng nghiệm cho Ngài nội trong một ngày, đó là ngày Chúa chịu chết.
  Thánh Augustin nói: “ Chúa Giê-xu Bắt đầu bởi máng cỏ nhưng kết thúc tại thập tự giá”.
  Cuộc Đời Chúa Giê-xu từ lúc sinh ra đã gắn liền với Thập tự giá, Ngài đến thế gian với một sứ mạng và Sứ mạng của Ngài được Giăng Báp tít tuyên bố: “ Kìa, chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng Cất tội lỗi thế gian đi”, Ngài đã hoàn thành sứ mạng đó khi bị đóng đinh tại đồi Gô-tha năm xưa.
  Bạn Thân mến!
  Tại sao một con người duy nhất một lần đi với khoảng cách là 250 dặm trong lúc sơ sinh, lại ảnh hưởng trên lịch sử nhân loại suốt hơn hai mươi thế kỷ qua?
  Tại sao một con người như vậy lại ảnh hưởng đến hàng triệu tấm lòng và con tim như từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, không bao giờ phai tài.
  Hàng triệu triệu người đã được Ngài biến đổi, từ tội lỗi nhất cho đến nghèo nhất, từ văn minh nhất cho đến lạc hậu bán khai nhất, từ nông thôn cho đến thành phố nguy nga nhất, tại sao Ngài lại ảnh hưởng đến như vậy? Xin Hãy quay trở về với Vị tiên Tri Sống Trước Chúa khoảng 700 năm.
  1, Ngài là sự sáng Lớn:
  Đây là câu trả lời của tiên tri Ê-Sai9:1 “Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết”
  "Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết"
  Thế kỷ thứ tám trước Chúa giáng sinh, Y-sơ-ra-ên bị A-sy-ri chinh phục, dân chúng bị bắt đày tại một xứ được gọi là "nơi tối tăm," "xứ thuộc về bóng của sự chết" hậu quả của việc xây bỏ Đức Chúa Trời. Đang sống trong một tình trạng suy sụp tinh thần, họ nhận được sứ điệp từ Đức Chúa Trời qua tiên tri Ê-sai. Cho dầu dưới mắt loài người không còn chút hi vọng, Ê-sai đã rao truyền sứ điệp về một Đức Chúa Trời yêu thương và toàn năng mang đến họ ánh sáng và sự sống
  Bóng tối đồng nghĩa với tội lỗi, tuyệt vọng, và sự chết.Đây là thứ bóng tối chiếm ngự, giam hãm con người dầu ngày hay đêm. Đang khi tuyệt vọng trong bóng tối họ nghe tin mừng về một "ánh sáng lớn" sẽ tràn vào xua tan bóng tối. Bóng tối của sầu khổ, của ô nhục, của lưu đày dầu có dày đặc đến đâu cũng sẽ bị xua đuổi khi ánh sáng lớn tràn vào  Câu “ Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn” Sự tối tăm mà tiên tri Ê-sai nói ở đây không phải là thiếu sáng thiên nhiên, ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, sự tối tăm không phải thiếu ánh sáng của đèn dầu, đèn điện.
  Trong kinh thánh Sự tối tăm tăm đồng nghĩa với tội lỗi, tuyệt vọng, và sự chết, đây là thứ bóng tối chiếm ngự, giam hãm con người dầu ngày hay đêm.
  Sự Tối Tăm là nói đến một người bị phân rẽ khỏi Sự hiện diện của Đức Chúa Trời, một người đang bị lạc khỏi Đấng tạo Hoá, Sự tối tăm cũng nói đến sự bất an tuyệt vọng, sự nghèo đói và đui mù về thuộc linh.
  Sự tối tăm trong thế kỷ 21 này không phải là thiếu ăn thiếu mặc, dốt nát, về tri thức, mà là chối bỏ không tin vào Đức Chúa Trời.
  Hơn 20 thế kỷ đã trôi qua con người có văn minh hơn, giàu có hơn, tri thức hơn, khoa học máy móc tân tiến hơn, nhưng điều đó chẳng bao giờ giải phóng được con người ta ra khỏi tình trạng tuyệt vọng của tội lỗi và sự chết.
  Nói như Bộ trưởng Bộ Văn Hoá thông tin có lần đã nói: “ Thiếu tiền có thể vay, thiếu máy móc có thể mua, nhưng cái thiếu khó nhất mà khó giải quyết nhất đó là thiếu những con người đạo đức”.

  Ngày nay,chúng ta chẳng lạ tai lạ mắt nghe những tin tức trên báo chí, truyền thanh, truyền hình, những chuyện xót thương thì ít, xót xa và đau xót thì nhiều: về bố giết con, Con giết bố, con dâu trở thành mẹ chồng, mẹ chồng trở nên con dâu, chuyện nhan nhản như cơm bữa.
  Trong Bài thơ....... thi hào Nguyễn Du nói rằng: “ những điều trông thấy mà đau đớn lòng”.
  Đó là vì con người vẫn đang đi trong sự tối tăm, đang ở trong sự tuyệt vọng của tội lỗi, con người đang đi dần trong sự hư mất, con người bị lạc mất khỏi Đấng Tạo Hoá.
  Trong một khu rừng dù cây to, hay cây nhỏ, cây cao hay thấp, nhiều cành hay ít, một khi đã nằm trong rừng, thì nó cũng chỉ là cây rừng mà thôi: “ Con người dù học thức hay dốt nát, sang hay nghèo, cao hay thấp, béo hay gầy, đã ở trong thế gian này thì cũng mang hai trong mình hai chữ “con người”.
  Đã là con người thì Thánh Phao lô nó rằng: “Vì Mọi người đều đã phạm tội nên không đạt tiêu chuẩn của Đức Chúa trời”
  Con người không có một giải pháp nào cho tình trạng tội lỗi hư mất, con người không thể bác đầu thang đạo đức thiện lành nên thiên đàng được, dù con người đó đạo đức đến đâu đi nữa, làm lành đến mấy chăng nữa. Thì trước mặt Đức Chúa Trời tuyên bố: “ chẳng có một người nào công bình hết, dẫu một người cũng không”? Đạo Chúa là cố gắng của Đức Chúa Trời tìm kiếm con người
  Tiên tri Ê-Sai Cũng nói đến hai chữ “Sự chết” Sự chết là hậu quả của tội lỗi, Thánh Phao lô cùng đồng thanh nên tiếng rằng: “ tiền công của tội lỗi là sự chết” ( Rô ma 6: 23).
  Theo Mục Sư Rick Warren nói: “ Con người có 3 cái sợ lớn nhất: Sợ Cô đơn, Sợ Tội, và Sợ Chết”.

  Tiên tri Ê-sai cho chúng ta một tin mừng, đó là Chúa Giê-xu Chính là Ánh sáng lớn đã giáng thế làm người để cứu con người ra khỏi mọi: “Sợ Cô đơn, Sợ Tội, và Sợ Chết”.
  Ánh Sáng Lớn này chúng ta không thể tạo ra được, vì ánh sáng chúng ta tạo ra không thể xua tan được bóng tối của Cuộc Đời mình.
  Chúa Giê-xu phán rằng: : “ Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” Giăng 8:12.


  Ngài là ánh sáng Lớn: không phải ánh sáng nhỏ, không phải sự sáng chỉ le lói sáng tắt, tối sáng.. Ánh sáng ấy sẽ chẳng bao giờ bị dập tắt, ma quỷ đã tùng dập tất ánh sáng ấy trên thập tự giá, nhưng sau ba Ngày ánh Sáng của Sự sống đã Sống lại.

  Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. 5 Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng.
  Trong quyển Đời Sống Được Thúc Đẩy Bởi Một Mục Đích tôi đã giải thích rằng mỗi người chúng ta đang sống ở một trong ba mức độ: sống để tồn tại, sống để thành công, hay sống để có ý nghĩa. Đạo Chúa là cố gắng của Đức Chúa Trời tìm kiếm con người. Đạo Chúa là tin mừng. Đức Chúa Trời tuyên bố, người ta được tuyên xưng trắng án nhờ đức tin của họ, chứ không phải nhờ việc làm của họ. Chữ nầy thần học gọi là sự xưng nghĩa. Bạn được tuyên bố trắng án vì có người đã trả xong mọi yêu cầu của bạn. Bạn chỉ cần tin cậy người đó. Bạn cần tin cậy Chúa Cứu Thế Giê-su. Bạn được cứu nhờ đức tin là như vậy.
  Nhân loại tiếp tục sống trong lầm than và bước đi trong bóng tối vì nhân loại khước từ ánh sáng. Ánh sáng soi rọi trần gian tăm tối nhưng nếu con người quay lưng lại với ánh sáng, trước mặt sẽ chỉ có bóng tối. Cái bóng tối của thế kỷ 21 nầy không phải là bóng tối của dốt nát, nghèo đói, bệnh tật nhưng là bóng tối của luân lý, đạo đức suy đồi. Chúa Giê-xu phán: Ánh sáng đã đến thế gian nhưng người ta thích bóng tối hơn ánh sáng. Nhân loại không nhìn biết Chúa, nhân loại khước từ Chúa mà hậu quả là bóng tối và lầm than.
  Con người chúng ta thường sợ khi sống trong bóng tối. Bóng tối thật là đe dọa lớn cho con người. Sợ hãi và bóng tối luôn luôn đi chung với nhau. Chính vì vậy mà lời tiên tri về Chúa Giáng sinh được ghi như sau: Dân đi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn và ánh sáng đã chiếu rọi trên những người ở trong bóng tối của tử thần. Nhân loại đang đi trong bóng tối, đang sống trong bóng tối và chính vì vậy mà sống trong sợ hãi. Chúa Giê-xu giáng sinh đã chiếu ánh sáng của Ngài cho chúng ta, soi đường dẫn lối cho chúng ta. Chúa phán: Ta là ánh sáng của trần gian, người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối nhưng có ánh sáng sống.
  hãy đọc câu chuyện hoàng tử phi châu.
  Báo Việt Luận tại Úc Châu số ra ngày Thứ Sáu 11/4/2008 có đăng một bài về một đồng hương Việt Nam tên Tony Hoàng. Hoàng vốn là một tay anh chị tại Cabramatta, nhưng kể từ ngày nhận được tin mừng cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Jesus, cuộc đời anh đã được thay đổi. Trước đó anh lúc nào cũng thủ sẵn trong người hay dưới gối một khẩu súng. Nhưng từ khi gặp Chúa, lúc nào anh cũng giữ cuốn Thánh Kinh ở đầu giường. Trong tờ báo đăng về cuộc đời mình, anh nhắc với những bạn trẻ rằng họ cần đến với Chúa để Ngài thay đổi cuộc đời. Anh thuật lại rằng: ‘Sống ở Cabramatta thật hỗn độn, tôi biết ma túy lúc còn rất trẻ khoảng tuổi 13 hay 14 gì đó. Ở trường tôi thường đánh lộn. Có khi sau giờ tan học, chúng tôi chen chúc leo lên trên chiếc xe van đi tìm và thanh toán kẻ thù.” Nhìn lại quãng đời cũ đã qua, Hoàng kết luận: “Thiệt là một quãng đời xao động, bất an, ngắn ngủi.” Hoàng cũng thuật lại rằng năm anh 18 tuổi, anh bắt đầu hút bạch phiến rồi chuyển sang “chích”. Có mấy phen anh bị quá liều, đã bao lần anh cố cai nhưng không tài nào thoát khỏi vòng oan nghiệt đó. Rồi đến một chiều kia, có một nhóm người ở trên đường phố Cabramatta trao cho anh một tờ quảng cáo với nội dung sau: ‘Nếu anh muốn tìm đến dấu vết của Chúa, thì ở đây nầy!” Và tại trên đường phố đó vào ngày 8/2/2004, Tony Hoàng đã dâng lòng mình cho Chúa Cứu Thế Jesus là Đấng giáng sinh vào 2000 năm trước. Hiện nay Hoàng đã lánh xa ma túy và băng đảng. Anh có việc làm toàn thời, có vợ và đứa con hơn 1 tuổi. Anh tha thiết muốn nhắn gởi tâm sự của mình cho những ai đang chơi vơi, chao đảo trong cuộc đời: Hãy đến với Chúa, vì đối với Hoàng, theo Chúa là quyết định đúng, vì cuộc đời của anh được Chúa biến đổi tuyệt đẹp làm sao! Anh nói rằng: “Nếu ai được chữa lành chứng ung thư thì người đó luôn kể chuyện mình khỏi bệnh cho người khác, đối với tôi cũng thế!” Để nhận quà cứu rỗi của Chúa, quý vị phải hạ mình, xưng nhận tội lỗi và sự thất bại mình, quay về với Chúa Jesus là Đức Chúa Trời trong thân xác con người, là Vị Cứu Tinh, là Đấng Cứu Thế và Chúa.
  Kinh Thánh, là lời của Thiên Chúa, trình bày thật rõ ràng mục đích giáng sinh của hài nhi Giê-xu như sau: “Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi xiềng xích tội lỗi” (Ma-thi-ơ 1:21)
  Khi xây một chiếc cầu, người kỹ sư chẳng những chú trọng đến nét thẩm mỹ mà còn phải chú ý đến 3 yếu tố sau:
  (1) Trọng lượng của cả chiếc cầu. Danh từ chuyên môn gọi là trọng lượng chết (dead load) là tổng trọng lượng của vật liệu xây cầu như sắt, xi măng, và những chất liệu khác. Chiếc cầu dài đứng hàng thứ nhì của nước Úc mang tên West Gate. Từ bờ sông nầy qua bờ sông kia, cầu dài 850m, nhưng nếu tính từ lúc chạy lên cầu cho đến lúc rời xuống cầu thì chiều dài đến hơn 5km. Người ta dùng 31 trụ xi-măng khổng lồ làm chân cầu, mỗi trụ xi-măng nầy được chôn sâu vào lòng sông ít nhất 70 thước. Cầu được làm bằng nhiều khối xi-măng cốt sắt nối kết lại, mỗi khối nặng 120 tấn. Mỗi nhịp cầu được được ráp nối bằng những sợi dây cáp thật chắc chắn, giữ cho chiếc cầu vừa linh động, đàn hồi, và vừa có thể chịu nổi sức nặng lớn. Với biết bao tấn thép và đá xi măng, những kỹ sư phải tính cho thật kỹ sức nặng và phải làm sao để giữ vững chiếc cầu không bị lún hay xiêu vẹo. Chúa Cứu Thế Jesus như là chiếc cầu nối liền từ đất với trời, đủ sức chịu đựng bao tội lỗi của nhân loại trong quá khứ từ xưa đến nay, như lời mô tả của Thánh Kinh: “Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, Mỗi người đi theo đường lối riêng của mình. Nhưng Chúa Hằng Hữu đã chất tội lỗi của tất cả chúng ta trên Ngài.” (Ê-sai 53:6).
  Trọng tải của cầu. Khi xây cầu, các kỹ sư phải tính sức nặng của bao nhiêu chiếc xe chạy qua chiếc cầu đó. Chẳng hạn như chiếc cầu West Gate phải chịu đựng trọng tải của 100,000 chiếc xe qua lại mỗi ngày. Như chiếc cầu, Chúa Cứu Thế Jesus phải mang những lo âu, sợ hãi, bệnh tật, những tội lỗi của nhân loại. Một nhân vật trong Thánh Kinh nói rằng: “Đáng ngợi khen Chúa thay, Là Đấng hằng ngày gánh gánh nặng của chúng con, tức là Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của chúng con” (Thi Thiên 68;19). Chúa Jesus Cứu Thế Jesus tha thiết kêu gọi loài người chúng ta rằng: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma thi ơ 11:28).
  Kết Luận
  Có những thứ bóng tối trong cuộc đời chúng ta. Bóng tối của tội lỗi, của thất bại, của mặc cảm, của bất an, của đau khổ, của bệnh tật, của sự đổ vỡ gia đình... cũng sẽ bị xua tan khi "ánh sáng lớn" của Đức Chúa Trời chiếu rọi. Chúng ta không cần và cũng không thể tạo nên ánh sáng để xua đuổi bóng tối của cuộc đời. Chúng ta cũng không cần phải ngồi trong bóng tối. Chúa Giê-xu là "Ánh Sáng Lớn," Ánh sáng của thế gian. Ngài đã đến. Và bây giờ, Ngài đang chờ đợi để bước vào những cuộc đời tăm tối. Lạy Chúa Giê-xu, xin Chúa chiếm hữu trọn vẹn đời sống con để mọi thứ bóng tối bị xua tan và ánh sáng niềm vui tràn ngập. A-men.

  Giăng Báp tít nói rằng: “ kìa chiên con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi thế gian đi”
  Vị MS nói rất đúng: (Bạn không thấy được ánh sang, không phải vì mặt trời không rọi chiếu ánh sang của nó nữa, nhưng là bởi vì bạn đã tự nhắm mắt mình lại..."
  Đức Chua Giê-xu là Ánh sáng, ánh sáng huy hòang hơn cả mặt trời.
  Nếu mặt trời không phải là của riêng ai, thì Đức Chúa Giê-Xu cũng là của mọi người,
  mọi dân tộc. Ngài mang Sự cứu rỗi đến cho muôn dân.
  Trong ấn bản trên mạng của tuần báo Newsweek vào ngày 5 tháng 12 năm 2004,
  sau một cuộc thăm dò các độc giả về niềm tin vào Đức Giêsu.
  Khi được hỏi là liệu thế giới ngày nay sẽ trở nên tốt lành hay xấu hơn nếu như không hề có Đức Giêsu, thì
  - 61% trả lời rằng : thế giới hôm nay sẽ xấu xa và tan tác hơn nếu như không có Đức Giêsu.
  - 47% nói rằng : sẽ có nhiều cuộc chiến tương tàn hơn nếu như Đức Giêsu không tồn tại nơi thế giới này
  (16% thì nói ngược lại, và 26 % thì cho rằng thế giới cũng giống như vậy nếu có hay không có Đức Giêsu).
  - 63 % nói rằng sẽ có ít lòng nhân ái hơn.
  - 58 % thì cho rằng sẽ có ít lòng khoan dung hơn nếu không có Đức Giêsu.
  - 59 % thì cho biết hạnh phúc cá nhân sẽ bị mất đi.
  - 38 % tin rằng sẽ có nhiều sự chia rẽ về tôn giáo nếu như thế giới này không có Đức Giêsu
  (Công giáo và dân tộc, số 1487-1488, th. 12/2004, tr 53).
  Trong quyển Đời Sống Được Thúc Đẩy Bởi Một Mục Đích tôi đã giải thích rằng mỗi người chúng ta đang sống ở một trong ba mức độ: sống để tồn tại, sống để thành công, hay sống để có ý nghĩa.
  Kinh Thánh, là lời của Thiên Chúa, trình bày thật rõ ràng mục đích giáng sinh của hài nhi Giê-xu như sau: “Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi xiềng xích tội lỗi” (Ma-thi-ơ 1:21)
  Chúa Giê-xu không giáng sinh để cho người ta có một ngày hội vui mừng mua sắm, ăn uống, dạ vũ. Chúa cũng không giáng sinh để nhân loại tiếp tục sống trong đau khổ, lầm than. Chúa Giê-xu giáng sinh là để chịu chết, cứu con người ra khỏi tội. Và đây là vấn đề riêng tư giữa Bạn với Chúa. Vấn đề tội lỗi giữa mỗi cá nhân chúng ta với Chúa phải được giải quyết rồi những vấn đề khác mới theo đó được giải quyết. Khi con người được giải hòa với Thiên Chúa, được nhận lại quyền làm con, mỗi chúng ta sẽ kinh nghiệm ơn cứu rỗi và con người sẽ có thể sống với nhau trong tình thương, trong đạo đức, trong mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người. Vấn đề tâm linh là vấn đề quan trọng cần được giải quyết trước nhất, chính vì vậy mà chúng tôi tha thiết loan báo tin mừng cứu rỗi nầy và ước mong quý vị tiếp nhận để kinh nghiệm ân phúc Thiên Chúa dành cho chúng ta.
  Gi 1:4 4 Trong Ngài có sự sống, sự s ống là sự sáng của loài người.
  Gi 1:9 9 Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người.
  Gi 3:19 19 Vả, sự đoán xét đó là như vầy: Sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa.
  Gi 3:20 20 Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng.
  Gi 8:12 12 Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.
  Gi 9:5 Ta là sự sáng của thế gian.
  Gi 12:35 35 Đức Chúa Jêsus bèn đáp rằng: Sự sáng còn ở giữa các ngươi ít lâu; hãy đi trong khi các ngươi còn có sự sáng, e rằng sự tối tăm đến thình lình cùng các ngươi chăng; kẻ đi trong nơi tối tăm thì chẳng biết mình đi đâu.
  GI12:36 36 Các ngươi đương có sự sáng, hãy tin sự sáng, hầu cho trở nên con cái của sự sáng.

  Gi 12:46 46 Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa
  IGi 1:5 5 Nầy là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu.
  Tất cả mọi nan đề của tôi, của gia đình tôi, của đất nước tôi và của cả thế giới đều có thể qui chiếu cho tội lỗi. Tất cả những tham dục, ganh ghét, gian ác, nóng giận, kiêu căng, gian dối, sa đọa đều là thể hiện của tội lỗi khiến cho con người đã phải nhận rằng lịch sử nhân loại đã được viết bằng mồ hôi, máu và nước mắt. Chúng ta đã và đang chứng kiến tội lỗi lan tràn khắp địa cầu và hậu quả của tội lỗi là điều như thi hào Nguyễn Du từng hạ bút, Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
  -Khi caùc nhaø xaõ hoäi, caùc chính khaùch coå xuyù vaø ñaåy maïnh caùc cuoäc caùch maïng xaõ hoäi ñeå taém mình trong maùu thì Jeâsus aáy ñaõ thöïc hieän moät cuoäc caùch maïng trong loøng, töøng ngöôøi moät vaø moät theá heä môùi ñaõ xuaát hieän. Moät hteá heä ñaõ tìm ñöôïc chaân ly,ù ñöôïc loái thoaùt yù nghóa cho cuoäc soáng, moät cuoäc soáng cao ñeïp ñaõ bieåu hieän töø khi Jeâsus böôùc vaøo cuoäc ñôøi hoï. Voltaire - nhaø voâ thaàn cuûa theá kyû thöù 18 cuõng ñaõ phaûi nhaän xeùt raèng: “neáu ñoåi môùi cheá ñoä maø khoâng ñoåi môùi con ngöôøi, khoâng choùng thì chaøy con ngöôøi cuõ seõ laøm soáng laïi cheá doä cuõ”. Vaø oâng ñaõ xaùc ñònh raèng: “phuû nhaän Ñaáng toái cao laø moät haønh doäng ñieân roà, toâi muoán luaät sö toâi, thôï may toâi, vôï toâi ñeàu tin vaøo Cöùu Chuùa nhôø ñoù hoï môùi khoâng löôøng gaït toâi, tin töôûng aáy laøm cho con ngöôøi khoâng daùm phaïm toäi”. OÂng khoâng

 • 0 nhận xét:

  Post a Comment

  PAGEVIEWS

  Labels